Το Δ.Σ του ΕΚΚ, ανταποκρινόμενο σε αιτήματα της κινηματογραφικής κοινότητας, με την υπ’ αριθμ. 1491/04.12.2020 απόφασή του ενέκρινε τα ακόλουθα:
 
Οι Οικονομικές Υπηρεσίες του ΕΚΚ, κατά τους απολογιστικούς ελέγχους που διενεργούν, εφεξής θα κάνουν δεκτές, ως νόμιμο παραστατικό, τις νόμιμες ταμειακές αποδείξεις λιανικής πώλησης σε ποσοστό έως 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού της παραγωγής ή του κάθε χρηματοδοτούμενου σχεδίου, των οποίων το κόστος ελέγχεται απολογιστικά από το ΕΚΚ.
 
Ο ενδιαφερόμενος παραγωγός θα προσκομίζει στις Οικονομικές Υπηρεσίες του ΕΚΚ ταυτόχρονα:
 
1.Αναλυτική κατάσταση των εν λόγω αποδείξεων, όπου θα περιέχεται ο αριθμός, η αιτιολογία και ο χώρος όπου πραγματοποιήθηκε η κάθε δαπάνη.
 
2.Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται πως οι προσκομιζόμενες αποδείξεις χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών της εν λόγω παραγωγής ή του εν λόγω χρηματοδοτούμενου σχεδίου (π.χ. development ανάπτυξη Σεναρίου κλπ.) και δεν έχουν εγγραφεί / χρησιμοποιηθεί σε άλλη παραγωγή / δραστηριότητα της εταιρείας.
 
Στην 161η συνεδρίαση του Eurimages εγκρίθηκε μία ελληνική πρόταση που χρηματοδοτείται με 380.000 ευρώ. Πρόκειται για το «Inside», κινηματογραφικό σχέδιο μυθοπλασίας, με σκηνοθέτη τον Βασίλη Κατσούπη και παραγωγούς τους Γιώργο Καρναβά και Κωνσταντίνο Κοντοβράκη της εταιρείας Heretic. Το «Inside» είναι συμπαραγωγή Ελλάδος, Γαλλίας και Βελγίου.
Στην συνεδρίαση εγκρίθηκαν 17 προτάσεις που χρηματοδοτούνται συνολικά με το ποσό των 4.124.000 ευρώ.
Πραγματοποιήθηκε σήμερα διαδικτυακά η Συνέντευξη Τύπου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ). Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚ κ. Μάρκος Χολέβας αναφέρθηκε στα πεπραγμένα της παρούσας διοίκησης, κατόπιν ενημέρωσε για τις άμεσες προτεραιότητες του Οργανισμού θέτοντας και χρονοδιαγράμματα. Ξεκινώντας ευχαρίστησε την κινηματογραφική κοινότητα, «που με τη δουλειά της δικαιώνει την ύπαρξη του ΕΚΚ» τονίζοντας την ανάγκη στήριξης της κινηματογραφικής τέχνης σε όλα της τα στάδια. «Αντιλαμβανόμαστε τη δημιουργικότητα και τη δουλειά που αυτή απαιτεί, και ο στόχος μας είναι, το ΕΚΚ να δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο ο κινηματογράφος ως τέχνη και ως βιομηχανία θα μπορεί να ευδοκιμήσει με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες». 
Για τους λόγους αυτούς, από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων του το νέο Δ.Σ πήρε αποφάσεις που επιδιώκουν να καταπολεμήσουν τη γραφειοκρατία και να απλοποιήσουν τις διαδικασίες διεκπεραίωσης αιτημάτων παραγωγής, που σχετίζονται με τη διευκόλυνση μιας παραγωγής η οποία έχει χρηματοδοτηθεί από το ΕΚΚ. «Μεταβιβάσαμε στον Γενικό Διευθυντή κ. Παντελή Μητρόπουλο μια σειρά αρμοδιοτήτων, όπως η αλλαγή Παραγωγού, η αλλαγή ημερομηνιών γυρίσματος, παράδοσης υλικών κλπ., ώστε να μειωθεί ο χρόνος και η γραφειοκρατία στη λήψη αποφάσεων», είπε ο κ. Χολέβας.
Ήταν παρόντες στη Συνέντευξη Τύπου ο  κ. Παντελής Μητρόπουλος, η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ κ. Ελένη Χανδρινού και τα μέλη του Δ.Σ: η  κ. Ιφιγένεια Βλαχογιάννη, η κ. Μαρία Καλλιμάνη και η κ. Δάφνη Χατζηπροκοπίου. 
 
Υλοποιώντας το Ειδικό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Covid -19
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ αναφέρθηκε σε αποφάσεις που πάρθηκαν για την αποτελεσματική υλοποίηση του Ειδικού Χρηματοδοτικού Πρόγραμμα στήριξης της κινηματογραφικής κοινότητας, που πλήττεται από την πανδημία. Συγκεκριμένα:
•Μόλις ανέλαβε το Δ.Σ, είχε να αντιμετωπίσει την επίλυση του ζητήματος διακοπής των διαδικασιών του Ειδικού Χρηματοδοτικού Προγράμματος Covid 19 που εκτελείται με τη συνεργασία του ΥΠΠΟΑ. Υπήρχε μεγάλος προβληματισμός στη κινηματογραφική κοινότητα για την απόφαση που είχε παρθεί με την οποία θα επιλέγονταν άλλα 100 σενάρια, επιπλέον των 119 που είχαν προκριθεί, και από τα συνολικά 200 σενάρια ταινιών μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ θα επιλέγονταν τα προβλεπόμενα 50 σχέδια προς χρηματοδότηση (25+25). Σε συνεργασία με το ΥΠΠΟΑ εκπονήθηκε ένα Συμπληρωματικό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα το οποίο θα επιλέξει  επιπλέον 100 σενάρια, από αυτά που δεν χρηματοδοτήθηκαν με το κυρίως πρόγραμμα. Σενάρια μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ  που ενισχύονται με 2.500 ευρώ το καθένα. Στη συνέχεια αυτά θα αξιολογηθούν, από τις επιτροπές του ΥΠΠΟΑ που είχαν δημιουργηθεί για το αρχικό πρόγραμμα Covid-19,  με στόχο τη χρηματοδότηση άλλων 20 ταινιών (10+10). Το συνολικό ποσόν χρηματοδότησης του Συμπληρωματικού προγράμματος ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ περίπου.
•Δημιουργήθηκε η πλατφόρμα e-services.gfc.gr, για την αλλαγή και τον εκσυγχρονισμό της κατάθεσης και εξέτασης προγραμμάτων χρηματοδότησης, η οποία  χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά για τις ανάγκες του Ειδικού Συμπληρωματικού Προγράμματος  Covid 19, ώστε να κερδηθεί όσος χρόνος ήταν δυνατόν. 
•Παράλληλα προχώρησαν και οι διαδικασίες ολοκλήρωσης του τμήματος animation, η τροποποίηση  των συμβάσεων ώστε να δοθεί σε όλους ο χρόνος των 6 μηνών για την παράδοση των έργων, η υπογραφή των 119 χρηματοδοτήσεων σεναρίων της Α’ φάσης,  η διαβίβαση των 108 προτάσεων που κατατέθηκαν για τη β’ φάση αξιολόγησης και χρηματοδότησης στο ΥΠΠΟΑ, η υπογραφή συμβάσεων και ανάθεση της αξιολόγησης στις επιτροπές του συμπληρωματικού προγράμματος κλπ. 
«Θα ήθελα να αναφέρω ότι μόνο για τα προγράμματα  Covid-19 έχουν ετοιμαστεί και υπογραφεί 120 συμβάσεις σε 1 μήνα περίπου επί συνολικά 170 συμβάσεων. Καταλαβαίνουμε ότι η υπογραφή των συμβάσεων δεν πραγματοποιείται με τον ρυθμό που όλοι θα επιθυμούσαμε αλλά ζητούμε τη κατανόησή σας λόγω του μεγάλου όγκου και συντόμου χρονικού διαστήματος μέσα στον οποίο πρέπει να διεκπεραιωθεί», υπογράμμισε ο κ. Χολέβας και συνέχισε λέγοντας πως «ο στόχος μας είναι μέχρι το τέλος του έτους να έχουμε ολοκληρώσει τις διαδικασίες χρηματοδότησης των προγραμμάτων Covid-19 και να εκκρεμεί  μόνον η επιλογή από τις επιτροπές του ΥΠΠΟΑ των 20 επιπλέον ταινιών που θα χρηματοδοτηθούν. Το δε οικονομικό αποτύπωμα των 2 αυτών προγραμμάτων, στη κινηματογραφική κοινότητα   είναι περίπου 3.800.000 ευρώ».
•Εκπονήθηκε ταυτόχρονα και ένα τρίτο Ειδικό Πρόγραμμα καταπολέμησης των επιπτώσεων της πανδημίας, που αφορά τις κινηματογραφικές αίθουσες. Στο πρόγραμμα αυτό, που είναι πρωτοβουλία του ΥΠΠΟΑ, ενισχύονται οι χειμερινοί κινηματογράφοι (μονής ή διπλής αίθουσας) μέσω του ΕΚΚ, εφόσον έχουν ή θα παίξουν ελληνική ταινία κατά τις κινηματογραφικές περιόδους 2019-2020 και 2020-2021. Το συνολικό ύψος χρηματοδότησης είναι 1.350.000 ευρώ. Το πρόγραμμα τρέχει ήδη από την 1η Δεκεμβρίου και υποστηρίζεται κι αυτό από την ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη κατάθεση των αιτημάτων. 
Όλα τούτα σημαίνουν ότι μέσω του ΕΚΚ το ΥΠΠΟΑ διαθέτει  συνολικά 5.150.000 ευρώ για τη στήριξη, λόγω της πανδημίας, της ελληνικής κινηματογραφίας.  
 
