Αθήνα, 08.02.2023

1η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΕΚΚ 5/2022

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» (Υποέργο 4)

 

Υπεβλήθη ηλεκτρονικά, στις 08/02/2023, αίτημα διευκρινίσεων από εγγεγραμμένο στο σύστημα οικονομικό φορέα, με το περιεχόμενο που ακολουθεί (με πλάγιους χαρακτήρες). Μετά από την ερώτηση τίθεται η σχετική απάντηση (με υπογράμμιση).

 

Διευκρινιστική ερώτηση

 

Καλημέρα σας, σχετικά με όλα τα τμήματα του διαγωνισμού: Καταλαβαίνουμε ότι ένας οικονομικός φορέας (ή ένωση φορέων) δικαιούται να υποβάλει προσφορά και στα δέκα τμήματα της διακήρυξης. Υπό την προϋπόθεση ότι συγκεντρώνει την καλύτερη βαθμολογία σε περισσότερα του ενός τμήματα, δικαιούται να τα αναλάβει; Δηλαδή είναι δυνατόν σε έναν οικονομικό φορέα (ή ένωση φορέων) να ανατεθούν από 1 έως 10 τμήματα;

 

Απάντηση στην ερώτηση: Σας γνωρίζουμε ότι ένας οικονομικός φορέας δικαιούται να υποβάλει σε παραπάνω από ένα, έως και σε όλα, τα τμήματα του διαγωνισμού. Κάθε τμήμα αξιολογείται χωριστά. Κάθε τμήμα θα ανατεθεί στον υποψήφιο που θα υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν ένας υποψήφιος αναδειχθεί σε περισσότερα του ενός τμήματα, θα του ανατεθούν τα τμήματα αυτά.

 

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι, στη σελίδα 5, αντί:

 

«Οι επιμέρους θεματικές των δέκα ταινιών, κάθε μια από τις οποίες θα ανατεθεί σε διαφορετικό ανάδοχο, και συνεπώς αποτελεί διαφορετικό τμήμα του διαγωνισμού, είναι οι ακόλουθες:»

 

το ορθό είναι:

 

«Οι επιμέρους θεματικές των δέκα ταινιών, που κάθε μια αποτελεί διαφορετικό τμήμα του διαγωνισμού, είναι οι ακόλουθες:»

 

Η Γενική Διευθύντρια

Αθηνά Καρτάλου

 
Χτες βράδυ, 31 Ιανουαρίου 2023, στην αίθουσα INNOVATHENS της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, ολοκληρώθηκε το πρώτο workshop του νέου κύκλου σεμιναρίων που διοργανώνει η Ένωση Παραγωγών Οπτικοακουστικών Έργων (PACT), με την απονομή των διπλωμάτων στους δέκα συμμετέχοντες, από τον υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιου για θέματα σύγχρονου πολιτισμού, κ. Νικόλα Γιατρομανωλάκη. 
 
Σε μια ζεστή ατμόσφαιρα, παραγωγοί, σκηνοθέτες, διευθυντές φωτογραφίας, εκπρόσωποι σωματείων και θεσμικών φορέων του κλάδου είχαν την ευκαιρία να πάρουν μια γεύση, με πέντε βίντεο, από όλα όσα έγιναν από τις 16 έως τις 27 Ιανουαρίου που πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο για τους 10 μακινίστες. Ο μακινίστας είναι βασικός συνεργάτης του διευθυντή φωτογραφίας και εκτελεί την κίνηση της κάμερας επινοώντας γρήγορες και οικονομικές λύσεις. Τρία είναι τα βασικά συστατικά ενός καλού μακινίστα: ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ – ΕΠΙΝΟΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΥΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
 
Ο κ. Νικόλας Γιατρομανωλάκης τόνισε τη σημασία της διαρκούς εκπαίδευσης στον οπτικοακουστικό τομέα, του “upskilling” και “reskilling”, καθώς είναι ο κατεξοχήν τομέας που συνδέεται άμεσα με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Ανακοίνωσε την πρόθεση του ΥΠ.ΠΟ.Α. να στηρίζει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, και ανέφερε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης προσφέρει τη δυνατότητα αυτή. 
 
