Τη χορήγηση προεγκρίσεων χρηματοδότησης σχεδίων κινηματογραφικών έργων στο βασικό πρόγραμμα παραγωγής κινηματογραφικών έργων αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

 

Το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 236.000 €

 

Αναλυτικότερα, προεγκρίθηκαν τρία (3) σχέδια ταινιών —το ένα (1) για επανασυγγραφή σεναρίου— σε σύνολο τριών (3) κατατεθειμένων το χρονικό διάστημα από 1/5/2016 μέχρι 31/7/2016, τα οποία και είναι τα ακόλουθα:

 

ΚΟΙΛΑ

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος

Σενάριο: Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος, Γλυκερία Πατραμάνη

Παραγωγή: View Master Films A.E.

Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 130.000 €

 

Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΗΞΕΡΕ ΝΑ ΚΛΑΙΕΙ

Σκηνοθεσία: Γιώργος Πανουσόπουλος

Σενάριο: Γιώργος Πανουσόπουλος

Παραγωγή: Ελένη Κοσσυφίδου – BlackbirdProduction

Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 100.000 €

 

DREAMISLAND

Σκηνοθεσία: Σοφία Παπαχρήστου

Σενάριο: Σοφία Παπαχρήστου

Παραγωγή: ΑντιγόνηΓαβριατοπούλου – A & G Films Media Entertainment LTD

Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης

(επανασυγγραφή σεναρίου): 6.000 €

 

Το αναλυτικό κείμενο των αποφάσεων έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια - Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.

ΑΔΑ: ΨΣΠΟ469ΗΙΧ-ΛΧΡ

e-max.it: your social media marketing partner