Στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου χρηματοδοτικού κανονισμού, το Ε.Κ.Κ. ανακοινώνει τη διαδικασία της αξιολόγησης των προτάσεων που κατατέθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΚΚ e-services στην Α περίοδο καταθέσεων (με καταληκτικές ημερομηνίες 30/6 και 31/7) όλων των επιμέρους προγραμμάτων καθώς και την ομάδα αναγνωστών και μελών επιτροπών που θα αναλάβουν το έργο αυτό. 
Για τις ανάγκες των αξιολογήσεων και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος, συγκροτείται μια δεξαμενή από αναγνώστες (readers) οι οποίοι θα υπογράψουν με το ΕΚΚ σύμβαση παροχής υπηρεσιών διάρκειας μέχρι 30/11, στην οποία θα περιγράφονται οι αναλυτικοί όροι και τα ασυμβίβαστα. Η κάθε πρόταση θα εξετάζεται από τρεις αναγνώστες και ο κάθε αναγνώστης δε θα γνωρίζει ποιοι άλλοι δύο αξιολογούν το ίδιο σχέδιο με αυτόν. Τα ονόματα των τριών αναγνωστών του κάθε σχεδίου δε θα είναι κοινοποιήσιμα στους υποψήφιους, ώστε να ενισχυθεί το αμερόληπτο και αδιάβλητο της διαδικασίας και να μπορούν οι αναγνώστες να κάνουν την αξιολόγηση τους απρόσκοπτα και χωρίς παρεμβάσεις. Ειδικά για τα προγράμματα MICRO BUDGET και ΕΤΟΙΜΗ ΤΑΙΝΙΑ συστήνονται επιτροπές, όπως ορίζεται από τον κανονισμό, τα μέλη των οποίων προέρχονται από την ίδια δεξαμενή. 
Οι αναγνώστες θα εξετάζουν και θα αξιολογούν τους φακέλους υποψηφιότητας των σχεδίων με βάση τα βαθμολογικά κριτήρια, όπως αυτά έχουν οριστεί ξεχωριστά για κάθε πρόγραμμα στον κανονισμό. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής δύναται να αναθέτει στους αναγνώστες προτάσεις από διαφορετικά προγράμματα, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα ασυμβίβαστα που ορίζει η σύμβασή τους. Η ανάγνωση και αξιολόγηση των φακέλων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΚΚ e-services. Συμπληρωματικά της βαθμολόγησης των κριτηρίων οι αναγνώστες θα υποβάλουν για την κάθε πρόταση και το σκεπτικό της γνωμοδότησής τους. Οι αξιολογήσεις θα έχουν γνωμοδοτικό χαρακτήρα και ο μέσος όρος της βαθμολογίας του κάθε σχεδίου θα συνυπολογίζεται για την τελική εισήγηση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγής, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο κανονισμός για το κάθε πρόγραμμα. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά 40% και άνω ανάμεσα στις βαθμολογίες που έχει λάβει ένα σχέδιο από τουλάχιστον δύο από τους τρεις αναγνώστες, το σχέδιο θα ανατίθεται για αξιολόγηση και σε τέταρτο αναγνώστη και ο τελικός μέσος όρος του σχεδίου θα προκύπτει υπολογίζοντας τις αξιολογήσεις των τριών αναγνωστών με την πλησιέστερη βαθμολογία. 
Η δεξαμενή αναγνωστών περιλαμβάνει επαγγελματίες αναγνωρισμένου καλλιτεχνικού κύρους με μεγάλη εμπειρία, υποσχόμενους νέους δημιουργούς, προσωπικότητες των γραμμάτων και των τεχνών και άτομα ενημερωμένα για τις τρέχουσες κινηματογραφικές συνθήκες και τάσεις. Η παρακάτω λίστα αναγνωστών και μελών επιτροπών δύναται να συμπληρωθεί ή ανανεωθεί εάν κριθεί απαραίτητο για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.
 
1.ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (σεναριογράφος, σκηνοθέτις, παραγωγός) 
2.ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΖΟΓΛΟΥ (ηθοποιός, σκηνοθέτης)
3.ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΟΒΑΣΙΛΗ (ηθοποιός, σεναριογράφος, σκηνοθέτις)
4.ΜΑΡΚΟΣ ΓΚΑΣΤΙΝ (σκηνοθέτης, παραγωγός)
5.ΑΛΙΚΗ ΔΑΝΕΖΗ-KNUTSEN (σεναριογράφος, σκηνοθέτις) 
6.ΙΣΜΗΝΗ ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ (sales agent, σεναριογράφος)
7.ΚΩΣΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ (υπεύθυνος προγράμματος του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας-Νύχτες Πρεμιέρας, σκηνοθέτης) 
8.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΣΗΦΕΛΗΣ (σεναριογράφος, αναπληρωτής  καθηγητής σεναρίου στο Τμήμα Κινηματογράφου της σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ)
9.ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΜΜΙΤΣΗΣ (σεναριογράφος, σκηνοθέτης, παραγωγός)
10.ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ (σκηνοθέτης, αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Κινηματογράφου της σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ)
11.ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΙΑΜΠΑΣΑΚΟΣ (σεναριογράφος, σκηνοθέτης, παραγωγός)
12.ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΑΝΙΩΤΗ (σεναριογράφος, σκηνοθέτις, φωτογράφος)  
13.ΧΑΡΗΣ ΛΑΓΚΟΥΣΗΣ (σεναριογράφος, σκηνοθέτης, σκιτσογράφος) 
14.ΕΚΤΟΡΑΣ ΛΥΓΙΖΟΣ (σεναριογράφος, σκηνοθέτης, παραγωγός)
15.ΤΩΝΗΣ ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ (σεναριογράφος, σκηνοθέτης, παραγωγός)
16.ΒΑΡΔΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ  (σεναριογράφος, σκηνοθέτης) 
17.ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΥΜΟΥΡΗ (διευθύντρια φωτογραφίας)
18.ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ (σεναριογράφος, σκηνοθέτης)
19.ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΒΟΣ (πεζογράφος, μεταφραστής)
20.ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΤΡΩΝΗ (σεναριογράφος, σκηνοθέτις)
21.ΑΝΝΑ ΠΟΥΠΟΥ (θεωρητικός του κινηματογράφου)
22.ΝΑΤΑΣΑ ΣΕΓΚΟΥ (σεναριογράφος, κειμενογράφος)
23.ΓΙΩΤΑ ΦΕΣΤΑ (ηθοποιός)
 