Ο Πρόεδρος της PACT, κ. Μίκης Μοδιάνο, παρουσίασε την PACT και αναφέρθηκε στην έξαρση της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα λόγω του cash rebate, και στην ανάγκη επιμόρφωσης διοικητικών, καλλιτεχνικών και τεχνικών συνεργατών, ώστε να αποκτήσουν τις γνώσεις που απαιτούνται για να ενταχθούν στην παραγωγή και να αντιμετωπιστούν οι σύγχρονες ανάγκες του κλάδου. «Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι το 50% των εκπαιδευθέντων, απορροφήθηκε ήδη στην αγορά εργασίας, και είμαστε σίγουροι ότι θα απορροφηθούν άμεσα και οι υπόλοιποι», είπε. 
 
Το εντατικό σεμινάριο 80 ωρών υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, και το Global Greek Film Initiative of LA Greek Film Festival. Οι εκπαιδευτές ήταν της γαλλικής κρατικής σχολής κινηματογράφου Louis Lumiere https://www.ens-louis-lumiere.fr/en/
 
O Προέδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, κ. Μάρκος Χολέβας, δήλωσε:
 
«Ένας από τους στόχους που έχει θέσει η παρούσα Διοίκηση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ) είναι η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της κινηματογραφίας μας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των ανθρώπινων πόρων της. Σημειωτέον δε ότι κατά την τελευταία διετία, η αύξηση του αριθμού των διεθνών παραγωγών στις οποίες συμμετέχουν Έλληνες παραγωγοί και δημιουργοί, αλλά και η προσέλκυση στη χώρα μας για γυρίσματα σημαντικών αλλοδαπών παραγωγών έκαναν εμφανείς ελλείψεις αναφορικά με την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης, αλλά και την εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού.
Το ΕΚΚ, στο πλαίσιο αυτό των στόχων του, στήριξε το σεμινάριο της Ένωσης Παραγωγών Οπτικοακουστικών Έργων (PACT) σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Luis Lumiere, την αρχαιότερη σχολή εκπαίδευσης επαγγελματιών του κινηματογράφου της Γαλλίας. Η κίνησή μας αυτή ήταν μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επιμορφωτικών δράσεων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του κινηματογράφου μας, τον οποίο θεωρούμε ως θεμέλιο μιας βιώσιμης εγχώριας οπτικοακουστικής βιομηχανίας. Οι δράσεις που έχουμε σχεδιάσει θα υλοποιηθούν με τη υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης από φέτος έως το 2025».
 
Στη συνέχεια, η συντονίστρια του σεμιναρίου, παραγωγός κα Πόλυ Τρανίδου, περιέγραψε με συγκίνηση αλλά και περηφάνεια όλα όσα έζησε τις δυο εβδομάδες του εντατικού σεμιναρίου που έγινε σε πραγματικούς χώρους παραγωγής με πραγματικές συνθήκες γυρισμάτων και με εξοπλισμό στην αιχμή της τεχνολογίας, ενώ ο Αντιπρόεδρος της PACT, κ. Ανδρέας Τσιλιφώνης ανακοίνωσε τους επόμενους κύκλους σεμιναρίων που θα διοργανώσει πολύ σύντομα η PACT και αναρτήθηκαν ήδη στην ιστοσελίδα της: https://workshops.pact.gr/
 
Περισσότερες πληροφορίες και προδιαγραφές συμμετοχής στο επίσημο site της PACT, και στο https://workshops.pact.gr 
 
Τα εργαστήρια διοργανώνονται από την PACT www.pact.gr με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, του Global Greek Film Initiative, και με χορηγίες των εταιριών/μελών της PACT, καθώς και με χορηγίες εταιριών-συνεργατών και προμηθευτών της PACT. 
 

