ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΠΟΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 


1. Συχνές ερωτήσεις απαντήσεις αναφορικά με τη δημιουργία φακέλου και την κατάθεση αίτησης

 

 • Απαιτείται να έχουν ενεργό ΚΑΔ όλοι οι συντελεστές (παραγωγός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος) για την κατάθεση αίτησης συμμετοχής; Ισχύει το ίδιο για το πρόγραμμα χρηματοδότησης σεναρίων και για το αντίστοιχο αξιολόγησης σεναρίων για χρηματοδότηση παραγωγής;

 

üΑπαιτείται απαραιτήτως για τον αιτούντα και στα δύο προγράμματα. Ειδικά στο πρόγραμμα χρηματοδότησης σεναρίων απαιτείται από τον αιτούντα ενεργός ΚΑΔ κατά την υπογραφή του συμφωνητικού με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, εφόσον η πρότασή του επιλεγεί για την χρηματοδότηση και προκειμένου να καταβληθούν τα 2.500 ευρώ, και όχι κατά τη στιγμή της κατάθεσης της αίτησης.

 

 • Είμαι παραγωγός, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με ενεργό ΚΑΔ για αυτή τη δραστηριότητα. Δύναμαι να εμφανιστώ στην αίτησή μου και ως σκηνοθέτης, ή σεναριογράφος, χωρίς να διαθέτω ΚΑΔ για αυτές τις δραστηριότητες;

 

üΝαι, η υποβολή της πρότασης θα γίνει δεκτή -από φορολογικής πλευράς είναι θέμα του προσώπου που καταθέτει την αίτηση.

 

 • Είμαι παραγωγός, ή εκπρόσωπος εταιρείας παραγωγής, και ο σεναριογράφος μου δεν έχει ενεργό ΚΑΔ. Δύναμαι να καταθέσω αίτηση στο πρόγραμμα χρηματοδότησης σεναρίων. Θα ισχύσει το ίδιο και στο πρόγραμμα αξιολόγησης σεναρίων για χρηματοδότηση παραγωγής;

üΝαι, η αίτηση θα γίνει δεκτή. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, ως διαχειριστής του προγράμματος του ΥΠΠΟΑ, συναλλάσσεται μόνον με τον αιτούντα σε όλα τα στάδια του προγράμματος.

 

 • Ομόρρυθμος εταιρεία παραγωγής –με διαφορετικούς ΚΑΔ- για να καταθέσει αίτηση απαιτείται να δηλώσει ως κύρια δραστηριότητα έναν από τους ΚΑΔ που αναφέρονται στους όρους (παραγωγός, σεναριογράφος, σκηνοθέτης);

 

üΟι επιλέξιμοι ΚΑΔ (παραγωγός, σεναριογράφος, σκηνοθέτης) ορίζονται στο πρόγραμμα ανεξαρτήτως κύριας ή δευτερεύουσας δραστηριότητας

 

 • Είμαι σκηνοθέτης / σεναριογράφος για να υποβάλω πρόταση στο πρόγραμμα χρηματοδότησης σεναρίου κινηματογραφικών έργων μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ απαιτείται καταρχήν συμφωνία με παραγωγό;

 

üΔεν απαιτείται στο πρόγραμμα χρηματοδότησης σεναρίου. Απαιτείται όμως στο πρόγραμμα για χρηματοδότηση της παραγωγής, εφόσον η πρόταση επιλεγεί.

