Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου συνεδρίασε σήμερα, 6.5.2020, με τηλεδιάσκεψη κι έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

  1. Επαναπροκήρυξε τη θέση Διευθυντή Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης.
  1. Ενέκρινε την πρόσληψη της κ. Αθηνάς Καλκοπούλου για τη θέση Διευθύντριας Προώθησης (HellasFilm)
  1. Ενέκρινε τις απεντάξεις προεγκρίσεων χρηματοδότησης σε επτά κινηματογραφικά σχέδια. Πέντε από αυτά ήταν ανενεργά από το 2018, δύο οι παραγωγοί τους αδυνατούσαν να τα υποστηρίξουν.
  1. Ενέκρινε παρατάσεις προεγκρίσεων σε πέντε κινηματογραφικά σχέδια, με προθεσμία την 31η Δεκεμβρίου του 2019, λαμβάνοντας υπόψιν την κατάσταση που δημιουργήθηκε λόγω της υγειονομικής κρίσης.
e-max.it: your social media marketing partner