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (Ε.Κ.Κ.) ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης Επιτυχόντων και Επιλαχόντων για τις θέσεις: 2.1 & 2.2 («Εισηγητής/ρια σεμιναρίου – κινηματογραφιστής/στρια» & «Εισηγητής/ρια σεμιναρίων - εκπαιδευτικός»), σύμφωνα με την Πρόσκληση 4/2022 (2/12/2022) στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 2 «Διαδικτυακά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς» του Υποέργου 1 «Συντονισμός, επικοινωνία με τα σχολεία, υποστήριξη χρήσης της πλατφόρμας, προβολή» της Πράξης «Ψηφιακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία» με κωδικό ΟΠΣ 5074743 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

 

Βρείτε τους προσωρινούς πίνακες παρακάτω:

 

- Επιτυχόντες & επιλαχόντες 2.1 

- Απορριπτέοι 2.1 

- Επιτυχόντες & επιλαχόντες 2.2

- Απορριπτέοι 2.2

Υπενθυμίζεται ότι ενστάσεις κατά του πίνακα κατάταξης μπορούν να κατατεθούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής του στον ιστότοπο του ΕΚΚ.

Η ένσταση κατατίθεται ηλεκτρονικά, αντίστοιχα με τη διαδικασία κατάθεσης της αίτηση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Η κάθε ένσταση θα κριθεί αμετάκλητα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου εντός 10 εργάσιμων ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Το φεστιβάλ του Clermont-Ferrand, θεσμός με τεράστια σημασία και διεθνή εμβέλεια, αντίστοιχη με εκείνη των Καννών για τις ταινίες μικρού μήκους, σηκώνει αύριο την αυλαία του. Η ελληνική συμμετοχή σε αυτό επιβεβαιώνει για μία φορά ακόμη την περίοπτη θέση που έχει κατακτήσει η ελληνική ταινία μικρού μήκους στο εξωτερικό. Σημειωτέον δε ότι το παρόν της και το παρελθόν της συναντώνται φέτος στο Clermont Ferrand: δύο ταινίες της πρόσφατης παραγωγής μας, το Airhostess -737 και το Nothing Holier Than a Dolphin διεκδικούν βραβείο στο διεθνές διαγωνιστικό πρόγραμμα, ενώ το Έλα να σου πω,  που τιμήθηκε με το Grand Prix του Φεστιβάλ τo 2001, επιστρέφει σε ένα παράλληλο αφιερωματικό πρόγραμμά του.
Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ), συνεχίζοντας την πολιτική που ανέπτυξε τα δύο τελευταία χρόνια, στηρίζει και φέτος την ύπαρξη Εθνικού Περιπτέρου στο οποίο συμμετέχουν επίσης το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Δράμας και το ΕΚΟΜΕ. Οι μακροχρόνιοι δεσμοί του με το φεστιβάλ του Clermont-Ferrand και η αδιάλειπτη παρουσία του εκεί για πάνω από είκοσι χρόνια αποσκοπούν να καταστήσουν ακόμη πιο ισχυρή τη θέση των νέων Ελληνίδων και Ελλήνων δημιουργών και παραγωγών στον παγκόσμιο κινηματογραφικό χάρτη. Η Διεύθυνση Hellas Film του ΕΚΚ θα παρουσιάσει και φέτος τον συνολικό κατάλογο ελληνικών ταινιών μικρού μήκους και animation της πρόσφατης παραγωγής.
 
