Πρώτος σταθμός της διεθνούς φεστιβαλικής πορείας της ελληνικής ταινίας για το 2021 είναι η Τεργέστη. Τέσσερα κινηματογραφικά έργα μας θα συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του 32ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της ιταλικής πόλης,  που θα διεξαχθεί διαδικτυακά λόγω της πανδημίας από τις 21 μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2021. Το φεστιβάλ αυτό έχει στραμμένο το ενδιαφέρον του στην κινηματογραφική παραγωγή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Συγκεκριμένα:
Στο διαγωνιστικό τμήμα ταινιών μεγάλου μήκους θα προβληθεί η ταινία «Παρί» του Σιαμάκ Ετεμάντι, ενώ στο αντίστοιχο για αυτές του μικρού μήκους θα προβληθούν το «Goads» της Ίριδος Μπαγλανέα και η «Βούτα» του Δημήτρη Ζάχου. Ιδιαίτερη σημασία, αναφορικά με τη σύνδεση του σήμερα με το χθες και τη συνέχεια της τροχιάς προς την εξωστρέφεια του ελληνικού σινεμά, έχει η ειδική προβολή της ταινίας «Το βλέμμα του Οδυσσέα» του Θόδωρου Αγγελόπουλου.
 
Οι ταινίες των διαγωνιστικών προγραμμάτων
 
•Στο «Παρί» (συμπαραγωγή Ελλάδος, Ολλανδίας και Βουλγαρίας) ο Ιρανός σκηνοθέτης Σιαμάκ Ετεμάντι αφηγείται μια ιστορία με φόντο τη σημερινή Αθήνα, στην οποία ο ίδιος ζει και εργάζεται εδώ και χρόνια. Η εξαφάνιση ενός Ιρανού φοιτητή στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο ωθεί τη μητέρα του σε μια αμφίσημη περιπέτεια αναζήτησης. Ελληνική εταιρεία παραγωγής είναι η  Heretic. Ερμηνείες: Melica Foroutan, Shahbaz Noshir, Σοφία Κόκκαλη
•Στη «Βούτα» του Δημήτρη Ζάχου η ιστορία εκτυλίσσεται στις παρυφές μιας μεγαλούπολης και έχει θέμα τη σχέση ενός εφήβου με τον πατέρα του. Ο τελευταίος μόλις βγήκε από τη φυλακή. Ο τίτλος της ταινίας προέρχεται από ένα είδος περιστεριού, τη Βούτα, που πέφτει από ψηλά με ιλιγγιώδη ταχύτητα επιβραδύνοντας λίγο πριν από την πρόσκρουσή της στο έδαφος.
•Στο «Goads» η Ίρις Μπαγλανέα επιχειρεί μια σύντομη καταβύθιση στην ψυχολογία ενός κοριτσιού θέλοντας να συνθέσει μια ιστορία ενηλικίωσης. Φόντο της ταινίας είναι το φυσικό τοπίο γύρω από το Λιτόχωρο.
 

Το Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ – Ε.Κ.Κ.», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, επί των οδών Χατζοπούλου αρ. 9 & Ι. Θεολόγου αρ. 6 (περιοχή Νέας Φιλοθέης – Ψυχικού), στο πλαίσιο κάλυψης εκτάκτων αναγκών διοικητικής υποστήριξής του, αποφάσισε δυνάμει της υπ’ αριθμ.1493/17-12-2020 απόφασης του Δ.Σ. του, να προβεί στη διαδικασία ανεύρεσης εταιρείας Ανθρώπινου Δυναμικού, με Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Κατάθεσης Προσφορών, για σύναψη συνεργασίας με αντικείμενο την παροχή από την Εταιρεία προς το Ε.Κ.Κ. υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης.

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το αντικείμενο του Έργου που θα αναλάβει να εκτελέσει η Εταιρεία που θα επιλεγεί, αφορά στην παροχή από την Εταιρεία προς το Ε.Κ.Κ. υπηρεσιών «Διοικητικής Υποστήριξης» αποκλειστικά με δικό της προσωπικό (5 άτομα), προκειμένου να καλυφθούν προσωρινά έκτακτες ανάγκες διοικητικής υποστήριξης του Φορέα.

Ειδικότερα, οι ως άνω υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης που θα παρασχεθούν στο Ε.Κ.Κ. από την Εταιρεία που θα επιλεγεί, θα αφορούν σε προσωρινή κάλυψη εκτάκτων αναγκών διοικητικής υποστήριξης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγής Ε.Κ.Κ. (με 2 άτομα εκ του προσωπικού της Εταιρείας), της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης Ε.Κ.Κ./Οικονομικές Υπηρεσίες (με 1 άτομο εκ του προσωπικού της Εταιρείας), της Διεύθυνσης Προώθησης (HellasFilm) E.K.K. ή της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης Ε.Κ.Κ. (με 1 άτομο εκ του προσωπικού της Εταιρείας), καθώς και των γραμματειακών αναγκών της Διοίκησης του Ε.Κ.Κ. (με 1 άτομο εκ του προσωπικού της Εταιρείας).

Η διάρκεια του Έργου ορίζεται μέχρι τρεις (3) μήνες.

