Σε συνέχεια ερωτημάτων από ενδιαφερομένους/ες διευκρινίζονται τα εξής:


Α. Βασικές αρμοδιότητες της θέσης 1.3 Υπεύθυνος Οργάνωσης παραγωγής εκπαιδευτικών κλιπς (ΥΠ4) & οργάνωση σεμιναρίων:


1. Επίβλεψη ΥΠ2 «Επιλογή και προετοιμασία ταινιών, παραγωγή συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού» και ΥΠ4 «Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού» μαζί με τον γενικό συντονιστή έργου (project manager).


Αναλυτικότερα ο/η υποφήφιος/α χρειάζεται να διαθέτει τουλάχιστον 2ετή επαγγελματική εμπειρία στην οργάνωση της παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού καθώς στο πλαίσιο των Υποέργων 2 και 4 θα παραχθεί πρωτογενές οπτικοακουστικό υλικό το οποίο η θέση 1.3 θα πρέπει να συν επιβλέπει με τον γενικό συντονιστή του έργου. Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η εμπειρία στην παραγωγή επαγγελματικού οπτικοακουστικού υλικού/ ταινιών/ κλιπς (δεν αρκεί η εμπειρία σε ερασιτεχνικές ταινίες, π.χ. μαθητικές ταινίες) και η καλή γνώση όλων των σταδίων παραγωγής τους (προ παραγωγή, παραγωγή και post production) καθώς θα είναι απαραίτητη η επίβλεψη επαγγελματιών αναδόχων που θα έχουν αναλάβει την υλοποίηση των Υποέργων αυτών.


2. Οργάνωση διαδικτυακών εκπαιδευτικών σεμιναρίων


Αναλυτικότερα ο/η υποφήφιος/α χρειάζεται να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στην οργάνωση τουλάχιστον δυο (2) διαδικτυακών εκπαιδευτικών σεμιναρίων καθώς στο πλαίσιο της θέσης 1.3 θα χρειαστεί να:


• σχεδιάσει το πρόγραμμα των επιμορφωτικών σεμιναρίων,
• ομαδοποιήσει τους/ις συμμετέχοντες/ουσες σε μικρές και ευέλικτες ομάδες,
• να καθοδηγήσεις τους εκπαιδευτές των σεμιναρίων ώστε να διασφαλιστούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι των σεμιναρίων,
• να εξασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή των διαδικτυακών σεμιναρίων,
• να συλλέξει το εκπαιδευτικό υλικό από τους εκπαιδευτές και να το αποστείλει έγκαιρα στους/ις συμμετέχοντες/ουσες,
• να βρίσκεις λύσεις ή εναλλακτικές όπου απαιτείται,
• να διασφαλίσει την ομαλή υλοποίηση της αξιολόγησης των σεμιναρίων,
• να συλλέξει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που θα χρειαστούν για τις εκθέσεις έργου και
• να επιδιώξει βελτιώσεις των σεμιναρίων όπου απαιτείται βασισμένες στα αποτελέσματα αξιολόγησης των σεμιναρίων της πρώτης χρονιάς υλοποίησης του έργου.

 

Β. Η «επαγγελματική εμπειρία στην παραγωγή τουλάχιστον μίας (1) κινηματογραφικής εκδήλωσης», που απαιτείται για τις θέσεις 1.5 ως 1.7, νοείται ως τεκμηριωμένη επαγγελματική (αμειβόμενη) εμπειρία στην παραγωγή, με τη συνήθη έννοια που έχει ο όρος «παραγωγή» για τους επαγγελματίες του οπτικοακουστικού χώρου, ήτοι προετοιμασία, οργάνωση, εκτέλεση, τεχνικός συντονισμός, κινηματογραφικής εκδήλωσης, όπως φεστιβάλ, ειδική προβολή κλπ., ήτοι εκδήλωσης με επίκεντρο τον κινηματογράφο ως τέχνη.

 

Γ. Η εργασία δεν μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως και απαιτεί 40ωρη εβδομαδιαία παρουσία στους χώρους του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Βεβαίως, εφόσον υπάρξουν οδηγίες για εξ αποστάσεως εργασία από τον ΕΟΔΥ, λόγω της πανδημίας, είναι αυτονόητο ότι θα τηρηθούν.

 

Δ. Δεν υπάρχει κάποιο ειδικό πρότυπο αίτησης. Θα ετοιμάσετε μια επιστολή που θα συνοδεύει τα δικαιολογητικά σας και σε αυτό το έγγραφο θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία επικοινωνίας σας, η θέση για την οποία ενδιαφέρεστε και ο τίτλος της προκήρυξης.

e-max.it: your social media marketing partner