Προς την ανασυγκρότηση και το ψηφιακό αύριο του ΕΚΚ
 
Ο Γενικός Διευθυντής κ. Μητρόπουλος αναφέρθηκε στο μεγάλο στοίχημα που αναλαμβάνει η παρούσα διοίκηση του ΕΚΚ «ώστε να υπάρξει πλήρης μηχανογράφηση των υπηρεσιών του προκειμένου να είναι αμφίδρομη η επικοινωνία προς το ΕΚΚ από τους ενδιαφερόμενους και το αντίστροφο, ώστε να εξοικονομείται χρόνος και να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα στις συναλλαγές με το ΕΚΚ». Ήδη για την εκπόνηση του σχετικού διαγωνισμού, τα κονδύλια του οποίου θα καλυφθούν από το Π.Δ.Ε, έχει συσταθεί επιτροπή πανεπιστημιακών με αυτό το γνωστικό αντικείμενο. «Στόχος είναι μέσα στο προσεχές εξάμηνο να φανούν τα πρώτα αποτελέσματα της επιδιωκόμενης ενέργειας».
 Στην απορρόφηση κοινοτικών πόρων, στην τακτοποίηση εκκρεμοτήτων σχετικά με τα τακτικά χρηματοδοτικά προγράμματα του ΕΚΚ, αλλά στην ανασυγκρότηση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του, που θα το κάνουν δεκτικό και αποτελεσματικό απέναντι στις προκλήσεις του αύριο, αναφέρθηκαν ο κ. Χολέβας και ο κ. Μητρόπουλος. Συγκεκριμένα:
•Ολοκληρώθηκε και κατατέθηκε ο φάκελος για τη χρηματοδότηση σχεδίου δημιουργίας  ψηφιακής πλατφόρμας με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ», προκειμένου να μη χαθεί η διεκδίκηση προγράμματος ΕΣΠΑ συνολικού ύψους  1.500.000 ευρώ.
•Ολοκληρώθηκε, επίσης, η σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΕΚΚ που βρίσκεται προς  οριστική έγκριση στο ΥΠΠΟΑ.
•Εγκρίθηκαν οι διαδικασίες για την εξέταση όλων των προτάσεων χρηματοδότησης που έχουν συσσωρευτεί τα 2 τελευταία χρόνια στο ΕΚΚ. Προγραμματίζεται μέσα στο επόμενο τετράμηνο να αξιολογηθούν όλες οι εκκρεμείς προτάσεις. Η διαδικασία αυτή είναι πολύ κρίσιμη γιατί θίγει την αξιοπιστία του ΕΚΚ, αφού πολλές φορές οι παραγωγοί μένουν έκθετοι απέναντι  σε συμπαραγωγούς και αποδυναμώνονται στη προσπάθεια τους για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα. 
•Βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία ενός νέου χρηματοδοτικού κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη το σχέδιο που δημιούργησε το προηγούμενο ΔΣ, όμως κυρίως με γνώμονα την ευρωπαϊκή εμπειρία και την πεποίθηση ότι ο κανονισμός πρέπει να είναι εργαλείο για ανάπτυξη της κινηματογραφίας μας και όχι ένα δύσκαμπτο γραφειοκρατικό κείμενο που αντιμετωπίζει-μερικές φορές και εχθρικά-τον παραγωγό και τη δημιουργική ομάδα. Στόχος είναι περίπου στις 20 Ιανουαρίου να έχει ολοκληρωθεί ο κανονισμός αυτός. Σημειωτέον ότι για πρώτη φορά θα περιλαμβάνει τη διαδικασία χρηματοδότησης   όλων των σταδίων παραγωγής, συμπεριλαμβάνοντας και τη διανομή και προώθηση ενός κινηματογραφικού έργου. Βεβαίως υπάρχουν πολλά ακόμη ζητήματα που καθορίζουν την αξιόπιστη λειτουργία του ΕΚΚ ως προς την ταχύτητα και αποτελεσματικότητα της διεκπεραίωσης των αιτημάτων. Δεν βρίσκονται στο επιθυμητό επίπεδο, όμως και εδώ σύντομα θα φανούν αποτελέσματα.
•Οι συνέργειες που αποβλέπουν στην αύξηση των χρηματοδοτικών πόρων του ΕΚΚ είναι επίσης στους βασικούς στόχους του ΕΚΚ. Είναι απαραίτητο να αυξηθεί η χρηματοδότηση προς τον ελληνικό κινηματογράφο αν θέλουμε να διατηρήσουμε την επιτυχημένη πορεία του και τη παρουσία του στη διεθνή κινηματογραφική κοινότητα. 
«Δεν αγνοούμε την ανάγκη αποκατάστασης του χαμένου χώρου για την ελληνική ταινία στο κοινό. Πρόθεση μας, είναι η εκπόνηση όλων των απαραίτητων σχεδίων  σε συνεργασία με τους Διευθυντές  και το Γενικό Διευθυντή του ΕΚΚ ώστε ο οργανισμός αυτός να δώσει τον καλύτερο   εαυτό του στην ανάδειξη, στη προώθηση και προβολή του ανθρώπινου δυναμικού, και του δυναμισμού που έχει φανερώσει ο ελληνικός κινηματογράφος  τα τελευταία χρόνια», είπε ο Πρόεδρος του Δ.Σ απευθυνόμενος προς τους εκπροσώπους του Τύπου.   
 
 
Τίθεται σε λειτουργία από την Τρίτη, 01.12.2020,  η πλατφόρμα https://e-services.gfc.gr  στην οποία οι εκπρόσωποι των κινηματογραφικών επιχειρήσεων μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ενίσχυση των αιθουσών τους. Η προθεσμία υποβολής για την κινηματογραφική περίοδο 2019-2020 εκπνέει στις 31.01.2021. Για την περίοδο 2020-2021 θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στο μέλλον αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αιτημάτων και δικαιολογητικών.
Υπενθυμίζεται ότι η στήριξη αφορά επιχειρήσεις κινηματογράφων δωδεκάμηνης λειτουργίας που διαθέτουν μία ή δύο αίθουσες (οθόνες), των οποίων η λειτουργία ανεστάλη, με κρατική εντολή, λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά πρόβαλαν τουλάχιστον μία ελληνική ταινία κατά την κινηματογραφική περίοδο 2019-2020. Επίσης, αφορά και στους κινηματογράφους, με τα ίδια χαρακτηριστικά, που θα προβάλουν κατά τη περίοδο 2020-2021 τουλάχιστον μία ελληνική ταινία.
 
