Παρατείνεται η προθεσμία για κατάθεση φακέλων στα χρηματοδοτικά προγράμματα ΤΕΚΜΗΡΙΟ και ΝΕΟ ΒΛΕΜΜΑ. Για τα συγκεκριμένα προγράμματα,  ισχύει γενικά μία περίοδος κατάθεσης φακέλων, με καταληκτική ημερομηνία την 15η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ειδικά για φέτος, η  καταληκτική ημερομηνία είναι 15η Ιανουαρίου 2011.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με τα προγράμματα αυτά στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΚΚ, και συγκεκριμένα στο http://www.gfc.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=160 ή τηλεφωνικά από το Γραφείο Παραγωγής του ΕΚΚ, 210-3678513.
e-max.it: your social media marketing partner