Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου δημοσίευσε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή Ανάπτυξης και Παραγωγής. H καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι η 11η Μαΐου 2018 και ώρα 16.00.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη θέση εργασίας, τα απαιτούμενα προσόντα και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν εδώ.


Επίσης, το ΕΚΚ έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία για την έκδοση της νέας εγκριτικής Απόφασης της Επιτροπής του αρ. 2 της ΠΥΣ 33/2006, που απαιτείται από τη νομοθεσία, ώστε αμέσως μετά τη δημοσίευσή της να ανακοινώσει τη σχετική Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του.

e-max.it: your social media marketing partner