 

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

H δαπάνη για την ολοκλήρωση του ως άνω περιγραφόμενου Έργου θα ορισθεί στο άθροισμα του κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρείας που θα επιλεγεί πλέον του γινομένου που θα προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του κόστους μισθοδοσίας επί ποσοστού αμοιβής της Εταιρείας (%).

Η ως άνω δαπάνη δεν δύναται να υπερβεί το συνολικό ποσό των 33.000 €.

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων κατατίθενται εντός προθεσμίας η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας Πρόσκλησης στο διαδίκτυο στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και λήγει δώδεκα (12) ημερολογιακές ημέρες μετά την Ανάρτηση και ώρα 16.00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@gfc.gr

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Μετά τη λήξη της προθεσμίας και την αξιολόγηση όλων των προσφορών που θα κατατεθούν προσηκόντως και εμπροθέσμως, από ειδική Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, θα αναδειχθεί η προσφορά της Εταιρείας που υπέβαλε τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, αφού αξιολογηθούν και συνεκτιμηθούν, ταυτόχρονα, τα κάτωθι ποιοτικά κριτήρια :

α. το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης Έργου.

β. η κατοχή αποδεικτικού πιστοποίησης προσφερόμενου Έργου από την Εταιρεία.

γ. η μεθοδολογία και η τεχνογνωσία στελέχωσης Προσωπικού, καθώς και η ανάλογη εμπειρία της Εταιρείας.       

 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ  ΟΡΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Πριν από την κατάθεση των σχετικών προσφορών τους στο Ε.Κ.Κ., οι ενδιαφερόμενοι δύναται να ενημερώνονται τηλεφωνικώς.

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία ή υποβολή ερωτήματος προς διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Ε.Κ.Κ. στα τηλέφωνα: 210 3639140, 210 3678520, εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 έως 15:00.

Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Κ.

 

Ο Γενικός Διευθυντής Ε.Κ.Κ.                     

Παντελεήμων Μητρόπουλος

 

Ο Δημήτρης Εϊπίδης υπήρξε ένας δημιουργικός, βαθιά καλλιεργημένος άνθρωπος με έμφυτη ευγένεια που τον έκανε να ξεχωρίζει. Ήταν ένας άνθρωπος του παγκόσμιου κινηματογράφου, ένας ανήσυχος ταξιδευτής που επιθυμούσε διαρκώς ν’ ανακαλύπτει καινούργιες εικόνες και νέους δημιουργούς. Ίδρυσε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μόντρεαλ, συνδέθηκε στενά με τα φεστιβάλ του Τορόντο και του Ρέικιαβικ. 
Στην Ελλάδα ταυτίστηκε με το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης κατά την κρισιμότερη καμπή της ιστορίας του, αυτή της διεθνοποίησής του. ‘Ήταν ο ιδρυτής των «Νέων Οριζόντων» -εκεί γνωρίσαμε τον Αμπάς Κιαροστάμι, τον Ατόμ Εγκογιάν, τον Μίκαελ Χάνεκε, τον Φρανσουά Οζόν και πολλούς άλλους δημιουργούς. Ήταν επίσης ο ιδρυτής του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.
Ο Δημήτρης Εϊπίδης αγάπησε με πάθος το ντοκιμαντέρ και το αντιμετώπισε ως ένα καθαρό κινηματογραφικό είδος, που μεταφέρει στον θεατή μια ανθρωποκεντρική αίσθηση της πραγματικότητας, αλλά και σαν έναν εναλλακτικό τρόπο ενημέρωσης που αποτελεί βασικό στοιχείο του σύγχρονου πολιτισμού. Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό.
Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου εκφράζει τα βαθιά συλλυπητήριά του στους οικείους του.
 

To Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ανακοινώνει προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, οι προτάσεις των οποίων αξιολογήθηκαν κατά την Α’ Φάση του Ειδικού Συμπληρωματικού Προγράμματος Covid -19, ότι μπορούν να πληροφορηθούν τη βαθμολογία που έλαβε η πρότασή τους, καθώς και το σκεπτικό που τη συνοδεύει, επισκεπτόμενοι την πλατφόρμα e-services.gfc.gr, από σήμερα (04.01.2021) έως τις 24.01.2021. Η είσοδος των ενδιαφερομένων στη συγκεκριμένη πλατφόρμα είναι δυνατή μόνον με τον κωδικό τους.

Ανέλαβε τα καθήκοντά της στη θέση της Διευθύντριας στη Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου η κ. Δήμητρα Κωτίδου μετά τη δημοσίευση του διορισμού της στο ΦΕΚ. Η στελέχωση της νευραλγικής αυτής υπηρεσίας του ΕΚΚ είναι σημαντική για την ανασυγκρότηση της λειτουργίας του.
Η κ. Κωτίδου είναι οικονομολόγος, απόφοιτος του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Πάντειου Πανεπιστημίου και κάτοχος Μάστερ στη Διοίκηση Μονάδων και Οργανισμών (MBA) από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Είναι κάτοχος άδειας Λογιστή –Φοροτεχνικού Α΄ τάξης από το Oικονομικό Eπιμελητήριο Ελλάδος. Έχει εικοσαετή και πλέον επαγγελματική προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα έχοντας εργαστεί σε οικονομικά τμήματα πολυεθνικών, τεχνικών και κατασκευαστικών εταιριών (Eurus Energy Europe, Ιωνική ΑΤΕΚΕ κ.α.) για την επιτήρηση μηχανογραφημένου λογιστηρίου σε βιβλία γ΄ κατηγορίας και σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμών. Πέραν των οικονομικών και λογιστικών θεμάτων, διαθέτει προϋπηρεσία στη δημόσια λογιστική και στον εσωτερικό έλεγχο (Internal Auditor) ως κάτοχος πιστοποίησης CPIA. Είναι εξειδικευμένη στη μηχανορραφημένη λογιστική έχοντας εμπειρία σε ποικίλες πλατφόρμες ERP.
 