‘Οροι του προγράμματος
 
Ι. Οι επιχειρήσεις κινηματογράφου δωδεκάμηνης λειτουργίας, θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
1. Ο κάθε κινηματογράφος θα πρέπει να έχει προβάλει κατά την κινηματογραφική περίοδο 2019-2020 ή την περίοδο 2020-2021, σε μία οθόνη, τουλάχιστον μία ελληνική ταινία μεγάλου μήκους, για μία πλήρη εβδομάδα. Ως «εβδομάδα προβολής» νοείται το σύνολο επτά συναπτών ημερών, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, και Μάϊο (κινηματογραφική περίοδος). Στην περίπτωση που η εβδομάδα προβολής διακόπηκε λόγω απόφασης των υγειονομικών αρχών για αναστολή λειτουργίας των κινηματογραφικών αιθουσών, η εβδομάδα θεωρείται πλήρης, ανεξαρτήτως των ημερών που προβλήθηκε η ελληνική ταινία.  
 
2. Ο κάθε κινηματογράφος θα πρέπει να διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας, στην οποία να καταγράφεται ο επίσημος αριθμός των αιθουσών. Δεν θα πρέπει να λειτουργεί ως Δημοτική επιχείρηση ή να ανήκει στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
 
3. Ο κάθε κινηματογράφος θα πρέπει να λειτουργούσε καθόλη την κινηματογραφική περίοδο και η άδεια λειτουργίας του να έχει ξεκινήσει τουλάχιστον από 1/9/19 (με εξαίρεση την περίοδο που έκλεισε με Π.Ν.Π. ).
Διευκρινίζεται ότι στο πλαίσιο των σκοπών του προγράμματος, που είναι η απόδοση κινήτρων τόσο για την προβολή ελληνικών ταινιών, στη δύσκολη εποχή της πανδημίας, όσο και για τη στήριξη  των κινηματογράφων που τις προβάλλουν, θα γίνονται δεκτές και αιτήσεις από επιχειρήσεις κινηματογράφου, οι οποίες παρουσιάζουν μεταβολή στο επιχειρηματικό τους σχήμα ή μεταβιβάστηκαν σε νέο επιχειρηματία μετά την 1.9.2019, και ο αποκτών επιχειρηματίας συνεχίζει την επιχείρηση καθιστάμενος δικαιούχος όλων των επιμέρους δικαιωμάτων (εμπραγμάτων, ενοχικών, άυλων, σήμα, διακριτικά γνωρίσματα, πελατεία, φήμη, κ.α.) και υποχρεώσεων, ήτοι  η επιχείρηση διατηρήθηκε και συνεχίζει τη λειτουργία της ως ενότητα και αυθύπαρκτη οικονομική μονάδα.
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομίζονται μαζί με την αίτηση και τα έγγραφα που αποδεικνύουν τα ανωτέρω (ενδεικτικά διακοπή/έναρξη επιχείρησης, Καταστατικό στην περίπτωση νομικού προσώπου, εκπροσώπηση κ.α.)
 
 
ΙΙ. Κάθε κινηματογράφος μπορεί να ενισχυθεί για τη προβολή ως και 3 ταινιών ανά κάθε κινηματογραφική περίοδο.
 
ΙΙΙ. Το ύψος της ενίσχυσης του κινηματογράφου ανέρχεται ανά ταινία: 
 
1. Στις €2.000 για κάθε ελληνική ταινία που προβλήθηκε για μία εβδομάδα. 
 
2. Στις €3.000 συνολικά για κάθε ελληνική ταινία που προβλήθηκε για δύο ή περισσότερες εβδομάδες.
 
IV. Εάν επιχείρηση κινηματογράφου πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, υποβάλλει για τη κινηματογραφική περίοδο Σεπτέμβριος 2019-Μάιος 2020 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ως και την 31/1/2021 και για την κινηματογραφική περίοδο  Σεπτέμβριος 2020-Μάιος 2021 ως και την 31/7/2021, με ηλεκτρονική αίτηση στη πλατφόρμα e-services.gfc.gr του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ) συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά: 
 
1. Προσωποποιημένη πληροφόρηση Taxisnet όπου αναγράφονται οι κωδικοί δραστηριότητας της επιχείρησης (ΚΑΔ).
 
2. Αντίγραφα των τιμολογίων που εκδίδουν οι εταιρείες διανομής στην επιχείρηση χειμερινού κινηματογράφου για τα ελληνικά κινηματογραφικά έργα που προβλήθηκαν, κατά την κινηματογραφική περίοδο στην οποία αφορά η αίτηση. Στα τιμολόγια πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος του κινηματογραφικού έργου, ο αριθμός των εισιτηρίων και ο χρόνος προβολής του.
 
3. Για τα νομικά πρόσωπα, επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού και πιστοποιητικό μεταβολών του. 
 
V. Με την αίτηση ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης χειμερινού κινηματογράφου συνυποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία βεβαιώνει ότι:
 
1. Η επιχείρηση χειμερινού κινηματογράφου δεν πρόβαλε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, κινηματογραφικά έργα πορνογραφικού περιεχομένου.
 
2. Δεν έχουν εκδοθεί ακυρωτικά ή πιστωτικά τιμολόγια για τα παραστατικά των  εταιρειών διανομής, της περίπτωσης (2) της προηγούμενης παραγράφου.
 
VI. Το πρόγραμμα εκτελείται με την ευθύνη και επίβλεψη της  Δ/νσης «Hellas Film» του ΕΚΚ.
 
VII. Μετά την υποβολή της αίτησης και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, εντός 30 ημερών πραγματοποιείται ο έλεγχος τους και  με εισήγηση του γενικού Διευθυντή , το  ΔΣ του ΕΚΚ εγκρίνει το ποσό της ενίσχυσης που καταβάλλεται στην επιχείρηση κινηματογράφου. 
Η απόδοση του ποσού που εγκρίθηκε θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός 15 ημερών από την έγκριση του ΔΣ του ΕΚΚ και μετά από προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 
Η καταβολή ΦΠΑ στα εγκεκριμένα ποσά βαρύνει το ΕΚΚ. Κατά τον έλεγχο της αίτησης και των δικαιολογητικών, το ΕΚΚ μπορεί να ζητήσει από την επιχείρηση συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά στοιχεία, τάσσοντας προθεσμία για την προσκόμιση τους.
 
VIII. Ο κινηματογράφος, στην επόμενη περίοδο,  υποχρεώνεται να προβάλει πριν από κάθε προβολή ταινίας διαφημιστικό σποτ του ΕΚΚ με θέμα  το πρόγραμμα στήριξης της ελληνικής κινηματογραφίας στις κινηματογραφικές αίθουσες ή άλλο συναφούς θεματικής επιλογής του ΕΚΚ.
 
 
Η απώλεια της Εύας Κοταμανίδου βυθίζει σε θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο. Το ανήσυχο πνεύμα της, το υποκριτικό ταλέντο της,  η ευαισθησία και η έμφυτη ευγένειά της την χαρακτήρισαν ως ηθοποιό. 
Η Εύα Κοταμανίδου ξεκίνησε από το Θέατρο Τέχνης για να ζήσει μια συναρπαστική περιπέτεια στον ελληνικό κινηματογράφο στις δεκαετίες του ’70 και του ’80. Το πρόσωπό της είναι το πιο αναγνωρίσιμο γυναικείο πρόσωπο στο μοντέρνο κινηματογραφικό σύμπαν του Θόδωρου Αγγελόπουλου, σε μια εικόνα της Ελλάδας και της σύγχρονης τραγωδίας της που είναι σύνθεση μύθων και θραυσμάτων της Ιστορίας. Ήταν η Ηλέκτρα του «Θιάσου» και η κόρη του «Μεγαλέξανδρου», αλλά και σταθερή πρωταγωνίστρια του κορυφαίου Έλληνα δημιουργού στο πέρασμα του χρόνου. 
Ζωντανό παραμένει το πρόσωπό της και σε άλλες ταινίες εκείνης της εποχής όπως η «Καγκελόπορτα» του Δημήτρη Μακρή, η «Ρόζα» του Χριστόφορου Χριστοφή, το «Ζωή χαρισάμενη» του Πατρίς Βιβανκός.
Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους της.
 
Kινηματογραφικά σχέδια, έργων μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ,  ελληνικών εταιρειών παραγωγής επιχορηγούνται από το πρόγραμμα Single Development 2020 του MEDIA με το συνολικό ποσό των 85.000 ευρώ. 
Συγκεκριμένα: Το «Into the Land of Fire and Ice» της Bad Crowd (25.000 ευρώ), το «Riviera» της Studiobauhaus (30.000 ευρώ) και το «Glory B»  της Faliro House Productions (30.000 ευρώ).
 
