Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ανακοινώνει τα ακόλουθα σχετικά με την πορεία υλοποίησης του Ειδικού Προγράμματος του ΥΠΠΟΑ για την ενίσχυση της κινηματογραφικής κοινότητας:

 1. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, για τη Β΄ Φάση του προγράμματος, έληξε στις 7.08.2020 με την κατάθεση στο Ε.Κ.Κ 108 προτάσεων για τη χρηματοδότηση παραγωγής κινηματογραφικών έργων Μικρού Μήκους και Ντοκιμαντέρ. Συγκεκριμένα, οι 58 από αυτές αφορούν σχέδια Μικρού Μήκους, ενώ οι 50 Ντοκιμαντέρ. Κατά την ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης του Ειδικού Προγράμματος είχαν προκριθεί συνολικά 119 προτάσεις, που χρηματοδοτούνται με το ποσό των 2.500 ευρώ, αποκτώντας παράλληλα το δικαίωμα συμμετοχής τους στην επόμενη Β΄ Φάση. Δεν υπέβαλαν αίτηση για       παραγωγή έντεκα (11) -από τους 119 προκριθέντες- οι οποίοι περιορίστηκαν στην αρχική χρηματοδότηση της Α΄ Φάσης.
 2. Ο έλεγχος των αιτήσεων από το Ε.Κ.Κ θα ολοκληρωθεί έως την Τρίτη και οι σχετικοί φάκελοι θα αποσταλούν στο ΥΠΠΟΑ προκειμένου οι δύο τριμελείς Επιτροπές - μία για τις ταινίες Μικρού Μήκους και μία για Ντοκιμαντέρ - που έχουν ήδη συσταθεί από το Υπουργείο, να καταλήξουν στις 25 προτάσεις Μικρού Μήκους και στις 25 Ντοκιμαντέρ που θα χρηματοδοτηθούν, η κάθε μία, με τα ποσά των 20.000 και 30.000 ευρώ αντίστοιχα.
 3. Υπενθυμίζεται ότι η επιτροπή που είχε συσταθεί από το ΥΠΠΟΑ για τις ταινίες animation έχει ήδη ολοκληρώσει το έργο της, επιλέγοντας τα 25 έργα που θα χρηματοδοτηθούν με ποσά από 10.000 έως 20.000 ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου κρίνει ότι μετά την ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης του Ειδικού Προγράμματος Ενίσχυσης της Κινηματογραφικής Κοινότητας για Κινηματογραφικά Έργα Μικρού Μήκους, Ντοκιμαντέρ και Animation, οφείλει να απαντήσει εν συνόλω στα ερωτήματα που τίθενται από την Κινηματογραφική Κοινότητα, κάνοντας και με τον τρόπο αυτό μια επισκόπηση του χρονικού διεξαγωγής της εν λόγω διαδικασίας, εν μέσω μιας πρωτόγνωρης για όλους πανδημίας. Εν προκειμένω:

1. Tα Μέτρα Ενίσχυσης της Κινηματογραφικής Κοινότητας, λόγω των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης, ανακοινώθηκαν αρχικά από το ΥΠΠΟΑ στις 2.04.2020 και εν συνεχεία εξειδικεύθηκαν με τις από 13.04.2020 και 15.04.2020 ανακοινώσεις του, με συνολικό ύψος χρηματοδότησης 2,8 εκ. Ευρώ. Το Ε.Κ.Κ ανέλαβε την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος και κατά την τηλεσυνεδρίαση του Δ.Σ στις 21 και 22.04.2020 ενέκρινε την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, κατόπιν γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου, για την προκήρυξη και τους όρους αυτού, ενώ με ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ στις 22.04.2020 δημοσιεύθηκαν οι σχετικοί όροι και τέθηκε ως χρονικό διάστημα υποβολής προτάσεων από τις 22.04.2020 έως τις 15.06.2020.


2. Στις 25.05.2020, κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ, τέθηκε από το Νομικό Σύμβουλο το ζήτημα ορισμού επιτροπών αξιολόγησης, καθόσον δεν προβλέπονται ρητώς από τον ιδρυτικό νόμο 3905/2010 του Ε.Κ.Κ. Η μοναδική αναφορά σχετικά με την διαδικασία αξιολόγησης υπήρχε στον ισχύοντα από το 2013 Κανονισμό Χρηματοδότησης του Ε.Κ.Κ, όπου γινόταν αναφορά σε “όργανα αξιολόγησης των σχεδίων” τα οποία είναι “Σύμβουλοι - Αναγνώστες Σεναρίων”. Τα ως άνω ζητήματα συνδέονται με την επ’ αμοιβή αξιολόγηση, καθόσον απαγορεύεται από την κείμενη νομοθεσία η σύναψη συμβάσεων έργου από φορείς που χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι δε υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ υπέδειξαν στο Ε.Κ.Κ ότι νόμιμη συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης μπορούσε να γίνει μόνο με την έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος. Κατόπιν αυτών, η Διοίκηση του Ε.Κ.Κ, προκειμένου να διασφαλίσει την απρόσκοπτη και ταχεία συνέχεια του Προγράμματος Χρηματοδότησης, αποφάσισε τον ορισμό αξιολογητών χωρίς αμοιβή. Σημειώνεται ότι προσφάτως, με πρωτοβουλία της Αντιπρόεδρου, κας Χριστίνας Μανωλοπούλου και σε συνεργασία με το Γραφείο της Υπουργού ΥΠΠΟΑ, έγινε η σύνταξη, η κατάθεση και ψήφιση των αναγκαίων, προς τον ως άνω σκοπό, τροποποιήσεων του ν. 3905/2010 (ν. 4708/20.7.2020 Α 140).


3. Στις 19.06.2020 κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ εγκρίθηκε η εισήγηση του μέλους του Δ.Σ, Κωνσταντή Φραγκόπουλου, για την μεθοδολογία αξιολόγησης που θέτει τέσσερα κριτήρια, σύμφωνα και με το πλαίσιο που ορίζουν ανάλογα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότης (MEDIA - Εurimages) : α) Δημιουργός β) Πρωτοτυπία της ιδέας γ) Υλοποιησιμότητα της πρότασης και δ) Η δυναμική κυκλοφορίας. Η κλίμακα βαθμολόγησης 10 βαθμών ορίστηκε ως εξής : 9-10: Πολύ καλό, 7-8: Καλό, 5-6: Αποδεκτό, 3-4: Αδύναμο, 1-2: Πολύ Αδύναμο, 0: Κακό.


Επιπροσθέτως, ορίσθηκαν οι εξής άμισθοι αξιολογητές:

• 8 στελέχη του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης (Ορέστης Ανδρεαδάκης, Γιώργος Κρασσακόπουλος, Δημήτρης Κερκινός, Γιάννα Σαρρή, Ελένη Ανδρουτσοπούλου, Αγγελική Βέργου, Αγγελική Πέτρου, Θάνος Σταυρόπουλος)
• 7 Στελέχη του Ε.Κ.Κ (Βένια Βέργου, Αθηνά Καλκοπούλου, Ηλιάνα Ζακοπούλου, Λίζα Λινάρδου, Δημήτρης Μπούρας, Άννα Κασιμάτη, Σταυρούλα Γερωνυμάκη)
• Ο σκηνοθέτης Δημήτρης Παναγιωτάτος και
• Η σεναριογράφος - συγγραφέας Βίκη Χασάνδρα.

