Το Δ.Σ του ΕΚΚ, ανταποκρινόμενο σε αιτήματα της κινηματογραφικής κοινότητας, με την υπ’ αριθμ. 1491/04.12.2020 απόφασή του ενέκρινε τα ακόλουθα:
 
Οι Οικονομικές Υπηρεσίες του ΕΚΚ, κατά τους απολογιστικούς ελέγχους που διενεργούν, εφεξής θα κάνουν δεκτές, ως νόμιμο παραστατικό, τις νόμιμες ταμειακές αποδείξεις λιανικής πώλησης σε ποσοστό έως 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού της παραγωγής ή του κάθε χρηματοδοτούμενου σχεδίου, των οποίων το κόστος ελέγχεται απολογιστικά από το ΕΚΚ.
 
Ο ενδιαφερόμενος παραγωγός θα προσκομίζει στις Οικονομικές Υπηρεσίες του ΕΚΚ ταυτόχρονα:
 
1.Αναλυτική κατάσταση των εν λόγω αποδείξεων, όπου θα περιέχεται ο αριθμός, η αιτιολογία και ο χώρος όπου πραγματοποιήθηκε η κάθε δαπάνη.
 
2.Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται πως οι προσκομιζόμενες αποδείξεις χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών της εν λόγω παραγωγής ή του εν λόγω χρηματοδοτούμενου σχεδίου (π.χ. development ανάπτυξη Σεναρίου κλπ.) και δεν έχουν εγγραφεί / χρησιμοποιηθεί σε άλλη παραγωγή / δραστηριότητα της εταιρείας.
 
e-max.it: your social media marketing partner