{mosimage}Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου αποφάσισε στην υπ’ αριθμό 1289/14-15.9.2010 συνεδρίαση του, την ανάρτηση των αποφάσεών του  στην ιστοσελίδα του φορέα.

Το πνεύμα της συγκεκριμένης απόφασης είναι σύμφωνο με τον Νόμο 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»

Από το σώμα των αποφάσεων θα αποσιωπούνται εκείνες οι οποίες περιλαμβάνουν ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. Όταν υπάρχει σχετική γραπτή συγκατάθεση των ενδιαφερομένων θα αναρτάται το πλήρες κείμενο των αποφάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι χρήστες μπορούν να βρουν τις αναρτημένες αποφάσεις, επιλέγοντας την κατηγορία «Προφίλ» και μετά επιλέγοντας την υποκατηγορία «Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου» .

e-max.it: your social media marketing partner