4. Στις 7.07.2020 ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης και απεστάλησαν τα αποτελέσματα στο Δ.Σ του Ε.Κ.Κ προς έγκριση. Στις 08.07.2020 κατά την πολύωρη συνεδρίαση του Δ.Σ, με την παρουσία του Γενικού Διευθυντή, του Νομικού Συμβούλου και των διευθυντών του Ε.Κ.Κ και κατόπιν των σχετικών εισηγήσεων των σκηνοθετών μελών του Δ.Σ με την ιδιότητα των πνευματικών δημιουργών Κώστα Φέρρη, Νίκου Μεγγρέλη και Κωνσταντή Φραγκόπουλου καθώς και της Χρυσάνθης Σωτηροπούλου, καθηγήτριας στο τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο την Ιστορία και Θεωρία του Κινηματογράφου, οριστικοποιήθηκε η βαθμολόγηση και η τελική κατάταξη των αιτούντων, η οποία και απεστάλη στο ΥΠΠΟΑ. Εν συνεχεία, το Ε.Κ.Κ δημοσίευσε τους επιτυχόντες αφού είχαν συμπεριληφθεί οι ισοψηφίσαντες και είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής ενός σχεδίου από αιτούντες, που είχαν ενδεχομένως υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις χρηματοδότησης.

Ουδέποτε στο παρελθόν το Ε.Κ.Κ είχε υλοποιήσει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα αντίστοιχο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης λαμβάνοντας ένα τόσο μεγάλο αριθμό - πλέον των 1.300- αιτήσεων χρηματοδότησης. Το Ε.Κ.Κ σε ετήσια βάση εξετάζει περίπου 350 αιτήσεις χρηματοδότησης. Μείναμε όμως εν συνόλω πιστοί στην λογική να φέρουμε εις πέρας αυτό που ήταν και ο αρχικός στόχος της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΠΟΑ: Με πρωτοφανή ταχύτητα για το ελληνικό δημόσιο και χωρίς εκ των πραγμάτων να υπάρχουν πλήρως εγκατεστημένες σχετικές υποδομές, να ανταπεξέλθουμε στις προσδοκίες της Κινηματογραφικής Κοινότητας για την άμεση χρηματοδότηση αυτού του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα που πλήττεται δραματικά από τις επιπτώσεις της υγειονομική κρίσης. Η ολοκλήρωση του Ειδικού Προγράμματος σημαίνει ότι πολλοί επαγγελματίες του κινηματογράφου θα βρουν ασφαλή εργασία τους επόμενους δύσκολους μήνες. Αυτό ήταν το προέχον για το ΥΠΠΟΑ και γι’ αυτό τον λόγο ανέλαβε το Ε.Κ.Κ τη διαχείριση αυτού του δυσκολότατου και πρωτοφανούς στα πολιτιστικά χρονικά έργου.
Αυτονόητο είναι ότι καθένας από αυτούς που υπέβαλαν πρόταση στο Ειδικό Πρόγραμμα του ΥΠΠΟΑ μπορεί, μετά από σχετικό αίτημά του στο Ε.Κ.Κ, να λάβει τα στοιχεία της αξιολόγησής του.

Ανέλαβε τα καθήκοντά του στη θέση του Διευθυντή στη Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου ο κ. Γεώργιος Υφαντής μετά τη δημοσίευση του διορισμού του στο ΦΕΚ. Με την πλήρωση της νευραλγικής αυτής θέσης ολοκληρώνεται η κάλυψη των διευθυντικών θέσεων στο Ε.Κ.Κ, βήμα σημαντικό προς την πορεία της ανασυγκρότησης της λειτουργίας του.

Ο κ. Υφαντής αποφοίτησε από Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (νυν Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Έχει διατελέσει ανάμεσα στα άλλα Οικονομικός Διευθυντής στις εφημερίδες ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ και ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και στον Ραδιοφωνικό Σταθμό ΜΕΛΩΔΙΑ, στην τεχνική εταιρία ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΒΕΤΕ και στην χρηματιστηριακή εταιρία ΚΑΠΠΑ ΑΧΕ. Κατά την περίοδο 2004 – 2009 ήταν Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών στην ΕΡΤ ΑΕ.

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της α’ φάσης για τις κατηγορίες κινηματογραφικών έργων Μικρού Μήκους και Ντοκιμαντέρ στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Ενίσχυσης της Κινηματογραφικής Κοινότητας, το οποίο εκπονήθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Το ΕΚΚ δέχθηκε 678 προτάσεις για ταινίες μικρού μήκους και 512 προτάσεις για ντοκιμαντέρ, τις οποίες και αξιολόγησε. Σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, από τις υποβληθείσες αιτήσεις, θα επιλέγονταν και θα χρηματοδοτούνταν 100 προτάσεις (50 μικρού μήκους και 50 ντοκιμαντέρ), οι οποίες θα προκρίνονταν στην δεύτερη φάση του διαγωνισμού.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε σήμερα το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, στην κατηγορία Μικρού Μήκους και στην θέση 41 του καταλόγου, έχουν ισοβαθμίσει 24 σχέδια, ενώ στην θέση 45 της κατηγορίας Ντοκιμαντέρ έχουν ισοβαθμίσει 11 σχέδια. Ως εκ τούτου, στην κατηγορία Μικρού Μήκους προκρίνονται 64 σχέδια, ενώ στην κατηγορία Ντοκιμαντέρ προκρίνονται 55 σχέδια.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού πιστό στην βούλησή του να στηριχθεί η κινηματογραφική παραγωγή σε αυτήν την δύσκολη περίοδο, θα παράσχει την επιπλέον επιχορήγηση που απαιτείται προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι επιπλέον αυτές προτάσεις. Έτσι, 119 προτάσεις θα λάβουν το ποσό των €2.500, ενώ και οι 119 αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στην β’ φάση του διαγωνισμού, για την οποία θα ισχύσουν οι όροι ως έχουν.

Υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την β’ φάση ξεκινάει σήμερα και ολοκληρώνεται την 7.8.2020.

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του Ειδικού Προγράμματος Ενίσχυσης της κινηματογραφικής κοινότητας του ΥΠΠΟΑ, αυτή που αφορά στη χρηματοδότηση συγγραφής σεναρίου κινηματογραφικών έργων μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ και ο κατάλογος των προτάσεων που επιλέχθηκαν για τις συγκεκριμένες δύο κατηγορίες έργων δημοσιεύεται πιο κάτω.

Η σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα αξιολόγηση – βαθμολόγηση ανέδειξε λόγω ισοβαθμίας 119 επιτυχόντες (64 στην κατηγορία μικρού μήκους και 55 σε αυτή του ντοκιμαντέρ) από τις συνολικά 1.190 προτάσεις που κατατέθηκαν. Οι προτάσεις αυτές χρηματοδοτούνται με το ποσό των 2.500 ευρώ εκάστη. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την προκήρυξη θα επιλέγονταν 100 σενάρια (50 από κάθε κατηγορία).

Οι επιτυχόντες έχουν δικαίωμα, εφόσον το επιθυμούν, να καταθέσουν πρόταση με πλήρη φάκελο παραγωγής, σύμφωνα με τους όρους του Ειδικού Προγράμματος, για να συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση του προγράμματος, αυτή της χρηματοδότησης παραγωγής. Οι προτάσεις θα κατατίθενται από τις 24.07.2020 έως τις 07.08.2020 ηλεκτρονικά στο Ε.Κ.Κ στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Οι δικαιούχοι της χρηματοδότησης του ποσού των 2.500 ευρώ θα προσκληθούν με σχετική ανακοίνωση του Ε.Κ.Κ να προσέλθουν στις υπηρεσίες του για να υπογράψουν ιδιωτικό συμφωνητικό προσκομίζοντας τον απαραίτητο ΚΑΔ.