 
Η ελληνική παρουσία στο Φεστιβάλ
 
•Airhostess – 737 , σε σκηνοθεσία του Θανάση Νεοφώτιστου και παραγωγή Ιωάννας Μπολομύτη και Δημήτρη Τσακαλέα (Αργοναύτες). Η ταινία αυτή χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, μέσω του ΕΚΚ, στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος  Covid-19. H συμμετοχή της στο διεθνές διαγωνιστικό πρόγραμμα του Clermont-Ferrand είναι ένας ακόμη σταθμός στην ήδη πλούσια φεστιβαλική πορεία της, που περιλαμβάνει τα φεστιβάλ του Λοκάρνο, Σάντανς, Τορόντο.
•Nothing Holier Than a Dolphin, σε σκηνοθεσία της Ισαβέλλας Μαργάρα και παραγωγή της Κυριακής Βήρου (AdFab Productions). Έχει ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΕΚΚ. Κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο διεθνές διαγωνιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ.
•Έλα να σου πω, σε σκηνοθεσία και παραγωγή της Κατερίνας Φιλιώτου με συμπαραγωγό το ΕΚΚ. Είναι η πρώτη και μοναδική έως σήμερα ελληνική ταινία μικρού μήκους η οποία έχει τιμηθεί με το Grand Prix, το κορυφαίο βραβείο του Clermont-Ferrand (2001). Το Φεστιβάλ την επέλεξε φέτος να προβληθεί στο παράλληλο πρόγραμμά του Libido.
•Στο πρόγραμμα Euro Connection της Αγοράς του Φεστιβάλ θα παρουσιαστεί το κινηματογραφικό σχέδιο Γραμβούσα, σε σκηνοθεσία Σταύρου Πετρόπουλου και παραγωγή Λεωνίδα Κωνστανταράκου (Alaska Films), το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από το ΕΚΚ στο πλαίσιο του Προγράμματος Παραγωγής Μικρού Μήκους. Το ΕΚΚ, το οποίο είναι συνεργάτης του Euro Connection, είχε προτείνει τη συμμετοχή του σχεδίου αυτού στο Φεστιβάλ.
 
Η δυναμική παρουσία των νέων Ελληνίδων και Ελλήνων δημιουργών στο Διεθνές Φεστιβάλ του Clermont-Ferrand (από τις 27 Ιανουαρίου έως τις 4 Φεβρουαρίου 2023) τιμά την χώρα μας, καταδεικνύοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο τους σε σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις. Το ΕΚΚ τους συγχαίρει και τους εύχεται καλή επιτυχία με την πεποίθηση ότι θα συνεχιστεί  η Άνοιξη της ελληνικής ταινίας μικρού μήκους.
 
 
 
 
Ο Ερρίκος Ανδρέου υπήρξε δημιουργικός άνθρωπος, με ευαισθησία και χαμηλούς τόνους, υψηλή αίσθηση επαγγελματισμού και πνεύμα εξωστρέφειας. Παρουσίασε την πρώτη ταινία του, το αστυνομικό θρίλερ «Εφιάλτης», το 1961, στη 2η Εβδομάδα Ελληνικού Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη καλλιεργώντας υψηλές προσδοκίες για το μέλλον του. Ακολούθησαν η «Επιστροφή» και ο «Διχασμός», το 1965, και άλλες ταινίες ανάμεσα στις οποίες και το ιστορικό δράμα «Παπαφλέσσας», το 1971, το οποίο σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία. Λίγα χρόνια μετά, το 1976, γύρισε το ερωτικό θρίλερ «Αγκίστρι», έχοντας ως φιλοδοξία του η ταινία αυτή να γίνει αποδεκτή από το διεθνές κοινό.
Ο Ερρίκος Ανδρέου υπηρέτησε την κινηματογραφία μας και από θεσμική θέση, ως Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου κατά την περίοδο 1989 – 1991, εργαζόμενος για την ανάπτυξη της παραγωγής και την προώθηση της ελληνικής ταινίας.
Το ΕΚΚ εκφράζει τα βαθιά συλλυπητήριά του στη σύζυγό του Νόρα Βαλσάμη, στον γιο του Ερρίκο τζούνιορ και την υπόλοιπη οικογένειά του.
 
Μία ιστορία του μελοδράματος στον ελληνικό κινηματογράφο θα μπορούσε να είναι το πάνθεον των ηθοποιών που ταυτίστηκαν με τις πιο δημοφιλείς ταινίες του. Ο Νίκος Ξανθόπουλος υπήρξε η πιο αναγνωρίσιμη κι αγαπημένη ανδρική περσόνα του λαϊκού μελό που ευδοκίμησε κατά την περίοδο της εμπορικής άνθισης του κλασικού πια ελληνικού κινηματογράφου. Στις ταινίες του Νίκου Ξανθόπουλου υπερίσχυε το όνειρο μιας Ελλάδας, η οποία πρόβαλε τις αξίες του μόχθου και της εντιμότητας, αλλά και τη νοσταλγία για τις χαμένες πατρίδες.
Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου εκφράζει τα βαθιά συλλυπητήριά του στους οικείους του.
 