Όσον αφορά το πρόγραμμα MICRO BUDGET, τα μέλη της επιτροπής θα εξετάσουν ξεχωριστά την κάθε πρόταση και στην συνέχεια θα συνεδριάσουν για να καταλήξουν ομόφωνα για κάθε σχέδιο, σε μία κοινή βαθμολόγηση των κριτηρίων που ορίζει ο κανονισμός. Έπειτα, η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής λαμβάνοντας υπόψιν τα σχόλια και την βαθμολογία της επιτροπής καθώς και τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, θα εισηγηθεί την τελική λίστα των ταινιών που εγκρίνονται για επιδότηση.
Τα μέλη για την επιτροπή του προγράμματος MICRO BUDGET είναι τα παρακάτω (αλφαβητικά):
 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΙΑΜΠΑΣΑΚΟΣ (σκηνοθέτης, σεναριογράφος, παραγωγός)
ΕΚΤΟΡΑΣ ΛΥΓΙΖΟΣ (σκηνοθέτης, σεναριογράφος, παραγωγός)
ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ (σκηνοθέτης, σεναριογράφος)
 
Όσον αφορά το πρόγραμμα ΕΤΟΙΜΗ ΤΑΙΝΙΑ, τα μέλη αφού δουν τα υποβληθέντα έργα, θα συνεδριάσουν και λαμβάνοντας υπόψιν τα κριτήρια που ορίζονται από τον κανονισμό θα καταλήξουν ομόφωνα σε μια αξιολογική κατάταξη όλων των ταινιών. Στη συνέχεια η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής λαμβάνοντας υπόψιν τα σχόλια της επιτροπής, τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, τον αριθμό και την ποιότητα των ταινιών θα εισηγηθεί τις τελικές εγκρίσεις ταινιών.
Τα μέλη για την επιτροπή του προγράμματος ΕΤΟΙΜΗ ΤΑΙΝΙΑ είναι τα παρακάτω (αλφαβητικά):
 
ΜΑΡΚΟΣ ΓΚΑΣΤΙΝ (σκηνοθέτης, παραγωγός)
ΙΣΜΗΝΗ ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ (Sales agent, σεναριογράφος)
ΚΩΣΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ (υπεύθυνος προγράμματος του Διεθνούς Φεστιβάλ Κιν/φου της Αθήνας- Νύχτες Πρεμιέρας, σκηνοθέτης)
 
Κάθε μέλος επιτροπής ή αναγνώστης δεσμεύεται με την υπογραφή σύμβασης ότι θα τηρήσει τα προβλεπόμενα ασυμβίβαστα και θα απέχει από την αξιολόγηση πρότασης στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- όταν του ανατίθεται προς αξιολόγηση πρόταση που έχει υποβληθεί στα πλαίσια προγράμματος, στο οποίο συμμετέχει και ο ίδιος με οποιοδήποτε τρόπο, δηλαδή είτε έχει υποβάλει πρόταση είτε έχει πάρει προέγκριση ή οριστική έγκριση, ή το ιδιωτικό συμφωνητικό χρηματοδότησης που έχει υπογράψει με το Ε.Κ.Κ. είναι σε εξέλιξη.
- όταν είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού, με κάποιον από τους υποψηφίους που αξιολογεί.
- όταν συνδέεται η αξιολόγηση της υποψήφιας πρότασης με ικανοποίηση προσωπικού του συμφέροντος.
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Παρότι σεβόμαστε την ανησυχία σας για την τύχη των υλικών που βρίσκονταν στις αποθήκες του ιστορικού κτηρίου της οδού Χίου 53, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το λόγο, για τον οποίο αυτή εκδηλώνεται τώρα που αυτά διασώθηκαν από τεκμηριωμένο κίνδυνο καταστροφής και φυλάσσονται προσωρινώς στους χώρους κρατικού φορέα ο οποίος, μεταξύ άλλων, έχει ως σκοπό την προστασία της κινηματογραφικής τέχνης, και όχι όσο βρίσκονταν στο κτίριο της οδού Χίου, σε μη ελεγχόμενες συνθήκες. 
Αδυνατούμε να αντιληφθούμε ποιο είναι ακριβώς το στοιχείο που σας ανησυχεί και πού εδράζονται τα όσα αναφέρονται στις δύο επιστολές που στείλατε στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου στις 28/7/2021 και 3/8/2021. 
Αν κάποιος προτίθεται να δράσει εξωθεσμικά, δεν το κάνει παρουσία πυροσβεστικής και πληρεξουσίων δικηγόρων, δεν έρχεται σε επίσημη επικοινωνία με άλλους κρατικούς φορείς και, εν τέλει, δεν καταγράφει αναλυτικά το υλικό που διέσωσε και σίγουρα δεν γνωστοποιεί τις ενέργειές του μέσω Δελτίου Τύπου.
 