 

Oι 64 προτάσεις κινηματογραφικών σχεδίων μικρού μήκους που επιλέχθηκαν

«Άσφαλτος»
Παραγωγός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Μίνως Νικολακάκης

«Homo Perfectus»
Σεναριογράφος: Άλκη Πολίτη

«Γιώτα, τελεία, ωμέγα».
Παραγωγός, σκηνοθέτης: Αλέξης Αλεξίου
Σεναριογράφοι: Α. Αλεξίου, Ασπασία Λυκουριώτη

«Το τέλος της εκδρομής»
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Αθανάσιος Ψυχογυιός

«Η μοναξιά μιας καμήλας στην έρημο»
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Βασίλης Κεκάτος

«Αυτό που δεν ήξερε η Μαίρη»
Σκηνοθέτις, σεναριογράφος: Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη

«Χιονόμπαλες»
Σκηνοθέτης: Γρηγόρης Βαρδαρινός
Σεναριογράφος: Φίλιππος Μανδηλαράς

«Ο μικρός άγιος»
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Ιορδάνης Θεοδοσιάδης

«Ο ήλιος ενέχυρο»
Παραγωγός: 100% Synthetic Films
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Χρύσανθος Μαργώνης

«Σκιά»
Σκηνοθέτις: Ιφιγένεια Δημητρίου
Σεναριογράφοι: Ι. Δημητρίου, Μαρίνα Σιφναίου


«Μην ξεχάσεις να πεις σ’ αγαπώ»
Παραγωγός: Pnevma Productions
Σκηνοθέτις, σεναριογράφος: Ελένη Πνευματικού

«Ο ακάλυπτος»
Σκηνοθέτης: Παναγιώτης Σιμόπουλος
Σεναριογράφος: Αλέξανδρος Λαγόπουλος

«Αντιλόπη»
Παραγωγός: Logtime
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Αλέξανδρος Βούλγαρης

«Το μυρμηγκάκι»
Παραγωγός: Frau Films
Σκηνοθέτις, σεναριογράφος: Ερωφίλη Μοραϊτη

«Τι έχει σήμερα;»
Παραγωγός: System Media Art
Σκηνοθέτις, σεναριογράφος: Ελένη Άννα Σαντοριναίου

«Ελπίδα»
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Στέλιος Μωραϊτίδης

«Super»
Παραγωγός: Χαλικιάς –Κασινός Ο.Ε
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Νίκος Κούλογλου

«Το ποτάμι»
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Χάρης Ραφτογιάννης

«Fanny»
Παραγωγός: Akran
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Μανώλης Μαυρής


«Buttercup 11»
Παραγωγός: Haos Film
Σκηνοθέτις: Αθηνά – Ραχήλ Τσαγγάρη
Σεναριογράφος: Matt David Johnson

«Super Amanda»
Παραγωγός: Ναταλία Λαμπροπούλου
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Σωτήρης Πετρίδης

«Άγαλμα της Ελευθερίας»
Παραγωγός: Αλπίνοος Α.Ε
Σκηνοθέτις, σεναριογράφος: Αντιγόνη Καπάκα

«Αφροδίτες»
Παραγωγός, σκηνοθέτης: Θεόδωρος Βουρνάς
Σεναριογράφος: Μιχάλης Μαλανδράκης

«Η μαύρη τρύπα»
Παραγωγός: Mediavox
Σεναριογράφοι: Μιχάλης Γαλανάκης, Γιάννης Μαρούδας

«Για λίγη ώρα»
Παραγωγός: Inkas Films
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Δημήτρης Σοφιανόπουλος

«The Biggest Fish»
Σεναριογράφος: Γραμματική Γαλατσιανού

«Η κούρσα»
Παραγωγός: Ace House Productions
Σκηνοθέτης: Γιώργος Λεοντακιανάκος
Σεναριογράφος: Αλεξλανδρα Δυράνη – Μαούνη

«Ας πεθάνουν όλοι»
Παραγωγός: ARTemis Productions
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Χάρης Γιουλάτος

«Shooting»
Παραγωγός: Pan Entertainment
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Νίκος Παναγιωτόπουλος

«Υπέροχη ζωή»
Παραγωγός: Γ. Φρέντζος & ΣΙΑ
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Χρήστος Μιχαλόπουλος

«Κορίτσι»
Σκηνοθέτις, σεναριογράφος: Σεβαστιάνα Αναγνωστοπούλου

«Αχίλλειον»
Σεναριογράφος: Γλυκερία Πατραμάνη

«Father’s Day»
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Κωστής Λεβέντης

«Όχι αύριο»
Παραγωγός: Soul Productions
Σκηνοθέτις, σεναριογράφος: Αμερίσσα Μπάστα

«Το πέταγμα του καρδινάλιου»
Παραγωγός: Debunk AΜΚΕ
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Στέφανος Τσιβόπουλος


«Ροζ Φλαμίνγκο»
Παραγωγός: Aori Films
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Νίκος Νταγιάντας

«11.20»
Παραγωγός: Φαντασία
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Δημήτρης Νάκος

«Τρεις γέφυρες»
Σκηνοθέτις, σεναριογράφος: Ιωσηφίνα Μακαριάν

«Εξημέρωση»
Παραγωγός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Neritan Zinxhiria

«Airhostess 737»
Παραγωγός: Γρηγόρης Σκαράκης
Σκηνοθέτης: Θανάσης Νεοφώτιστος
Σεναριογράφοι: Γ. Σκαράκης, Θ. Νεοφώτιστος

«Μετακίνηση 6»
Παραγωγός: Α&G Films Media Entertainment
Σκηνοθέτες: Ισαβέλα Μαυράκη, Πέτρος Κατσουρίδης
Σεναριογράφος: Π. Κατσουρίδης

«Smarter Life»
Σκηνοθέτις, σεναριογράφος: Ειρήνη Λουκάτου

«Short Draft»
Παραγωγός: Μιχάλης Μαθιουδάκης
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Σπυρίδων Παπασπύρου

«Σινεφιλία»
Παραγωγός: Κ. Κεφάλας – Χ. Ακούρη Ο.Ε
Σεναριογράφος: Γιάννης Μαρούδας

«Μαγκνταλένα Χάουζεν»
Παραγωγός: Empty Square
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Ιωάννης Καρπούζης

«Αερολίν»
Παραγωγός: Wholewave
Σκηνοθέτης: Αλέξης – Παντελής Κούκιας
Σεναριογράφος: Μιχάλης Μαθιουδάκης

«Η κυρία Ντεσεβώ»
Παραγωγός: Yiannis Kostavaras Fine Art IKE
Σκηνοθέτης: Θάνος Κουτσανδρέας
Σεναριογράφος: Αναστασία Μπαρτζιουλιάνου

«Όλα τα πλάσματα της νύχτας»
Παραγωγός: Blonde
Σκηνοθέτις, σεναριογράφος: Μέμη Κουπά

«Όταν φαντάζομαι δράκους»
Παραγωγός: Bioptic
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Κίμων Τσακίρης

«Αρόδου»
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Δημήτρης Παναγόπουλος

«Το παιδί»
Παραγωγός: Ορκη
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Στέφανος Κοσμίδης

«Αόρατοι»
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Γιώργος Τζιβελέκης


«Με ένα σμπάρο»
Παραγωγός: Takes 2 IKE
Σκηνοθέτης: Πιέρρος Ανδράκος
Σεναριογράφος: Αντώνης Λιακόπουλος


«Ενας απαίσιος άνθρωπος»
Παραγωγός: Chase the Cut
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Φαίδων Γκρέτσικος

«Αύριο»
Παραγωγός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Αλέξανδρος Σκούρας

«Πλευρά»
Παραγωγός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Παναγιώτης Φαφούτης

«Μια κηδεία συμβαίνει μια φορά»
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Στέργιος Πάσχος

«Τα πτώματα δεν μπορούν να μιλήσουν»
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Γιώργος Μπογδάνος

«Μπάνι»
Παραγωγός: Financial Society Ltd
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Θάνος Λυμπερόπουλος

«Χίλια οροπέδια»
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Ευθύμης
Kosemud Σανίδης

«Αeonium»
Παραγωγός: Skeptik ΑΜKE
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Γεώργιος Δρίβας