Με 1.350.000 ευρώ το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στηρίζει την ελληνική κινηματογραφία, λόγω της πανδημίας Covid-19. 
Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε ότι «μετά την εμπεριστατωμένη συζήτηση που είχαμε στις 6 Οκτωβρίου με εκπροσώπους κινηματογραφικών επιχειρήσεων, το ΥΠΠΟΑ σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου εκπόνησε ειδικό πρόγραμμα για την ενίσχυση των αιθουσών τους. Στόχος του προγράμματος είναι η απόδοση κινήτρων τόσο για την προβολή ελληνικών ταινιών, στη δύσκολη εποχή της πανδημίας, όσο και για τη στήριξη  των κινηματογράφων που τις προβάλλουν». Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ). 
Η στήριξη αφορά επιχειρήσεις κινηματογράφων δωδεκάμηνης λειτουργίας που διαθέτουν μία ή δύο αίθουσες (οθόνες), των οποίων η λειτουργία ανεστάλη, με κρατική εντολή, λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά πρόβαλαν τουλάχιστον μία ελληνική ταινία κατά την κινηματογραφική περίοδο 2019-2020. Επίσης, αφορά και στους κινηματογράφους, με τα ίδια χαρακτηριστικά, που θα προβάλουν κατά τη περίοδο 2020-2021 τουλάχιστον μία ελληνική ταινία.
 
Όροι προγράμματος 
 
Ι. Οι επιχειρήσεις κινηματογράφου δωδεκάμηνης λειτουργίας, θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
1. Ο κάθε κινηματογράφος θα πρέπει να έχει προβάλει κατά την κινηματογραφική περίοδο 2019-2020 ή την περίοδο 2020-2021, σε μία οθόνη, τουλάχιστον μία ελληνική ταινία μεγάλου μήκους, για μία πλήρη εβδομάδα. Ως «εβδομάδα προβολής» νοείται το σύνολο επτά συναπτών ημερών, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, και Μάϊο (κινηματογραφική περίοδος). Στην περίπτωση που η εβδομάδα προβολής διακόπηκε λόγω απόφασης των υγειονομικών αρχών για αναστολή λειτουργίας των κινηματογραφικών αιθουσών, η εβδομάδα θεωρείται πλήρης, ανεξαρτήτως των ημερών που προβλήθηκε η ελληνική ταινία.  
2. Ο κάθε κινηματογράφος θα πρέπει να διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας, στην οποία να καταγράφεται ο επίσημος αριθμός των αιθουσών. Δεν θα πρέπει να λειτουργεί ως Δημοτική επιχείρηση ή να ανήκει στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
3. Ο κάθε κινηματογράφος θα πρέπει να λειτουργούσε καθόλη την κινηματογραφική περίοδο και η άδεια λειτουργίας του να έχει ξεκινήσει τουλάχιστον από 1/9/19 (με εξαίρεση την περίοδο που έκλεισε με Π.Ν.Π. ).
 
ΙΙ. Κάθε κινηματογράφος μπορεί να ενισχυθεί για τη προβολή ως και 3 ταινιών ανά κάθε κινηματογραφική περίοδο.
 
ΙΙΙ. Το ύψος της ενίσχυσης του κινηματογράφου ανέρχεται ανά ταινία:
 
1. Στις €2.000 για κάθε ελληνική ταινία που προβλήθηκε για μία εβδομάδα 
2. Στις €3.000 συνολικά για κάθε ελληνική ταινία που προβλήθηκε για δύο ή περισσότερες εβδομάδες
 
IV. Εάν επιχείρηση κινηματογράφου πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, υποβάλλει για τη κινηματογραφική περίοδο Σεπτέμβριος 2019-Μάιος 2020 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ως και την 31/1/2021 και για την κινηματογραφική περίοδο  Σεπτέμβριος 2020-Μάιος 2021 ως και την 31/7/2021, με ηλεκτρονική αίτηση στη πλατφόρμα e-services.gfc.gr του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ) συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά : 
1. Προσωποποιημένη πληροφόρηση Taxisnet όπου αναγράφονται οι κωδικοί δραστηριότητας της επιχείρησης (ΚΑΔ)
2. Αντίγραφα των τιμολογίων που εκδίδουν οι εταιρείες διανομής στην επιχείρηση χειμερινού κινηματογράφου για τα ελληνικά κινηματογραφικά έργα που προβλήθηκαν, κατά την κινηματογραφική περίοδο στην οποία αφορά η αίτηση. Στα τιμολόγια πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος του κινηματογραφικού έργου, ο αριθμός των εισιτηρίων και ο χρόνος προβολής του.
3. Για τα νομικά πρόσωπα, επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού και πιστοποιητικό μεταβολών του. 
 
V. Με την αίτηση ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης χειμερινού κινηματογράφου συνυποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία βεβαιώνει ότι:
 
•Η επιχείρηση χειμερινού κινηματογράφου δεν πρόβαλε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, κινηματογραφικά έργα πορνογραφικού περιεχομένου.
•Δεν έχουν εκδοθεί ακυρωτικά ή πιστωτικά τιμολόγια για τα παραστατικά των  εταιρειών διανομής, της περίπτωσης (ii) της προηγούμενης παραγράφου
 
VI. Το πρόγραμμα εκτελείται με την ευθύνη και επίβλεψη της  Δ/νσης «Hellas Film» του ΕΚΚ.
 
VII. Μετά την υποβολή της αίτησης και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, εντός 30 ημερών πραγματοποιείται ο έλεγχος τους και  με εισήγηση του γενικού Διευθυντή , το  ΔΣ του ΕΚΚ εγκρίνει το ποσό της ενίσχυσης που καταβάλλεται στην επιχείρηση κινηματογράφου. 
Η απόδοση του ποσού που εγκρίθηκε θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός 15 ημερών από την έγκριση του ΔΣ του ΕΚΚ και μετά από προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 
Η καταβολή ΦΠΑ στα εγκεκριμένα ποσά βαρύνει το ΕΚΚ. Κατά τον έλεγχο της αίτησης και των δικαιολογητικών, το ΕΚΚ μπορεί να ζητήσει από την επιχείρηση συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά στοιχεία, τάσσοντας προθεσμία για την προσκόμιση τους.
 
VIII. Ο κινηματογράφος, στην επόμενη περίοδο,  υποχρεώνεται να προβάλει πριν από κάθε προβολή ταινίας διαφημιστικό σποτ του ΕΚΚ με θέμα  το πρόγραμμα στήριξης της ελληνικής κινηματογραφίας στις κινηματογραφικές αίθουσες ή άλλο συναφούς θεματικής επιλογής του ΕΚΚ.
 
 
* Το αργότερο μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2020 το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου θα ανακοινώσει τη λειτουργία της πλατφόρμας e-services.gfc.gr  στην οποία θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους.
 
Ολοκληρώθηκε το 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με την ανακοίνωση των βραβείων και διακρίσεων. Το  Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου απένειμε τα δικά του βραβεία στηρίζοντας και κατ’ αυτό τον τρόπο την ελληνική ταινία. Συγκεκριμένα:
 
•Το Βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη, σε παραγωγή που συμμετέχει στο πρόγραμμα Επίσημη Πρώτη, απονεμήθηκε στον Τζώρτζη Γρηγοράκη για την ταινία «Digger». Το βραβείο αυτό συνοδεύεται από 5.000 ευρώ. Σύμφωνα με το σκεπτικό της επιτροπής, ο σκηνοθέτης με την ωριμότητά του «δημιούργησε έναν κόσμο ολοκληρωμένων χαρακτήρων, φωτίζοντας την πάλη ανθρώπου και φύσης στον 21ο αιώνα με απίστευτη οξυδέρκεια».
 
•Το Βραβείο  Best Location, από την Διεύθυνση Hellenic Film Commission του ΕΚΚ, σε location manager ταινίας πρωτοεμφανιζόμενου δημιουργού σε ελληνική παραγωγή που κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα, απονεμήθηκε στον location manager Βασίλη Ντινόπουλο για την ταινία Kala Azar της Τζάνις Ραφαηλίδου, γιατί «υπηρέτησε απόλυτα το όραμα της σκηνοθέτιδος επιλέγοντας πλούσιους αφηγηματικά χώρους ικανούς να υπαινιχθούν τις δικές τους σκληρές ιστορίες». Το βραβείο αυτό συνοδεύεται από 1.500 ευρώ. 
 