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Α’ φάσης του Ειδικού Συμπληρωματικού Προγράμματος Covid-19 στην κατηγορία του ντοκιμαντέρ. Από τις ήδη υποβληθείσες προτάσεις, που δεν είχαν τύχει χρηματοδότησης στο κυρίως πρόγραμμα, αξιολογήθηκαν και επιλέχθηκαν στη συγκεκριμένη κατηγορία πενήντα (50) οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν με το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500) εκάστη. Τα επιλεχθέντα αυτά σενάρια δύνανται να συμμετάσχουν στη Β’ φάση του Ειδικού Συμπληρωματικού Προγράμματος -εφόσον κατατεθεί φάκελος υποψηφιότητας- προκειμένου να επιλεγούν δέκα (10) για τη χρηματοδότηση της παραγωγής τους με το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000) έκαστο.

Με τη σημερινή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης για το ντοκιμαντέρ ολοκληρώνεται η Α’ φάση του Ειδικού Συμπληρωματικού Προγράμματος Covid-19. Στις αρχές του 2021 το ΕΚΚ θα ανακοινώσει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη Β΄ φάση του συγκεκριμένου προγράμματος για τα κινηματογραφικά έργα μικρού μήκους και για τα ντοκιμαντέρ.

Η παρούσα ανακοίνωση συνοδεύεται από αρχείο pdf με τις 50 προτάσεις ντοκιμαντέρ που επιλέχθηκαν.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο pdf.

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Α’ φάσης του Ειδικού Συμπληρωματικού Προγράμματος Covid-19 στην κατηγορία των κινηματογραφικών έργων μικρού μήκους. Από τις ήδη υποβληθείσες προτάσεις, που δεν είχαν τύχει χρηματοδότησης στο κυρίως πρόγραμμα, αξιολογήθηκαν και επιλέχθηκαν στη συγκεκριμένη κατηγορία πενήντα (50) οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν με το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500) εκάστη. Τα επιλεχθέντα αυτά σενάρια δύνανται να συμμετάσχουν στη Β’ φάση του Ειδικού Συμπληρωματικού Προγράμματος -εφόσον κατατεθεί φάκελος υποψηφιότητας σε προθεσμία που θα ανακοινωθεί άμεσα- προκειμένου να επιλεγούν δέκα (10) για τη χρηματοδότηση της παραγωγής τους με το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000) έκαστο.
Το ΕΚΚ θα ανακοινώσει σε λίγες ημέρες τα αποτελέσματα αξιολόγησης για την κατηγορία του ντοκιμαντέρ, ώστε να ολοκληρωθεί η Α’ φάση του Ειδικού Συμπληρωματικού Προγράμματος Covid-19

Η παρούσα ανακοίνωση συνοδεύεται από αρχείο pdf με τις 50 προτάσεις ταινιών μικρού μήκους που επιλέχθηκαν.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο pdf

Με στόχο την προώθηση και προβολή της Αθήνας ως κινηματογραφικού προορισμού και την προσέλκυση οπτικοακουστικών παραγωγών, το Athens Film Office (AFO) του Δήμου Αθηναίων και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) θέτουν τις βάσεις μίας στρατηγικής συνεργασίας που θα ενισχύσει τη θέση της πόλης στη διεθνή αγορά. 
Στο μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε την περασμένη εβδομάδα, ανάμεσα στην Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ) (ως φορέα υλοποίησης του Athens Film Office) και στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (μέσω της διεύθυνσης του Hellenic Film Commission), οι δύο πλευρές συμφώνησαν, μεταξύ άλλων, στις εξής κοινές δράσεις:
 
Στον σχεδιασμό και την οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης σε συνεργασία και με άλλους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς του Κινηματογράφου.
 
 Στη διεύρυνση ενδεχόμενης κοινής παρουσίας σε διεθνείς εκθέσεις και φεστιβάλ.
 
 Σε δράσεις προβολής σε διεθνή και εγχώρια Μέσα Ενημέρωσης.
 
 Στον σχεδιασμό νέων δράσεων με στόχο τη διεύρυνση της κινηματογραφικής αγοράς και την καλλιέργεια του κινηματογραφικού ενδιαφέροντος, ειδικά στο νέο κοινό.
 
 Στη μεταξύ τους συνεργασία για την απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης των αδειών κινηματογράφησης σε χώρους αρμοδιότητας του Δήμου Αθηναίων. 
 