«Φοίβη»
Σκηνοθέτις, σεναριογράφος: Βαγγελιώ Σουμελή

«Η γιορτή της μαμάς»
Παραγωγός: Ιωάννα Μπολομύτη
Σκηνοθέτις, σεναριογράφος: Ασημίνα Προέδρου

«Η δοκιμασία»
Παραγωγός: Long Shot Films ΑΜKE
Σκηνοθέτης: Δημήτριος Ζάχος
Σεναριογράφος: Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος


Οι 55 προτάσεις κινηματογραφικών σχεδίων ντοκιμαντέρ που επιλέχθηκαν

«Laikipia»
Παραγωγός: One Story Up LLC
Σκηνoθέτις, σεναριογράφος: Δάφνη Ματζιαράκη

«Αζήτητες βαλίτσες»
Σκηνοθέτις, σεναριογράφος: Μαριάννα Οικονόμου

«Η πόλη των χαμένων παιδιών»
Παραγωγός: Plays2place
Σκηνοθέτις, σεναριογράφος: Μάρθα Μπουζιούρη

«Εστίες»
Παραγωγός: Jungle Films – Ελίνα Ψύκου
Σκηνοθέτις, σεναριογράφος: Ελίνα Ψύκου

«Simplicity, νερό, φωτιά και χώμα»
Παραγωγός: Ηχώ Α.Ε
Σκηνοθέτης: Δήμος Αβδελιώδης
Σεναριογράφος: Αλεξάνδρα Μπελεγράτη
«Η Σωτηρία στην εποχή του Covid 19»
Παραγωγός, σκηνοθέτις, σεναριογράφος: Χρίστος Γεωργίου

«Το Quai της Σμύρνης»
Παραγωγός: Κοιν. Σ. Επ. Το σκίτσο που γελά
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Ευάγγελος Κοβότσος

«Αυτοκινητάνθρωποι»
Σκηνοθέτις, σεναριογράφος: Ρηνιώ Δραγασάκη

«Ο Οδυσσέας στην Άγρια Δύση»
Παραγωγός: Onion Films
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Τάσος Μπουλμέτης

«Country»
Παραγωγός: Τετραγωνισμένο τετράγωνο
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Γιώργος Ζώης

«Αυτό που ζητάμε από ένα άγαλμα είναι να μην κινείται»
Σκηνοθέτις, σεναριογράφος: Δάφνη Χαιρετάκη

«Station Athens»
Παραγωγός: Savefrag / Καλαφάτη Δάφνη
Σκηνοθέτις: Γιολάντα Μαρκοπούλου
Σεναριογράφος: Δάφνη Καλαφάτη

«Night School»
Σεναριογράφοι: Καλλιόπη Βασιλειάδου, Μαξίμ Κιρλάν

«Δυο επιδημίες και μια μητέρα»
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Κωνσταντίνος Γιάνναρης

«Κύριλλος και Μεθόδιος»
Παραγωγός: Νέος Κόσμος Θεατρικές Παραγωγές
Σκηνοθέτις, σεναριογράφος: Μαρία Χατζημιχάλη – Παπαλιού

«Μνήμη με ουρά»
Παραγωγός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Δημήτρης Ινδαρές

«Στον σκοτεινό θάλαμο»
Παραγωγός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Βασίλης Λουλές

«Ένα πορτρέτο για τον Στρ. Μυριβήλη»
Σκηνοθέτις, σεναριογράφος: Ειρήνη Βαχλιώτη

«Ορεινό πρωτάθλημα»
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος

«Άβατον»
Παραγωγός: Neda Film Mov. IKE
Σκηνοθέτιδες, σεναριογράφοι: Ειρήνη Καραγιαννοπούλου, Sadrine Cheyrol

«Unclickable»
Παραγωγός: Αδαμαντία Λιβανού
Σκηνοθέτης: Μπάμπης Μακρίδης
Σεναριογράφος: Guy Krief

«Εσπεράντο»
Παραγωγός: Ιωάννα Πετειναράκη
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Στρατής Χατζηελενούδας

«Οι Αφροέλληνες»
Παραγωγός: Documatism & Pausilypon
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Μενέλαος Καραμαγγιώλης

«Γεράσιμος ο γλύπτης»
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Σπύρος Ταραβήρας

«Πες μου για την Έλλη»
Παραγωγός: Παναγιώτης Ζερβουλάκος ΑΒΕΕ
Σκηνοθέτις, σεναριογράφος: Μαρινέτα Κρητικού
«Από τι είμαστε φτιαγμένοι»
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Σιαμάκ Ετεμαντί

«Αρχαίοι ναοί»
Παραγωγός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Δήμος Αβδελιώδης

«Ο καραγκιοζοπαίκτης της Νιόν»
Σεναριογράφος: Ιρίνα Μπόικο

«Το δέμα»
Παραγωγός: Minimal Films
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Μάρκος Γκαστίν

«Σχέδιο θανάτου για έναν σκύλο κι έναν άντρα»
Παραγωγός, σκηνοθέτης: Χρήστος Καρακέπελης
Σεναριογράφοι: Χ. Καρακέπελης, Νατάσα Σέγκου

«Καρδιά»
Παραγωγός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Πάνος Καρκανεβάτος

«Η απόδραση»
Παραγωγός, σκηνοθέτις: Δήμητρα Μπαμπαδήμα
Σεναριογράφος: Ιωάννα Μπρατσιάκου

«Η λοταρία των χαμένων αναμνήσεων»
Σκηνοθέτις, σεναριογράφος: Αλεξάνδρα Σαλιμπά

«Μελλοντικές αναμνήσεις»
Παραγωγός: Cyclope Productions
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Άγγελος Αμπαζόγλου

«Έμμονες ώρες στον τόπο της πραγματικότητας»
Παραγωγός, σεναριογράφος: Ρέα Βαλντέν
Σκηνοθέτιδες: Ρέα Βαλντέν, Αντουαννέτα Αγγελίδη

«Το δώρο και ο λύκος»
Σκηνοθέτις, σεναριογράφος: Ελισάβετ Λαλουδάκη

«Το γυμνάσιο»
Παραγωγός, σκηνοθέτις, σεναριογράφος: Μαρία Λεωνίδα

«Οι πόλεις που δεν χτίστηκαν»
Παραγωγός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Πάνος Παππάς

«Ελληνικό ντοκιμαντέρ: σημείο συνάντησης»
Παραγωγός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Γιώργος Κραββαρίτης

«Στον ντορό (τα ίχνη που αφήνει το θήραμα)
Παραγωγός: Fieldoc – Σίλας Μιχάλακας
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Σ. Μιχάλακας

«Κάτω από τη λίμνη»
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Θανάσης Τρουμπούκης

«Ψυχοπομπός»
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Νίκος Νταγιάντας

«Η πληγή που θρέφει»
Παραγωγός: P. P. Productions
Σκηνοθέτις, σεναριογράφος: Πέννυ Παναγιωτοπούλου

«Περί αγωγής»
Παραγωγός, σκηνοθέτις, σεναριογράφος: Αναστασία Κρατίδη

«Far. Go. Bots»
Παραγωγός: Filmografik Productions
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Άγγελος Τσαούσης

«Αν δεν υπήρχαν λεωφορεία θα υπήρχαν ταινίες;»
Σκηνοθέτις, σεναριογράφος: Νικολέτα Λεούση

«Ίχνη στο χώμα που τα σβησε η θάλασσα»
Παραγωγός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Σταύρος Στάγκος

«Χάρρυ Κλυν – ο γελωτοποιός της ρωμιοσύνης»
Παραγωγός, σκηνοθέτις, σεναριογράφος: Μαρίνα Δανέζη

«Έβρος: ξεχασμένη γη»
Παραγωγός: Strategycom
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Γιώργος Κτιστάκης

«Τσιμέντο να γίνει»
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Σπύρος Πετρόπουλος

«Ερωτευμένα ζευγάρια»
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Νίκος Λέρος

«Μαρίζα Κωχ, Fata Morgana»
Παραγωγός: Athenslive
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Αντώνης Μποσκοϊτης

«Η Καμπανία της Ανατολής»
Παραγωγός: History Doc ΑΜKE
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος

«Το κοιμητήριο της θάλασσας»
Παραγωγός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Γιάννης Χαριτίδης


«Ένα ποτάμι που λεγόταν Βακιρτζής»
Παραγωγός: Path ΕΠΕ
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος: Πάνος Θωμαϊδης

 

Η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών εξέδωσε μια ανακοίνωση, με την οποία καταλογίζει στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου πολλά και διάφορα σχετικά με την διαχείριση του Ειδικού Προγράμματος για την Ενίσχυση της Κινηματογραφικής Κοινότητας. Θα περίμενε λοιπόν κανείς να διαβάσει πράξεις, έργα και γεγονότα που να καταμαρτυρούν μια προφανή ολιγωρία, μια ασύγγνωστη αδιαφορία, μια αδιαμφισβήτητη ανευθυνότητα σχετικά με το έκτακτο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφικής κοινότητας.