Την επιτροπή του ΕΚΚ αποτέλεσαν οι: Αθηνά Καλκοπούλου (Διευθύντρια Προώθησης – Hellas Film), Βένια Βέργου (Διευθύντρια Hellenic Film Commission), Γιώργος Αγγελόπουλος (Διευθυντής Ανάπτυξης και Παραγωγής).
 
Μετά τα νέα μέρα της Κυβέρνησης για τον περιορισμό εξάπλωσης του κωρονοϊού, ο Γενικός Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ κ. Νικόλας Γιατρομανωλάκης εξέδωσε τις ακόλουθες οδηγίες αναφορικά με την ασφαλή διεξαγωγή γυρισμάτων – ηχογραφήσεων. 
Για  παρούσα ανακοίνωση ελήφθησαν υπ’ όψιν [α] Οι από 6/5/2020 οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας. [β] Το απόσπασμα πρακτικού της 149ης συνεδρίασης (5.11.2020) της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. [γ] Η υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863/2.11.202071342/6.11.2020 (Β’ 48299) Κοινή Υπουργική Απόφαση.
Το παρόν έγγραφο βασίζεται στις οδηγίες και συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων COVID-19 του Υπουργείου Υγείας και τον δημοσιευμένο στην σελίδα https://covid19.gov.gr/covid-map/ “Χάρτης υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας από την λοίμωξη Covid-19” και παρέχει οδηγίες για την ασφαλή διεξαγωγή προβών και παραστάσεων ζωντανών θεαμάτων-ακροαμάτων. Το παρόν έγγραφο αντικαθιστά κάθε προγενέστερο σχετικό έγγραφο.
 
 
α. Αδειοδότηση γυρισμάτων - ηχογραφήσεων
 
•Επιτρέπονται τα γυρίσματα και οι ηχογραφήσεις μετά από άδεια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το αίτημα αδειοδότησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Για το αίτημα απαιτείται η συμπλήρωση και αποστολή φόρμας, πρότυπο της οποίας επισυνάπτεται ως παράρτημα.
•Ως προς την Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου, οι υπεύθυνοι απαιτείται να συμπληρώνουν την Βεβαίωση Τύπου Α ή την Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, διαθέσιμη στο https://forma.gov.gr/
•Οι υπεύθυνοι των γυρισμάτων/ηχογραφήσεων οφείλουν επίσης να διενεργούν ταχείς μοριακούς ελέγχους (rapid test) εβδομαδιαίως, σε όλους τους συντελεστές
 
 
β. Χώροι γυρισμάτων/ηχογραφήσεων
 
•Οι κλειστοί χώροι θα πρέπει να αερίζονται καλά. Ως προς τον κλιματισμό επιτρέπονται μόνο τα κλιματιστικά ανοικτού κυκλώματος.
•Στους κλειστούς χώρους θα πρέπει να γίνονται απολυμάνσεις με διάλυμα χλωρίνης 10:1, δηλαδή 9 μέρη νερό και 1 μέρος χλωρίνης, πριν και μετά από κάθε γύρισμα. Αυτό ισχύει και για τους χώρους υγιεινής. Για επιφάνειες που είναι πιθανό να καταστραφούν από τη χρήση υποχλωριώδους νατρίου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αιθανόλη συγκέντρωσης 70%.
Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίνεται σε επιφάνειες που αγγίζονται συχνά όπως πόμολα, διακόπτες, κουπαστές κ.ο.κ.
•Στους χώρους γυρισμάτων, ηχογραφήσεων κ.λπ. θα πρέπει να υπάρχει αντισηπτικό αλκοολούχου διαλύματος (70%).
•Στους χώρους υγιεινής θα πρέπει να εφαρμόζονται κανόνες υγιεινής οι οποίοι περιλαμβάνουν:
 
o Καλό αερισμό
o Κλειστό καπάκι λεκάνης πριν χρησιμοποιηθεί το καζανάκι
o Η χρήση χάρτινων ή πλαστικών καλυμμάτων λεκάνης μίας χρήσης είναι επιθυμητή
o Τρεχούμενο νερό και εφοδιασμός με σαπούνι, χάρτινες χειροπετσέτες, ποδοκίνητο δοχείο απορριμμάτων
o Όπου είναι εφικτό να χρησιμοποιείται εξοπλισμός με φωτοκύτταρο ή με διακόπτη ποδιού (π.χ. για τη βρύση, το σαπούνι)
o Να μην χρησιμοποιείται μηχάνημα για στέγνωμα των χεριών
o Ουρά με αποστάσεις 1.5 μέτρου
o Xρήση μη ιατρικής μάσκας
o Σε περίπτωση που νιπτήρες έχουν να χρησιμοποιηθούν πολύ καιρό συστήνεται να τρέξει ζεστό νερό για 5 λεπτά πριν από την πρώτη χρήση.
o Τα ντους δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
 
•Θα πρέπει να υπολογιστεί επαρκής χώρος στα αποδυτήρια και καμαρίνια, και αλλαγές ρούχων να γίνονται μόνο όποτε είναι απολύτως αναγκαίο. Σε περίπτωση που ο χώρος δεν επαρκεί για όλους θα πρέπει είτε να χρησιμοποιείται εκ περιτροπής ή να χρησιμοποιηθούν άλλοι διαθέσιμοι χώροι ως επιπλέον αποδυτήρια/καμαρίνια. Τα προσωπικά ρούχα των συντελεστών θα πρέπει να φυλάσσονται κλεισμένα.
Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίνεται σε επιφάνειες που αγγίζονται συχνά όπως πόμολα, διακόπτες, κουπαστές κ.ο.κ.
 
Διεξαγωγή γυρισμάτων/ηχογραφήσεων
 
•Ισχύει ο κανόνας της απόστασης των δύο (2) μέτρων 
•H χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική την ώρα της ηχογράφησης καθώς και για τους συντελεστές σε όλη τη διάρκεια των  γυρισμάτων, εκτός από τους συντελεστές που εμφανίζονται στην κάθε σκηνή/που συμμετέχουν στην ηχογράφηση
•Συστήνεται η χρήση αντισηπτικού αλκοολούχου διαλύματος (70%)
•Ειδική μέριμνα θα πρέπει να υπάρχει για συντελεστές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες
•Συντελεστές που εμφανίσουν συμπτώματα ασθένειας θα πρέπει να απομακρύνονται άμεσα από τον χώρο φορώντας οπωσδήποτε μάσκα
•Όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται θα πρέπει πριν τοποθετηθεί στον χώρο να έχει απολυμανθεί με τον ενδεικνυόμενο από τον κατασκευαστή τρόπο
•Εάν στην στο γύρισμα απαιτείται άγγιγμα, οι ηθοποιοί που συμμετέχουν είναι υποχρεωμένοι να απολυμάνουν τα χέρια τους πριν και μετά τη σκηνή, και η επαφή να είναι πού σύντομη. Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγονται σκηνές όπου ο ηθοποιός πρέπει να αγγίξει το πρόσωπο άλλου ηθοποιού.
 
 
Σχετικά με κοστούμια, περούκες, μακιγιάζ κ.λπ.:
 
o Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους καλλιτέχνες που τα φορούν μόνο και οι καλλιτέχνες να ντύνονται μόνοι τους
o Τα προσωπικά ρούχα θα πρέπει να φυλάσσονται κλεισμένα (βλ. παραπάνω) και τα κοστούμια θα πρέπει να φυλάσσονται σε ξεχωριστά καλύμματα.
oΤα κοστούμια θα πρέπει να καθαρίζονται με ατμό πριν και μετά τη χρήση.
o Οι εργαζόμενοι στα κοστούμια, στις κομμώσεις κ.λπ. θα πρέπει να έχουν και αυτοί επαρκή χώρο εργασίας ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί η απόσταση  του 1,5 μέτρου.
o Ιδανικά οι καλλιτέχνες θα πρέπει να επιμελούνται μόνοι τους το μακιγιάζ τους. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, το μακιγιάζ θα πρέπει να γίνεται με τη χρήση προσωπικού σετ για κάθε καλλιτέχνη, τηρώντας παράλληλα τις οδηγίες ατομικής ασφάλειας. Ο σταθμός του μακιγιάζ πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να είναι μακριά το ένα σετ από το άλλο. Πρακτικά τίποτα να μην είναι κοινό.
o Ιδανικά ούτε τα είδη κομμωτηρίου θα πρέπει να είναι κοινά
o Οι επαγγελματίες κομμωτές, μακιγιέρ, ενδυματολόγοι κ.λ.π θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά γάντια (που θα αλλάζουν για κάθε διαφορετικό καλλιτέχνη) και μη ιατρική μάσκα κάθε φορά που επιμελούνται την εμφάνιση ενός καλλιτέχνη. Σε περίπτωση που ο καλλιτέχνης επιλέξει να επιμεληθεί μόνος του την εμφάνισή του, θα έχουν συμβουλευτικό ρόλο, τηρώντας τις αποστάσεις.
 
