Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ανακοινώνει ότι μετά από σχετική ενημέρωση από το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων (ΕΚΟΜΕ) τα κινηματογραφικά υλικά που παρέλαβε μετά τις διασωστικές ενέργειες στο κτίριο της οδού Χίου 53  θα μεταφερθούν στο ΕΚΟΜΕ, όπως προβλέπει ο νόμος, ώστε να τεθούν στη διάθεση των νόμιμων δικαιούχων τους. Το ΕΚΚ, αναλαμβάνοντας το μερίδιο της δικής του ευθύνης απέναντι στην οπτικοακουστική κληρονομιά μας,  ολοκλήρωσε την καταγραφή του υλικού αυτού τον Μάρτιο του 2022 σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.
 
Στον επισυναπτόμενο κατάλογο ο/η κάθε ενδιαφερόμενος/η  μπορεί να βρει: 
•Καταγραφή των τίτλων των ταινιών και τη μορφή του υλικού τους (αρνητικό, tone, κ.λπ.).
•Καταγραφή αρνητικών, κοπιών, αλλά  και μαγνητικού υλικού που αποτελούν προϊόν γυρισμάτων για τις ανάγκες των ταινιών. 
Επισημαίνουμε, τέλος, ότι στο παραδοτέο υλικό, εκτός από τις ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους, υπάρχει σημαντικός αριθμός διαφημιστικών ταινιών.
 
Ο κατάλογος των παραδοτέων υλικών ΕΔΩ
 
e-max.it: your social media marketing partner