Αντ’ αυτών, διαβάζει κανείς ότι το Ειδικό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης έχει καθυστερήσει κατά 16 ημέρες από τον αρχικό προγραμματισμό!

Ένα πρόγραμμα που ετοιμάστηκε και χρηματοδοτήθηκε μέσα στον πρώτο μήνα του lockdown.

Ένα πρόγραμμα που δέχθηκε πάνω από 1.300 αιτήσεις, το 65% των οποίων κατά την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, αριθμός στον οποίο οφείλεται και αυτή η ολιγοήμερη καθυστέρηση, καθώς το Ε.Κ.Κ αναγκάστηκε να αφιερώσει λίγες παραπάνω ημέρες, αποκλίνοντας από τον αρχικό προγραμματισμό, για να διασφαλιστεί η ορθή διαχείριση του τεράστιου όγκου αιτήσεων.

Όσοι εγκαλούν το ΥΠΠΟΑ και το Ε.Κ.Κ λοιπόν, καλό θα ήταν να έχουν αναγνώσει τους σχετικούς όρους της πρόσκλησης και να μην αναφέρονται σε ανακρίβειες, καθώς είναι απολύτως εσφαλμένη η αναφορά ότι: “για την επιλογή των σεναρίων της πρώτης φάσης και των προς παραγωγή σεναρίων της δεύτερης φάσης το Υπουργείο Πολιτισμού (θα) συνέστηνε ειδικές επιτροπές αξιολόγησης από άτομα εγνωσμένου κύρους.” Αν αναγνώσει κανείς σωστά την προκήρυξη του διαγωνισμού θα διαπιστώσει ότι για την πρώτη φάση η Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται από το Ε.Κ.Κ, ενώ για την δεύτερη φάση από το ΥΠΠΟΑ. Το δε ΥΠΠΟΑ έχει ανακοινώσει τις επιτροπές του ήδη από τον Απρίλιο.

Θυμίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής ήταν στις 15 Ιουνίου. Εγκαίρως, στις 5 Ιουλίου, η Επιτροπή Αξιολόγησης του Ε.Κ.Κ κατέθεσε τις προτάσεις της στο ΔΣ του φορέα προς έγκριση, στο οποίο περιλαμβάνονται και τρεις διακεκριμένοι σκηνοθέτες με προεξάρχοντα τον κ. Κώστα Φέρρη. Μετά από ορθή σύσταση του Υπουργείου, αποφασίστηκε ο εξ υπαρχής τεχνικός επανέλεγχος των υποβληθέντων προτάσεων έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι έχουν συμπεριληφθεί όλες. Σε αυτή τη διαδικασία οφείλεται και η χρονική καθυστέρηση.

Για το μικρό μήκος και το ντοκιμαντέρ, το Ε.Κ.Κ διαβίβασε τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης στο ΥΠΠΟΑ προχθές. Αυτή η ολιγοήμερη καθυστέρηση ήταν απολύτως εύλογη, δικαιολογημένη και επιβεβλημένη για την διασφάλιση ορθής τήρησης διαδικασιών που εφαρμόζονται για πρώτη φορά και μάλιστα με τόσο μεγάλη συμμετοχή. Το ΥΠΠΟΑ ήδη ανακοίνωσε τις νέες προθεσμίες του προγράμματος και ενημέρωσε για τα επόμενα στάδια του διαγωνισμού.

Για το animation, τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν ήδη.

Κατά τα άλλα, για μία επιστολή που ευθαρσώς επικαλείται φήμες, αρκείται κανείς στο να αναρωτηθεί πώς είναι δυνατόν χωρίς να έχουν ανακοινωθεί καν τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης, να είναι πεπεισμένοι κάποιοι περί του διαβλητού της διαδικασίας. Εκτός εάν κρίνουν ότι μία εκ προοιμίου σπίλωση του προγράμματος θα εξυπηρετήσει εκ των υστέρων επιχειρήματά τους σε περίπτωση μη πρόκρισης ημετέρων τους.

Σε εξέλιξη βρίσκονται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού οι διαδικασίες του Ειδικού Προγράμματος Ενίσχυσης της Κινηματογραφικής Κοινότητας, όπως αυτό ανακοινώθηκε στις 22.04.2020 και υλοποιείται σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Για το εν λόγω Πρόγραμμα, το Υπουργείο έχει διαθέσει το ποσό των 2.800.000 ευρώ.

Ειδικότερα, για τα τρία επιμέρους προγράμματα (Μικρού Μήκους, Ντοκιμαντέρ και Animation), τα οποία συγκροτούν το Ειδικό Πρόγραμμα, το ΥΠΠΟΑ ανακοινώνει τα εξής:

Α. Ολοκλήρωση αξιολόγησης σεναρίων για τη χρηματοδότηση παραγωγής κινηματογραφικών έργων Animation

Ολοκληρώθηκε από την αρμόδια Επιτροπή η οποία είχε οριστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, στις 22.04.2020, η αξιολόγηση και επιλογή των προτάσεων για τη χρηματοδότηση παραγωγής κινηματογραφικών έργων Animation, στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Ενίσχυσης της Κινηματογραφικής Κοινότητας. Τα μέλη που συγκροτούν την Επιτροπή Αξιολόγησης είναι τα ακόλουθα:

1) Αναστασία Δημητρά, Διευθύντρια Animation ΑΚΤΟ, Διαχειρίστρια της ASIFA Hellas (Ελληνική Ένωση Κινουμένων Σχεδίων)

2) Ελίζ Ζαλαντό, Γενική Διευθύντρια Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

3) Δημήτρης Σπύρου, Σκηνοθέτης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους.

Σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, επιλέχθηκαν 25 προτάσεις, καθώς και 5 αναπληρωματικές, από τις συνολικά 82 που κατατέθηκαν, εμπρόθεσμα, στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και πληρούσαν τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Κάθε μια από τις 25 προτάσεις θα λάβει ποσό χρηματοδότησης από 10.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ.

Το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης για τις 25 προτάσεις ανέρχεται στις 435.000 ευρώ.

Μετά την επιλογή των προτάσεων, οι δικαιούχοι θα υπογράψουν ιδιωτικό συμφωνητικό με το Ε.Κ.Κ. για τους όρους ολοκλήρωσης και χρηματοδότησης του έργου τους.