 

 • Είμαι σεναριογράφος και ενδιαφέρομαι να υποβάλλω πρόταση στο πρόγραμμα χρηματοδότησης σεναρίων κινηματογραφικών έργων μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ. Γιατί στο έντυπο της αίτησης υπάρχει ως υποχρεωτικό πεδίο η συμπλήρωση στοιχείων παραγωγού, αφού η συμφωνία με παραγωγό δεν είναι ανάμεσα στους όρους αυτού του προγράμματος;

 

üΤο έντυπο της αίτησης είναι κοινό και για τα δύο προγράμματα, χρηματοδότησης σεναρίου και αξιολόγησης σεναρίου για παραγωγή. Στο πρόγραμμα χρηματοδότησης σεναρίων απαιτούνται μόνον τα στοιχεία του αιτούντος, με όποια ιδιότητα έχει. Για παράδειγμα, εάν είναι μόνον ο σεναριογράφος, τότε θα συμπληρωθούν μόνον τα στοιχεία του. Αν έχει εξασφαλισθεί και ο σκηνοθέτης ή αν το ίδιο άτομο είναι και ο σκηνοθέτης του έργου θα συμπληρωθούν τα στοιχεία και σε αυτό το πεδίο. Αν έχει εξασφαλισθεί και παραγωγός ή αν το ίδιο άτομο έχει και τις τρεις ιδιότητες θα συμπληρωθούν και τα τρία πεδία.

 

 • Είμαι παραγωγός, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για να υποβάλω πρόταση στο πρόγραμμα χρηματοδότησης σεναρίων κινηματογραφικών έργων μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ απαιτείται ν’ αναφέρω στην αίτηση τα στοιχεία όλων των συντελεστών και τον προϋπολογισμό; Τα έγγραφα του φακέλου είναι τα ίδια που κατατίθενται σε αντίστοιχα προγράμματα του ΕΚΚ;

 

üΤα έγγραφα του φακέλου υποψηφιότητας αναφέρονται σαφώς στο πρόγραμμα, το οποίο δεν πρέπει να συγχέεται με τα χρηματοδοτικά προγράμματα του ΕΚΚ. Σε ό,τι αφορά το έντυπο της αίτησης, το οποίο είναι κοινό για τα προγράμματα χρηματοδότησης σεναρίου και αξιολόγησης σεναρίου για παραγωγή, στο πρώτο θα μπορούσε να συμπληρωθεί μόνον το όνομα του σεναριογράφου, εάν βέβαια αυτός διαθέτει τον σχετικό ΚΑΔ. Αν δεν τον διαθέτει, θα κάνει αίτηση ο παραγωγός και θα αναφέρει το όνομα του σεναριογράφου.

 

 • Είμαι παραγωγός και έχω ιδιωτικό συμφωνητικό με τον βασικό σεναριογράφο μου, για να υποβάλω πρόταση απαιτείται συμφωνητικό και με τους βοηθούς σεναριογράφους;

 

üΣυμφωνητικό απαιτείται με τον σεναριογράφο ή με όλους τους συν-σεναριογράφους, αν υπάρχουν, που έχουν πνευματικό δικαίωμα στο ίδιο σενάριο.

 

 • Είμαι σεναριογράφος και ενδιαφέρομαι να υποβάλλω πρόταση στο πρόγραμμα χρηματοδότησης σεναρίου, τι σημαίνει ο όρος «σκεπτικό ανάπτυξης του σεναρίου γυρίσματος»;

 

üΟ σεναριογράφος ως δημιουργός μπορεί να αναπτύξει τις σκέψεις του και ενδεχομένως τις σεναριακές τεχνικές ή ό,τι άλλο δραματουργικό «εργαλείο» αξιοποίησε για να αφηγηθεί την ιστορία και το θέμα με τον τρόπο που τα αναπτύσσει στο σενάριό του. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος ορισμός γι’ αυτό που αλλιώς το ονομάζουμε και σημείωμα προθέσεων του δημιουργού. Αναφορικά με υποβολή προτάσεων για ντοκιμαντέρ, η σκηνοθετική προσέγγιση είναι απαραίτητη στο πρόγραμμα αξιολόγησης σεναρίων για χρηματοδότηση παραγωγής. Στο πρόγραμμα χρηματοδότησης σεναρίων είναι προαιρετική.

