Ειδικές διπλωματικές εξετάσεις για τους παλαιούς σπουδαστές, σχολών Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης των τμημάτων Σκηνοθεσία, Φωτογραφίας – Εικονοληψίας, Σκηνογραφίας – Ενδυματολογίας, Ηχοληψίας, σύμφωνα με το Ν. 3905/23.12.2010 θα διενεργήσει το Υπουργείο Πολιτισμού.

Στις ειδικές αυτές διπλωματικές εξετάσεις έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος, προκειμένου να λάβουν οριστικό τίτλο  σπουδών, οι εγραφέντες στις προβλεπόμενες από το άρθρο 3 του Ν. 1158/1981 (ΦΕΚ 27 Α) Σχολές Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003, αλλά δεν συμμετειχαν στις διπλωματικές εξετάσεις που διενεργηθήκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού μέχρι και το έτος 2004 ή συμμετείχαν και δεν κρίθηκαν επιτυχόντες.

Οι εξετάσεις θα λάβουν χώρα στη Σχολή Κινηματογράφου –Τηλεόρασης «Λυκούργου Σταυράκου» (Πατησίων 65, Αθήνα) από 27 -30 Ιουνίου 2011 και από 12-15 Ιουλίου 2011.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τον τριετή κύκλο σπουδών του, παρακαλούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για τις διπλωματικές εξετάσεις μέχρι την 17η Ιουνίου 2011 στις Σχολές που είχαν φοιτήσει. Στην περίπτωση που δεν λειτουργούν πλέον κάποιες Σχολές, οι υποψήφιοι παρακαλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στη Διεύθυνση Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων του Υπουργείου Πολιτισμού (Μετσόβου 5, Αθήνα, κ. Β. Καραμπέτσου και κ. Ξ. Λαχανά, τηλ: 210-8253611 και 210-8253776).

 

e-max.it: your social media marketing partner