Ο πολιτισμός, ο κινηματογράφος, η τηλεόραση, η μουσική, η λογοτεχνία, οι παραστατικές τέχνες, η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, καθώς και άλλοι συναφείς τομείς θα λάβουν μεγαλύτερη στήριξη στο πλαίσιο του νέου προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο εγκρίθηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με προϋπολογισμό 1,46 δισ. ευρώ για την επόμενη επταετία – 9% μεγαλύτερο από τα τρέχοντα επίπεδα – το πρόγραμμα θα δώσει ώθηση στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, που αποτελούν σημαντική πηγή θέσεων εργασίας και ανάπτυξης. Η «Δημιουργική Ευρώπη» θα χρηματοδοτήσει τουλάχιστον 250 000 καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα, 2 000 κινηματογραφικές αίθουσες, 800 ταινίες και 4 500 μεταφράσεις βιβλίων. Θα δημιουργήσει, επίσης, ένα νέο χρηματοπιστωτικό μηχανισμό, ο οποίος θα δώσει τη δυνατότητα σε μικρές πολιτιστικές και δημιουργικές επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικά δάνεια ύψους έως και 750 εκατ. ευρώ.

Εκφράζοντας την ικανοποίησή της για το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας, η επίτροπος κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας, δήλωσε: «Η επένδυση αυτή είναι σπουδαίο νέο για την κινηματογραφική βιομηχανία της Ευρώπης, για τον πολιτισμό και τις τέχνες και για το κοινό. Το πρόγραμμα "Δημιουργική Ευρώπη" θα τονώσει τους δυναμικούς μας τομείς του πολιτισμού για να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να συμβάλουν περισσότερο στην οικονομία της ΕΕ. Θα δώσει τη δυνατότητα σε χιλιάδες ταλαντούχους καλλιτέχνες να προσεγγίσουν νέο ακροατήριο στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν, προωθώντας παράλληλα την πολιτισμική και γλωσσική πολυμορφία. Εκτός του ότι θα προσφέρει σημαντικές επιχορηγήσεις, ο χρηματοπιστωτικός μηχανισμός θα ανοίξει νέους δρόμους για τη χρηματοδότηση εκατοντάδων μικρών εταιρειών», πρόσθεσε.

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» αξιοποιεί την πείρα και την επιτυχία των προγραμμάτων «Πολιτισμός» και «MEDIA», που στήριξαν τον πολιτιστικό και οπτικοακουστικό τομέα για περισσότερα από 20 χρόνια. Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός», για την υποστήριξη των παραστατικών και εικαστικών τεχνών, της πολιτιστικής κληρονομιάς και άλλων τομέων, καθώς και ένα υποπρόγραμμα «MEDIA» το οποίο θα παρέχει χρηματοδότηση στον κινηματογράφο και τον οπτικοακουστικό τομέα. Μια διατομεακή συνιστώσα θα υποστηρίξει τη συνεργασία στη χάραξη πολιτικής, τα οριζόντια μέτρα και τον νέο χρηματοπιστωτικό μηχανισμό, ο οποίος θα λειτουργήσει από το 2016.

Υποστήριξη από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» θα λάβουν, επίσης, οι ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες, το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, οι ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς και τα πέντε ευρωπαϊκά βραβεία (το βραβείο πολιτιστικής κληρονομιάς της ΕΕ «Europa Nostra», το βραβείο της ΕΕ για τη σύγχρονη αρχιτεκτονική, το βραβείο της ΕΕ για τη λογοτεχνία, τα ευρωπαϊκά βραβεία «Border Breakers» και το βραβείο της ΕΕ «MEDIA»).

Το πρόγραμμα θα διαθέσει το 56% τουλάχιστον του προϋπολογισμού του στο υποπρόγραμμα «MEDIA» και το 31% τουλάχιστον στο υποπρόγραμμα «Πολιτισμός». Τα ποσοστά αυτά ανταποκρίνονται σε γενικές γραμμές στη χρηματοδότηση την οποία λαμβάνουν οι δύο αυτοί τομείς σήμερα. Το 13% κατ’ ανώτατο όριο του προϋπολογισμού θα διατεθεί στη διατομεακή συνιστώσα, η οποία περιλαμβάνει την υποστήριξη των «γραφείων της Δημιουργικής Ευρώπης» σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, τα οποία θα παρέχουν συμβουλές στους πιθανούς δικαιούχους. Γύρω στα 60 εκατ. ευρώ προορίζονται να διατεθούν για τη συνεργασία σε επίπεδο πολιτικής και για καινοτόμες προσεγγίσεις όσον αφορά τη δημιουργία ακροατηρίου και την κατάρτιση νέων επιχειρηματικών μοντέλων.

«Δημιουργική Ευρώπη»: ποιος ωφελείται;

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» θα υποστηρίξει:

250 000 καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα και τα έργα τους δίνοντάς τους τη δυνατότητα να απευθυνθούν σε νέα ακροατήρια πέρα από τα σύνορα της χώρας τους·
πάνω από 800 ευρωπαϊκές ταινίες θα λάβουν στήριξη διανομής, έτσι ώστε να μπορέσουν να προβληθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη και διεθνώς·
τουλάχιστον 2 000 ευρωπαϊκοί κινηματογράφοι θα λάβουν στήριξη, με την προϋπόθεση ότι το 50% τουλάχιστον των ταινιών που προβάλλουν είναι ευρωπαϊκές·
θα υποστηριχθεί η μετάφραση περισσότερων από 4 500 βιβλίων και άλλων λογοτεχνικών έργων, ώστε οι συγγραφείς να προσεγγίσουν νέες αγορές και οι αναγνώστες να τα απολαύσουν στη μητρική τους γλώσσα·
χιλιάδες οργανώσεις του πολιτιστικού και του οπτικοακουστικού τομέα, καθώς και επαγγελματίες θα λάβουν χρηματοδότηση με σκοπό την κατάρτιση για να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να βελτιώσουν την ικανότητά τους να λειτουργούν σε διεθνές επίπεδο.