 

 • Αναφέρεται ως όρος στο Ειδικό Πρόγραμμα ότι η διάρκεια του κινηματογραφικού έργου μικρού μήκους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15΄. Υπάρχει κάποιος περιορισμός στις σελίδες του υποβαλλόμενου προς κρίση σεναρίου;

 

üΣτις σελίδες του σεναρίου δεν υπάρχει περιορισμός διότι ο κάθε σεναριογράφος αναπτύσσει το σενάριο με τον τρόπο του. Ο περιορισμός των 15΄ αφορά στη διάρκεια του έργου που θα παραχθεί απ’ αυτό το σενάριο.

 

 • Ντοκιμαντέρ διάρκειας μικρότερης των 30΄ δύναται να θεωρηθούν ως κινηματογραφικά έργα μικρού μήκους και να συμμετάσχουν ως τέτοια στο πρόγραμμα;

 

üΌχι, το πρόγραμμα κινηματογραφικών έργων μικρού μήκους αφορά μόνον έργα μυθοπλασίας.

 

 • Πώς μπορώ να πιστοποιήσω ότι έχω στο ενεργητικό μου καλλιτεχνικό έργο, όταν δεν γίνεται να παρουσιάσω δημόσια την πρώτη του ταινία, δεσμευόμενος από τους όρους του φεστιβάλ στο οποίο ετοιμάζομαι να την υποβάλλω;

 

üΜε επιστολή επιβεβαίωσης από νόμιμο εκπρόσωπο του φεστιβάλ, στο οποίο έχει υποβληθεί η ταινία.

 

 

 

2. Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις αναφορικά με όρους του ειδικού προγράμματος, που σχετίζονται με την ιδιότητα, ή την ενεργότητα του ΚΑΔ, του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση.

 

 • Είμαι σεναριογράφος / σκηνοθέτης έχοντας στο ενεργητικό μου μόνον ταινία μυθοπλασίας –μικρού ή μεγάλου μήκους. Δύναμαι να υποβάλω αίτηση στο προγράμματα χρηματοδότησης σεναρίου και αξιολόγησης σεναρίου στην κατηγορία ντοκιμαντέρ;

 

üΝαι, το πρόγραμμα είναι σαφές (Κεφ. Α, παρ. 2α).

 

 • Δύνανται να καταθέσουν αίτηση στα προγράμματα κινηματογραφιστές με ΚΑΔ διευθυντή φωτογραφίας ή μοντέρ;

 

üΌχι, το πρόγραμμα αναφέρεται ρητά σε ΚΑΔ σεναριογράφου, σκηνοθέτη, παραγωγού.

 

 • Ποιος ΚΑΔ είναι ενδεδειγμένος για τη δραστηριότητα του παραγωγού; Για παράδειγμα, γίνονται δεκτοί κωδικοί για υπηρεσίες παραγωγής ταινιών προώθησης, διαφημιστικών βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων; Παραγωγός και σεναριογράφος / σκηνοθέτης μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο;

 

üΟ ΚΑΔ 59.11 που αφορά δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων.

 

 • Εάν ενεργοποιήσω τώρα τον ΚΑΔ, μπορώ να υποβάλω πρόταση;

üΝαι, θα γίνει δεκτή η αίτηση.

 

 • Υποβάλω φορολογική δήλωση σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για οικονομική δραστηριότητα στον χώρο του οπτικοακουστικού, στην Ελλάδα δηλώνω εισόδημα από ακίνητη περιουσία, μπορώ να συμμετάσχω στο πρόγραμμα;

 

üΌχι, η συμμετοχή στο Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Κινηματογραφικής Κοινότητας (και στα τρία επιμέρους προγράμματά του) προϋποθέτει ενεργό ΚΑΔ στην Ελλάδα.

 

 • Είμαι σεναριογράφος και παραγωγός χωρίς ταινία στο ενεργητικό μου –έχω μόνον θεατρικές παραγωγές- δύναμαι να υποβάλω πρόταση για έργο μικρού μήκους, με σκηνοθέτη που έχει στο ενεργητικό του ταινία αλλά δεν είναι και παραγωγός;

 

üΌχι, η πρόταση κρίνεται στο πρόσωπο του αιτούντος, για τον οποίο το πρόγραμμα θέτει σαφώς τους όρους.

