Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε ένα ταμείο εγγυήσεων δανείων που έχει στόχο να διευκολύνει τους παραγωγούς κινηματογραφικών ταινιών να αποκτήσουν πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση. Τη διαχείριση του ταμείου εγγυοδοσίας των παραγωγών του οπτικοακουστικού τομέα του προγράμματος MEDIA που προικοδοτείται με 8 εκατομμύρια ευρώ θα αναλάβει η Επιτροπή από κοινού με δύο οργανισμούς που διαθέτουν μακρόχρονη τεχνογνωσία στον εν λόγω τομέα, το γαλλικόΙνστιτούτο χρηματοδότησης του κινηματογράφου και των πολιτιστικών βιομηχανιών (Institut pour le Financement du Cinéma et des Industries Culturelles, 'IFCIC')και την Εταιρεία εγγυήσεων για τον οπτικοακουστικό τομέα της Ισπανίας (Sociedad de Garantia reciproca para el Sector Audiovisual, 'Audiovisual SGR'). Το ταμείο εγγυοδοσίας των παραγωγών του οπτικοακουστικού τομέα του προγράμματος MEDIA θα παρέχει υποστήριξη σε κινηματογραφικούς παραγωγούς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το Ταμείο θα συμβάλλει,παραδείγματος χάριν, στην κάλυψη ενός ποσοστού του δανείου στην περίπτωση αδυναμίας πληρωμής κάποιου παραγωγού λόγω πτώχευσης.

Πώς θα λειτουργεί το Ταμείο
Το ταμείο εγγυοδοσίας των παραγωγών του οπτικοακουστικού τομέα του προγράμματος MEDIA θα λειτουργήσει έως το τέλος του 2013. Ο οργανισμός IFCIC
και ο αντίστοιχος ισπανικός θα λάβουν συνολικά 4 εκατομμύρια ευρώ ο καθένας από το Ταμείο. Η Επιτροπή εκτιμά ότι η λειτουργία του Ταμείου θα έχει ως αποτέλεσμα να αποδεσμευτούν περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ για δάνεια στους κινηματογραφικούς παραγωγούς, πολλοί από τους οποίους είναι μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις.
Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής, η τράπεζα θα μπορεί να ανακτήσει έως και το 55% του ποσού του δανείου από τον IFCIC και έως το 50 % από την Audiovisual SGR, με τα σχετικά κεφάλαια να προέρχονται από τους ίδιους πόρους τους και από το ταμείο εγγυοδοσίας των παραγωγών του οπτικοακουστικού τομέα του προγράμματος MEDIA.
Η ανώτατη διαθέσιμη χρηματοδότηση από το ταμείο εγγυοδοσίας των παραγωγών του οπτικοακουστικού τομέα του προγράμματος MEDIA ανέρχεται σε 8 εκατομμύρια
ευρώ. Τα χρήματα που δεν θα χρησιμοποιηθούν από το Ταμείο θα επιστρέφονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ.
Οι κινηματογραφικοί παραγωγοί είναι επιλέξιμοι για υποστήριξη από το Ταμείο, αν είναι εγκατεστημένοι σε κάποια από τις 32 χώρες που επί του παρόντος
συμμετέχουν στο πρόγραμμα MEDIA: τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν), καθώς και η
Ελβετία και η Κροατία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ταμείο εγγυοδοσίας των παραγωγών του οπτικοακουστικού τομέα του προγράμματος MEDIA θα είναι σύντομα διαθέσιμες
στους δικτυακούς τόπους των οργανισμών: http://www.ifcic.fr/ και http://www.audiovisualsgr.com/
Το Ταμείο αυτό αποτελεί μέρος του προγράμματος MEDIA που συνεισφέρει 755 εκατομμύρια ευρώ στην υποστήριξη της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής βιομηχανίας την περίοδο 2007-2013. Η χρηματοδότηση συμβάλλει στη διανομή και την προώθηση των ευρωπαϊκών κινηματογραφικών ταινιών και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα MEDIA της ΕΕ: http://ec.europa.eu/media


 

e-max.it: your social media marketing partner