Το Athens Film Office, που δημιουργήθηκε από τον Δήμο Αθηναίων τον Μάρτιο του 2020, αποτελεί το Γραφείο εξυπηρέτησης και προσέλκυσης κινηματογραφικών παραγωγών και στις βασικές του αρμοδιότητες περιλαμβάνεται τόσο η διευκόλυνση των οπτικοακουστικών παραγωγών, όσο και η συνεργασία με άλλους φορείς του κινηματογράφου για την προβολή της πόλης στο εξωτερικό, μέσα από τη συμμετοχή σε κινηματογραφικά φεστιβάλ και εκθέσεις. 
«Η συνεργασία του Athens Film Office με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, μάς φέρνει πιο κοντά στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων: Στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας, στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και στην αποτελεσματική προβολή της Αθήνας στο εξωτερικό. Το μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στην ΕΑΤΑ και το ΕΚΚ θα αποτελέσει μια πολύτιμη βάση για την ανάδειξη της πόλης σε κινηματογραφικό προορισμό στο εξωτερικό και θα ενισχύσει τη σύγχρονη και αναπτυσσόμενη εγχώρια βιομηχανία των οπτικοακουστικών παραγωγών», τονίζει η Μελίνα Δασκαλάκη, Πρόεδρος της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ). 
Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, ως κύριος φορέας άσκησης της κινηματογραφικής πολιτικής, που στοχεύει στην προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής παραγωγής και Τέχνης στην Ελλάδα, στηρίζει εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια την προσέλκυση και εξυπηρέτηση αλλοδαπών παραγωγών στην Ελλάδα μέσω του Hellenic Film Commission. 
Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΚΚ Μάρκος Χολέβας, επισημαίνει: «Η Αθήνα έχει αποδειχθεί προσφιλής προορισμός για ξένες παραγωγές και ο Δήμος έχει ανταποκριθεί με τη δημιουργία του αντίστοιχου Film Office. Θεωρούμε υποχρέωση του ΕΚΚ τη συνεργασία με το Athens Film Office με στόχο τον συντονισμό των δράσεων και ενεργειών που θα αναδείξουν τις δυνατότητες της πόλης των Αθηναίων ως προορισμού κινηματογραφικών και γενικά οπτικοακουστικών παραγωγών. Παράλληλα, για την κοινή δράση, θα επιδιώξουμε την επιμόρφωση καλλιτεχνικού και τεχνικού προσωπικού του οπτικοακουστικού τομέα και βελτίωση, όπου είναι εφικτό, των υποδομών. Κοινή προσδοκία είναι η Αθήνα να αποκτήσει μια συνολική εικόνα για το αστικό της τοπίο μέσα από τη δύναμη της κινούμενης εικόνας».
Στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο φορέων, θα ξεκινήσει μέσα στον επόμενο χρόνο μία σειρά ταξιδιών εξοικείωσης (FAM trips) με στόχο την αποτελεσματική προβολή της πόλης ως κινηματογραφικού προορισμού στους εκπροσώπους διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών. 
 
 
 
Το Δ.Σ του ΕΚΚ, ανταποκρινόμενο σε αιτήματα της κινηματογραφικής κοινότητας, με την υπ’ αριθμ. 1491/04.12.2020 απόφασή του ενέκρινε τα ακόλουθα:
 
Οι Οικονομικές Υπηρεσίες του ΕΚΚ, κατά τους απολογιστικούς ελέγχους που διενεργούν, εφεξής θα κάνουν δεκτές, ως νόμιμο παραστατικό, τις νόμιμες ταμειακές αποδείξεις λιανικής πώλησης σε ποσοστό έως 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού της παραγωγής ή του κάθε χρηματοδοτούμενου σχεδίου, των οποίων το κόστος ελέγχεται απολογιστικά από το ΕΚΚ.
 
Ο ενδιαφερόμενος παραγωγός θα προσκομίζει στις Οικονομικές Υπηρεσίες του ΕΚΚ ταυτόχρονα:
 
1.Αναλυτική κατάσταση των εν λόγω αποδείξεων, όπου θα περιέχεται ο αριθμός, η αιτιολογία και ο χώρος όπου πραγματοποιήθηκε η κάθε δαπάνη.
 
2.Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται πως οι προσκομιζόμενες αποδείξεις χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών της εν λόγω παραγωγής ή του εν λόγω χρηματοδοτούμενου σχεδίου (π.χ. development ανάπτυξη Σεναρίου κλπ.) και δεν έχουν εγγραφεί / χρησιμοποιηθεί σε άλλη παραγωγή / δραστηριότητα της εταιρείας.
 
