Μέσω της Πρόσκλησης παρέχεται στήριξη σε δραστηριότητες που:

- στοχεύουν στην προώθηση της κινηματογραφικής παιδείας

- αυξάνουν το ενδιαφέρον για τα ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα και για την κινηματογραφική κληρονομιά

- διευκολύνουν την κυκλοφορία των ευρωπαϊκών και διεθνών ταινιών σε όλες τις πλατφόρμες διανομής, μέσω προγραμμάτων διεθνούς συνεργασίας στον οπτικοακουστικό τομέα

 

Θα χρηματοδοτηθούν σχέδια που παρέχουν μηχανισμούς για την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών στην Ευρώπη με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ευρωπαϊκής διάστασης αυτών των πρωτοβουλιών και την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων έργων, ιδιαίτερα μέσω της χρήσης ψηφιακών εργαλείων. Επίσης σχέδια που παρέχουν μηχανισμούς για την αύξηση της συνεισφοράς των οπτικοακουστικών έργων στην εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των οργανωμένων καταλόγων των ταινιών. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται σε νομικές οντότητες των οποίων οι δραστηριότητες συμβάλλουν στην επίτευξη των παραπάνω στόχων, και ιδίως: σε πρωτοβουλίες με αντικείμενο την κινηματογραφική παιδεία, σε κινηματογραφικά ιδρύματα, σε ιδρύματα κινηματογραφικής κληρονομιάς, φεστιβάλ, κινηματογραφικές λέσχες.

 

Περισσότερες πληροφορίες: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/film-education-2017_en

e-max.it: your social media marketing partner