Ακολουθούν πίνακες με τις 25 προτάσεις που επιλέγονται για χρηματοδότηση, τις 5 επιλαχούσες προτάσεις και τα αντίστοιχα ποσά:

Προτάσεις που επιλέγονται για χρηματοδότηση παραγωγής έργων Animation

A/A

ΤΙΤΛΟΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

1

Το τραγούδι των μοιρών

Αρίσταρχος Παπαδανιήλ

17.500

2

Fuga

Αντώνης Ντούσιας

20.000

3

In Between

Ευτυχία Παππά

20.000

4

Τόποι του Ελληνισμού: Ερμούπολη

Χαράλαμπος Μαργαρίτης

17.500

5

Σουρσουρής

Μάριος Ιωαννίδης

17.000

6

Ο ιδανικός άγνωστος άλλος

Δημήτρης Πατρίκιος

17.000

7

Έχασα τον δρόμο μου

Παναγιώτης Ράππας

19.000

8

Καναρίνι

Χρυσούλα Κοροβέση και Μάριος Γαμπιεράκης

16.500

9

Χρόνος

Σπυρίδων Σιάκας

17.500

10

192 Ναυσικά

Άγγελος Σπαρτάλης

19.000

11

Τριγωνοψαρούλης εναντίον μεγάλου καρχαρία

Αικατερίνη Παπαγεωργίου και Χρήστος Λειβαδίτης

14.500

12

EToons η λευκή σελίδα

Γιώργος Νικολούλιας

19.500

13

Echo

Σέργιος Κοτσόβουλος

18.500

14

Ο σούπερ ήρωας σύζυγός μου

Αλεξάνδρα Τάγκαλη

17.000

15

Το έργο

Γιώργος Φαραζής

17.000

16

Η πορνογραφική συλλογή του Κάφκα

Αριστοτέλης Μαραγκός

17.000

17

Η δύναμη δια της χαράς

Ιορδάνης Ανανιάδης

18.000

18

Ροζ βουνό

Τόμας Κούνστλερ

19.000

19

Loving Shadow

Κωνσταντίνος Οικονόμου

17.500

20

Το παρεάκι των Χριστουγέννων

Κώστας Κατράκης

17.000

21

Travel Bugs

Φωκίων Ξένος

16.500

22

Η αξιότιμη κυρία Λιέν Μουρλέν

Ελένη Ξούπα

17.000

23

Μινέ

Κωνσταντίνα – Δάφνη Ξουράφη

17.000

24

Ο μόλος

Ζαχαρίας Μαυροειδής

16.000

25

Το ελάφι και ο ιππότης

Παρασκευή Μαρκάτου

12.500

Επιλαχούσες προτάσεις για χρηματοδότηση παραγωγής έργων Animation

A/A

ΤΙΤΛΟΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

Juice

Χρήστος Μπουραντάς

15.000

 

Αν οι καρχαρίες ήταν άνθρωποι

Κίμων Τσακίρης

16.000

 

Οι μουσικοί της Βρέμης

Σοφία Παπαχρήστου

15.000

 

Μακέτα

Γιώργος Μπαουρδάς

16.000

 

Αριάδνη

Γεώργιος Διδυμιώτης

15.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. Παράταση προθεσμιών της δεύτερης φάσης των προγραμμάτων χρηματοδότησης για κινηματογραφικά έργα Μικρού Μήκους και Ντοκιμαντέρ

Την Δευτέρα 20.07.20 ολοκληρώθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου η διαδικασία αξιολόγησης των σεναρίων που κατατέθηκαν κατά την πρώτη φάση των επιμέρους προγραμμάτων χρηματοδότησης για κινηματογραφικά έργα Μικρού Μήκους και Ντοκιμαντέρ, στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Ενίσχυσης της Κινηματογραφικής Κοινότητας. Η πρώτη φάση αφορά στη χρηματοδότηση συγγραφής σεναρίου για τις συγκεκριμένες δύο κατηγορίες έργων.

Σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, από την αξιολόγηση αυτή θα προκύψουν συνολικά 100 σενάρια (50 από κάθε κατηγορία) που, αφενός θα χρηματοδοτηθούν με το ποσό των 2.500 ευρώ έκαστο, αφετέρου θα αποκτήσουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για τη δεύτερη φάση της διαδικασίας, δηλαδή για την αξιολόγηση και επιλογή συνολικά 50 σεναρίων (25 από κάθε κατηγορία), των οποίων θα χρηματοδοτηθεί η παραγωγή, με το ποσό των 20.000 ευρώ για κάθε σενάριο Μικρού Μήκους και των 30.000 ευρώ για κάθε σενάριο Ντοκιμαντέρ.

Η μικρή καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της φάσης χρηματοδότησης συγγραφής σεναρίου Μικρού Μήκους και Ντοκιμαντέρ οφείλεται στον εξαιρετικά μεγάλο αριθμό των σχεδίων που κατατέθηκαν στις δύο αυτές κατηγορίες, τα οποία ξεπέρασαν τα 1150, με την πλειοψηφία τους να υποβάλλεται τις δύο τελευταίες μέρες της ορισμένης προθεσμίας.

Μετά την επιμήκυνση του διαστήματος αξιολόγησης και επιλογής των σεναρίων κατά την πρώτη φάση του Ειδικού Προγράμματος, είναι επιβεβλημένη η μετάθεση των προθεσμιών που αφορούν στη δεύτερη φάση. Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής σεναρίων για χρηματοδότηση παραγωγής κινηματογραφικών έργων Μικρού Μήκους και Ντοκιμαντέρ θα κατατίθενται στο Ε.Κ.Κ. από τις 24.07.2020 έως τις 07.08.2020. Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά την ανωτέρω προθεσμία δεν θα γίνουν δεκτές. Τονίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι προτάσεις σεναρίων που προκρίθηκαν στην πρώτη φάση του Ειδικού Προγράμματος. Η αξιολόγηση και επιλογή των σεναρίων θα ξεκινήσει αμέσως με το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών, από τις Επιτροπές που έχει συστήσει για τον σκοπό αυτό το ΥΠΠΟΑ.

Στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος του ΥΠΠΟΑ για την ενίσχυση της κινηματογραφικής κοινότητας, το υπουργείο απέστειλε στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου τον κατάλογο με τις είκοσι πέντε (25) προτάσεις για κινηματογραφικά έργα animation, την παραγωγή των οποίων ενέκρινε η επιτροπή αξιολόγησης που το ίδιο είχε συστήσει, καθώς και τα αντίστοιχα ποσά χρηματοδότησής τους. Τον κατάλογο συμπληρώνουν πέντε (5) επιλαχούσες προτάσεις.

Το Ε.Κ.Κ ενημερώνει τους δικαιούχους ότι θα προσκληθούν με σχετική ανακοίνωσή του να προσέλθουν στις υπηρεσίες του για την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού, όπως ακριβώς ορίζεται από το Ειδικό Πρόγραμμα.