Στην 161η συνεδρίαση του Eurimages εγκρίθηκε μία ελληνική πρόταση που χρηματοδοτείται με 380.000 ευρώ. Πρόκειται για το «Inside», κινηματογραφικό σχέδιο μυθοπλασίας, με σκηνοθέτη τον Βασίλη Κατσούπη και παραγωγούς τους Γιώργο Καρναβά και Κωνσταντίνο Κοντοβράκη της εταιρείας Heretic. Το «Inside» είναι συμπαραγωγή Ελλάδος, Γαλλίας και Βελγίου.
Στην συνεδρίαση εγκρίθηκαν 17 προτάσεις που χρηματοδοτούνται συνολικά με το ποσό των 4.124.000 ευρώ.
Πραγματοποιήθηκε σήμερα διαδικτυακά η Συνέντευξη Τύπου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ). Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚ κ. Μάρκος Χολέβας αναφέρθηκε στα πεπραγμένα της παρούσας διοίκησης, κατόπιν ενημέρωσε για τις άμεσες προτεραιότητες του Οργανισμού θέτοντας και χρονοδιαγράμματα. Ξεκινώντας ευχαρίστησε την κινηματογραφική κοινότητα, «που με τη δουλειά της δικαιώνει την ύπαρξη του ΕΚΚ» τονίζοντας την ανάγκη στήριξης της κινηματογραφικής τέχνης σε όλα της τα στάδια. «Αντιλαμβανόμαστε τη δημιουργικότητα και τη δουλειά που αυτή απαιτεί, και ο στόχος μας είναι, το ΕΚΚ να δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο ο κινηματογράφος ως τέχνη και ως βιομηχανία θα μπορεί να ευδοκιμήσει με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες». 
Για τους λόγους αυτούς, από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων του το νέο Δ.Σ πήρε αποφάσεις που επιδιώκουν να καταπολεμήσουν τη γραφειοκρατία και να απλοποιήσουν τις διαδικασίες διεκπεραίωσης αιτημάτων παραγωγής, που σχετίζονται με τη διευκόλυνση μιας παραγωγής η οποία έχει χρηματοδοτηθεί από το ΕΚΚ. «Μεταβιβάσαμε στον Γενικό Διευθυντή κ. Παντελή Μητρόπουλο μια σειρά αρμοδιοτήτων, όπως η αλλαγή Παραγωγού, η αλλαγή ημερομηνιών γυρίσματος, παράδοσης υλικών κλπ., ώστε να μειωθεί ο χρόνος και η γραφειοκρατία στη λήψη αποφάσεων», είπε ο κ. Χολέβας.
Ήταν παρόντες στη Συνέντευξη Τύπου ο  κ. Παντελής Μητρόπουλος, η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ κ. Ελένη Χανδρινού και τα μέλη του Δ.Σ: η  κ. Ιφιγένεια Βλαχογιάννη, η κ. Μαρία Καλλιμάνη και η κ. Δάφνη Χατζηπροκοπίου. 
 
Υλοποιώντας το Ειδικό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Covid -19
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ αναφέρθηκε σε αποφάσεις που πάρθηκαν για την αποτελεσματική υλοποίηση του Ειδικού Χρηματοδοτικού Πρόγραμμα στήριξης της κινηματογραφικής κοινότητας, που πλήττεται από την πανδημία. Συγκεκριμένα:
•Μόλις ανέλαβε το Δ.Σ, είχε να αντιμετωπίσει την επίλυση του ζητήματος διακοπής των διαδικασιών του Ειδικού Χρηματοδοτικού Προγράμματος Covid 19 που εκτελείται με τη συνεργασία του ΥΠΠΟΑ. Υπήρχε μεγάλος προβληματισμός στη κινηματογραφική κοινότητα για την απόφαση που είχε παρθεί με την οποία θα επιλέγονταν άλλα 100 σενάρια, επιπλέον των 119 που είχαν προκριθεί, και από τα συνολικά 200 σενάρια ταινιών μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ θα επιλέγονταν τα προβλεπόμενα 50 σχέδια προς χρηματοδότηση (25+25). Σε συνεργασία με το ΥΠΠΟΑ εκπονήθηκε ένα Συμπληρωματικό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα το οποίο θα επιλέξει  επιπλέον 100 σενάρια, από αυτά που δεν χρηματοδοτήθηκαν με το κυρίως πρόγραμμα. Σενάρια μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ  που ενισχύονται με 2.500 ευρώ το καθένα. Στη συνέχεια αυτά θα αξιολογηθούν, από τις επιτροπές του ΥΠΠΟΑ που είχαν δημιουργηθεί για το αρχικό πρόγραμμα Covid-19,  με στόχο τη χρηματοδότηση άλλων 20 ταινιών (10+10). Το συνολικό ποσόν χρηματοδότησης του Συμπληρωματικού προγράμματος ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ περίπου.
•Δημιουργήθηκε η πλατφόρμα e-services.gfc.gr, για την αλλαγή και τον εκσυγχρονισμό της κατάθεσης και εξέτασης προγραμμάτων χρηματοδότησης, η οποία  χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά για τις ανάγκες του Ειδικού Συμπληρωματικού Προγράμματος  Covid 19, ώστε να κερδηθεί όσος χρόνος ήταν δυνατόν. 
•Παράλληλα προχώρησαν και οι διαδικασίες ολοκλήρωσης του τμήματος animation, η τροποποίηση  των συμβάσεων ώστε να δοθεί σε όλους ο χρόνος των 6 μηνών για την παράδοση των έργων, η υπογραφή των 119 χρηματοδοτήσεων σεναρίων της Α’ φάσης,  η διαβίβαση των 108 προτάσεων που κατατέθηκαν για τη β’ φάση αξιολόγησης και χρηματοδότησης στο ΥΠΠΟΑ, η υπογραφή συμβάσεων και ανάθεση της αξιολόγησης στις επιτροπές του συμπληρωματικού προγράμματος κλπ. 
«Θα ήθελα να αναφέρω ότι μόνο για τα προγράμματα  Covid-19 έχουν ετοιμαστεί και υπογραφεί 120 συμβάσεις σε 1 μήνα περίπου επί συνολικά 170 συμβάσεων. Καταλαβαίνουμε ότι η υπογραφή των συμβάσεων δεν πραγματοποιείται με τον ρυθμό που όλοι θα επιθυμούσαμε αλλά ζητούμε τη κατανόησή σας λόγω του μεγάλου όγκου και συντόμου χρονικού διαστήματος μέσα στον οποίο πρέπει να διεκπεραιωθεί», υπογράμμισε ο κ. Χολέβας και συνέχισε λέγοντας πως «ο στόχος μας είναι μέχρι το τέλος του έτους να έχουμε ολοκληρώσει τις διαδικασίες χρηματοδότησης των προγραμμάτων Covid-19 και να εκκρεμεί  μόνον η επιλογή από τις επιτροπές του ΥΠΠΟΑ των 20 επιπλέον ταινιών που θα χρηματοδοτηθούν. Το δε οικονομικό αποτύπωμα των 2 αυτών προγραμμάτων, στη κινηματογραφική κοινότητα   είναι περίπου 3.800.000 ευρώ».
•Εκπονήθηκε ταυτόχρονα και ένα τρίτο Ειδικό Πρόγραμμα καταπολέμησης των επιπτώσεων της πανδημίας, που αφορά τις κινηματογραφικές αίθουσες. Στο πρόγραμμα αυτό, που είναι πρωτοβουλία του ΥΠΠΟΑ, ενισχύονται οι χειμερινοί κινηματογράφοι (μονής ή διπλής αίθουσας) μέσω του ΕΚΚ, εφόσον έχουν ή θα παίξουν ελληνική ταινία κατά τις κινηματογραφικές περιόδους 2019-2020 και 2020-2021. Το συνολικό ύψος χρηματοδότησης είναι 1.350.000 ευρώ. Το πρόγραμμα τρέχει ήδη από την 1η Δεκεμβρίου και υποστηρίζεται κι αυτό από την ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη κατάθεση των αιτημάτων. 
Όλα τούτα σημαίνουν ότι μέσω του ΕΚΚ το ΥΠΠΟΑ διαθέτει  συνολικά 5.150.000 ευρώ για τη στήριξη, λόγω της πανδημίας, της ελληνικής κινηματογραφίας.  
 