 

 • Είμαι σεναριογράφος / σκηνοθέτης, μπορώ να υποβάλω ατομικά πρόταση στο πρόγραμμα χρηματοδότησης -ή αξιολόγησης για παραγωγή- σεναρίου ταινίας μικρού μήκους και παράλληλα να συμμετάσχω, μέσω εταιρείας παραγωγής, στα αντίστοιχα προγράμματα για το ντοκιμαντέρ;

 

üΝαι, μπορείτε

 

 • Διατηρώ ως σεναριογράφος/σκηνοθέτης δικαιώματα, όπως να συμμετέχω με το έργο μου σε κινηματογραφικά φεστιβάλ;

 

üΝαι. Το ΕΚΚ αποκτάει μόνο δικαιώματα εκμετάλλευσης για πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς λόγους.

 

 • ΑΜΚΕ, στο καταστατικό της οποίας ανάμεσα στους σκοπούς της αναφέρεται και η παραγωγή ταινιών μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ, μπορεί να υποβάλλει προτάσεις;

üΝαι, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής της στο Ειδικό Πρόγραμμα (ΚΑΔ, ταινία κ.λ.π).

 

 

 

3. Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις αναφορικά με τον αριθμό των προτάσεων που δύναται να υποβληθούν, τον προϋπολογισμό τους και την πιθανή χρηματοδότησή τους από τρίτους, αλλά και τη διαδικασία επιλογής τους

 

 

 • Πώς δύναται ένα πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, να καταθέσει μέχρι 3 προτάσεις στο πρόγραμμα αξιολόγησης σεναρίων για χρηματοδότηση παραγωγής κινηματογραφικών έργων, αφού σε αυτό δικαίωμα πρόσβασης έχουν μόνον οι 100 προτάσεις που επιλέχθηκαν στο ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης σεναρίων;

 

üΒασικός όρος του προγράμματος αξιολόγησης σεναρίων για χρηματοδότηση παραγωγής είναι ότι συμμετέχουν σε αυτό μόνον τα 100 σενάρια που ήδη έχουν επιλεγεί στο πρόγραμμα αξιολόγησης σεναρίων για χρηματοδότηση. Οι αιτήσεις κρίνονται στο πρόσωπο του αιτούντος και ο αιτών δύναται να είναι άλλος στο πρόγραμμα χρηματοδότησης σεναρίων και άλλος στο πρόγραμμα αξιολόγησης σεναρίων για χρηματοδότηση παραγωγής. Για παράδειγμα, ένας παραγωγός μπορεί να καταθέσει στο πρόγραμμα αξιολόγησης για χρηματοδότηση παραγωγής μέχρι 3 από τα 50 σενάρια μικρού μήκους ή μέχρι 3 από τα 50 ντοκιμαντέρ που επιλέχθηκαν στο πρόγραμμα χρηματοδότησης σεναρίων από διαφορετικούς αιτούντες. Δηλαδή συνολικά 6 προτάσεις. Επίσης μπορεί να καταθέσει μέχρι τρεις αιτήσεις στο πρόγραμμα για το animation.

 

 • Εάν επιλεγώ στο πρόγραμμα χρηματοδότησης σεναρίου, δεσμεύομαι να συμμετάσχω με ολοκληρωμένη την πρότασή μου στο πρόγραμμα αξιολόγησης σεναρίων για χρηματοδότηση παραγωγής;

 

üΌχι, δεν είναι δεσμευτικό.

 

 • Το Ειδικό Πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίξει, ως μορφή συμπληρωματικής ή προσθετικής χρηματοδότησης, φακέλους κινηματογραφικών σχεδίων, που έχουν ήδη κατατεθεί στο ΕΚΚ και είτε περιμένουν προέγκριση, είτε έχουν εγκριθεί και βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης της παραγωγής;

 

üΌχι, ως Ειδικό πρόγραμμα έχει άλλους όρους και προϋποθέσεις που δεν ανταποκρίνονται στους όρους και τις προϋποθέσεις των προγραμμάτων του ΕΚΚ.