Πιο συγκεκριμένα και για να μην εξυφαίνονται σενάρια και συνωμοσίες:
Η ίδια η πληρεξούσια δικηγόρος των ιδιοκτητών του κτιρίου της οδού Χίου, κα. Χ. Πηγάκη,  ήταν που προσέγγισε το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και επισήμανε τον άμεσο κίνδυνο για τα υλικά εικόνας και ήχου, έχοντας λάβει την έκθεση πιστοποιημένης ελληνογερμανικής εταιρείας SUK, με θέμα: «Αντιμετώπιση διαρροής επικίνδυνων αποβλήτων». 
Στην εν λόγω έκθεση, με ημερομηνία 21/7/2021, μεταξύ άλλων,  αναφέρεται:
«Από τον οπτικό έλεγχο των εγκαταστάσεων διαπιστώθηκαν:
•Αναθυμιάσεις και καπνοί με έντονη οσμή πιθανότατα πτητικών οξέων σε μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεων.
•Διαρροή χημικών άγνωστης σύστασης στο δάπεδο (αρμοί πλακιδίων), πιθανότατα ισχυρών οξέων.
•Δεξαμενές για αποθήκευση χημικών, άγνωστου περιεχομένου για τις οποίες δεν ήταν δυνατός ο έλεγχος περιεχομένου λόγω και των έντονων αναθυμιάσεων στο χώρο.
•Διάφοροι περιέκτες (μπιτόνια, βαρέλια) με χημικά άγνωστης σύστασης.
Σχετικά με τις αναθυμιάσεις, προφανώς υφίσταται διαρροή χημικών από δεξαμενές και σιφώνια. Η διαρροή αυτή είναι πλέον εκτεταμένη με αποτέλεσμα τα χημικά να αναβλύζουν στο δάπεδο, και λόγω της πτητικότητάς τους, δημιουργούν αναθυμιάσεις και την έντονη οσμή οξέων στο χώρο. … Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αυτοψίας, η κατάσταση εγκυμονεί κινδύνους για τους παρευρισκόμενους και θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η παρουσία ατόμων στους χώρους και ειδικά στο δωμάτιο της διαρροής.»
 
Η πληρεξούσια δικηγόρος των ιδιοκτητών του κτηρίου κάλεσε την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενημέρωσε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και επέτρεψε την είσοδο στο χώρο και ήταν παρούσα καθόλη τη διάρκεια απομάκρυνσης των υλικών προκειμένου αυτά να διασωθούν. 
 
Με βάση αυτά τα δεδομένα και αφού είχε προηγηθεί επικοινωνία με το Εθνικό Κέντρο Οπτικoακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας – ΕΚΟΜΕ, το οποίο δεν ήταν δυνατό να παρέμβει άμεσα τη δεδομένη χρονική στιγμή, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, που έχει ως σκοπό την προστασία της κινηματογραφικής τέχνης, έλαβε εντολή ως εποπτευόμενος φορέας, από το Υπουργείο Πολιτισμού, να διασώσει τα υλικά που βρίσκονταν, επί σειρά ετών, στον παντελώς ακατάλληλο και καταφανώς επικίνδυνο χώρο του κτιρίου της οδού Χίου 53, απομακρύνοντας και μεταφέροντας αυτά, προς προσωρινή φύλαξη και αποθήκευση στους χώρους του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, στους οποίους αδιαμφισβήτητα επικρατούν καλύτερες συνθήκες.
Άλλωστε αυτό προβλέπει και το άρθρο 81 του Ν.4674/2020, που ορίζει ότι το ΕΚΟΜΕ μπορεί να συνεργάζεται με οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο φορέα για τη διάσωση οπτικοακουστικού υλικού που κινδυνεύει. Συγκεκριμένα, το εν λόγω άρθρο αναφέρει μεταξύ άλλων «Στην περίπτωση που το οπτικοακουστικό υλικό φυλάσσεται σε ακατάλληλες συνθήκες με κίνδυνο καταστροφής, το ΕΚΟΜΕ δύναται να επεμβαίνει για τη διάσωση, προστασία και ένταξη του υλικού αυτού στο εθνικό αποθετήριο οπτικοαουστικών αρχείων με τη μορφή ψηφιακού αρχείου και να συνεργάζεται προς τον σκοπό αυτόν με κάθε συναρμόδιο φορέα.»
Σε αυτό άλλωστε εδράζεται και η αναφορά στο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο μάλιστα ξεκάθαρα ανέφερε: «διασώθηκαν και βρίσκονται πλέον στα χέρια του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, προκειμένου να  γίνει αναλυτική καταγραφή και εν συνεχεία να προχωρήσουν αρμοδίως οι προβλεπόμενες διαδικασίες».
Άρα:
1.υπήρχε επιβεβαιωμένη διαρροή χημικών
2.υπήρχε άδεια των ιδιοκτητών του κτηρίου οι οποίοι κάλεσαν και την Πυροσβεστική και η είσοδος στο χώρο έγινε παρουσία της νομικής εκπροσώπου τους
3.υπήρχε επικοινωνία και συνεννόηση με το ΕΚΟΜΕ
4.υπήρξε ρητή εντολή από το ΥΠΠΟΑ που εποπτεύει το ΕΚΚ
5.έγιναν όσα προβλέπει η νομοθεσία σε τέτοιες περιπτώσεις
6.ξεκαθαρίστηκε εξαρχής ότι το υλικό θα καταλογραφηθεί 
7.η όλη διαδικασία υπήρξε απόλυτα διαφανής αφού ανακοινώθηκε μέσω Δελτίου Τύπου  
 
Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
για άλλη μια φορά είμαστε αναγκασμένοι να δηλώσουμε, το αυτονόητο, δηλαδή ότι ουδεμία πρόθεση έχει το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου να παρακρατήσει τα εν λόγω υλικά ή να τα στερήσει από τους νόμιμους ιδιοκτήτες τους. Αντιθέτως, αφού τα εν λόγω υλικά, για πρώτη φορά μετά από πολλά έτη, καταλογραφηθούν, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες θα αποδοθούν στους ιδιοκτήτες τους. 
Ελπίζουμε να συμβάλλετε κι εσείς με τις ενέργειες σας στο να ενημερωθούν και κινητοποιηθούν οι νόμιμοι κάτοχοι δικαιωμάτων επί των υλικών, που για χρόνια βρίσκονταν διάσπαρτα και έκθετα σε ακατάλληλους χώρους και αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της οπτικοακουστικής μας κληρονομιάς.
 