Την Τρίτη 17/1/2023, στις 12:00 στην ΕΣΗΕΑ πραγματοποιήθηκε η Συνέντευξη Τύπου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ) με θέμα την παρουσίαση και πλοήγηση στην εκπαιδευτική κινηματογραφική πλατφόρμα CINEDU, η οποία υπάγεται στο έργο «Ψηφιακή πλατφόρμα κινηματογραφικών ταινιών για τα σχολεία» και υλοποιείται από το ΕΚΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Το CINEDU είναι μια πλατφόρμα streaming ταινιών για τα σχολεία, σχεδιασμένη για να συστήσει τον κινηματογράφο ως εκπαιδευτικό εργαλείο για μια πληρέστερη στήριξη των μαθημάτων σε όλες τις βαθμίδες. Παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς και μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε έναν κατάλογο τουλάχιστον 92 σύγχρονων ταινιών και σε πρωτότυπο συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ειδικά διαμορφωμένο για χρήση στο πλαίσιο των σχολικών μαθημάτων. 
 
Κατά τη Συνέντευξη Τύπου ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚ Μάρκος Χολέβας αναφέρθηκε στην πρόθεση του φορέα να εισάγει μεθοδικά και συστηματικά τον κινηματογράφο ως ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο, αποσκοπώντας παράλληλα στην προβολή και διάδοσης της κινηματογραφικής τέχνης στην Ελλάδα. «Άμεση προτεραιότητα του παρόντος Δ.Σ ήταν να μην χαθούν τα χρήματα του ΕΣΠΑ, μια επιλέξιμη δαπάνη ύψους 1.418.964 €, και μαζί τους η ευκαιρία να επενδύσουμε σε ένα ψηφιακό έργο πανελλαδικής εμβέλειας, ισότιμα προσβάσιμο σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Σήμερα, παρουσιάζοντας την πλατφόρμα CINEDU, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι στην αφετηρία μιας νέας διαδρομής, αυτήν της διασύνδεσης κινηματογράφου και εκπαίδευσης, που φέρνει την Ελλάδα κοντά σε μια πραγματικότητα την οποία εδώ και πολλά χρόνια βιώνουν εκπαιδευτικοί και μαθητές σε άλλες  χώρες της Ευρώπης. Είμαι βέβαιος πως οι εκπαιδευτικοί μας θα αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο την ευκαιρία αυτή για να οξύνουν την κριτική σκέψη των παιδιών και των νέων, οι οποίοι αποτελούν χρήστες της τεχνολογίας που παράγει εικόνες».
 
Η Γενική Διευθύντρια του ΕΚΚ, Αθηνά Καρτάλου, αναφέρθηκε στη σημασία της ύπαρξης μιας τέτοιας πλατφόρμας στην Ελλάδα. «Η Ψηφιακή Πλατφόρμα CINEDU δίνει στον κινηματογράφο  μια θέση στην εκπαίδευση προτείνοντας έναν σύγχρονο τρόπο ένταξής του στη σχολική πραγματικότητα όχι ως αντικείμενο μάθησης, αλλά ως μέσο καλύτερης κατανόησης άλλων μαθημάτων. Επιπλέον, είναι ιδιαίτερη η χαρά μου που το ΕΚΚ προσφέρει τις δυνατότητες αυτής της ψηφιακής πλατφόρμας στα σχολεία όλης της Ελλάδας, με ισότιμη και καθολική πρόσβαση, και μάλιστα δωρεάν. Σχολεία από περιοχές που ενδεχομένως να μην διαθέτουν κινηματογραφικές αίθουσες, μπορούν πλέον να παρακολουθήσουν σημαντικές ταινίες και οι μαθητές να εισαχθούν στη μαγεία του κινηματογράφου. Από τη Φολέγανδρο, όπου έγινε η πρώτη προβολή ταινίας, μέχρι τις Πρέσπες και από το Σουφλί μέχρι τα Ανώγεια, δάσκαλοι και δασκάλες, καθηγητές και καθηγήτριες είναι σε θέση πλέον να οργανώνουν προβολές μιας ταινίας που θα συνδέεται με το μάθημά τους και να αξιοποιούν το συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό».
 