Προς την ανασυγκρότηση και το ψηφιακό αύριο του ΕΚΚ
 
Ο Γενικός Διευθυντής κ. Μητρόπουλος αναφέρθηκε στο μεγάλο στοίχημα που αναλαμβάνει η παρούσα διοίκηση του ΕΚΚ «ώστε να υπάρξει πλήρης μηχανογράφηση των υπηρεσιών του προκειμένου να είναι αμφίδρομη η επικοινωνία προς το ΕΚΚ από τους ενδιαφερόμενους και το αντίστροφο, ώστε να εξοικονομείται χρόνος και να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα στις συναλλαγές με το ΕΚΚ». Ήδη για την εκπόνηση του σχετικού διαγωνισμού, τα κονδύλια του οποίου θα καλυφθούν από το Π.Δ.Ε, έχει συσταθεί επιτροπή πανεπιστημιακών με αυτό το γνωστικό αντικείμενο. «Στόχος είναι μέσα στο προσεχές εξάμηνο να φανούν τα πρώτα αποτελέσματα της επιδιωκόμενης ενέργειας».
 Στην απορρόφηση κοινοτικών πόρων, στην τακτοποίηση εκκρεμοτήτων σχετικά με τα τακτικά χρηματοδοτικά προγράμματα του ΕΚΚ, αλλά στην ανασυγκρότηση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του, που θα το κάνουν δεκτικό και αποτελεσματικό απέναντι στις προκλήσεις του αύριο, αναφέρθηκαν ο κ. Χολέβας και ο κ. Μητρόπουλος. Συγκεκριμένα:
•Ολοκληρώθηκε και κατατέθηκε ο φάκελος για τη χρηματοδότηση σχεδίου δημιουργίας  ψηφιακής πλατφόρμας με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ», προκειμένου να μη χαθεί η διεκδίκηση προγράμματος ΕΣΠΑ συνολικού ύψους  1.500.000 ευρώ.
•Ολοκληρώθηκε, επίσης, η σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΕΚΚ που βρίσκεται προς  οριστική έγκριση στο ΥΠΠΟΑ.
•Εγκρίθηκαν οι διαδικασίες για την εξέταση όλων των προτάσεων χρηματοδότησης που έχουν συσσωρευτεί τα 2 τελευταία χρόνια στο ΕΚΚ. Προγραμματίζεται μέσα στο επόμενο τετράμηνο να αξιολογηθούν όλες οι εκκρεμείς προτάσεις. Η διαδικασία αυτή είναι πολύ κρίσιμη γιατί θίγει την αξιοπιστία του ΕΚΚ, αφού πολλές φορές οι παραγωγοί μένουν έκθετοι απέναντι  σε συμπαραγωγούς και αποδυναμώνονται στη προσπάθεια τους για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα. 
•Βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία ενός νέου χρηματοδοτικού κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη το σχέδιο που δημιούργησε το προηγούμενο ΔΣ, όμως κυρίως με γνώμονα την ευρωπαϊκή εμπειρία και την πεποίθηση ότι ο κανονισμός πρέπει να είναι εργαλείο για ανάπτυξη της κινηματογραφίας μας και όχι ένα δύσκαμπτο γραφειοκρατικό κείμενο που αντιμετωπίζει-μερικές φορές και εχθρικά-τον παραγωγό και τη δημιουργική ομάδα. Στόχος είναι περίπου στις 20 Ιανουαρίου να έχει ολοκληρωθεί ο κανονισμός αυτός. Σημειωτέον ότι για πρώτη φορά θα περιλαμβάνει τη διαδικασία χρηματοδότησης   όλων των σταδίων παραγωγής, συμπεριλαμβάνοντας και τη διανομή και προώθηση ενός κινηματογραφικού έργου. Βεβαίως υπάρχουν πολλά ακόμη ζητήματα που καθορίζουν την αξιόπιστη λειτουργία του ΕΚΚ ως προς την ταχύτητα και αποτελεσματικότητα της διεκπεραίωσης των αιτημάτων. Δεν βρίσκονται στο επιθυμητό επίπεδο, όμως και εδώ σύντομα θα φανούν αποτελέσματα.
•Οι συνέργειες που αποβλέπουν στην αύξηση των χρηματοδοτικών πόρων του ΕΚΚ είναι επίσης στους βασικούς στόχους του ΕΚΚ. Είναι απαραίτητο να αυξηθεί η χρηματοδότηση προς τον ελληνικό κινηματογράφο αν θέλουμε να διατηρήσουμε την επιτυχημένη πορεία του και τη παρουσία του στη διεθνή κινηματογραφική κοινότητα. 
«Δεν αγνοούμε την ανάγκη αποκατάστασης του χαμένου χώρου για την ελληνική ταινία στο κοινό. Πρόθεση μας, είναι η εκπόνηση όλων των απαραίτητων σχεδίων  σε συνεργασία με τους Διευθυντές  και το Γενικό Διευθυντή του ΕΚΚ ώστε ο οργανισμός αυτός να δώσει τον καλύτερο   εαυτό του στην ανάδειξη, στη προώθηση και προβολή του ανθρώπινου δυναμικού, και του δυναμισμού που έχει φανερώσει ο ελληνικός κινηματογράφος  τα τελευταία χρόνια», είπε ο Πρόεδρος του Δ.Σ απευθυνόμενος προς τους εκπροσώπους του Τύπου.   
 