 

Οι ευρωπαϊκοί τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας αντιπροσωπεύουν έως και το 4,5% του ΑΕγχΠ της ΕΕ και απασχολούν περισσότερα από 8 εκατ. άτομα. Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» θα τους βοηθήσει να συμβάλουν ακόμη περισσότερο στην ευρωπαϊκή οικονομία αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που δημιουργούν η παγκοσμιοποίηση και η στροφή στα ψηφιακά μέσα. Θα τους δώσει, επίσης, τη δυνατότητα να ξεπεράσουν τον κατακερματισμό της αγοράς και τις δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση, ενώ θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη χάραξη πολιτικής, καθιστώντας ευκολότερη την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών.

Επόμενα βήματα

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» θα λάβει την τελική έγκριση του Συμβουλίου (28 κράτη μέλη) εντός των επόμενων εβδομάδων και θα τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Δημιουργική Ευρώπη

Το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη στο Facebook

Πάρτε μέρος στη συζήτηση στο Twitter #CreativeEurope

Δικτυακός τόπος της κ. Ανδρούλλας Βασιλείου

Ακολουθήστε την κυρία Ανδρούλλα Βασιλείου στο Twitter @VassiliouEU

Συνεχίζονται και το μήνα Δεκέμβρη οι προβολές ελληνικού ντοκιμαντέρ τα βράδια της Πέμπτης. To Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και ο Ιανός, σε συνεργασία με την Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ προβάλλουν κάθε Πέμπτη στις 22:30 στον Ιανό (Σταδίου 24), ταινίες ντοκιμαντέρ, καλύπτοντας συνολικά ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας, από αφιερώματα σε πρόσωπα, έως κοινωνικά, ιστορικά, επιστημονικά και οικολογικά ζητήματα.

Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι η ανάδειξη της σημασίας του ντοκιμαντέρ, αφού  αποτελεί σημαντικό κομμάτι της σύγχρονης κινηματογραφίας και ένα μέσο αποτύπωσης του πραγματικού κόσμου. Ο κάθε δημιουργός χρησιμοποίει την  πραγματικότητα ως πρώτη ύλη, καταγράφοντάς τη χωρίς  υπερβολές, δίνοντας τη δυνατότητα στο θεατή να ενημερωθεί για ζητήματα που τον ενδιαφέρουν, να προβληματιστεί και να διδαχθεί από το παρελθόν, χρησιμοποιώντας τη γνώση που αποκτά, για να βελτιώσει το μέλλον του.

Ο κάθε μήνας περιλαμβάνει ντοκιμαντέρ όχι μόνο πρόσφατης αλλά και παλιότερης παραγωγής καλύπτοντας μια ξεχωριστή θεματική ενότητα.

Ο τρίτος κύκλος είναι αφιερωμένος στον ήχο, στη μουσική και στους  ανθρώπους.

Η είσοδος σε όλες τις προβολές είναι ελεύθερη.


Αυτή την Πέμπτη 19/12 στις 22:30

Προβολή του Ντοκιμαντέρ "Spitfire: Back to zero", Διάρκεια:92’
Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Ρήγας

Η ιστορία ενός από τα καλύτερα ελληνικά χέβι μέταλ συγκροτήματα, που είχε όλα τα φόντα να μεγαλουργήσει, αλλά και την τραγική ατυχία ο αρχικός τραγουδιστής του, Ντίνος Κωστάκης, να τραυματιστεί σοβαρά και να απομακρυνθεί οριστικά από το τραγούδι. Παρ' όλα αυτά, οι Spitfire βρήκαν τη δύναμη να συνεχίσουν. Το ντοκιμαντέρ καταγράφει μία συνάντηση ανθρώπων που δεν είχαν βρεθεί για πάνω από 15 χρόνια.

Oι Spitfire δεν θα μπορέσουν να παίξουν ζωντανά, λόγω προβλήματος υγείας του αρχηγού του συγκροτήματος Ηλία Λογγινίδη. Τα υπόλοιπα μέλη θα είναι παρόντα για να απαντήσουν σε ερωτήσεις του κοινού.

CINE IANOS
Σταδίου 24, τηλ. 210 3217810
www.ianos.gr

Για την προαγωγή του ντοκιμαντέρ στην Ελλάδα και για τη διάδοση των ελληνικών κινηματογραφικών έργων ντοκιμαντέρ τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό, οργανώνεται από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ στη Θεσσαλονίκη - Eικόνες του 21ου Aιώνα. Για το έτος 2014, το 16ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ στη Θεσσαλονίκη - Εικόνες του 21ου Aιώνα θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως και τις 23 Mαρτίου 2014.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ στη Θεσσαλονίκη-Εικόνες του 21ου Αιώνα, οργανώνονται:
-      Διεθνές Φεστιβάλ Nτοκιμαντέρ με ταινίες ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
- Aφιερώματα σε έλληνες και ξένους δημιουργούς, εθνικές κινηματογραφίες, κ.λπ.
- Παράλληλες εκδηλώσεις.
- Tο Tμήμα της Aγοράς (Doc Market).
- Το Pitching Forum σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ντοκιμαντέρ (EDN).

Τα ελληνικά κινηματογραφικά έργα ντοκιμαντέρ για να συμμετάσχουν στο Επίσημο Πρόγραμμα του Φεστιβάλ, πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α) Να έχουν ολοκληρωθεί μέσα σε 18 μήνες πριν από την έναρξη του Φεστιβάλ.
β) Να μην έχουν πραγματοποιήσει προηγούμενη δημόσια εμπορική ή φεστιβαλική προβολή στην Ελλάδα ή την Κύπρο, να μην διατίθενται για online προβολή και να μην έχουν διανεμηθεί σε βίντεο ή/και DVD.