Με εκτίμηση 
Το Δ.Σ του ΕΚΚ    
 
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το διήμερο fam trip που διοργάνωσε το Hellenic Film Commission του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (Ε.Κ.Κ.) στις 23 και 24 Ιουλίου 2021, για τους προσκεκλημένους ομιλητές-εκπαιδευτές του Location Management Workshop, όλοι μέλη του Location Managers Guild International (LMGI), πριν την επιστροφή τους στις Η.Π.Α. και το Ηνωμένο Βασίλειο.
 
Η JJ Levine, 1η αντιπρόεδρος τoυ LMGI, η Alison A. Taylor, 2η αντιπρόεδρος του LMGI και ο Dan Connolly, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του LMGI, είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τοποθεσίες της ηπειρωτικής Ελλάδας, συγκεκριμένα στην Ήπειρο και σε δύο νησιά των Κυκλάδων. 
Η πρώτη μέρα του ταξιδιού ξεκίνησε με μια ξενάγηση στα Ζαγοροχώρια, τα πετρόχτιστα παραδοσιακά χωριά στο Ζαγόρι της Ηπείρου, φημισμένα για την ιστορική και αρχιτεκτονική τους κληρονομιά. Οι προσκεκλημένοι location managers επισκέφθηκαν τα χωριά Αρίστη, Μεγάλο Πάπιγκο και Μονοδένδρι, καθώς και το Φαράγγι του Βίκου στο Γεωπάρκο Βίκου -Αώου (προστατευμένο από την UNESCO), ένα τοπίο ανεξάντλητου τουριστικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος. Μετά την Ήπειρο, οι προσκεκλημένοι μας πέταξαν πάνω από τα Μετέωρα, τον μεγαλύτερο αρχαιολογικό χώρο στην Ελλάδα σε επίπεδο έκτασης, προστατευμένο μνημείο από την UNESCO και επισήμως ιερό τόπο για την Ελλάδα από το 1995. Στη συνέχεια, έφτασαν στην Σαντορίνη όπου είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν την εκπληκτική ηφαιστειακή θέα στην Καλντέρα. 
Την δεύτερη μέρα του ταξιδιού,  location managers έφτασαν στην Μήλο, ακόμη ένα νησί των Κυκλάδων διαμορφωμένο από το ηφαιστειακό παρελθόν του. Η εκτενής περιήγηση αυτής της ημέρας περιελάμβανε εξερευνήσεις στις φημισμένες παραλίες Σαρακήνικο και Κλέφτικο, με τους λευκούς βραχώδεις σχηματισμούς τους, τα σμαραγδένια νερά και τις σπηλιές που έχουν διαβρωθεί από τη θάλασσα, περίπατο στην Πλάκα και επίσκεψη στο μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό ορυχείο μπεντονίτη, καθώς και στο καταφύγιο του β΄ παγκοσμίου πολέμου στον Αδάμαντα. 
Αυτό το ταξίδι εξοικείωσης σε επιλεγμένες ελληνικές τοποθεσίες για τους τρεις διακεκριμένους location managers με 20ετή εμπειρία σε παραγωγές του Χόλιγουντ, αποσκοπούσε στην προβολή της Ελλάδας ως μιας χώρας με μοναδικά τοπία ικανά να φιλοξενήσουν διαφορετικά είδη διεθνών οπτικοακουστικών παραγώγων και στη διασύνδεση επαγγελματιών του εξωτερικού με το ελληνικό Industry Guide. 
 
 
 
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Location Management Workshop που συνδιοργάνωσαν το Hellenic Film Commission του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και το 10ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου, στο πλαίσιο του συνεδρίου Location Greece, στις 20 και 21 Ιουλίου 2021 στην Αναργύρειο και Κοργιαλένειο Σχολή στις Σπέτσες.
Το Location Management Workshop πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Location Managers Guild International (LMGI). 
 
Στην έναρξη της εκδήλωσης χαιρέτισε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου, Μπάμπης Τσούτσας, ο οποίος σημείωσε τη σημασία του πρώτου αυτού Συνεδρίου που εστιάζει στις παραμέτρους προσέλκυσης διεθνών παραγωγών στην Ελλάδα. Ακολούθως, η διευθύντρια του Hellenic Film Commission του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Βένια Βέργου, τόνισε τον καθοριστικό ρόλο που έχουν oι location managers στην επιτυχία των παραγωγών και τη δέσμευση του Hellenic Film Commission να αναδεικνύει το έργο τους συστηματικά. Επίσης, σημείωσε τη σημασία του Location Managers Guild International, οι επίμονες προσπάθειες του οποίου οδήγησαν στην ισότιμη αναγνώριση του location department στις λίστες cast & crew του imdb. Στη συνέχεια καλωσόρισε και παρουσίασε τους τρεις ομιλητές-εκπαιδευτές, ο κάθε ένας από τους οποίους έχει πάνω από 20ετή εμπειρία σε παραγωγές του Χόλιγουντ.
 
Η JJ Levine, 1η αντιπρόεδρος τoυ LMGI, με έδρα τις Η.Π.Α., έχει εργαστεί σε εκατοντάδες διαφημιστικά σποτ και οι πολυάριθμες δουλειές της περιλαμβάνουν το Diary of a Future President, καθώς και τις ταινίες Sunnyside, Gumshoe, The Mayor, What About Barb και Future Man. Η Levine ολοκλήρωσε πρόσφατα την ταινία The Eternals της Marvel και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε προετοιμασία για την ανώνυμη τηλεοπτική σειρά της Maya Rudolph της Apple. Έχει λάβει πολλά βραβεία καλύτερης τοποθεσίας, μεταξύ των οποίων αυτά του COLA (California On Location) και του Location Managers Guild International και έχει τιμηθεί από τον δήμαρχο του Λος Άντζελες για το έργο της στην πόλη αυτή. Η Levine έχει ηγετική δράση στον τομέα της και είναι μέλος της Motion Picture Teamsters Steering Committee.  Σήμερα είναι 1η αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Location Managers Guild International (LMGI) και πρόεδρος της LMGI Marketing and Communications Committee. Πρόσφατα εγκαινίασε και συντονίζει την εξαιρετικά επιτυχημένη εκπαιδευτική σειρά στο Zoom, Coffee Tuesdays with the LMGI.
 