 
Τίθεται σε λειτουργία από την Τρίτη, 01.12.2020,  η πλατφόρμα https://e-services.gfc.gr  στην οποία οι εκπρόσωποι των κινηματογραφικών επιχειρήσεων μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ενίσχυση των αιθουσών τους. Η προθεσμία υποβολής για την κινηματογραφική περίοδο 2019-2020 εκπνέει στις 31.01.2021. Για την περίοδο 2020-2021 θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στο μέλλον αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αιτημάτων και δικαιολογητικών.
Υπενθυμίζεται ότι η στήριξη αφορά επιχειρήσεις κινηματογράφων δωδεκάμηνης λειτουργίας που διαθέτουν μία ή δύο αίθουσες (οθόνες), των οποίων η λειτουργία ανεστάλη, με κρατική εντολή, λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά πρόβαλαν τουλάχιστον μία ελληνική ταινία κατά την κινηματογραφική περίοδο 2019-2020. Επίσης, αφορά και στους κινηματογράφους, με τα ίδια χαρακτηριστικά, που θα προβάλουν κατά τη περίοδο 2020-2021 τουλάχιστον μία ελληνική ταινία.
 
‘Οροι του προγράμματος
 
Ι. Οι επιχειρήσεις κινηματογράφου δωδεκάμηνης λειτουργίας, θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
1. Ο κάθε κινηματογράφος θα πρέπει να έχει προβάλει κατά την κινηματογραφική περίοδο 2019-2020 ή την περίοδο 2020-2021, σε μία οθόνη, τουλάχιστον μία ελληνική ταινία μεγάλου μήκους, για μία πλήρη εβδομάδα. Ως «εβδομάδα προβολής» νοείται το σύνολο επτά συναπτών ημερών, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, και Μάϊο (κινηματογραφική περίοδος). Στην περίπτωση που η εβδομάδα προβολής διακόπηκε λόγω απόφασης των υγειονομικών αρχών για αναστολή λειτουργίας των κινηματογραφικών αιθουσών, η εβδομάδα θεωρείται πλήρης, ανεξαρτήτως των ημερών που προβλήθηκε η ελληνική ταινία.  
 