Για τη συμμετοχή ελληνικού κινηματογραφικού έργου ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ στη Θεσσαλονίκη απαιτείται:
 α. η υποβολή ειδικής αίτησης συμμετοχής που περιλαμβάνει έγγραφη δήλωση του παραγωγού και όμοια δήλωση του σκηνοθέτη. Στη δήλωση αυτή πρέπει να αναφέρονται: Ι) αναλυτική κατάσταση των συντελεστών της ταινίας, ΙΙ) όλα τα τεχνικά και λοιπά στοιχεία της ταινίας, ΙΙΙ) δήλωση σχετικά με το αν η ταινία πραγματοποιεί την πρώτη δημόσια εμπορική ή φεστιβαλική προβολή της στην Eλλάδα και την Kύπρο ή όχι, με το αν διατίθεται ή όχι για online προβολή και με το αν έχει εκδοθεί η όχι σε video/DVD. Οι ταινίες που έχουν ήδη πραγματοποιήσει δημόσια εμπορική ή φεστιβαλική προβολή στην Ελλάδα ή την Κύπρο, ή διατίθεται για online προβολή, ή έχουν εκδοθεί σε video/DVD, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο Επίσημο Διεθνές Πρόγραμμα του Φεστιβάλ, μπορούν όμως, σε περίπτωση που επιλεγούν από τον Διευθυντή του Φεστιβάλ, να συμμετάσχουν στο Ελληνικό Πρόγραμμα.

γ. Η αίτηση συμμετοχής μαζί με την ταινία σε μορφή DVD κατατίθεται στα γραφεία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, μέχρι τις 13 Ιανουαρίου 2014.  Οι ταινίες πρέπει να συνοδεύονται από το απαραίτητο διαφημιστικό και πληροφοριακό υλικό, καθώς και με τα κείμενα ή και τους διαλόγους στην ελληνική και αγγλική, αν υπάρχουν. Η κόπια προβολής της ταινίας θα πρέπει να είναι υποτιτλισμένη και να έχει παραδοθεί στα γραφεία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2014.

Περισσότερες πληροφορίες:http://www.filmfestival.gr/

Κατόπιν εισηγήσεως του Γενικού Διευθυντή, ο οποίος έλαβε υπ’ όψιν του σχετική εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Παραγωγής, το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει τη συγχώνευση των εξής περιόδων κατάθεσης προτάσεων υποψηφίων προς χρηματοδότηση από το Ε.Κ.Κ.: της περιόδου με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης την 31 Ιουλίου 2013 και της περιόδου με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης την 31 Οκτωβρίου 2013. Η συγχώνευση κατέστη αναγκαία από την προηγηθείσα εκκρεμότητα συμπληρώσεως της σύνθεσης του Δ.Σ.  Μετά την ως άνω συγχώνευση και επειδή έληξε (την 31 Οκτωβρίου) και η τελευταία φετινή περίοδος κατάθεσης προτάσεων, το Δ.Σ. επί πλέον αποφασίζει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2013 η διαδικασία αξιολόγησης των κατατεθειμένων στο Ε.Κ.Κ. προτάσεων των δύο περιόδων που συγχωνεύονται, για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του ποσού του προϋπολογισμού του Ε.Κ.Κ. που προορίζεται για χρηματοδότηση προτάσεων εγκεκριμένων κατά το έτος 2013.  

 

Για τρίτη συνεχή χρονιά, το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας παρουσιάζουν από κοινού το πρόγραμμα «ΟΙ ΠΙΟ ΜΙΚΡΕΣ ΜΕΡΕΣ» στην Ελλάδα, στις 19, 20 και 21 Δεκεμβρίου 2013. Μια επιλογή  γαλλόφωνων ταινιών με κωμωδίες, λαϊκά γαλλικά παραμύθια και παιδικά  κινούμενα σχέδια (με ελληνικούς υπότιτλους)  θα προβληθούν για τους μικρούς μας φίλους. Στο δεύτερο μέρος του προγράμματος θα προβληθούν γαλλικές και γαλλόφωνες ταινίες μικρού μήκους που βραβεύτηκαν στο 19ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Οι προβολές θα γίνουν:

Παιδικό Πρόγραμμα
Δράμα:   Δημοτικό Ωδείο Δράμας, Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου, 10:00
Ονειρούπολη: Πέμπτη 19, Παρασκευή 20  και Σάββατο 21 Δεκεμβρίου (όλη μέρα)
Αθήνα : Γαλλικό Ινστιτούτο Αθήνας (Auditorium) Πέμπτη 19  Δεκεμβρίου  10:00 & 11:30
Θεσσαλονίκη: Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης Πέμπτη 19  Δεκεμβρίου 10:00 & 11:30
Λάρισα : Παράρτημα Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισας  Πέμπτη 19  Δεκεμβρίου  10:00 – 13:00
Πάτρα: Παράρτημα Γαλλικού Ινστιτούτου Πάτρας, Πέμπτη 19  Δεκεμβρίου ώρα 18:00
Ιτέα: Κινηματογραφική Λέσχη, Πέμπτη 19 & Παρασκευή 20  Δεκεμβρίου, ώρα 09:00
Λαμία: Φίλοι Κινηματογράφου Λαμίας., Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου.

Πρόγραμμα βραβευμένων γαλλικών ταινιών για ενήλικες
Δράμα:   Δημοτικό Ωδείο Δράμας, Πέμπτη 19 & Παρασκευή 20  Δεκεμβρίου   ώρα 20:30
Αθήνα : Γαλλικό Ινστιτούτο Αθήνας, Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου από τις 14:00 έως 20:00
Θεσσαλονίκη: Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης Πέμπτη 19  Δεκεμβρίου ώρα 19:00
Λάρισα : Παράρτημα Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισας  Πέμπτη 19  Δεκεμβρίου  18:00-21:00
Πάτρα: Παράρτημα Γαλλικού Ινστιτούτου Πάτρας, Πέμπτη 19  Δεκεμβρίου ώρα 20:00
Ιτέα: Κινηματογραφική Λέσχη, Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου, ώρα 21:15
Λαμία: Φίλοι Κινηματογράφου Λαμίας., Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου

Η είσοδος είναι ελεύθερη εντός των διαθέσιμων θέσεων.