Η Alison A. Taylor, 2η αντιπρόεδρος του LMGI, με έδρα τις ΗΠΑ, είχε το προνόμιο να εργαστεί σε πολλά αναγνωρίσιμα έργα, όπως τα Training Day, The Soloist, The First Purge, Purge: Election Year, BAPS, Southland, Insecure και πολλά άλλα κατά τη διάρκεια της 25ετούς καριέρας της ως Location Manager για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Είναι εξαιρετικά υπερήφανη για τη δουλειά της στη σειρά The Underground Railroad που μόλις κυκλοφόρησε από τα Amazon Studios.  Πρόσφατα, η Alison ολοκλήρωσε τη δουλειά της στη συμπληρωματική φωτογράφηση για το Shang Chi and the Legend of the Ten Rings της Marvel.  Η Alison έχει κερδίσει τρία βραβεία California on Location (COLA) - που ψηφίστηκαν από τους συναδέλφους της για την αριστεία της δουλειάς της ως Location Manager.  Τα βραβεία της αφορούσαν τη δουλειά της στις ταινίες Southland, Straight Outta Compton και A Wrinkle in Time.  Είναι ενεργό μέλος των Hollywood Teamsters Local 399, του Location Managers Guild International (2η αντιπρόεδρος), του Behind the Scenes Mental Health and Suicide Prevention Initiative και του Alpha Gamma Omega, τμήμα του Alpha Kappa Alpha Sororority Incorporated.
 
Ο Dan Connolly, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του LMGI, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, έχει εργαστεί στο location department πάνω από 23 χρόνια, ξεκινώντας ως runner.  Ως ενεργός Location Manager για 20 από αυτά τα χρόνια, εργάζεται στην τηλεόραση, σε ταινίες και διαφημίσεις. Οι συνεργασίες του περιλαμβάνουν: Transformers: Morbius, Devs, War Machine και Phantom Thread.  Εργάστηκε επίσης ως εσωτερικός LM και σύμβουλος για τo Abu Dhabi Film Commission κατά τη διάρκεια μιας περιόδου άνθησης για την περιοχή αυτή (Fast and Furious 7, Star Wars). Είναι μέλος του UK Film & Broadcast Union (BECTU) ως μέλος της Location Branch Committee, και πρόσφατα εκλέχθηκε ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της LMGI. Ο Connolly είναι ενεργό μέλος της επιτροπής LMGI Coffee Tuesdays και ανυπομονεί για τις εξελίξεις στο Location Department στα επόμενα 20 χρόνια όντας αφοσιωμένος στην προώθηση της αριστείας στην επιλογή χώρων για γυρίσματα.
Κατά τη διάρκεια του διήμερου Workshop οι ομιλητές-εκπαιδευτές συζήτησαν τον καταλυτικό ρόλο που παίζουν στις διεθνείς παραγωγές σε χώρες υποδοχής, ενισχύοντας τις δεξιότητες των location managers στην Ελλάδα για την καλύτερη προσέλκυση και διευκόλυνση διεθνών παραγωγών. Ανέλυσαν τρόπους παρουσίασης των τοποθεσιών και τήρησης οργανωμένων βιβλιοθηκών ώστε να είναι σε θέση να έχουν άμεση δημιουργική ανταπόκριση και να μεταφέρουν άμεσα την οπτική γλώσσα. Εξήγησαν επίσης ότι, δεδομένου ότι κάθε τοποθεσία είναι ένα “event” για έναν location manager, οι δεξιότητές τους περιλαμβάνουν το να είναι διοργανωτές εκδηλώσεων, κινηματογραφιστές, διπλωμάτες, καταπατητές, εξερευνητές, δημιουργοί, μεγάλοι διαπραγματευτές, λογιστές κ.λπ. Οι συμμετέχοντες στο πάνελ υπογράμμισαν επίσης την απαιτητική διαδικασία διενέργειας  προϋπολογισμού, καθώς χρειάζεται να επεξεργαστούν οπτικά κάθε σκηνή και να διατρέξουν νοερά τα οπτικά μέσα που χρειάζονται. Τέλος, έκαναν πολύ σαφές ότι η δουλειά που κάνουν οι location managers είναι μια λεπτή γραμμή μεταξύ του πραγματικού και του κινηματογραφικού κόσμου. 
Τη δεύτερη ημέρα του εργαστηρίου, οι ομιλητές-εκπαιδευτές του εργαστηρίου είχαν την χαρά να συνοδεύονται από ένα άλλο μέλος του LMGI, τον Ravi Dube, έναν location manager με εκτεταμένη καριέρα και μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση μεγάλων location departments σε διάφορες ηπείρους, ο οποίος εργάζεται σε μια μεγάλη αμερικανική παραγωγή που πραγματοποιεί γυρίσματα στην Ελλάδα αυτή την περίοδο. Όλοι τους συζήτησαν συγκριτικές περιπτώσεις οπτικοακουστικών παραγωγών και μοιράστηκαν με τους συμμετέχοντες παραδείγματα και εμπειρίες από την καριέρα τους ως location managers. 
 