2. Ο κάθε κινηματογράφος θα πρέπει να διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας, στην οποία να καταγράφεται ο επίσημος αριθμός των αιθουσών. Δεν θα πρέπει να λειτουργεί ως Δημοτική επιχείρηση ή να ανήκει στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
 
3. Ο κάθε κινηματογράφος θα πρέπει να λειτουργούσε καθόλη την κινηματογραφική περίοδο και η άδεια λειτουργίας του να έχει ξεκινήσει τουλάχιστον από 1/9/19 (με εξαίρεση την περίοδο που έκλεισε με Π.Ν.Π. ).
Διευκρινίζεται ότι στο πλαίσιο των σκοπών του προγράμματος, που είναι η απόδοση κινήτρων τόσο για την προβολή ελληνικών ταινιών, στη δύσκολη εποχή της πανδημίας, όσο και για τη στήριξη  των κινηματογράφων που τις προβάλλουν, θα γίνονται δεκτές και αιτήσεις από επιχειρήσεις κινηματογράφου, οι οποίες παρουσιάζουν μεταβολή στο επιχειρηματικό τους σχήμα ή μεταβιβάστηκαν σε νέο επιχειρηματία μετά την 1.9.2019, και ο αποκτών επιχειρηματίας συνεχίζει την επιχείρηση καθιστάμενος δικαιούχος όλων των επιμέρους δικαιωμάτων (εμπραγμάτων, ενοχικών, άυλων, σήμα, διακριτικά γνωρίσματα, πελατεία, φήμη, κ.α.) και υποχρεώσεων, ήτοι  η επιχείρηση διατηρήθηκε και συνεχίζει τη λειτουργία της ως ενότητα και αυθύπαρκτη οικονομική μονάδα.
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομίζονται μαζί με την αίτηση και τα έγγραφα που αποδεικνύουν τα ανωτέρω (ενδεικτικά διακοπή/έναρξη επιχείρησης, Καταστατικό στην περίπτωση νομικού προσώπου, εκπροσώπηση κ.α.)
 
 
ΙΙ. Κάθε κινηματογράφος μπορεί να ενισχυθεί για τη προβολή ως και 3 ταινιών ανά κάθε κινηματογραφική περίοδο.
 
ΙΙΙ. Το ύψος της ενίσχυσης του κινηματογράφου ανέρχεται ανά ταινία: 
 
1. Στις €2.000 για κάθε ελληνική ταινία που προβλήθηκε για μία εβδομάδα. 
 
2. Στις €3.000 συνολικά για κάθε ελληνική ταινία που προβλήθηκε για δύο ή περισσότερες εβδομάδες.
 
IV. Εάν επιχείρηση κινηματογράφου πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, υποβάλλει για τη κινηματογραφική περίοδο Σεπτέμβριος 2019-Μάιος 2020 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ως και την 31/1/2021 και για την κινηματογραφική περίοδο  Σεπτέμβριος 2020-Μάιος 2021 ως και την 31/7/2021, με ηλεκτρονική αίτηση στη πλατφόρμα e-services.gfc.gr του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ) συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά: 
 
1. Προσωποποιημένη πληροφόρηση Taxisnet όπου αναγράφονται οι κωδικοί δραστηριότητας της επιχείρησης (ΚΑΔ).
 
2. Αντίγραφα των τιμολογίων που εκδίδουν οι εταιρείες διανομής στην επιχείρηση χειμερινού κινηματογράφου για τα ελληνικά κινηματογραφικά έργα που προβλήθηκαν, κατά την κινηματογραφική περίοδο στην οποία αφορά η αίτηση. Στα τιμολόγια πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος του κινηματογραφικού έργου, ο αριθμός των εισιτηρίων και ο χρόνος προβολής του.
 
3. Για τα νομικά πρόσωπα, επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού και πιστοποιητικό μεταβολών του. 
 
V. Με την αίτηση ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης χειμερινού κινηματογράφου συνυποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία βεβαιώνει ότι:
 
1. Η επιχείρηση χειμερινού κινηματογράφου δεν πρόβαλε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, κινηματογραφικά έργα πορνογραφικού περιεχομένου.
 
2. Δεν έχουν εκδοθεί ακυρωτικά ή πιστωτικά τιμολόγια για τα παραστατικά των  εταιρειών διανομής, της περίπτωσης (2) της προηγούμενης παραγράφου.
 
VI. Το πρόγραμμα εκτελείται με την ευθύνη και επίβλεψη της  Δ/νσης «Hellas Film» του ΕΚΚ.
 
VII. Μετά την υποβολή της αίτησης και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, εντός 30 ημερών πραγματοποιείται ο έλεγχος τους και  με εισήγηση του γενικού Διευθυντή , το  ΔΣ του ΕΚΚ εγκρίνει το ποσό της ενίσχυσης που καταβάλλεται στην επιχείρηση κινηματογράφου. 
Η απόδοση του ποσού που εγκρίθηκε θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός 15 ημερών από την έγκριση του ΔΣ του ΕΚΚ και μετά από προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 
Η καταβολή ΦΠΑ στα εγκεκριμένα ποσά βαρύνει το ΕΚΚ. Κατά τον έλεγχο της αίτησης και των δικαιολογητικών, το ΕΚΚ μπορεί να ζητήσει από την επιχείρηση συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά στοιχεία, τάσσοντας προθεσμία για την προσκόμιση τους.
 
VIII. Ο κινηματογράφος, στην επόμενη περίοδο,  υποχρεώνεται να προβάλει πριν από κάθε προβολή ταινίας διαφημιστικό σποτ του ΕΚΚ με θέμα  το πρόγραμμα στήριξης της ελληνικής κινηματογραφίας στις κινηματογραφικές αίθουσες ή άλλο συναφούς θεματικής επιλογής του ΕΚΚ.