Σχετικά με μουσικά όργανα και χορωδίες:
 
o Τα μέλη της χορωδίας θα πρέπει να τηρούν περιμετρική απόσταση 2 μέτρων μεταξύ τους και να χρησιμοποιούν μη ιατρική μάσκα όσο δεν τραγουδούν
o Για πνευστά μουσικά όργανα και για τύμπανα θα πρέπει να τηρείται περιμετρική απόσταση 2 μέτρων, ενώ για χάλκινα πνευστά, προκειμένου να παγιδεύεται και το αεροζόλ του ιού, προτείνεται η χρήση ειδικού υφάσματος τύπου μεταξωτού πυκνής πλέξης ή διαφανούς προστατευτικού υλικού που να καλύπτει την καμπάνα (bell).
o Για την χρήση και τον καθαρισμό των μουσικών οργάνων, παραπέμπουμε στις εκάστοτε επικαιροποιημένες οδηγίες του Γενικού Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού για την ασφαλή λειτουργία των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης
 
•Στα γυρίσματα/στις ηχογραφήσεις θα πρέπει να παρίστανται μόνο όσοι συντελεστές είναι αναγκαίο. Στον βαθμό που είναι εφικτό, τα γυρίσματα να γίνονται με ευέλικτο ωράριο ώστε να μην συνωστίζονται τα άτομα.
•Για την ευκολότερη ιχνηλάτηση συστήνεται η καταγραφή εισερχομένων- εξερχομένων και η ύπαρξη τυχόν συμπτωμάτων
•Οι χρησιμοποιημένες υφασμάτινες μη ιατρικές μάσκες θα πρέπει να τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες, να πλένονται στους 60ο βαθμούς και να σιδερώνονται.
•Το διάλειμμα για φαγητό θα πρέπει να γίνεται σε χώρο που να μπορεί να εφαρμοστεί η απόσταση ασφαλείας του 1,5 μέτρου κατ’ ελάχιστον καθώς και οι κανόνες υγιεινής. Ο χώρος, τα τραπέζια και οι καρέκλες θα πρέπει να απολυμαίνονται πριν κάθε χρήση. Τα φαγητά θα πρέπει να έρχονται σε ατομικές μερίδες τυλιγμένες σε ζελατίνα. Θα πρέπει να διανέμονται από προσωπικό που θα φέρει προστατευτικό εξοπλισμό (γάντια, μάσκα) έτσι ώστε να μη δημιουργείται ουρά. Νερά, αναψυκτικά κ.λπ. θα πρέπει να διανέμονται σε ατομικές κλειστές συσκευασίες. Μετά το φαγητό τα απορρίμματα θα πρέπει να μπαίνουν σε ειδικές στεγανές συσκευασίες και να πετιούνται.
•Οχήματα που μεταφέρουν προσωπικό θα πρέπει να απολυμαίνονται καθημερινά, πριν και μετά τη μεταφορά.
 
•Ακροάσεις συστήνεται να γίνονται κατά το δυνατό μέσω τηλεδιάσκεψης ή βίντεο.
 
Τα παραπάνω μέτρα είναι ενδεικτικά, δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις πιθανές περιπτώσεις και εφαρμόζονται παράλληλα με τα ευρύτερα μέτρα τα οποία ισχύουν. Για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει διαρκής παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων μέσα από την ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας στην διεύθυνση https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/.
 
Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να επιδεικνύουν την απαραίτητη ατομική ευθύνη, προστατεύοντας τον εαυτό τους και τα άλλα άτομα. Ειδικά οι εταιρείες παραγωγής θα πρέπει να μεριμνούν για την προστασία των εργαζομένων και να προβούν κατά την κρίση τους και στην λήψη επιπλέον μέτρων που συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες ενός χώρου ή ενός γυρίσματος ενδεχομένως απαιτούν.
 
Ο Γενικός Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού
Νικόλας Γιατρομανωλάκης
 
*Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη φόρμα της ειδικής άδειας
 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά τα πρόσφατα μέτρα για τον κορωνοϊό ενημερώνει σχετικά με τη διαδικασία κατ’ εξαίρεσης πραγματοποίησης προβών και κινηματογραφικών γυρισμάτων (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 / ΦΕΚ 4899 Β΄/06.11.2020) ότι οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει να αποστείλουν το αίτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) προχώρησε στη διαδικασία αποστολής στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού των 108 φακέλων παραγωγής ταινιών Μικρού Μήκους και Ντοκιμαντέρ που κατέθεσαν οι ενδιαφερόμενοι μετά την έγκριση των σεναρίων τους στην Α’ φάση του Ειδικού Προγράμματος Covid-19, ώστε να αξιολογηθούν  από τις επιτροπές που έχει ορίσει το Υπουργείο για το σκοπό αυτό. Με την επιλογή των 25 προτάσεων για τη παραγωγή  ταινιών Μικρού  Μήκους και των 25 προτάσεων για την παραγωγή ταινιών Ντοκιμαντέρ ολοκληρώνεται το Ειδικό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Covid-19, το οποίο είχε σαν στόχο την ενίσχυση της κινηματογραφικής κοινότητας λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας. Μέσω του προγράμματος ενισχύονται  119 σενάρια με ποσό €2.500 το καθένα, 25 παραγωγές ταινιών  Animation συνολικού ύψους χρηματοδότησης €435.000 ενώ πρόκειται να ενισχυθούν 25 παραγωγές ταινιών Μικρού Μήκους με €20.000 η καθεμία και αντίστοιχα  25 παραγωγές ταινιών Ντοκιμαντέρ με €30.000 η καθεμία. 
Παράλληλα, το ΥΠΠΟΑ, αναγνωρίζοντας τον μεγάλο αριθμό των προτάσεων που κατατέθηκαν και τη συνεχιζόμενη κρίση λόγω του β’ κύματος της πανδημίας αποφάσισε να στηρίξει με επιπλέον χρηματοδότηση ένα Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης με σκοπό να ενισχυθούν άλλα 100 σενάρια από τις ήδη υποβληθείσες προτάσεις που δεν έτυχαν χρηματοδότησης στο κυρίως πρόγραμμα, και στη συνέχεια να χρηματοδοτηθεί η παραγωγή 20 ταινιών από αυτές.  Τα ποσά της ενίσχυσης θα παραμείνουν τα ίδια όπως και στο κυρίως πρόγραμμα, δηλαδή €2.500 για κάθε σενάριο, €20.000 για κάθε ταινία Μικρού Μήκους και €30.000 για κάθε ταινία Ντοκιμαντέρ. Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά οι όροι και η διαδικασία του Ειδικού Συμπληρωματικού Προγράμματος.
 