Το εργαστήριο παρακολούθησαν περισσότεροι από 25 επαγγελματίες της κινηματογραφικής κοινότητας, location managers, production managers και παραγωγοί, οι οποίοι θέλησαν να επεκτείνουν τις επαφές τους και τις γνώσεις τους σχετικά με τις απαιτήσεις μεγάλων διεθνών παραγωγών και συμπαραγωγών στην Ελλάδα. 
Όλες οι ομιλίες πραγματοποιήθηκαν στα αγγλικά και ήταν διαθέσιμες ψηφιακά μέσω live streaming τόσο στα κοινωνικά δίκτυα του φεστιβάλ όσο και του Hellenic Film Commission. Παράλληλα, υπήρχε η δυνατότητα για ερωτήσεις-απαντήσεις με τους συμμετέχοντες, δίνοντας την ευκαιρία για ανοιχτούς διαλόγους και ανταλλαγή πολυάριθμων απόψεων. 
 
 ΗΜΕΡΑ 1 (20/07/2021)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ - ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α1 & Α2
Παρουσιάζεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Location Managers Guild International, Alison A. Taylor, Dan Connolly και JJ Levine, η Εισαγωγή στις τοποθεσίες θα καλύψει τα βασικά στοιχεία της ανεύρεσης χώρων (scouting) και της διαχείρισης τοποθεσιών, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων όπως η ανατομία του τμήματος τοποθεσιών (locations department), οι τίτλοι και οι αρμοδιότητες του συνεργείου, η ροή εργασιών και το προφίλ / οι δεξιότητες που απαιτούνται για να είναι κανείς επιτυχημένος location scout και location manager.  Αυτή η ενότητα θα καλύψει επίσης την επικοινωνία στα γυρίσματα, καθώς και επιτυχημένες στρατηγικές αναζήτησης και τεχνικές για την υπέρβαση των εμποδίων κατά την αναζήτηση και την εξασφάλιση δύσκολων τοποθεσιών.
 
ΗΜΕΡΑ 2 (21/07/2021)
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΕΣ Β1 & Β2
Αυτή η ενότητα έχει σχεδιαστεί για επαγγελματίες του χώρου και της παραγωγής, καθώς και για όσους ενδιαφέρονται να κατανοήσουν καλύτερα το ρόλο του τμήματος τοποθεσιών.  Οι εισηγητές θα καλύψουν πιο προχωρημένες τεχνικές ανίχνευσης και διαχείρισης τοποθεσιών, με έμφαση στα "do's" και "don'ts" όταν γυρίζεται μια αμερικανική παραγωγή στην Ευρώπη.  Η παρουσίαση θα περιλαμβάνει τον τρόπο διαχείρισης των προσδοκιών και θα καλύψει την πληθώρα των πόρων που απαιτούνται από το τμήμα τοποθεσιών για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός έργου μεγάλης κλίμακας.  Αυτή η ενότητα θα καλύψει επίσης την ασφάλεια στα γυρίσματα (συμπεριλαμβανομένων των πρωτοκόλλων Covid-19), τo ψηφιακό scouting και τη σημασία της πολιτισμικής ευαισθητοποίησης.  
 
 
 
Ο Λευτέρης Δανίκας δεν είναι πια μαζί μας. Ο  θάνατός του προκαλεί  θλίψη στην κινηματογραφική μας κοινότητα αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Ο Λευτέρης Δανίκας ήταν ευαίσθητος, ανήσυχος πολιτικά και πάντα χαμηλών τόνων. Ένας κινηματογραφιστής με διεισδυτική ανθρωποκεντρική ματιά που διακρίνει το πλούσιο έργο του στο ντοκιμαντέρ, αλλά και τις δύο σημαντικές  ταινίες μυθοπλασίας μικρού μήκους που γύρισε: το «Ανατολικά της Εδέν» (1985) και τον «Τελευταίο Ταμπάκο» (2001).
Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου εκφράζει τα βαθιά συλλυπητήριά του στους οικείους του.
 

Ανακοίνωση για σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου με συνολικά επτά (7) συνεργάτες στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Συντονισμός, επικοινωνία με τα σχολεία, υποστήριξη χρήσης της πλατφόρμας, προβολή» της Πράξης «Ψηφιακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία» με κωδικό ΟΠΣ 5074743

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Διακύρηξη.

Το  Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ανακοινώνει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του τελευταίου προγράμματος του παλιού χρηματοδοτικού κανονισμού του, το οποίο αφορά ολοκληρωμένα κινηματογραφικά έργα που είχαν κατατεθεί από τον Οκτώβριο του 2017 έως 31 Ιανουαρίου 2021. Αξιολογήθηκαν 89  ταινίες μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ μεγάλου και μικρού μήκους και είκοσι έξι (26) από αυτές χρηματοδοτούνται με το συνολικό ποσό των 343.500€. Με την απόφαση αυτή κλείνει  ο κύκλος όλων των εκκρεμοτήτων αναφορικά με εγκρίσεις και προεγκρίσεις κινηματογραφικών σχεδίων, αλλά και με χρηματοδοτήσεις ολοκληρωμένων ταινιών.
Συνολικά φέτος, η παρούσα διοίκηση του ΕΚΚ έχει διαθέσει με τις αποφάσεις της  5.123.460€ στην ελληνική κινηματογραφική παραγωγή. Εάν δε στο ποσό αυτό προστεθούν και τα 3.800.000€, που δόθηκαν εκτάκτως από το ΥΠΠΟΑ μέσω των προγραμμάτων Covid -19, από περυσινό καλοκαίρι μέχρι σήμερα διατέθηκαν συνολικά στην κινηματογραφική κοινότητα  8.923.460€.
Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής του ΕΚΚ φιλοδοξεί να κάνει αποδοτικότερη τη λειτουργία της αφού στο εξής οι χρηματοδοτήσεις και ενισχύσεις των κινηματογραφικών σχεδίων και έργων  θα γίνονται με τον Νέο Κανονισμό Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων, που δημιουργεί νέα δεδομένα  για την ανάπτυξη της ελληνικής κινηματογραφίας και για την στήριξη και ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού της.
 
Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τον κατάλογο των 26 ταινιών που χρηματοδοτούνται
Οι τρεις κινηματογραφιστές, των οποίων οι προτάσεις δεν εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση,  είχαν καταθέσει την από 17.6.2021 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία ζητούσαν, μεταξύ άλλων, την έκδοση προσωρινής διαταγής η οποία να απαγορεύει στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου να εκτελέσει τις από 30.3.2021 και 28.4.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του, με τις οποίες χορηγήθηκαν εγκρίσεις και προεγκρίσεις χρηματοδοτήσεων, καθώς και την αναστολή κάθε πράξης εκταμίευσης χρηματοδοτικών κονδυλίων από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου για τα εγκριθέντα με τις άνω αποφάσεις σχέδια. Το ανωτέρω αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής συζητήθηκε την 2.7.2021 και απερρίφθη με την από 9.7.2021 διάταξη της κας Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών. 
Κατόπιν των ανωτέρω, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου συνεχίζει κανονικά την υπογραφή συμβάσεων για τη χρηματοδότηση των εγκεκριμένων προτάσεων.
 

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στο Πεκίνο ενημερώνει τους Έλληνες παραγωγούς κινηματογραφικών έργων όλων των ειδών αναφορικά με τη δυνατότητα που τους παρέχει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Πεκίνου να συμμετάσχουν δωρεάν στο onlinebooth της Ελλάδος στο φεστιβάλ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

  1. Να εγγραφούν οι ίδιοι έως τις 9 Ιουλίου 2021 στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ http://system.bjiff.com/market/loginController.do?login#

http://system.bjiff.com/market/loginController.do?entranceJsp&type=zs

  1. Να γνωστοποιήσουν στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Πεκίνο έως τις 9 Ιουλίου 2021 την επιθυμία τους για απόκτηση booth.

Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν στην αγγλική γλώσσα τα σχετικά κάθε υλικά (ταινίες, προτζεκτς) απευθείας στο Φεστιβάλ.

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Tel: +86-18500355623

+86-18500377391

Embassy of Greece in Beijing

Public Diplomacy Office

Guang Hualu 19

Chaoyang, Beijing 100600, China

Tel. +8610-8532 6958

Fax +8610-8532 6858

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

cell: 0086 13910571099

 

Πατήστε ΕΔΩ για το σχετικό έγγραφο 1

Πατήστε ΕΔΩ για το σχετικό έγγραφο 2

Πατήστε ΕΔΩ για το σχετικό έγγραφο 3

Ο θάνατος του Άγγελου Βισκαδουράκη αφήνει μεγάλο κενό στην ελληνική κινηματογραφία και μας βυθίζει σε θλίψη.
Ο Α. Βισκαδουράκης υπήρξε διακεκριμένος διευθυντής φωτογραφίας συμβάλλοντας στην αισθητική ποιότητα της ελληνικής ταινίας και στη διεθνή ακτινοβολία της. Η οξύτητα και η ευαισθησία του βλέμματός του τον έκαναν άξιο συνοδοιπόρο σημαντικών Ελλήνων και Ελληνίδων σκηνοθετών. Στάθηκε δίπλα στη Λουκία Ρικάκη («Ταξίδι στην Αυστραλία» το 1989, «Κουαρτέτο σε τέσσερις κινήσεις» το 1994), στον Βαγγέλη Σερντάρη («Βασιλική» το 1997), στον Κωνσταντίνο Γιάνναρη («Δεκαπενταύγουστος» το 2001, «Man at the Sea» το 2011). Για για το «Μan at the Sea» βραβεύτηκε από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου. 
Ο Α. Βισκαδουράκης ήταν ιδρυτικό μέλος του Greek Society of Cinematographers.
To Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου εκφράζει τα βαθιά του συλλυπητήρια στους οικείους του.
 
 
Η Ελλάδα  ταξιδεύει φέτος στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών με ενωμένες τις δυνάμεις της. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) και το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) συντονίζουν τη δράση τους στο Εθνικό Περίπτερο, που θα λειτουργήσει στο Φεστιβάλ από 6 έως 17 Ιουλίου 2021. Η κοινή τους παρουσία, απόδειξη της στρατηγικής συνεργασίας των δύο φορέων για δυναμική εθνική εκπροσώπηση σε σημαντικά διεθνή Φεστιβάλ και Αγορές, αποσκοπεί στην περαιτέρω ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Ελλάδας αναφορικά με την προσέλκυση διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών. 
Για την παρουσίαση και προώθηση της ελληνικής κινηματογραφίας, το ΕΚΚ, παραδοσιακά, όπως εδώ και πάνω από τρεις δεκαετίες, θα υποστηρίξει τις ταινίες και τα κινηματογραφικά σχέδια των Ελλήνων δημιουργών και παραγωγών που συμμετέχουν στα προγράμματα και στην Αγορά του Φεστιβάλ. Παράλληλα θα προβάλλει στους επισκέπτες του Εθνικού Περιπτέρου όλη την πρόσφατη ελληνική παραγωγή. Το ΕΚΚ επίσης θα παρουσιάσει το νέο πρόγραμμά του Location Scouting Support Program, που αποσκοπεί κυρίως στη διευκόλυνση αλλοδαπών παραγωγών που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν γυρίσματα στη χώρα μας.
Το ΕΚΟΜΕ, αξιοποιώντας τα δυναμικά κίνητρα προσέλκυσης οπτικοακουστικών παραγωγών, θα απευθυνθεί στους επαγγελματίες της Αγοράς για να προβάλλει τη λειτουργία τους. Το Cash Rebate 40% και το Tax Relief 30%  ήδη καταγράφουν θεαματικά αποτελέσματα καθώς έχουν προσελκύσει μεγάλες ξένες παραγωγές στην Ελλάδα και παράλληλα έχουν στηρίξει την εγχώρια κινηματογραφική κοινότητα, που σημειώνει διαρκή άνθιση. 
 