Ο Γενικός Συντονιστής του Έργου, Ηλίας Τασόπουλος παρουσίασε το έργο και τους στόχους του. «Το ΕΣΠΑ εισβάλλει πλέον στον οπτικοακουστικό χώρο. Ο κόσμος των έργων που πρέπει να εκτελεστούν, των υποέργων και των αντίστοιχων πακέτων εργασίας, έχει γίνει καθημερινότητα για το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, που κλήθηκε να φέρει εις πέρας μία μεγάλη πρωτοβουλία: να μπορούν οι μαθητές να δουν εύκολα ταινίες της ελληνικής και της παγκόσμιας φιλμογραφίας, να μπουν τα παιδιά στην τέχνη του κινηματογράφου, οι ταινίες και τα θέματα που πραγματεύονται να γίνουν κομμάτι της συζήτησης των παιδιών και των εφήβων. Για να επιτευχθούν αυτά, οι στόχοι της Πράξης του ΕΣΠΑ είναι να υπάρχουν:
•τουλάχιστον 92 ταινίες στο CINEDU με δικαιώματα χρήσης για 5 χρόνια, για εκπαιδευτικό σκοπό και με γεωγραφικό περιορισμό την Ελλάδα.
•Εκπαιδευτικό υλικό, που συνοδεύει κάθε ταινία με κείμενα, οπτικοακουστικά αποσπάσματα, ασκήσεις κι άρθρα.
•10 εκπαιδευτικές ταινίες (7-10 λεπτών) που εισάγουν τους μαθητές στον κόσμο της έβδομης τέχνης.
Η δημόσια λειτουργία της πλατφόρμας ξεκίνησε στο τέλος του 2022 και πρόκειται να εμπλουτίζεται με καινούργιο υλικό μέχρι το τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς. Τα δικαιώματα θέασης των προσφερόμενων ταινιών έχει προβλεφθεί να διαρκούν για τουλάχιστον 5 χρόνια, ώστε η ελληνική πολιτεία να μπορέσει να χτίσει πάνω σε ένα μεγαλεπήβολο έργο που θα ολοκληρωθεί το 2023».
 
Η Υπεύθυνη Συντονισμού της Πλατφόρμας και Επίβλεψης Σχολικών Προβολών Θεοδώρα Μαλλιαρού πλοηγήθηκε ζωντανά στην πλατφόρμα αναδεικνύοντας τον τρόπο χρήσης της αλλά και τα περιεχόμενα της πλατφόρμας. 
 
 
 
 

Αθήνα, 10.01.2023

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ:

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΕΚΚ 5/2022

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» (Υποέργο 4)

 

Υπεβλήθη ηλεκτρονικά, στις 05/01/2023, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο αίτημα διευκρινίσεων από εγγεγραμμένο στο σύστημα οικονομικό φορέα, με το περιεχόμενο που ακολουθεί. Μετά από την ερώτηση τίθεται η σχετική απάντηση (με υπογράμμιση).

 

Διευκρινιστική ερώτηση

2. 2.4 Καταλληλότητα

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.

Ερώτημα: Μπορεί το φυσικό ή νομικό πρόσωπο να έχει ως ΣΥΝΑΦΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ (59.11.11.01)

Απάντηση στην ερώτηση: Ναι.

 

Διευκρινιστική ερώτηση

2.2.6 Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα:

Αναφέρεται απαιτούμενη εμπειρία παραγωγής 2 μεγάλου μήκους ή 3 μικρού μήκους ταινιών.

“Εμπειρία στην παραγωγή τουλάχιστον τριών μικρού μήκους ταινιών ή δύο ταινιών μεγάλου μήκους, μία από τις οποίες να έχει βρει διανομή στις κινηματογραφικές αίθουσες της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ή σε πλατφόρμα streaming video on demand (VOD), ή να έχει συμμετάσχει σε διαγωνιστικό τμήμα σε ένα από τα φεστιβάλ που αναγράφονται”

Ερωτήματα:

  1. 1.Μπορεί η διαθέσιμη εμπειρία να αφορά 1 μεγάλου και 2 μεσαίου/ μικρού μήκους;

Απάντηση στην ερώτηση: Ναι.