Η αμφίδρομη διαδρομή μεταξύ σκηνοθεσίας και σεναρίου, από τον Θάνο Αναστόπουλο. Η μουσική σαν οργανικό στοιχείο της δραματουργίας, από τον Σταύρο Γασπαράτο. Η σημασία του  να ξέρεις τι ταινία θέλεις να κάνεις, πριν την ξεκινήσεις, από τον Γιώργο Καρναβά. Η εξερεύνηση του χαρακτήρα από την Αμαλία Μουτούση. Η μουσική έκπληξη από τον Γιώργο Πανουσόπουλο, με αφορμή τη νέα ταινία που ετοιμάζει.

Λίγες μόνο στιγμές από το φετινό Film Factory, που διοργάνωσε η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου σε συνεργασία με την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, το τριήμερο 7, 8 & 9 Δεκεμβρίου.

Η μεγάλη προέλευση, ο ενθουσιασμός του κοινού και η δυναμική του συμμετοχή βάζουν γερές βάσεις για την προετοιμασία του Film Factory 2014.

Στο Film Factory 2013, συμμετείχαν:
Αδάμη Ηλίας, Βραβείο Φωτογραφίας για την ταινία «Η Κόρη»
Αναστόπουλος Θάνος, Βραβείο Σεναρίου & Σκηνοθεσίας για την ταινία «Η Κόρη»
Ανδρικοπούλου Αγγελή, Βραβείο Ντοκιμαντέρ (2011) για την ταινία «Τα παιδία δεν παίζει»
Γασπαράτος Σταύρος, Βραβείο Μουσικής για την ταινία «Αίμα»
Καρβούνη Κόρα, Βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «JACE»
Καρναβάς Γιώργος, Βραβείο Καλύτερης Ταινίας για την ταινία «Το αγόρι τρώει το φαγητό του πουλιού»
Μουτούση Αμαλία, Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Χαρά»
Παμούκης Γιάννης, Βραβείο Μακιγιάζ για την ταινία «JACE»
Πανουσόπουλος Γιώργος, σκηνοθέτης
Σιδηρόπουλος Αλέξανδρος, Βραβείο Ήχου για την ταινία «Αν...»
Χαραλαμπίδης Λάμπης, Βραβείο Μοντάζ για την ταινία «JACE»
Χειμώνα Δέσποινα, Βραβείο Ενδυματολογίας για την ταινία «JACE»

Διοργάνωση:
Για την ΕΑΚ: Αλεξανδράκη Ελένη (σκηνοθέτις), Γεωργίου Χρίστος (σκηνοθέτης), Αδάμης Ηλίας (δ/ντης φωτογραφίας)
Για την ΑΣΚΤ: Γιάννης Σκαλτσάς (επίκουρος καθηγητής)

 

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της ετήσιας δραστηριότητάς του, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων (ΙΜΟΠ) και το Κέντρο Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας του Α.Π.Θ. (ΚΕ.Σ.Α.Υ.) διοργανώνουν για 13η συνεχή χρονιά, το αφιέρωμα «Σεξ, προβλήματα και σινεμά». Το αφιέρωμα θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 18 Δεκεμβρίου 2013 στην αίθουσα Τάκης Κανελλόπουλος (Μουσείο Κινηματογράφου – Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης, Αποθήκη Α΄, ΟΛΘ, τηλ. 2310-508.398).

Πρόγραμμα προβολών

Δευτέρα 16/12/2013
19:00  Είμαι ο έρωτας / Io sono l’ amore
21:00 Σφραγισμένα χείλη /The Reader

Τρίτη 17/12/2013
19:00 Οδηγός αισιοδοξίας / Silver Linings Playbook
21:00 Το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι / Ultimo tango a Parigi

Τετάρτη 18/12/2013
19:00 Δεν κρατιέμαι / Los amantes pasajeros
21:00 Shame

Η είσοδος στις προβολές γίνεται αποκλειστικά με προσκλήσεις που διανέμονται από:
• www.imop.gr
• https://www.facebook.com/imop.gr
• Republic 100,3 FM (από την εκπομπή του Γιώργου Τούλα,  09.00-11.00)
• R.S.O. 91,7 FM (από την εκπομπή του Αντώνη Βλαβογελάκη και της Μαρίας Αμανατίδου, 08.00-12.00)
• 1055 ROCK  105,5 FM (βραδινή εκπομπή με την Ελένη Σκάρπου, καθημερινά 19.00-22.00)

*Ευχαριστούμε τις εταιρίες Strada Films και Seven Films για την παραχώρηση της άδειας προβολής των ταινιών Είμαι ο έρωτας και Το τελευταίο τανγκό στο Παρίσι, αντίστοιχα, στο πλαίσιο του αφιερώματος.

Οι ταινίες του αφιερώματος

Είμαι ο έρωτας / Io sono l’ amore
(Ιταλία, 2009)
Σκηνοθεσία: Λούκα Γκουαντανίνο / Luca Guadagnino. Με τους: Τίλντα Σουίντον, Φλάβιο Παρέντι, Εντοάρντο Γκαμπριελίνι. Έγχρωμη, 120’

Σε μια αριστοκρατική Art Deco βίλα του Μιλάνου, η οποία ανήκει στους Ρέκι, μια πανίσχυρη οικογένεια βιομηχάνων, ανήμερα των γενεθλίων του ο ιδρυτής της επιχείρησης ετοιμάζεται να ανακοινώσει την αλλαγή σκυτάλης στη μικρή αυτοκρατορία που ο ίδιος δημιούργησε. Στη διάρκεια του δείπνου, ο γοητευτικός εγγονός του, Εντοάρντο, παρουσιάζει την κοπέλα που θέλει να παντρευτεί, η αδελφή του Εντουάρντο, Ελιζαμπέτα, χαρίζει έναν πίνακα στον παππού της, ενώ ένας νεαρός σεφ κάνει μια απροσδόκητη εμφάνιση. Κάπως έτσι αρχίζει να αποκαλύπτεται η ιστορία της οικογένειας Ρέκι και τα μυστικά της, κάτω από ένα μικροσκόπιο που βγάζει στην επιφάνεια όλη τη διακριτική γοητεία της μιλανέζικης μπουρζουαζίας, αλλά και όλη την υποκρισία της.

