Για την προαγωγή του ντοκιμαντέρ στην Ελλάδα και για τη διάδοση των ελληνικών κινηματογραφικών έργων ντοκιμαντέρ τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό, οργανώνεται από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ στη Θεσσαλονίκη - Eικόνες του 21ου Aιώνα. Για το έτος 2014, το 16ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ στη Θεσσαλονίκη - Εικόνες του 21ου Aιώνα θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως και τις 23 Mαρτίου 2014.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ στη Θεσσαλονίκη-Εικόνες του 21ου Αιώνα, οργανώνονται:
-      Διεθνές Φεστιβάλ Nτοκιμαντέρ με ταινίες ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
- Aφιερώματα σε έλληνες και ξένους δημιουργούς, εθνικές κινηματογραφίες, κ.λπ.
- Παράλληλες εκδηλώσεις.
- Tο Tμήμα της Aγοράς (Doc Market).
- Το Pitching Forum σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ντοκιμαντέρ (EDN).

Τα ελληνικά κινηματογραφικά έργα ντοκιμαντέρ για να συμμετάσχουν στο Επίσημο Πρόγραμμα του Φεστιβάλ, πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α) Να έχουν ολοκληρωθεί μέσα σε 18 μήνες πριν από την έναρξη του Φεστιβάλ.
β) Να μην έχουν πραγματοποιήσει προηγούμενη δημόσια εμπορική ή φεστιβαλική προβολή στην Ελλάδα ή την Κύπρο, να μην διατίθενται για online προβολή και να μην έχουν διανεμηθεί σε βίντεο ή/και DVD.

Για τη συμμετοχή ελληνικού κινηματογραφικού έργου ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ στη Θεσσαλονίκη απαιτείται:
 α. η υποβολή ειδικής αίτησης συμμετοχής που περιλαμβάνει έγγραφη δήλωση του παραγωγού και όμοια δήλωση του σκηνοθέτη. Στη δήλωση αυτή πρέπει να αναφέρονται: Ι) αναλυτική κατάσταση των συντελεστών της ταινίας, ΙΙ) όλα τα τεχνικά και λοιπά στοιχεία της ταινίας, ΙΙΙ) δήλωση σχετικά με το αν η ταινία πραγματοποιεί την πρώτη δημόσια εμπορική ή φεστιβαλική προβολή της στην Eλλάδα και την Kύπρο ή όχι, με το αν διατίθεται ή όχι για online προβολή και με το αν έχει εκδοθεί η όχι σε video/DVD. Οι ταινίες που έχουν ήδη πραγματοποιήσει δημόσια εμπορική ή φεστιβαλική προβολή στην Ελλάδα ή την Κύπρο, ή διατίθεται για online προβολή, ή έχουν εκδοθεί σε video/DVD, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο Επίσημο Διεθνές Πρόγραμμα του Φεστιβάλ, μπορούν όμως, σε περίπτωση που επιλεγούν από τον Διευθυντή του Φεστιβάλ, να συμμετάσχουν στο Ελληνικό Πρόγραμμα.

γ. Η αίτηση συμμετοχής μαζί με την ταινία σε μορφή DVD κατατίθεται στα γραφεία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, μέχρι τις 13 Ιανουαρίου 2014.  Οι ταινίες πρέπει να συνοδεύονται από το απαραίτητο διαφημιστικό και πληροφοριακό υλικό, καθώς και με τα κείμενα ή και τους διαλόγους στην ελληνική και αγγλική, αν υπάρχουν. Η κόπια προβολής της ταινίας θα πρέπει να είναι υποτιτλισμένη και να έχει παραδοθεί στα γραφεία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2014.

Περισσότερες πληροφορίες:http://www.filmfestival.gr/

e-max.it: your social media marketing partner