Ειδικό Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Κινηματογραφικής Κοινότητας για Κινηματογραφικά Έργα Μικρού Μήκους και Ντοκιμαντέρ 
 
Α. Το Ειδικό Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Κινηματογραφικής Κοινότητας για Κινηματογραφικά Έργα Μικρού Μήκους και Ντοκιμαντέρ πραγματοποιείται σε συνεργασία του ΕΚΚ με το ΥΠΠΟΑ.  Στόχος του είναι, λόγω του μεγάλου αριθμού δημιουργών που κατέθεσαν  προτάσεις στις κατηγορίες Μικρού Μήκους και Ντοκιμαντέρ και των συνεχιζόμενων επιπτώσεων της πανδημίας, να δοθεί η δυνατότητα για την ενίσχυση μεγαλύτερου αριθμού δημιουργών, σε σχέση με όσους ενισχύθηκαν αρχικά.   Απευθύνεται σε όσους είχαν καταθέσει εμπρόθεσμα πλήρεις φακέλους υποψηφιότητας στο παραπάνω πρόγραμμα, η πρότασή τους όμως δεν επιλέχθηκε στη πρώτη φάση προς χρηματοδότηση. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι συμμετείχαν στην πρώτη φάση του Ειδικού Προγράμματος Ενίσχυσης της Κινηματογραφικής Κοινότητας για Κινηματογραφικά Έργα Μικρού Μήκους και Ντοκιμαντέρ αλλά η πρότασή τους απορρίφθηκε για τυπικούς λόγους, καθώς και όσοι έτυχαν ήδη έγκρισης.  
 
Β. Στο πλαίσιο του Ειδικού Συμπληρωματικού Προγράμματος χρηματοδότησης, υπάρχουν οι εξής δυνατότητες:   
•Όσοι έχουν κατατεθειμένους φακέλους υποψηφιότητας, αυτοδικαίως λογίζονται ως υποψήφιοι προς χρηματοδότηση στο Ειδικό Συμπληρωματικό Πρόγραμμα χρηματοδότησης και θα προωθηθούν προς αξιολόγηση. 
•Όσοι έχουν κατατεθειμένους φακέλους και δεν επιθυμούν να συμμετέχουν, μπορούν να δηλώσουν ότι αποσύρουν τον φάκελο υποψηφιότητάς τους, στην πλατφόρμα e-services.gfc.gr μέχρι και τις 16/11/2020.
•Όσοι το επιθυμούν, μπορούν, να επικαιροποιήσουν το φάκελό τους υποβάλλοντας τα σχετικά στοιχεία, έως και τις 16/11/2020. Τα επικαιροποιημένα στοιχεία θα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: e-services.gfc.gr.  Μετά από αυτή την ημερομηνία δεν θα γίνει δεκτό κανένα επιπλέον στοιχείο.
•Με τον όρο επικαιροποίηση ορίζεται η κατάθεση βελτιωμένης γραφής του ήδη κατατεθειμένου σεναρίου στα σενάρια κινηματογραφικών έργων μικρού μήκους, η κατάθεση πρόσθετων στοιχείων στις προτάσεις ντοκιμαντέρ (π.χ. νέα στοιχεία έρευνας), που προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση της α΄ φάσης του Ειδικού Προγράμματος χρηματοδότησης, ο εμπλουτισμός των υποβληθέντων βιογραφικών, με τυχόν νέα στοιχεία των συντελεστών. 
•Δεν θα γίνουν δεκτές νέες αιτήσεις, νέες προτάσεις με τροποποίηση του σεναρίου ή της σύνοψης στα ντοκιμαντέρ, που εισάγουν νέα θεματολογία στις προτάσεις,  όπως επίσης και μεταβολές στους βασικούς δημιουργούς των προτάσεων (σκηνοθέτης και σεναριογράφος). 
•Η ηλεκτρονική πλατφόρμα: e-services.gfc.gr, θα ανοίξει  για καταθέσεις εγγράφων  από τις 9/11/2020.
 
Γ. Κατά την πρώτη φάση αξιολόγησης θα επιλεγούν 100 σενάρια  (50 Ντοκιμαντέρ και 50 Μικρού Μήκους) τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€2.500) έκαστο. Για κάθε αιτούντα μπορεί να εγκριθεί μόνο ένα σενάριο, ανεξαρτήτως κατηγορίας. Σε περίπτωση κατά την οποία στην αρχική λίστα των 100 επιλογών περιλαμβάνονται περισσότερες από μία προτάσεις του ιδίου αιτούντα, τότε καλείται να επιλέξει ο ίδιος ποια θα επιλέξει προς χρηματοδότηση του σεναρίου και δυνατότητα κατάθεσης στη β’ φάση, εντός προθεσμίας που θα του τάξει το ΕΚΚ. Σε περίπτωση μη απόκρισης του, το ΕΚΚ διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει ποια πρόταση προκρίνεται, λαμβάνοντας υπόψη τη βαθμολογία τους. 
 
Δ. Για την αξιολόγηση των φακέλων θα καταρτιστούν από το ΕΚΚ δύο (2) επιτροπές αξιολόγησης: μία (1) για τις προτάσεις Ντοκιμαντέρ και μία (1) για τις προτάσεις ταινιών Μικρού Μήκους. Οι επιτροπές θα στελεχωθούν από τα είκοσι οκτώ (28) άτομα που έχουν ανακοινωθεί και ορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου στην τακτική συνεδρίασή του 1482/16.09.2020, εφαρμόζοντας το άρθρο 23 του Ν. 4708/2020. 
Η κάθε επιτροπή θα απαρτίζεται από δέκα τέσσερα (14) άτομα που θα χωριστούν σε ομάδες των δύο αναγνωστών/αξιολογητών. Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στην επιτροπή, το ΕΚΚ διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης ή μείωσης του αριθμού των μελών της επιτροπής. 
Τα κριτήρια αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας παραμένουν τα ίδια και για το Ειδικό Συμπληρωματικό Πρόγραμμα χρηματοδότησης, ήτοι α) Ο δημιουργός (με βάση το βιογραφικό του) β) Η πρωτοτυπία της ιδέας γ) Η υλοποιησιμότητα της πρότασης και δ) Η δυναμική κυκλοφορίας. Η κλίμακα βαθμολόγησης 10 βαθμών ορίστηκε ως εξής : 9-10: Πολύ καλό, 7-8: Καλό, 5-6: Αποδεκτό, 3-4: Αδύναμο, 1-2: Πολύ Αδύναμο, 0: Εξαιρετικά Αδύναμο. Η μέγιστη βαθμολογία από έναν αξιολογητή είναι το 40, 10 για κάθε κριτήριο.
Κάθε φάκελος υποψηφιότητας θα κριθεί από δύο (2) αξιολογητές. Δεν θα είναι εκ των προτέρων γνωστές οι αναθέσεις που έχουν γίνει στους αξιολογητές. Η τελική βαθμολογία θα είναι αποτέλεσμα της μέσης βαθμολογίας και θα συνοδεύεται από ένα κείμενο περίπου εκατό (100) λέξεων με το κοινό σκεπτικό των δύο (2) αξιολογητών. 
Σε περίπτωση που η απόκλιση της βαθμολογίας των δύο (2) αξιολογητών είναι μεγαλύτερη από 30% (ή 12 βαθμούς αφού το μέγιστο κάθε αξιολογητή είναι 40), το σχέδιο θα δοθεί σε έναν τρίτο αξιολογητή. Η τελική βαθμολογία θα είναι αποτέλεσμα της μέσης βαθμολογίας των δύο (2) υψηλότερων εκ των τριών (3) βαθμολογιών, και θα συνοδεύεται από ένα κείμενο περίπου εκατό (100) λέξεων με το κοινό σκεπτικό των δύο (2) αξιολογητών, που έδωσαν τις μεγαλύτερες βαθμολογίες. 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα δίδεται η πρόταση σε νέα ομάδα δύο (2) αξιολογητών και η τελική βαθμολογία θα αποτελείται από το μέσο όρο των τεσσάρων (4) αξιολογητών. Η βαθμολογία θα  συνοδεύεται από ένα κείμενο περίπου εκατό (100) λέξεων με το κοινό σκεπτικό των δύο (2)  αξιολογητών, που έδωσαν την μεγαλύτερη βαθμολογία. 
 
Ε. Η ανάθεση των προτάσεων στους αξιολογητές και η παρακολούθηση της τήρησης της διαδικασίας θα γίνει από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής του ΕΚΚ, με τη χρήση εργαλείων ηλεκτρονικής κλήρωσης, υπό την εποπτεία του Γενικού Διευθυντή του ΕΚΚ
Οι βαθμολογίες, που θα εκδώσουν οι αξιολογητές, θα διαβιβαστούν με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή του ΕΚΚ στο Δ.Σ. του ΕΚΚ με σκοπό την επικύρωσή τους και την προώθησή τους στις επιτροπές της β’ φάσης που έχει καταρτίσει το ΥΠΠΟΑ.
 