Σφραγισμένα χείλη / The reader
(ΗΠΑ - Γερμανία, 2008)
Σκηνοθεσία: Στίβεν Ντάλντρι / Stephen Daldry. Βασισμένο στο βιβλίο του Μπέρνχαρντ Σλινκ «Διαβάζοντας στη Χάννα». Με τους: Κέιτ Γουίνσλετ, Ρέιφ Φάινς, Ντέιβιντ Κρος, Μπρούνο Γκανζ. Έγχρωμη, 124’.

Ο Μάικλ και η Χάννα ζουν έναν απροσδόκητο και παθιασμένο έρωτα, ώσπου ξαφνικά η Χάννα εξαφανίζεται μυστηριωδώς. Οκτώ χρόνια μετά, ο Μάικλ, ως φοιτητής της Νομικής, παρακολουθεί δίκες για εγκλήματα πολέμου των Ναζί. Εκεί θα συναντήσει ξανά τη Χάννα, η οποία βρίσκεται στο εδώλιο του κατηγορουμένου για ένα απεχθές έγκλημα. Ο Μάικλ θα ανακαλύψει σταδιακά πως ο παιδικός του έρωτας ίσως κρύβει ένα μυστικό, που ο ίδιος θεωρεί χειρότερο κι από φόνο. Μια πολυσυζητημένη ταινία για τον έρωτα στα χρόνια της «ενοχής», με εξαιρετικές ερμηνείες.

Οδηγός αισιοδοξίας / Silver Linings Playbook
(ΗΠΑ, 2012)
Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Ο’ Ράσελ / David O. Russell. Με τους: Μπράντλεϊ Κούπερ, Τζένιφερ Λόρενς, Ρόμπερτ ντε Νίρο. Έγχρωμη, 122’.
 
Ύστερα από οκτώ μήνες στο ψυχιατρείο, ο Πατ επιστρέφει στο σπίτι των γονιών του και προσπαθεί αφενός να προσαρμοστεί στην καινούργια του ζωή και αφετέρου να έρθει σε επαφή με την πρώην γυναίκα του, την οποία δεν μπορεί
–βάσει δικαστικής απόφασης– να πλησιάσει. Η γνωριμία του με τη νεαρή, γοητευτική αλλά και προβληματική Τίφανι θα περιπλέξει ακόμη περισσότερο τα πράγματα.

Το τελευταίο τανγκό στο Παρίσι / Ultimo tango a Parigi
(Γαλλία - Ιταλία, 1972) 
Σκηνοθεσία: Μπερνάρντο Μπερτολούτσι /Bernardo Bertolucci. Με τους: Μάρλον Μπράντο, Μαρία Σνάιντερ, Ζαν-Πιερ Λεό. Έγχρωμη, 136’ 

Συγκλονισμένος από την αυτοκτονία της γυναίκας του, ο μεσήλικας Πολ περιπλανιέται στο Παρίσι και συναντά  τη νεαρή Ζαν. Οι δυο άγνωστοι ενώνονται ερωτικά με άγριο πάθος και αποφασίζουν να συναντιούνται μόνο για να κάνουν έρωτα, χωρίς να ξέρουν τίποτα ο ένας για τη ζωή του άλλου. Έτσι, συνεχίζουν να επιδίδονται σε παράδοξα σεξουαλικά παιχνίδια, ωστόσο σιγά σιγά, μέσα από τον ακραίο ερωτισμό, η σχέση τους φθίνει. Ο Πολ, παραβιάζοντας τους κανόνες του παιχνιδιού, θέλει να μάθει για τη ζωή της Ζαν. Αφού χορεύουν το τελευταίο τους τανγκό, ο Πολ την ακολουθεί στο σπίτι της μητέρας της...

Δεν κρατιέμαι / Los amantes pasajeros
(Ισπανία, 2013) 
Σκηνοθεσία: Πέδρο Αλμοδόβαρ / Pedro Almodóvar. Με τους: Αντόνιο Μπαντέρας, Πενέλοπε Κρουζ, Παζ Βέγκα. Έγχρωμη, 90’ 

Μια σουρεαλιστική κωμωδία που διαδραματίζεται μέσα σε ένα αεροπλάνο, με  πρωταγωνιστές τους επιβάτες της Α΄ θέσης, τους πιλότους και τους αεροσυνοδούς. Όταν όλοι αντιλαμβάνονται ότι το αεροσκάφος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα, καθώς έχει χαλάσει το σύστημα προσγείωσης, οι αντιδράσεις τους είναι απρόβλεπτες, διαποτισμένες με σεξ, ναρκωτικά, αλκοόλ, αλλά και απόλυτα ειλικρινείς, χιουμοριστικές εξομολογήσεις. 

Shame
ΗΠΑ, 2011 
Σκηνοθεσία: Στιβ ΜακΚουίν / Steve McQueen. Με τους: Μάικλ Φασμπέντερ, Κάρι Μάλιγκαν. Έγχρωμη, 101’

