{mosimage}
{mosimage}{mosimage}{mosimage}
Ολοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση των ελληνικών ταινιών που είχαν ενταχθεί στο έργο «Ψηφιακό Αρχείο Ελληνικού Κινηματογράφου» που υλοποίησε το ΕΚΚ. Πρόκειται για ένα πολύπλευρο έργο συντήρησης, ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης και διάδοσης - μέσω του διαδικτύου - σημαντικού αριθμού ελληνικών κινηματογραφικών ταινιών της περιόδου 1950 - 2000. Η παρουσίαση έγινε σήμερα Παρασκευή, στον κινηματογράφο Τριανόν Filmcenter παρουσία δημιοσιογράφων, σκηνοθετών και εκπροσώπων θεσμικών φορέων του κινηματογράφου.

Το αντικείμενο του ήταν η ψηφιοποίηση, η αρχειοθέτηση, η μελέτη και η τεκμηρίωση 400 ωρών κινηματογραφικού υλικού. Το υλικό περιλαμβάνει κινηματογραφικές ταινίες μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ, μεγάλου και μικρού μήκους. Στο έργο εντάχθηκαν, επίσης, αρκετές κλασσικές ή βραβευμένες ελληνικές ταινίες μυθοπλασίας της περιόδου 1950 - 1980 και όλα σχεδόν τα πολιτικά ντοκιμαντέρ της δεκαετίας του ΄70 που δεν αποτελούν συμπαραγωγές του ΕΚΚ αλλά κρίθηκε επιβεβλημένη η διάσωσή και η τεκμηρίωσή τους για αισθητικούς και ιστορικούς λόγους.

Βασικοί στόχοι ήταν η μελέτη και η ανάδειξη της ελληνικής κινηματογραφικής κληρονομιάς και ο εκσυγχρονισμός της πολιτιστικής και εμπορικής προώθησης των ελληνικών ταινιών σε διεθνή κλίμακα.

Χρειάστηκαν 22 μήνες -από τον Δεκέμβριο του 2006 έως τον Οκτώβριο του 2008- για την υλοποίηση του έργου, το οποίο κόστισε συνολικά 1.150.000 ευρώ.

Η χρηματοδότηση του έργου προήλθε από το Γ’ ΚΠΣ-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (80% ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους (20%).

Η μελέτη και η τεκμηρίωση του υλικού έγινε από εξειδικευμένους συνεργάτες και αφορούσε α) τον εντοπισμό και την καταγραφή των ιστορικών και κοινωνικών πληροφοριών, την χρονολόγηση τους και την περιγραφική ανάλυση του περιεχομένου των ψηφιοποιημένων ταινιών και β) την καταχώρηση των δεδομένων στο σύστημα διαχείρισης και διάθεσης.

Το αρχείο είναι διαθέσιμο στο κοινό, μέσω του Διαδικτύου, από τον Δεκέμβριο του 2008 μέσω ενός τρίγλωσσου κόμβου στη διεύθυνση www.gfcdigital.gr

Το έργο Ψηφιακό Αρχείο Ελληνικού Κινηματογράφουεντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006,Άξονας Προτεραιότητας 1 – Παιδεία και Πολιτισμός,Μέτρο 1.3 Τεκμηρίωση,Αξιοποίηση και Ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού,Χρηματοδότηση ΕΤΠΑ 80% - ΠΔΕ 20%
               

 

e-max.it: your social media marketing partner