Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ) συνήλθε στις 6 Νοεμβρίου του 2017, σε έκτακτη συνεδρίαση προκειμένου να αποφασίσει, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος, για την αναπλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή.

 

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΚ, τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή του φορέα θα ασκεί ο Διευθυντής Ανάπτυξης του ΕΚΚ, κος Βασίλειος Κοσμόπουλος. H εν λόγω απόφαση υπερψηφίστηκε από τα 6 εκ των 7 μελών του ΔΣ (ένα μέλος ψήφισε «λευκό»). Ομόφωνα αποφασίστηκε η άμεση έναρξη των διαδικασιών για τον σύμφωνα με τον νόμο διορισμό νέου Γενικού Διευθυντή του ΕΚΚ.

 

Το Δ.Σ. του ΕΚΚ δηλώνει ότι με την απόφαση αυτή εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του ΕΚΚ, διασφαλίζεται η επιτάχυνση των σημαντικών τομών που ήδη έχουν δρομολογηθεί, καθώς και η αδιατάρακτη ροή εργασιών που σχετίζονται με τον καταστατικό σκοπό του ΕΚΚ, την υποστήριξη της εγχώριας κινηματογραφικής παραγωγής.

 

Ως προς τις πρόσφατες εξελίξεις και την ανάκληση του διορισμού της μέχρι πρότινος Γ.Δ., κας Ηλέκτρας Βενάκη, το Δ.Σ. του ΕΚΚ δηλώνει τα εξής, επιφυλασσόμενο να επανέλθει με αναλυτικότερα στοιχεία:

Μέλη του Δ.Σ. δυστυχώς διαπίστωσαν ότι η Γ.Δ., παρά τη δηλωμένη πρόθεσή της και την προσφορά της, εμφανιζόταν απρόθυμη στο να προχωρήσουν πιο αποφασιστικά οι αναγκαίες τομές για ένα ουσιαστικό νέο ξεκίνημα στο ΕΚΚ. Πιο συγκεκριμένα, η Γ.Δ. παρέμεινε, όπως είχε επισημάνει και το προηγούμενο Δ.Σ., σε πρακτικές που οδηγούσαν σε τριβές εντός του ΕΚΚ και, εν τέλει, σε μία διαρκή ατμόσφαιρα αναταραχής, που επιτεινόταν από την επιλεκτική εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ. και προβληματικές πρακτικές στην ενημέρωσή του πάνω σε κρίσιμα ζητήματα. Κάτω από τις συνθήκες αυτές, 5 μέλη του Δ.Σ. (Δημήτρης Παπαιωάννου, Κωστής Καρπόζηλος, Σόλων Ξενόπουλος, Ελισάβετ Χρονοπούλου, και Αλέξανδρος Λογοθέτης), στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους, επεσήμαναν στην Υπουργό Πολιτισμού τις συνεχιζόμενες αυτές δυσλειτουργίες, παρά τις παραινέσεις, επισημαίνοντας την αδυναμία συνεργασίας του Δ.Σ. με την κυρία Βενάκη, αδυναμία η οποία ναρκοθετούσε τη δυνατότητα του ΕΚΚ να ανταποκριθεί στους καταστατικούς σκοπούς του. Υπό την οπτική αυτή, τα εν λόγω μέλη κρίνουν ως απόλυτα θετική την απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού.

 

Το Δ.Σ. του ΕΚΚ δηλώνει την ετοιμότητά του να υποστηρίξει κάθε πρωτοβουλία, που θα αποτινάσσει τις συσσωρευμένες αδράνειες και αγκυλώσεις που έχουν κατά καιρούς ταλαιπωρήσει το ΕΚΚ και θα επιταχύνει τις διαδικασίες για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των σκοπών του.

 


Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2017

Για το Δ.Σ του ΕΚΚ,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Δημήτρης Παπαϊωάννου

e-max.it: your social media marketing partner