Ο Μπράντον είναι ένας επιτυχημένος γοητευτικός τριαντάρης που ζει και εργάζεται στη Νέα Υόρκη. Φαίνεται να τα έχει όλα, ωστόσο κατά βάθος είναι έρμαιο των ακόρεστων σεξουαλικών επιθυμιών του, τις οποίες φροντίζει να ικανοποιεί με κάθε τρόπο. Στον καλά τακτοποιημένο κόσμο του, θα εισβάλει ξαφνικά η αδερφή του Σίσι, μια νεαρή κοπέλα που αντιμετωπίζει τα δικά της προβλήματα. Σύντομα οι εύθραυστες ισορροπίες στη ζωή του Μπράντον θα ανατραπούν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αναθεωρημένα κριτήρια, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων, για την αξιολόγηση των εθνικών καθεστώτων στήριξης κινηματογραφικών και άλλων οπτικοακουστικών έργων. Η νέα ανακοίνωση για τον κινηματογράφο διευρύνει το πεδίο των δραστηριοτήτων που μπορούν να λαμβάνουν ενίσχυση, υπογραμμίζει τη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών να αποφασίζουν ποιες πολιτιστικές δραστηριότητες θα είναι επιλέξιμες για ενίσχυση, προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης υψηλότερων ενισχύσεων για διασυνοριακές παραγωγές και προβάλλει την κινηματογραφική κληρονομιά. Η Επιτροπή έλαβε υπόψη τις παρατηρήσεις που συγκεντρώθηκαν μέσω τριών δημόσιων διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Χοακίν Αλμούνια, σχολίασε: «Στόχος των αναθεωρημένων κανόνων είναι να ενθαρρυνθεί ο δυναμικός ευρωπαϊκός κλάδος της οπτικοακουστικής δημιουργίας και παράλληλα να διατηρηθεί η πολιτιστική πολυμορφία παντού στην ΕΕ. Οι κανόνες αυτοί δημιουργούν ένα κοινό ενωσιακό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούν τα κράτη μέλη, το οποίο λαμβάνει υπόψη την ευρωπαϊκή διάσταση του οπτικοακουστικού κλάδου και επιδιώκει να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητά του.»

Οι νέοι κανόνες διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής της ανακοίνωσης του 2001 για τον κινηματογράφο (IP/01/1326 Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου ), το οποίο κάλυπτε μόνο την ενίσχυση της παραγωγής, ώστε να περιληφθούν όλα τα στάδια δημιουργίας ενός οπτικοακουστικού έργου, από τη σύλληψη έως την παρουσίασή του στο κοινό. Το μέγεθος της ενίσχυσης που μπορεί να λάβει ένα κινηματογραφικό έργο δεν μπορεί κατ΄ αρχήν να υπερβαίνει το 50% του προϋπολογισμού της παραγωγής. Το κόστος διανομής και προώθησης μπορεί να χρηματοδοτείται κατά το ίδιο ποσοστό. Ωστόσο, οι συμπαραγωγές που χρηματοδοτούνται από περισσότερα του ενός κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν ενίσχυση που φθάνει έως και το 60% του προϋπολογισμού της παραγωγής. Αντίθετα, δεν υπάρχουν όρια στις ενισχύσεις για τη συγγραφή σεναρίου ή την ανάπτυξη κινηματογραφικών ταινιών, ή για δύσκολα οπτικοακουστικά έργα, όπως αυτά ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας.


Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, τα κράτη μέλη διατηρούν τη δυνατότητα να επιβάλλουν όρους εδαφικότητας των δαπανών στους δικαιούχους των ενισχύσεων του οπτικοακουστικού τομέα. Αυτός ο περιορισμός των κανόνων της ενιαίας αγοράς της ΕΕ δικαιολογείται για λόγους προβολής της πολιτιστικής πολυμορφίας, για την οποία είναι αναγκαία η διατήρηση των πόρων και της τεχνογνωσίας που διαθέτει η βιομηχανία σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο. Οι αναθεωρημένοι κανόνες διασφαλίζουν ότι τέτοιου είδους εδαφικές υποχρεώσεις θα είναι ανάλογες προς τους προαναφερθέντες στόχους. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν να δαπανάται στην επικράτειά τους το 160% του ποσού της χορηγηθείσας ενίσχυσης. Επίσης, ανεξάρτητα από το ποσό της εγκριθείσας ενίσχυσης, ένα κράτος μέλος θα μπορεί να θέτει ως προϋπόθεση ότι, για να χρηματοδοτηθεί ένα έργο, θα πρέπει ένα ελάχιστο τμήμα της παραγωγής να πραγματοποιείται στο ίδιο αυτό κράτος μέλος. Το ελάχιστο αυτό τμήμα δεν μπορεί ποτέ να υπερβαίνει το 50% του προϋπολογισμού της παραγωγής. Σε κάθε περίπτωση, όπως και στο παρελθόν, η υποχρέωση εδαφικότητας των δαπανών δεν μπορεί ποτέ να υπερβαίνει το 80% του προϋπολογισμού της παραγωγής.

Η νέα ανακοίνωση για τον κινηματογράφο τονίζει επίσης τη σημασία των στόχων της κινηματογραφικής κληρονομιάς που συνδέονται με τη συλλογή, τη διατήρηση και την προσβασιμότητα των ευρωπαϊκών ταινιών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους παραγωγούς να καταθέτουν αντίτυπο των χρηματοδοτηθέντων έργων τους, με σκοπό τη διατήρησή τους και την καθορισμένη μη εμπορική χρήση.

Εντός δύο ετών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσαρμόσουν στη νέα ανακοίνωση τα καθεστώτα στήριξης που εφαρμόζουν σήμερα.

Ιστορικό

Εκτιμάται ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ διαθέτουν περίπου 3 δισ. ευρώ ετησίως για την ενίσχυση κινηματογραφικών ταινιών: 2 δισ. ευρώ με τη μορφή επιχορηγήσεων και χαμηλότοκων δανείων και 1 δισ. ευρώ με τη μορφή φορολογικών κινήτρων. Περίπου το 80% του ποσού αυτού προορίζεται για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών. Η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία χορηγούν το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ενίσχυσης.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των κρατικών ενισχύσεων, που ίσχυαν από το 2001, έπαυσαν να ισχύουν στις 31 Δεκεμβρίου 2012. Μετά από αυτή την ημερομηνία, η Επιτροπή συνέχισε να αξιολογεί απευθείας τα νέα καθεστώτα στήριξης κινηματογραφικών έργων, βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο δ) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ, το οποίο προβλέπει τη χορήγηση ενισχύσεων για πολιτιστικούς σκοπούς. Στο μέτρο του δυνατού, η Επιτροπή βασίστηκε επίσης στην καθιερωμένη πρακτική της μεμονωμένης αξιολόγησης, με βάση την ανακοίνωση του 2001 για τον κινηματογράφο.


