ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης ισχύος στις τέσσερις (4) Δημόσιες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ε.Κ.Κ. για την πλήρωση αντίστοιχα των θέσεων του Διευθυντή Ανάπτυξης και Παραγωγής, του Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης, του Διευθυντή Προώθησης και του Διευθυντή Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών Ε.Κ.Κ.

Το Ε.Κ.Κ., δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1392/11.11.2016 απόφασης Δ.Σ., παρατείνει την ισχύ των τεσσάρων (4) Δημοσίων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση αντίστοιχα των θέσεων του Διευθυντή Ανάπτυξης και Παραγωγής, του Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης, του Διευθυντή Προώθησης και του Διευθυντή Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών Ε.Κ.Κ., μέχρι την 25η Νοεμβρίου 2016 (η αρχική προθεσμία έληγε την 16.00 ώρα της 10ης Νοεμβρίου 2016).

 

Τα πλήρη κείμενα των σχετικών αποφάσεων παράτασης και για τις τέσσερις (4) Δημόσιες Προσκλήσεις, είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

 

e-max.it: your social media marketing partner