 

 • Σχέδιο κινηματογραφικού έργου που έχει κατατεθεί στο ΕΚΚ και πληρεί τις προϋποθέσεις του Ειδικού Προγράμματος μπορεί να συμμετάσχει σε αυτό, με την προϋπόθεση ότι, αν επιλεγεί από το πρόγραμμα αξιολόγησης χρηματοδότησης σεναρίου για παραγωγή, θα αποσυρθεί από το πρόγραμμα του ΕΚΚ;

 

üΝαι, με την προϋπόθεση κατάθεσης Υπεύθυνης Δήλωσης ότι αν επιλεγεί και στο πρόγραμμα αξιολόγησης σεναρίων για χρηματοδότηση παραγωγής, τότε θα αποσυρθεί υποχρεωτικά και αμετάκλητα από το πρόγραμμα του ΕΚΚ.

 

 • Πρόταση η οποία στο παρελθόν έχει υποβληθεί στο ΕΚΚ και έχει απορριφθεί, δύναται να υποβληθεί στο Ειδικό Πρόγραμμα;

 

üΝαι, δύναται να υποβληθεί.

 

 • Σχέδιο κινηματογραφικού έργου που έχει χρηματοδοτηθεί σε πρόγραμμα της ΕΡΤ ή άλλου οργανισμού, όπως το CosmoteTV, δύναται να συμμετάσχει στο ειδικό πρόγραμμα;

 

üΤο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου δεν γνωρίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προγραμμάτων της ΕΡΤ, CosmoteTV ή άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών. Συνεπώς δεν είναι σε θέση να κρίνει τη συμβατότητά τους με το Ειδικό Πρόγραμμα, οι όροι του οποίου είναι απαρέγκλιτοι.

 

 • Εάν επιλεγώ στο πρόγραμμα αξιολόγησης σεναρίου για χρηματοδότηση παραγωγής, μπορώ να απευθυνθώ σε τρίτους για επιπλέον χρηματοδότηση ή να εντάξω την παραγωγή σε πρόγραμμα κινήτρων;

 

üΝαι, μπορείτε να απευθυνθείτε σε τρίτους, όχι όμως στο ΕΚΚ για άλλο πρόγραμμά του.

 

 • Έχω δικαίωμα αιτιολογημένης παράτασης, εάν το σενάριό μου επιλεγεί στο πρόγραμμα αξιολόγησης για χρηματοδότηση παραγωγής;

 

üΗ αίτηση κατατίθεται αυστηρά στους χρόνους που ορίζονται στο πρόγραμμα. Η παράδοση του υλικού στους χρόνους που ορίζονται στο πρόγραμμα (6+2 μήνες)

 

 • Όταν θα παραδώσω το υλικό θα μου ζητηθεί οικονομικός απολογισμός, έλεγχος παραστατικών ή έκθεση ορκωτού λογιστή;

 

üΌχι, προβλέπεται κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης

 

 • Δύναμαι να συμμετάσχω στο Ειδικό Πρόγραμμα υποβάλλοντας πρόταση για ντοκιμαντέρ εμπνευσμένο από τη θεματική σχεδίου μου για ταινία μυθοπλασίας, που έχει ήδη εγκριθεί οριστικά το ΕΚΚ και θα μπορούσε να λειτουργήσει συμπληρωματικά με αυτή;

 

üΤο κινηματογραφικό έργο είναι μοναδικό, αυτόνομο και αυτοτελές. Από που έρχεται η έμπνευση στον δημιουργό είναι ένα ερώτημα που την απάντηση μόνο ο ίδιος τη γνωρίζει. Αν λειτουργεί συμπληρωματικά σε κάτι άλλο τότε δεν έχει την αυτονομία και την αυτοτέλεια που πρέπει να έχει ένα έργο. Συνεπώς η απάντηση είναι όχι.