ΣΤ. Με βάση τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας αξιολόγησης της πρώτης φάσης, θα ανακοινωθούν οι (100) εκατό (50 Μικρού Μήκους και 50 Ντοκιμαντέρ) προτάσεις, που θα είναι υποψήφιες προς χρηματοδότηση σεναρίου. 
Μετά την επιλογή του σεναρίου, θα υπογράφεται ιδιωτικό συμφωνητικό του αιτούντα με το ΕΚΚ, με το οποίο θα εκχωρεί στο ΕΚΚ το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το σενάριο για εκπαιδευτικούς ή πολιτιστικούς μη κερδοσκοπικούς λόγους. Σε περίπτωση που τα πνευματικά δικαιώματα του σεναρίου δεν ανήκουν στον αιτούντα και συμβαλλόμενο, τότε ο τελευταίος οφείλει να εξασφαλίσει από το σεναριογράφο τα σχετικά παραχωρούμενα δικαιώματα Το ποσό των €2.500 θα καταβάλλεται στον δικαιούχο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, με την προσκομιδή φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και του απαιτούμενου νομίμου φορολογικού στοιχείου ή παραστατικού. Τυχόν Φ.Π.Α. θα επιβαρύνει το ΕΚΚ
 
Ζ. Τα 100 επιλεχθέντα σενάρια θα οφείλουν να καταθέσουν εντός 15 ημερών φάκελο υποψηφιότητας, προκειμένου να οδηγηθούν στη β’ φάση αξιολόγησης και να επιλεγούν δέκα (10) προτάσεις Μικρού Μήκους και δέκα (10) προτάσεις Ντοκιμαντέρ για τη χρηματοδότηση της παραγωγής τους. 
1. Ο φάκελος υποψηφιότητας για τις προτάσεις Μικρού Μήκους (β’ φάση) θα περιλαμβάνει: 
•Αίτηση, η οποία θα κατατίθεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: e-services.gfc.gr.
•Ολοκληρωμένο σενάριο τελικής γραφής ταινίας μικρού μήκους στην Ελληνική γλώσσα. Η διάρκεια του κινηματογραφικού έργου που θα παραχθεί, δεν δύναται να υπερβαίνει τα 15’.
•Σκεπτικό του σκηνοθέτη.
•Σκεπτικό του παραγωγού.
•Βιογραφικά σημειώματα του/των δημιουργών.
•Συνοπτικός προϋπολογισμός παραγωγής. Σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός υπερβαίνει το ποσό της χρηματοδότησης των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το υπερβαίνον ποσό θα καλύπτεται από τον παραγωγό με ίδιους ή άλλους πόρους.
•Ιδιωτικό Συμφωνητικό εκχώρησης πνευματικών δικαιωμάτων περιουσιακής φύσεως μεταξύ παραγωγού και δημιουργών (σεναριογράφου και σκηνοθέτη).
 
2. Ο φάκελος υποψηφιότητας για τις προτάσεις Ντοκιμαντέρ (β’ φάση) θα περιλαμβάνει: 
•Αίτηση, η οποία θα κατατίθεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: e-services.gfc.gr.
•Σύνοψη (μέχρι 400 λέξεις), σκηνοθετική προσέγγιση (μέχρι 400 λέξεις) και σεναριακός σχεδιασμός (μέχρι 10 σελίδες) στην Ελληνική γλώσσα. Η διάρκεια του κινηματογραφικού έργου, που θα παραχθεί, πρέπει να είναι τουλάχιστον 30’.
•Βιογραφικά σημειώματα του/των δημιουργών.
•Συνοπτικός προϋπολογισμός παραγωγής.
•Ιδιωτικό Συμφωνητικό εκχώρησης πνευματικών δικαιωμάτων περιουσιακής φύσεως μεταξύ παραγωγού και δημιουργών (σεναριογράφου και σκηνοθέτη).
Οι φάκελοι υποψηφιότητας που θα έχουν κατατεθεί, θα προωθηθούν στη συνέχεια στις επιτροπές που έχει καταρτίσει το ΥΠΠΟΑ προκειμένου να ξεκινήσει η Β’ φάση αξιολόγησης, από την οποία θα επιλεγούν είκοσι (δέκα για ταινίες Μικρού Μήκους και δέκα για Ντοκιμαντέρ) για την χρηματοδότηση παραγωγής.
Και ως προς τη φάση αυτή, ισχύουν τα ήδη ανακοινωθέντα. Συγκεκριμένα: 
Επιτροπή  αξιολόγησης των 50 σεναρίων Ντοκιμαντέρ με σκοπό την επιλογή των 10 προς χρηματοδότηση παραγωγής, είναι οι :
1) Δημήτρης Εϊπίδης, τ. Γενικός Διευθυντής Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ιδρυτής Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
2) Μαρία Κατσουνάκη, Δημοσιογράφος, Καθημερινή
3) Κλεώνη Φλέσσα, Σκηνοθέτις, Καλλιτεχνική Σύμβουλος Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου.
Επιτροπή αξιολόγησης των 50 σεναρίων Μικρού Μήκους με σκοπό την επιλογή των 10 προς χρηματοδότηση παραγωγής, είναι οι :  
1) Γιάννης Σακαρίδης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας
2) Βουβούλα Σκούρα, Σκηνοθέτις
3) Περικλής Χούρσογλου, Σκηνοθέτης, Καθηγητής Σκηνοθεσίας στο Τμήμα
Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ.
 
Η. Κάθε πρόταση Ντοκιμαντέρ που θα επιλεγεί, θα λάβει χρηματοδότηση για την παραγωγή ύψους τριάντα χιλιάδων ευρώ (€30.000) και κάθε πρόταση ταινίας Μικρού Μήκους θα λάβει χρηματοδότηση για την παραγωγή ύψους είκοσι χιλιάδων (€20.000).
Μετά την επιλογή της πρότασης, θα υπογράφεται ιδιωτικό συμφωνητικό του δικαιούχου χρηματοδότησης με το ΕΚΚ Η χρονική διάρκεια της ολοκλήρωσης του κινηματογραφικού έργου (παραγωγή, τεχνική επεξεργασία, παράδοση του υλικού) ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού, θα δύναται δε να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες κατόπιν εγγράφου αιτήματος του δικαιούχου, που θα υποβληθεί στο ΕΚΚ πριν την πάροδο των έξι (6) μηνών. Ο δημιουργός θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στο ΕΚΚ ένα Master DCP και ένα DVD Data του έργου. Ο δημιουργός επίσης θα εκχωρεί στο ΕΚΚ το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να διακινεί το κινηματογραφικό έργο, που θα παραχθεί με βάση το χρηματοδοτούμενο σενάριο, για εκπαιδευτικούς ή πολιτιστικούς, μη κερδοσκοπικούς λόγους. Η χρηματοδότηση θα καταβάλλεται στον δικαιούχο σε δύο (2) δόσεις: 50% της χρηματοδότησης θα καταβάλλεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού και το υπόλοιπο 50% της χρηματοδότησης θα καταβάλλεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παράδοση του υλικού. Για την καταβολή της χρηματοδότησης ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίζει στο ΕΚΚ α) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, β) το απαιτούμενο νόμιμο φορολογικό στοιχείο ή παραστατικό και γ) ειδικά για την εξόφληση του 50% της χρηματοδότησης, επιπλέον υπεύθυνη δήλωση ότι έχει εξοφλήσει ή ρυθμίσει στο σύνολό τους τις οφειλές του, που απορρέουν από τις εργασίες παραγωγής του έργου, όπως ενδεικτικά προς τους συντελεστές της ταινίας, τις ασφαλιστικές εισφορές προς άπαντες τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, άπαντες τους φόρους, που απορρέουν από τις εργασίες παραγωγής του έργου κλπ. Τυχόν Φ.Π.Α. θα επιβαρύνει το ΕΚΚ.
 
Τα «Μήλα» του Χρήστου Νίκου θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στις διαδικασίες της 93ης διοργάνωσης των  Όσκαρ, για τη διεκδίκηση του Βραβείου Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους (πρώην Βραβείο Ξενόγλωσσης Ταινίας). Αυτό ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
Τα «Μήλα» είναι συμπαραγωγή Ελλάδος, Πολωνίας και Σλοβενίας. Ο Ηρακλής Μαυροειδής (Boo Productions) είναι ο Έλληνας παραγωγός τους.