  1. Το χρονικό διάστημα παραγωγής και παρουσίασης σε Φεστιβάλ δεν περιορίζεται από τη Διακήρυξη. Άρα μπορεί να αφορά ταινίες από αρχής άσκησης επαγγέλματος του καταθέτοντα οργανισμού;

Απάντηση στην ερώτηση 2: Ναι.

 

Διευκρινιστική ερώτηση

2.2.6 Ομάδα έργου

Ερώτημα: Μπορεί μέλος της ομάδας έργου να συμμετέχει σε περισσότερες από μία προτάσεις διαφορετικών οργανισμών;

Απάντηση στην ερώτηση: Ναι, υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων των παραγράφων 2.4.6.ε και 2.2.3.4.γ της Διακήρυξης.

Ερώτημα: Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης που θα δώσει και την μία ελάχιστη συνέντευξη (σελ. 48) θα μπορεί να ταυτίζεται με τον κινηματογραφιστή ειδικότητας όπου αυτός είναι απαραίτητος/η;

Απάντηση στην ερώτηση: Όχι. Θεωρείται απαραίτητο η ομάδα που οργανώνει τη συνέντευξη να είναι ανεξάρτητη από τον/την καλλιτέχνη/ιδα που δίνει τη συνέντευξη.

 

Διευκρινιστική ερώτηση

2.2.9

B4

Τα δικαιολογητικά βεβαίωσης συμμετοχής ταινίας σε φεστιβάλ μέσω του προγράμματος/ ή φυλλαδίων ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα λόγω του ότι η ψηφιακή έκδοση δεν ήταν ακόμα διαθέσιμη και τα έντυπα να έχουν απωλεσθεί/ φθαρεί.

Μπορεί να προσκομισθεί αίτημα προς το αρμόδιο Φεστιβάλ για να παραξει την σχετική σελίδα καταχώρησης της ταινίας από το αρχείο των εκδόσεων του σε περίπτωση που δεν απαντηθεί έγκαιρα το αίτημα αυτό;

Απάντηση στην ερώτηση: Όχι, δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των αποδεικτικών μέσων που προβλέπει η Διακήρυξη.

 

Διευκρινιστική ερώτηση

Σχετικά με τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αποσπάσματα από ταινίες πλειοψηφικής συμπαραγωγής του ΕΚΚ ή από ταινίες που έχουν ήδη επιλεγεί για την πλατφόρμα CINEDU;

Απάντηση στην ερώτηση: Ναι.

Κι αν ναι, θα επιβαρυνθεί η εταιρεία παραγωγής με το κόστος εκκαθάρισης δικαιωμάτων, ή θα εκχωρηθεί στην πλατφόρμα το δικαίωμα χρήσης αποσπασμάτων χωρίς επιπλέον χρέωση; (αφού αφορά εκπαιδευτικούς και όχι εμπορικούς σκοπούς).

Απάντηση στην ερώτηση: Για τη διαμόρφωση της προσφοράς, θα ληφθεί υπόψη ότι ο υποψήφιος ανάδοχος θα καταβάλει πλήρη δικαιώματα.

Για πόσο διάστημα θα είναι διαθέσιμο διαδικτυακά το υλικό αυτό; Θα υπάρχει γεωγραφικός περιορισμός για την online προβολή των εκπαιδευτικών βίντεο, ή θα είναι διαθέσιμα παντού;

Απάντηση στην ερώτηση: Δεν θα υπάρχει χρονικός ούτε γεωγραφικός περιορισμός στη διαδικτυακή διάθεση του υλικού.