 

 • Έχω ξεκινήσει γυρίσματα με ίδια μέσα, μπορώ να αιτηθώ ένταξης της ταινίας μου στο Ειδικό Πρόγραμμα εφόσον πληρούνται οι όροι του;

 

üΌχι διότι η διαδικασία επιλογής ξεκινάει με βάση το σενάριο και μάλιστα σε δύο χρόνους: Α΄ για χρηματοδότηση σεναρίου και Β’ για χρηματοδότηση παραγωγής με βάση τα προεπιλεγμένα σενάρια της Α’ φάσης.

 

 • Ο προϋπολογισμός μου υπερβαίνει το ποσό που ορίζει το ειδικό πρόγραμμα αξιολόγησης σεναρίων για χρηματοδότηση παραγωγής, για να υποβάλλω πρόταση πρέπει να έχω εξασφαλίσει τους επιπλέον πόρους πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης;

 

üΝαι, διότι το πρόγραμμα αξιολόγησης σεναρίων για χρηματοδότησης παραγωγής δεν προβλέπει περίοδο αναζήτησης πρόσθετων κεφαλαίων.

 

 

 

 

4. Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις αναφορικά με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αξιολόγησης σεναρίων για τη χρηματοδότηση παραγωγής κινηματογραφικών έργων animation

 

 

 

 • Έχω ενεργό ΚΑΔ για παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και στο ενεργητικό μου, ως σεναριογράφος και σκηνοθέτης, ταινία μικρού μήκους. Videoprojects, στον τομέα παραγωγής διαφημιστικών και εταιρικών video, στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί τεχνικές animation γίνονται αποδεκτά ως προηγούμενο έργο;

üΑπαρέγκλιτος όρος του προγράμματος αξιολόγησης σεναρίων για χρηματοδότηση

η παραγωγής κινηματογραφικών έργων animation είναι η ύπαρξη μιας ταινίας animation που κρίνεται στο πρόσωπο του αιτούντος.

 

 • Δύναται να υποβάλει πρόταση εταιρεία γραφιστικής με δευτερεύοντα ΚΑΔ για υπηρεσίες κινουμένων σχεδίων; Πρέπει η ίδια η εταιρεία να έχει στο ενεργητικό της animation ή αρκεί η συνεργασία της με σκηνοθέτη, ο οποίος πληρεί αυτό τον όρο του προγράμματος;

 

üΝαι, αναφορικά με τον ενεργό δευτερεύοντα ΚΑΔ δύναται. Το πρόγραμμα προϋποθέτει τουλάχιστον μία ταινία animation, που κρίνεται στο πρόσωπο του αιτούντος.

 

 • Διαθέτω ενεργό ΚΑΔ για παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και στο ενεργητικό μου ντοκιμαντέρ, ως σκηνοθέτης. Για να υποβάλω πρόταση, στην οποία εκτός από παραγωγός θα είμαι σεναριογράφος και σκηνοθέτης, θα πρέπει να προσκομίσω τους αντίστοιχους ΚΑΔ;

üΌχι, η προϋπόθεση του ΚΑΔ ήδη πληρείται. Για την κατάθεση αίτησης όμως πρέπει να πληρούνται και οι υπόλοιποι όροι, όπως η ύπαρξη ταινίας animation που κρίνεται στο πρόσωπο του αιτούντος.

 

 • Είμαι μέλος ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ με βασικό ΚΑΔ τις υπηρεσίες θεαμάτων ήχου και εικόνας καθώς και τις υπηρεσίες κινουμένων σχεδίων, επίσης, στο ενεργητικό μου έχω ταινία animation, η πρότασή μου θα γίνει δεκτή;

 

üΟι όροι αναφορικά με τον ΚΑΔ και την ύπαρξη ταινίας animation πληρούνται. Στην περίπτωση των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ η αίτηση κατατίθεται από νόμιμο εκπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται με συμφωνητικό. Επίσης συνυποβάλλονται και τα νομιμοποιητικά έγγραφα του νομικού προσώπου (ισχύον καταστατικό, συμφωνητικό και εκπροσώπηση).

e-max.it: your social media marketing partner