 • Χρηματοδοτούμενες προτάσεις
 1. «Το τραγούδι των μοιρών», σκηνοθέτης Αρίσταρχος Παπαδανιήλ. Ποσό χρηματοδότησης: 17.500 ευρώ.
 2. «Fuga», σκηνοθέτης Αντώνης Ντούσιας. Ποσό χρηματοδότησης: 20.000 ευρώ.
 3. «In Between», σκηνοθέτις Ευτυχία Παππά. Ποσό χρηματοδότησης: 20.000 ευρώ.
 4. «Τόποι του Ελληνισμού: Ερμούπολη», σκηνοθέτης Χαράλαμπος Μαργαρίτης. Ποσό χρηματοδότησης: 17.500 ευρώ.
 5. «Σουρσουρής», σκηνοθέτης Μάριος Ιωαννίδης. Ποσό χρηματοδότησης: 17.000 ευρώ.
 6. «Ο ιδανικός άγνωστος άλλος», σκηνοθέτης Δημήτρης Πατρίκιος. Ποσό χρηματοδότησης: 17.000 ευρώ.
 7. «Έχασα τον δρόμο μου», σκηνοθέτης Παναγιώτης Ράππας. Ποσό χρηματοδότησης: 19.000 ευρώ.
 8. «Καναρίνι», σκηνοθέτες Χρυσούλα Κοροβέση και Μάριος Γαμπιεράκης. Ποσό χρηματοδότησης: 16.500 ευρώ.
 9. «Χρόνος», σκηνοθέτης Σπυρίδων Σιάκας. Ποσό χρηματοδότησης: 17.500 ευρώ.
 10. «192 Ναυσικάα», σκηνοθέτης Άγγελος Σπαρτάλης. Ποσό χρηματοδότησης: 19.000 ευρώ.
 11. «Τριγωνοψαρούλης εναντίον μεγάλου καρχαρία», σκηνοθέτες Αικατερίνη Παπαγεωργίου και Χρήστος Λειβαδίτης. Ποσό χρηματοδότησης: 14.500 ευρώ.
 12. «E – Toons η λευκή σελίδα», σκηνοθέτης Γιώργος Νικολούλιας. Ποσό χρηματοδότησης: 19.500 ευρώ.
 13. «Echo», σκηνοθέτης Σέργιος Κοτσόβουλος. Ποσό χρηματοδότησης 18.500 ευρώ.
 14. «Ο σούπερ ήρωας σύζυγός μου», σκηνοθέτις Αλεξάνδρα Τάγκαλη. Ποσό χρηματοδότησης: 17.000 ευρώ.
 15. «Το έργο», σκηνοθέτης Γιώργος Φαραζής. Ποσό χρηματοδότησης: 17.000 ευρώ.
 16. «Η πορνογραφική συλλογή του Κάφκα», σκηνοθέτης Αριστοτέλης Μαραγκός. Ποσό χρηματοδότησης: 17.000 ευρώ.
 17. «Η δύναμη δια της χαράς», σκηνοθέτης Ιορδάνης Ανανιάδης. Ποσό χρηματοδότησης: 18.000 ευρώ.
 18. «Ροζ βουνό», σκηνοθέτης Τόμας Κούνστλερ. Ποσό χρηματοδότησης: 19.000 ευρώ.
 19. «Loving Shadow», σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Οικονόμου. Ποσό χρηματοδότησης: 17.500 ευρώ.
 20. «Το παρεάκι των Χριστουγέννων», σκηνοθέτης Κώστας Κατράκης. Ποσό χρηματοδότησης: 17.000 ευρώ.
 21. «Travel Bugs», σκηνοθέτης Φωκίων Ξένος. Ποσό χρηματοδότησης: 16.500 ευρώ.
 22. «Η αξιότιμη κυρία Λιέν Μουρλέν», σκηνοθέτις Ελένη Ξούπα. Ποσό χρηματοδότησης: 17.000 ευρώ.
 23. «Μινέ», σκηνοθέτις Κωνσταντίνα – Δάφνη Ξουράφη. Ποσό χρηματοδότησης: 17.000 ευρώ.
 24. «Ο μόλος», σκηνοθέτης Ζαχαρίας Μαυροειδής. Ποσό χρηματοδότησης: 16.000 ευρώ.
 25. «Το ελάφι και ο ιππότης», σκηνοθέτις Παρασκευή Μαρκάτου. Ποσό χρηματοδότησης: 12.500 ευρώ.
 • Επιλαχούσες προτάσεις
 1. «Juice», σκηνοθέτης Χρήστος Μπουραντάς. Ποσό χρηματοδότησης: 15.000 ευρώ.
 2. «Αν οι καρχαρίες ήταν άνθρωποι», σκηνοθέτης Κίμων Τσακίρης. Ποσό χρηματοδότησης: 16.000 ευρώ.
 3. «Οι μουσικοί της Βρέμης», σκηνοθεσία Σοφία Παπαχρήστου. Ποσό χρηματοδότησης: 15.000 ευρώ.
 4. «Μακέτα», σκηνοθέτης Γιώργος Μπαουρδάς. Ποσό χρηματοδότησης: 16.000 ευρώ.
 5. «Αριάδνη», σκηνοθέτης Γεώργιος Διδυμιώτης. Ποσό χρηματοδότησης: 15.000 ευρώ.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου στην τακτική συνεδρίασή του στις 8.7. 2020 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Εξέτασε τα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα αποτελέσματα της αξιολόγησης – βαθμολόγησης των προτάσεων που κατατέθηκαν στο Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Κινηματογραφικής Κοινότητας και με βάση αυτά κατέληξε ομόφωνα στην πρότασή του προς το ΥΠΠΟΑ για τα προγράμματα χρηματοδότησης σεναρίου κινηματογραφικών έργων μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ.

Για το Ειδικό Πρόγραμμα του ΥΠΠΟΑ κατατέθηκαν 1258 προτάσεις εκ των οποίων 669 αφορούσαν κινηματογραφικά σχέδια μικρού μήκους, 507 ντοκιμαντέρ και 82 animation. Ο σχετικός κατάλογος που αποστέλλει το Ε.Κ.Κ στο ΥΠΠΟΑ θα οριστικοποιηθεί από τις ομάδες αξιολογητών που το υπουργείο έχει ήδη συστήσει.

Επίσης το Δ.Σ επέλεξε ομόφωνα τον κ. Γεώργιο Υφαντή για τη θέση του Διευθυντή στη Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του.

Ο κ. Υφαντής αποφοίτησε από Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (νυν Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Έχει διατελέσει ανάμεσα στα άλλα Οικονομικός Διευθυντής τις εφημερίδες ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ και ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και στον Ραδιοφωνικό Σταθμό ΜΕΛΩΔΙΑ, στην τεχνική εταιρία ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΒΕΤΕ και στην χρηματιστηριακή εταιρία ΚΑΠΠΑ ΑΧΕ. Κατά την περίοδο 2004 – 2009 ήταν Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών στην ΕΡΤ ΑΕ.

Τέλος το Δ.Σ αποφάσισε ομόφωνα την χορήγηση προεγκρίσεων χρηματοδότησης συνολικού ποσού 117.500 ευρώ σε 15 κινηματογραφικά σχέδια.

Ανέλαβαν τα καθήκοντά τους μετά την δημοσίευση του διορισμού τους στο ΦΕΚ τα νέα διευθυντικά στελέχη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Συγκεκριμένα, ο κ. Γιώργος Αγγελόπουλος στην θέση του Διευθυντή Παραγωγής και Ανάπτυξης, η κ. Τρισεύγενη Βέργου στην θέση της Διευθύντριας του Hellenic Film Commission, η κ. Αθηνά Καλκοπούλου στην θέση της Διευθύντριας Προώθησης (Hellas Film). H στελέχωση αυτών των νευραλγικών υπηρεσιών είναι ένα σταθερό βήμα του Ε.Κ.Κ προς την ανασυγκρότησή του. Υπενθυμίζεται σχετικά ότι εκκρεμεί η πλήρωση της θέσης του Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης.

Βιογραφικά σημειώματα

Ο κ. Γιώργος Αγγελόπουλος από το 2017 εργάζεται στην Διεύθυνση της οποίας ανέλαβε τα ηνία. Αποφοίτησε από το Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ειδικότητα σκηνοθεσίας, και συνέχισε για μεταπτυχιακές σπουδές στο University of the Arts London, που είχαν ως αντικείμενο τη δημιουργική γραφή σεναρίου. Από το 2012 έως σήμερα έχει γράψει, ή συν-γράψει το σενάριο τεσσάρων ταινιών μικρού μήκους και έχει σκηνοθετήσει μία, το «Χρυσόψαρο», η οποία έχει διακριθεί στην Ελλάδα και διεθνώς.


