Το Δ.Σ του ΕΚΚ απέστειλε προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού εισήγηση με τα ακόλουθα θέματα της 1480/4.9.2020 συνεδρίασής του:

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (Ε.Κ.Κ.)

 

Απόσπασμα της υπ’ αριθμ. 1480/4.9.2020

Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ» (Ε.Κ.Κ.) με έδρα την Αθήνα, επί της Χατζοπούλου 9, συνήλθε την 4η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία του Ε.Κ.Κ., ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του κ. Πάνου Λουκάκου, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 5 του Ν. 3905/2010, όπως ισχύει, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Α.

1. Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με τις εξελίξεις στο Ειδικό Πρόγραμμα του ΥΠΠΟΑ για την Ενίσχυση της Κινηματογραφικής Κοινότητας.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (HFC)

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ (HELLASFILM)

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ – MEDIA

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

ΣΤ. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Παρίστανται οι:

 

Πάνος Λουκάκος

Πρόεδρος

Χριστίνα Μανωλοπούλου

Αντιπρόεδρος

Νικόλαος Μεγγρέλης

Μέλος

Χρυσάνθη Σωτηροπούλου

Μέλος

Κώστας Φέρρης

Μέλος

Κωνσταντής Φραγκόπουλος

Μέλος

 

Απουσιάζει το μέλος του Δ.Σ. κ. Μιρέλλα Παπαοικονόμου.

 

 

Επίσης παρίσταται ο Γενικός Διευθυντή του Ε.Κ.Κ. κ. Παντελεήμων Μητρόπουλος (χωρίς δικαίωμα ψήφου).

 

Χρέη γραμματέως εκτελεί η υπάλληλος του Ε.Κ.Κ. κ. Μαρίζα Σαρρή. Επίσης, παρίσταται η βοηθός γραμματείας του Δ.Σ. κ. Αγγελική Παπούλια.

 

Διαπιστώνεται απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, παράγραφος 8 του Ν.3905/2010, όπως ισχύει, και ότι οι προσκλήσεις για τη συνεδρίαση αυτή μαζί με την Ημερήσια Διάταξη έχουν σταλεί στα μέλη του Δ.Σ.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 

Α.

1. Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με τις εξελίξεις στο Ειδικό Πρόγραμμα του ΥΠΠΟΑ για την Ενίσχυση της Κινηματογραφικής Κοινότητας.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., αφού έλαβαν υπ’ όψιν σχετική εισήγηση του Προέδρου και προς άρση πάσης αμφισβητήσεως σχετικά με τις διαδικασίες του ως άνω Προγράμματος, αποφασίζουν ομόφωνα τα εξής:

Όπως το Δ.Σ. εισηγηθεί προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και αιτηθεί τα ακόλουθα:

  1. Να αρχίσει αμέσως η εκταμίευση των ποσών για το Πρόγραμμα Animation. Αμέσως να αρχίσει και η εκταμίευση των ποσών των ήδη προκριθέντων σεναρίων στις κατηγορίες Μικρού Μήκους και Ντοκιμαντέρ.
  1. Να αρχίσει αμέσως η διαδικασία για την επανάκριση των μη προκριθέντων της α’ φάσης από τριμελείς επιτροπές και η συμπλήρωση των αρχικώς επιτυχόντων με επιπλέον 100.
  1. Να συγκροτήσει το Ε.Κ.Κ. τις τριμελείς αυτές επιτροπές, σύμφωνα με τις δυνατότητες που δίνει πλέον ο Ν. 4708/2020.
  1. Να διατηρήσουν οι αρχικώς 119 προκριθέντες όλα τα δικαιώματα που τους παρέχει η προκήρυξη του Προγράμματος, την λήψη του ποσού των 2.500 ευρώ δηλαδή και τη συμμετοχή τους στη Β’ φάση.
  1. Να αυξηθεί η χρηματοδότηση για κάλυψη των απαιτούμενων επιπλέον ποσών κατά 250.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

Στη συνέχεια, αφού διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

 

Ο Πρόεδρος

Πάνος Λουκάκος

 

Η Αντιπρόεδρος

Χριστίνα Μανωλοπούλου

 

Τα Μέλη

 

Νικόλαος Μεγγρέλης

 

Χρυσάνθη Σωτηροπούλου

 

Κώστας Φέρρης

 

Κωνσταντής Φραγκόπουλος

 

Η γραμματέας του Δ.Σ.

Μαρίζα Σαρρή

 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα

 

Αθήνα, 8/9/2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πάνος Λουκάκος

 

e-max.it: your social media marketing partner