Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου απευθύνεται στην κινηματογραφική κοινότητα και το ευρύ κοινό προκειμένου να ενημερώσει για το ζήτημα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ελέγχου που διενήργησε η Διεύθυνση Εκτάκτων και Ειδικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Η ενημέρωση αυτή αποσκοπεί στην αποσαφήνιση της κατάστασης και έχει ως στόχο να υπογραμμίσει τη σταθερή προσήλωση του Ε.Κ.Κ. στις νόμιμες και διαφανείς διαδικασίες.Πιο συγκεκριμένα, το Ε.Κ.Κ. έλαβε την Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ελέγχου που διενήργησε η Διεύθυνση Εκτάκτων και Ειδικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την περίοδο 1/1/2012-31/12/2014 στις 27 Μαΐου του 2017. Ύστερα από ενδελεχή έλεγχο των ευρημάτων του ελέγχου το Ε.Κ.Κ. υπέβαλε, εντός των ορισμένων προθεσμιών, στις 14 Σεπτεμβρίου του 2017 Αντιρρήσεις ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Συντονισμού Ελέγχων (Ε.Σ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών. Σε αυτές εξέθεσε νόμιμα, τεκμηριωμένα, εμπεριστατωμένα και κατά τον πλέον προσήκοντα τρόπο τις απόψεις, παρατηρήσεις και ενστάσεις του επί των αρχικών συμπερασμάτων του ανωτέρω ελέγχου.Ωστόσο, εξ αιτίας της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών (δυνάμει του π.δ. 142/3.12.2017), το Ε.Κ.Κ. δεν έλαβε ακόμη την απόφαση της αρμόδιας επιτροπής και το τελικό πόρισμα του ανωτέρω ελέγχου.Για τον λόγο αυτό το Ε.Κ.Κ. προχώρησε στην υποβολή αιτήματος στις 8 Φεβρουαρίου του 2018 προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για την παροχή ενημέρωσης σχετικά με την πορεία της ανωτέρω υπόθεσης, την οποία αναμένει με ενδιαφέρον.Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου έχει προβεί σε όλες τις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία απαιτούμενες ενέργειες, δηλώνει δε την αποφασιστικότητά του να λάβει τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες για την τήρηση της νομιμότητας και την προάσπιση των νομίμων συμφερόντων του με γνώμονα πάντοτε την προστασία, πρόοδο και ανάπτυξη του ελληνικού κινηματογράφου.

e-max.it: your social media marketing partner