Η νέα ανακοίνωση για τον κινηματογράφο λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις που συγκεντρώθηκαν από τις τρεις δημόσιες διαβουλεύσεις του 2011, του 2012 και του 2013 αντίστοιχα (βλέπε IP/13/388IP/12/245MEMO/12/186IP/11/757 καιconsultation page).

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html.

Οι νέες αποφάσεις για κρατικές ενισχύσεις που δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο και στην Επίσημη Εφημερίδα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα State Aid Weekly e-News

βλέπε MEMO/13/993

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Δημήτρη Μπαβέλλα, μετά τη συμμετοχή της στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα του 19ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο και στο κυρίως πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βιέννης, θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά από την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013 στον κινηματογράφο MIKROKOSMOS
 
Υπόθεση:
Η Μαρία και ο Λουκάς αποφασίζουν χωρίς κάποιο προφανή λόγο να τραπούν σε φυγή από τα σπίτια τους, καθώς καθένας τους βρίσκεται αντιμέτωπος με τα προσωπικά του προβλήματα. Δραπετεύοντας από τις προσωπικές τους φυλακές αρχίζουν μια περιπλάνηση στη σύγχρονη Αθήνα, εξερευνώντας την πόλη από την αρχή. Όλα αυτά λίγες μόλις ώρες πριν ολόκληρη η πόλη σταδιακά ακολουθήσει το παράδειγμά τους και τραπεί μαζικά σε φυγή. 
 
Trailer
http://vimeo.com/72144797

Facebook
https://www.facebook.com/RunawayDay

Δύο σεμινάρια στην Κρήτη ξεκινούν από τις 16 Φεβρουαρίου , 2014 με περιεχόμενο τη θεωρία του George Polti γύρω από τις 36 δραματικές καταστάσεις και τα 36 συναισθήματα. Αυτό είναι το σημαντικό αντικείμενο των δύο αυτών σεμιναρίων που απευθύνονται σε γαλλόφωνους που εποπτεύεται από την Elisabeth Diot, συγγραφέα, σεναριογράφο και ειδικό σε όλα τα είδη γραφής αλλά και στα συναισθήματα που καθοδήγησαν την επαγγελματική ζωής της.

Σεμινάριο 1: Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ 36 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 36 ΔΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
Στόχος είναι να προτείνει ένα άλλο όραμα της δραματικής δομής και να θέσει το ερώτημα: Τι είναι η δραματική κατάσταση; Αυτή η εισαγωγή παρουσιάζει 36 δραματικές καταστάσεις, υπογραμμίζει την σημαντικότητα του θέματος και αναδεικνύει την εξής συζήτηση: Εάν βρεθούν 36 δραματικές καταστάσεις, τι γίνεται με τα συναισθήματα;
Σεμινάριο 2: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ
Τι είναι ο χαρακτήρας, ο ρόλος του και οι υποχρεώσεις του; Αυτό το σεμινάριο εισάγει τη δημιουργία ενός χαρακτήρα δίνοντας έμφαση στα συναισθήματα, ειδικά σε αυτά που ακολουθούν την ερμηνεία. Θα μάθεις τα βασικά της γραφής, της σύνθεσης διαλόγων και θα απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση: Τι ρόλο παίζουν τα συναισθήματα κατά τη διάρκεια ενός casting;

Τα σεμινάρια αυτά αφορούν γαλλοφωνους: συγγραφείς, σκηνοθέτες, ηθοποιούς, παραγωγούς, φοιτητές κινηματογράφου και σε όλους όσους θέλουν να προχωρήσουν σε δράση.
Διάρκεια: 6 ημέρες
Ανοιχτό σε: 11 συμμετέχοντες για κάθε σεμινάριο
Τιμή: 1450 ευρώ πλέον φόρων για κάθε σεμινάριο

Για περισσότερες πληροφορίες: www.idplproductions.com
Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

To Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά συνεργάζεται με το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Λονδίνου και προβάλει τις ταινίες που βραβεύτηκαν φέτος, στο 6ο  Φεστιβάλ (7-18 Οκτωβρίου 2013), από την Πέμπτη 5 έως την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2013. Την Κυριακή, επιπλέον, στις 21:15 θα γίνει και η Τιμητική Απονομή των Βραβείων Οδυσσέας. Την βραδιά θα ντύσουν μουσικά ο Δημήτρης Ψαριανός με τον Σάκη Τσιλίκη.

Το London Greek Film Festival, του οποίου εμπνευστής είναι ο σκηνοθέτης, συγγραφέας και καλλιτέχνης των νέων μέσων, Χρήστος Προσύλης, ξεκίνησε σαν πείραμα αλλά εξελίχθηκε σε θεσμό. Η πορεία του άρχισε στην αίθουσα του Hellenic Centre στο κεντρικό Λονδίνο, το Νοέμβριο του 2008 και μετακόμισε το 2010 στα ατμοσφαιρικά Westbourne Studios δίπλα σε μια από τις πιο καλλιτεχνικές συνοικίες του Λονδίνου, το Portobello. Χρόνο με το χρόνο κέρδισε αναγνώριση και κύρος, αποτελώντας μία ξεχωριστή μορφή έκφρασης της ελληνικής κινηματογραφικής φωνής στο εξωτερικό και ένα δυναμικό σημείο συνάντησης Ελλήνων και ξένων κινηματογραφιστών, καλλιτεχνών της κινούμενης εικόνας και των νέων μέσων, σεναριογράφων, παραγωγών, ηθοποιών και σινεφίλ, ενώ παράλληλα αποτελεί μια θαυμάσια ευκαιρία παρουσίασης νέων ταλέντων και τάσεων.

Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην επιτροπή του Φεστιβάλ δεκάδες σύγχρονες ταινίες από Έλληνες και Ελληνοκύπριους δημιουργούς και ανθρώπους του κινηματογράφου,  από κάθε γωνιά του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των Ελλήνων της διασποράς, αλλά και από ξένους των οποίων η δουλειά έχει ελληνικό ενδιαφέρον. Ταινίες με ποικίλο θεματικό υλικό από τις οποίες επιλέγονται εκείνες που θα συμμετάσχουν στο διαγωνιστικό μέρος. Ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους και μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ, animation, video art και πειραματικές ταινίες, καθώς και σενάρια με εμφανή προσανατολισμό κυρίως στον ανεξάρτητο κινηματογράφο που δίνουν το στίγμα του νέου ελληνικού σινεμά, το οποίο αντιδρά, ελπίζει, διεκδικεί και ονειρεύεται. Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Λονδίνου διοργανώνονται αφιερώματα σε παλιότερους δημιουργούς και ειδικές προβολές, σεμινάρια, εργαστήρια και συζητήσεις ενώ ιδιαίτερη στιγμή της διοργάνωσης αποτελούν τα events, προγραμματισμένα ή αυθόρμητα, που δίνουν, με μουσική και γεύσεις, μια ιδιαίτερη ελληνική νότα στη βρετανική πρωτεύουσα, όπως και η απονομή των Βραβείων Οδυσσέας.

Αίθουσα: Κινηματογράφος
Εισιτήρια: 3€ ανά προβολή / 6€ ημερήσιο

Πρόγραμμα Προβολών

Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013
20:00
• Ποιος Βασίλης; Σκην. Δημήτρη Μουτσιάκα. Ελλάδα, 2011. 24’
Καλύτερη ταινία μυθοπλασίας μικρού μήκους (Βραβείο που αποδόθηκε εξίσου σε τρεις ταινίες)
• Greek Crisis Lexicon. Σκην. Γιώργου Ναλπατίδη. Ελλάδα, 2012. 6.31’
Βραβείο Καλύτερης Πειραματικής Ταινίας (Βραβείο που αποδόθηκε εξίσου σε δύο ταινίες)
• Οι φίλοι εκείνοι. Σκην. Άγγελου Σπαρτάλη. Ελλάδα, 2013. 2.29’
Βραβείο Καλύτερης Πειραματικής Ταινίας (Βραβείο που αποδόθηκε εξίσου σε δύο ταινίες)
• Self Exile. Σκην. Νίκου Γιαβρόπουλου, Ελλάδα, 2009. 8’
 Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Βιντεοτέχνης

• It’s a good life. Σκην. Τάσος Γιαπουτζής. Μεγάλη Βρετανία, 2013. 8.04’
Βραβείο Νέου Σκηνοθέτη (Βραβείο που αποδόθηκε εξίσου σε τρεις ταινίες)

• Welcome to the Show – Η μουσική κληρονομιά του Παύλου Σιδηρόπουλου. Σκην. Κώστα Πλιάκου και Alexis Ponce Psarros. Ελλάδα, 2013. 65’
Καλύτερο Δημιουργικό Ντοκιμαντέρ (Βραβείο που αποδόθηκε εξίσου σε τρεις ταινίες)

22:00
• Η επιστροφή του Λαζάρου. Σκην. Αλέξανδρου Κωνσταντάρα. Ελλάδα, 2013. 88’
Βραβείο Πρώτου Γυναικείου Ρόλου (Lizz Njagah - Βραβείο που αποδόθηκε εξίσου σε δύο ταινίες)


Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013
19:00
• Δάφνη (όχι νερό στα μάτια). Σκην. Δανάη Παπαιωάννου. Ελλάδα/Γαλλία, 2011. 3.48’
Βραβείο Νέου Σκηνοθέτη (Βραβείο που αποδόθηκε εξίσου σε τρεις ταινίες)
• Θυμάσαι που πηγαίναμε στη θάλασσα; Σκην. Ελεάνα Σαντοριναίου. Ελλάδα, 2012. 14.24’
Βραβείο Νέου Σκηνοθέτη (Βραβείο που αποδόθηκε εξίσου σε τρεις ταινίες)
• Το πολλαπλό δώρο. Δημήτρης Παπαδούλης Σκην. Στέλλα Αλισανόγλου. Ελλάδα, 2013. 67’
Καλύτερο Δημιουργικό Ντοκιμαντέρ (Βραβείο που αποδόθηκε εξίσου σε τρεις ταινίες)

20:30
• Έλληνες σε αβέβαιη πτήση. Σκην. Abdolreza Kohanrouz. Ελλάδα, 2012. 75’
Βραβείο Καλύτερης Μουσικής (Σάκης Τσιλίκης & Γιάννης Λάσκαρης - Βραβείο που αποδόθηκε εξίσου σε δύο ταινίες)
• Μίτσιγκαν – Ομορφιές και Δυσκολίες. Σκην. Κίμωνα Τσακίρη. Ελλάδα, 2013. 60’
Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, Βραβείο Καλύτερης Μουσικής (Νάσος Σοπίλης - Βραβείο που αποδόθηκε εξίσου σε δύο ταινίες)

22:00
• 10η Μέρα. Σκην. Βασίλη Μαζωμένου. Ελλάδα, 2012. 83’

20.00, Slow Food Story  του Stefano Sardo / 73’/ 2013 / Ιταλία
Το ντοκιμαντέρ αφηγείται την ιστορία του κινήματος Slow Food και του χαρισματικού εμπνευστή και ιδρυτή του, Ιταλού Carlo Petrini, ο οποίος από το 1989 συνειδητοποίησε την ανάγκη για σωστή και ηθική παραγωγή καλής, ποιοτικής τροφής ενάντια στην νοοτροπία του fast food.

21.30, Food For Love
Μαριάννα Οικονόμου / 52’ /2013 / Ελλάδα
Τρεις Ελληνίδες μάνες μαγειρεύουν με πάθος για να ταΐσουν τα παιδιά τους που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι, ενώ ο «ταχυδρόμος των τάπερ» μεταφέρει το φαγητό της μαμάς ανά την Ελλάδα. Η ταινία προβλήθηκε στο 24ωρο αφιέρωμα που έκανε το γαλλογερμανικό κανάλι ARTE στην Ελλάδα στις 15 Αυγούστου 2013.