Δήλωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου κ. Πάνου Λουκάκου

«Την Τρίτη 3 Μαρτίου έληξε η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για την θέση του Γενικού Διευθυντή του Ε.Κ.Κ. Υποβλήθηκαν 13 αιτήσεις, οι οποίες θα αρχίσουν να εξετάζονται από την συνεδρίαση του Δ.Σ της Παρασκευής 6 Μαρτίου. Στη συνέχεια θα κληθούν από το Δ.Σ σε προσωπική συνέντευξη όσοι από τους υποψήφιους συγκεντρώνουν τα από τον νόμο προβλεπόμενα προσόντα και μέσα στην επόμενη εβδομάδα το Δ.Σ θα καταλήξει στην πρότασή του προς την αρμόδια υπουργό Πολιτισμού για τον διορισμό Γενικού Διευθυντή. Υπενθυμίζεται σχετικά ότι το Δ.Σ είχε ομόφωνα αποφασίσει να επαναπροκηρύξει την θέση του Γ.Δ στη συνεδρίασή του της 5.2.20 δεδομένου ότι με την αρχική προκήρυξη είχαν υποβληθεί μόλις 5 υποψηφιότητες και τα μέλη του Δ.Σ είχαν κρίνει ότι έπρεπε να έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια επιλογής. Την απόφαση αυτή της επαναπροκήρυξης της θέσης του Γενικού Διευθυντή δικαίωσε η σημερινή συμμετοχή των 13 υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής. Πέραν αυτού, στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της προσεχούς εβδομάδος θα επιλεγούν και θα προταθούν στην αρμόδια υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού για διορισμό τα κατάλληλα πρόσωπα και για τις θέσεις των τεσσάρων διευθυντών.

Με την στελέχωση των υπηρεσιών του Ε.Κ.Κ αρχίζει η φάση της ανασυγκρότησης και εξυγίανσής του. Υπενθυμίζεται σχετικά ότι παράλληλα έχει ανατεθεί σε δικηγορική εταιρία η διερεύνηση του συνόλου των ζητημάτων που αναφέρονται στις εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αντίγραφα των οποίων έχουν ήδη επιδοθεί και προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και αποστέλλονται και στον αρμόδιο εισαγγελέα για τις δικές του ενέργειες. Όπου δε απαιτούνται εγκλήσεις, έχει δοθεί εντολή για την υποβολή τους. Τέλος το Δ.Σ του Ε.Κ.Κ έχει ζητήσει με απόφασή του από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού την διενέργεια εκτάκτου διαχειριστικού ελέγχου για την περίοδο 2016 - 2019.

Καθίσταται σαφές ότι τα δεδομένα αυτά δημιουργούν αντιδράσεις σε όσα κατεστημένα συμφέροντα ενδεχομένως θίγονται από την πορεία ανασυγκρότησης και εξυγίανσης του Ε.Κ.Κ. Οι αντιδράσεις αυτές παίρνουν συνήθως την μορφή ανακύκλωσης ψευδών και ανυπόστατων "πληροφοριών" που αναρτώνται στο διαδίκτυο. Είναι σαφές ότι το Ε.Κ.Κ δεν θα ανοίξει διάλογο με συκοφάντες και η απάντηση σε συκοφαντίες μόνο σε νομικό επίπεδο θα δοθεί».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του Ε.Κ.Κ

Πάνος Λουκάκος

e-max.it: your social media marketing partner