Η κ. Τρισεύγενη Βέργου το 2017 διορίστηκε για πρώτη φορά στην θέση της Διευθύντριας του Hellenic Film Commission. Σπούδασε Επικοινωνία και MΜΕ στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού (M.A.) με τίτλο Film Studies and European Cinema στο University of the West of England στο Μπρίστολ του Ηνωμένου Βασιλείου.Στην πρώτη θητεία της ως Διευθύντρια της Διεύθυνσης Hellenic Film Commission του Ε.Κ.Κ. (2017-2020) εξελέγη μέλος του ΔΣ του European Film Commissions Network (EUFCN). Εργάστηκε ως υπεύθυνη παραγωγής της εβδομαδιαίας τηλεοπτικής εκπομπής ΚΕΙΜΕΝΑ (40 επεισοδίων) που μεταδόθηκε από την ΕΡΤ2 σε παραγωγή της documenta 14 και ως υπεύθυνη Επικοινωνίας στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Υπογράφει ως συμπαραγωγός τρεις ταινίες: Wild Duck (2013) και Πλατεία Αμερικής (2017) του Γιάννη Σακαρίδη, και The Great Eastern των Άρη και Λάκη Ιωνά (2015). Έχει γράψει σενάριο για μεγάλου μήκους ταινία με τίτλο Choriner Strasse (Πρόγραμμα ΓΡΑΦΗ, Ε.Κ.Κ., 2011). Ως κριτικός κινηματογράφου αρθρογράφησε στο περιοδικό «Αθηνόραμα» (2001 – 2008), καθώς και στα έντυπα Sight & Sound (BFI), SOUTH, Νέα Εστία, Καθημερινή, Κοντέινερ.


H κ. Αθηνά Καλκοπούλου είναι παραγωγός κινηματογράφου με εικοσαετή πείρα στην χρηματοδότηση, παραγωγή και προώθηση ταινιών και δράση στην Αμερική και την Ευρώπη. Η τελευταία της ταινία «A Growing Thing» (αμερικανο-γερμανική παραγωγή) θα προβληθεί στην αμερικανική δημόσια τηλεόραση (PBS) στις 5 Ιουλίου. Έχει συνεργαστεί με τα φεστιβάλ του Sundance, SXSW, San Francisco International Film Festival μεταξύάλλων. Απότο 2008 μέχριτο 2016 ήταν υπεύθυνη του τμήματος χρηματοδοτήσεων (project development / fiscal sponsorship) στο SFFILM (πρώην San Francisco Film Society) στην Καλιφόρνια της Αμερικής. Από το 2003 μέχρι το 2007 ήταν στο Γραφείο Τύπου της ODEON στην Αθήνα. Είναι κάτοχος ΜΑ του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ (Film & TV Production) και ΒΑ στο Πανεπιστήμιο του Σάσεξ (Media with Cultural Studies).

Ο αιφνίδιος θάνατος του Λευτέρη Ξανθόπουλου προκαλεί θλίψη στην κινηματογραφική μας κοινότητα. Ο Λεύτερης Ξανθόπουλος υπήρξε πολυσχιδής καλλιτεχνική φύση: σκηνοθέτης, ποιητής, συγγραφέας κριτικών και θεωρητικών κειμένων για τον κινηματογράφο. Ήταν ανήσυχος πολιτικά, όμως το βλέμμα του ήταν μονίμως ανθρωποκεντρικό. Οι πρώτες ταινίες του ήρθαν με την άνθιση του ελληνικού ντοκιμαντέρ κατά τη δεκαετία του ’70 («Η ελληνική κοινότητα της Χαϊδελβέργης», «Ο Γιώργος από τα Σωτηριάνικα»). Η μετανάστευση, είτε λόγω οικονομικών συνθηκών, είτε λόγω του Εμφυλίου δεσπόζει θεματικά στο σύνολο σχεδόν του κινηματογραφικού έργου του. Τα μικρού ή μεσαίου μήκους ντοκιμαντέρ του, όπως και οι μεγάλου μήκους μυθοπλασίες του («Καλή πατρίδα σύντροφε», «Ο δραπέτης») περιστρέφονται γύρω από «ανθρώπους που είναι ξένοι μέσα σ’ ένα ξένο περιβάλλον».

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους του.

Το Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ – Ε.Κ.Κ.», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, επί των οδών Χατζοπούλου αρ. 9 & Ι. Θεολόγου αρ. 6 (περιοχή Νέας Φιλοθέης – Ψυχικού), στο πλαίσιο κάλυψης εκτάκτων αναγκών διοικητικής υποστήριξής του, αποφάσισε δυνάμει των υπ’ αριθμ. 1458/20.12.2019 και 1465/6.4.2020 αποφάσεων του Δ.Σ. του, να προβεί στη διαδικασία ανεύρεσης εταιρείας Ανθρώπινου Δυναμικού, με Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Κατάθεσης Προσφορών, για σύναψη συνεργασίας με αντικείμενο την παροχή από την Εταιρεία προς το Ε.Κ.Κ. υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το αντικείμενο του Έργου που θα αναλάβει να εκτελέσει η Εταιρεία που θα επιλεγεί, αφορά στην παροχή από την Εταιρεία προς το Ε.Κ.Κ. υπηρεσιών «Διοικητικής Υποστήριξης» αποκλειστικά με δικό της προσωπικό (4 άτομα), προκειμένου να καλυφθούν προσωρινά έκτακτες ανάγκες διοικητικής υποστήριξης του Φορέα.

Ειδικότερα, οι ως άνω υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης που θα παρασχεθούν στο Ε.Κ.Κ. από την Εταιρεία που θα επιλεγεί, θα αφορούν σε προσωρινή κάλυψη εκτάκτων αναγκών διοικητικής υποστήριξης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγής Ε.Κ.Κ. (με 2 άτομα εκ του προσωπικού της Εταιρείας), της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης Ε.Κ.Κ./Οικονομικές Υπηρεσίες (με 1 άτομο εκ του προσωπικού της Εταιρείας), καθώς και των γραμματειακών αναγκών της Διοίκησης του Ε.Κ.Κ. (με 1 άτομο εκ του προσωπικού της Εταιρείας).

Η διάρκεια του Έργου ορίζεται μέχρι έξι (6) μήνες.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

H δαπάνη για την ολοκλήρωση του ως άνω περιγραφόμενου Έργου θα ορισθεί στο άθροισμα του κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρείας που θα επιλεγεί πλέον του γινομένου που θα προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του κόστους μισθοδοσίας επί ποσοστού αμοιβής της Εταιρείας (%) πλέον ΦΠΑ.

Η ως άνω δαπάνη δεν δύναται να υπερβεί το συνολικό ποσό των 60.000 € πλέον ΦΠΑ.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων κατατίθενται εντός προθεσμίας η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας Πρόσκλησης στο διαδίκτυο στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και λήγει δώδεκα (12) ημερολογιακές ημέρες μετά την Ανάρτηση και ώρα 16.00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Μετά τη λήξη της προθεσμίας και την αξιολόγηση όλων των προσφορών που θα κατατεθούν προσηκόντως και εμπροθέσμως, από ειδική Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, θα αναδειχθεί η προσφορά της Εταιρείας που υπέβαλε τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, αφού αξιολογηθούν και συνεκτιμηθούν, ταυτόχρονα, τα κάτωθι ποιοτικά κριτήρια :
α. το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης Έργου.
β. η κατοχή αποδεικτικού πιστοποίησης προσφερόμενου Έργου από την Εταιρεία.
γ. η μεθοδολογία και η τεχνογνωσία στελέχωσης Προσωπικού, καθώς και η ανάλογη εμπειρία της Εταιρείας.

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Πριν από την κατάθεση των σχετικών προσφορών τους στο Ε.Κ.Κ., οι ενδιαφερόμενοι δύναται να ενημερώνονται τηλεφωνικώς.
Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία ή υποβολή ερωτήματος προς διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Ε.Κ.Κ. στα τηλέφωνα: 210 3639140, 210 3678520, εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 έως 15:00.

Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Κ.

 

Ο Γενικός Διευθυντής Ε.Κ.Κ.    

Παντελής Μητρόπουλος