 

Διευκρινιστική ερώτηση

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Όσον αφορά την παραγωγή της πρωτότυπης μυθοπλαστικής σκηνής που θα περιλαμβάνεται σε κάθε εκπαιδευτικό βίντεο, υπάρχουν κάποιες επιπλέον απαραίτητες προδιαγραφές; (πέρα από το ότι η σκηνή θα πρέπει να σχετίζεται με τη θεματική κάθε βίντεο, καθώς και να είναι γυρισμένη σε HD).

Απάντηση στην ερώτηση: Όχι.

Δεδομένου ότι οι αιτούμενες διευκρινίσεις δεν ήταν δυνατό να απαντηθούν εντός της προθεσμίας που ορίζεται στη Διακήρυξη 5/2022, βάσει του άρθρου 2.1.3, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, όπως προβλέπεται στο προαναφερθέν άρθρο, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών. Συνεπώς:

-     η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι: 16.01.2023 και ώρα 11.00 π.μ. και

-     η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στις 16.01.2023 και ώρα 13.00 μ.μ.

Οι ανωτέρω διευκρινίσεις θα αναρτηθούν στο σύστημα και θα δημοσιευθούν επίσης, μαζί με τη νέα καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ.

 

Η Γενική Διευθύντρια

Αθηνά Καρτάλου

Η νέα πλατφόρμα streaming ταινιών για τα σχολεία του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου ξεκίνησε τη λειτουργία της.
Το CINEDU είναι μια πλατφόρμα streaming ταινιών για τα σχολεία, σχεδιασμένη για να συστήσει τον κινηματογράφο ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς και μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε έναν κατάλογο τουλάχιστον 92 σύγχρονων ταινιών, ελληνικής, ευρωπαϊκής αλλά και διεθνούς παραγωγής, μικρού και μεγάλου μήκους, ντοκιμαντέρ και animation. Παράλληλα, θα παρέχει πρόσβαση σε πρωτότυπο συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ειδικά διαμορφωμένο για χρήση στο πλαίσιο των σχολικών μαθημάτων. Το CINEDU φιλοδοξεί να προσφέρει έναν εναλλακτικό τρόπο προσέγγισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας με στόχο να εισάγει τον κινηματογράφο στα σχολεία.
Η πλατφόρμα θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες ταινίες για προβολή και μελέτη στο πλαίσιο των μαθημάτων του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών του δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Το περιεχόμενο θα είναι διαθέσιμο για τους εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες μετά από εγγραφή, ενώ θα παρέχεται αδιάλειπτη τεχνική υποστήριξη με τη μορφή helpdesk. Με στόχο την εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης, οι ταινίες θα υποτιτλιστούν, ενώ αυτές που απευθύνονται σε νεότερο κοινό, θα μεταγλωττιστούν.
To έργο «Ψηφιακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία» συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
Περιηγηθείτε στην πλατφόρμα: https://tinyurl.com/4m396rzf
Η πρόσβαση στις ταινίες και στο εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές μετά τη σχετική εγγραφή τους.
Ακολουθήστε το CINEDU στο Facebook: https://tinyurl.com/bmdrk4kb & στο Instagram: https://tinyurl.com/2p9cbkx9
Ο «Τιτανικός Ωκεανός» της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό ταμείο Eurimages με το ποσό των 500.000 €. Το κινηματογραφικό αυτό σχέδιο έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και το Ελληνογαλλικό Ταμείο ενίσχυσης συμπαραγωγών. Παραγωγός είναι η Μαρία Δρανδάκη (Homemade Films). Εκτός της Ελλάδος και της Γαλλίας, στην παραγωγή του «Τιτανικού Ωκεανού» (Titanic Ocean) συμμετέχουν η Ρουμανία, η Γερμανία και η Ισπανία. 
Στην 3η αξιολόγηση συμπαραγωγών για το 2022, το Eurimages ανακοίνωσε την ενίσχυση 24 κινηματογραφικών σχεδίων με το συνολικό ποσό για αυτά να ανέρχεται σε 6.707.000 €. Ανάμεσά τους βρίσκονται 4 σχέδια ντοκιμαντέρ και 3 σχέδια animation. 
Ο κατάλογος των αποτελεσμάτων: https://tinyurl.com/3zbybjhv