Η ελληνική ταινία στις Κάννες
 
Η ελληνική συμμετοχή στα προγράμματα της 74ης διοργάνωσης του Φεστιβάλ, αλλά και στην Αγορά του επιβεβαιώνει τρία πράγματα:  
•Τους σταθερούς δεσμούς που έχει δημιουργήσει η ελληνική ταινία μικρού μήκους με αυτό κατά τα τελευταία χρόνια (η ταινία «Brutalia, εργάσιμες μέρες» του Μανώλη Μαυρή θα προβληθεί στο διαγωνιστικό πρόγραμμα της Εβδομάδας Κριτικής). 
•Την αποδοχή των νέων Ελλήνων δημιουργών και τη συμμετοχή τους σε σημαντικές δράσεις της Αγοράς του φεστιβάλ (στο L’ Atelier της Cinefondation επιλέχτηκε για να παρουσιαστεί το «Cora», κινηματογραφικό σχέδιο της πρώτης μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας της Εύης Καλογηροπούλου, ενώ στη δράση «Thessaloniki Goes to Cannes» θα παρουσιαστούν έξι ελληνικά works in progress). 
•Την ενδυναμωμένη θέση των Ελλήνων παραγωγών σε διεθνείς συμπαραγωγές ταινιών που θα προβληθούν στο φεστιβάλ (στην ταινία «Bill Murray’s party: New Worlds, the cradle of a civilization» συμμετέχει η ελληνική εταιρεία Neda Film, ενώ στην ταινία «Feathers» η επίσης ελληνική Heretic).
 
Η Ελλάδα ως ιδανικός προορισμός διεθνών παραγωγών και η δυναμική της εξωστρέφειας 
 
Η κοινή παρουσία του ΕΚΚ και του ΕΚΟΜΕ στο Εθνικό Περίπτερο, ενδυναμώνουν την εικόνα της Ελλάδας στους ξένους επαγγελματίες ως αξιόπιστου προορισμού για την πραγματοποίηση γυρισμάτων, προβάλλοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα του φιλικού περιβάλλοντος που προσφέρει. Συγκεκριμένα:
•Τα οικονομικά και φορολογικά κίνητρα. 
•Την τεχνογνωσία και τις εξειδικευμένες υπηρεσίες τόσο στη φάση της αναζήτησης χώρων,  όσο και στη φάση της διευκόλυνσης και υποστήριξης των παραγωγών. 
•Τις υπάρχουσες υποδομές και την προοπτική δημιουργίας νέων. 
•Την ποιότητα και την εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού της ελληνικής κινηματογραφίας.
 
Το Εθνικό Περίπτερο και η ενιαία παρουσία της Ελλάδος φέτος στις Κάννες αποτελούν ένα θετικό βήμα, σε μια κομβική στιγμή για την ανάπτυξη της κινηματογραφίας και ευρύτερα του οπτικοακουστικού τομέα στη χώρα μας: η ελληνική ταινία με τις διακρίσεις και την αποδοχή της στον διεθνή χώρο έχει εδραιωθεί ως σημαντικό εξαγώγιμο πολιτιστικό προϊόν, ενώ παράλληλα η δυναμική του κύματος των ξένων παραγωγών προς στην Ελλάδα ενισχύει καθημερινά τη θέση της στον παγκόσμιο χάρτη της οπτικοακουστικής βιομηχανίας.
 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚ Μάρκος Χολέβας αναφερόμενος στο Εθνικό Περίπτερο και στον συντονισμό της δράσης των δύο φορέων δήλωσε: «Είναι σημαντικό ότι η Ελλάδα πλέον αναπτύσσει συντονισμένη στρατηγική για τη διεθνή παρουσία της στις μεγάλες φεστιβαλικές διοργανώσεις και Αγορές. Η πλούσια παράδοση και εμπειρία του ΕΚΚ στη διεθνή προβολή και προώθηση του ελληνικού κινηματογράφου και των δημιουργών του αξιοποιείται πλέον πιο αποτελεσματικά χάρη στη δυναμική που έχει αποκτήσει η χώρα στον παγκόσμιο κινηματογραφικό χάρτη τα τελευταία χρόνια με τις συμπαραγωγές ελληνικών ταινιών, αλλά και μέσω της προσέλκυσης και εξυπηρέτησης ξένων οπτικοακουστικών παραγωγών».
 
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΟΜΕ Πάνος Κουάνης, αναφερόμενος στην κοινή παρουσία του ΕΚΚ και του ΕΚΟΜΕ στο Διεθνές Φεστιβάλ των Καννών, δήλωσε: «Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις την εθνική στρατηγική ανάπτυξης της οπτικοακουστικής βιομηχανίας και την προώθηση της ελληνικής δημιουργικής κοινότητας στο διεθνές γίγνεσθαι. Η διοργάνωση του Φεστιβάλ φέτος, που επιτρέπει τη φυσική παρουσία, δίνει την ευκαιρία να προβάλλουμε δυναμικά το ελληνικό σινεμά στις ξένες αγορές και η κοινή μας παρουσία επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας επάξια θεωρείται πολλά υποσχόμενη στον τομέα της οπτικοακουστικής δημιουργίας».
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, τηρώντας τις δεσμεύσεις του προς την κινηματογραφική κοινότητα για αποδοτικότερη λειτουργία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Παραγωγής, ανακοινώνει τις προεγκρίσεις και εγκρίσεις χρηματοδότησης  των προτάσεων που υποβλήθηκαν μέχρι τον Ιανουάριο του 2021. Από τις 27 προτάσεις που κατατέθηκαν χρηματοδοτούνται 10 με το συνολικό ποσό των 339.460 ευρώ.
Με τα αποτελέσματα αυτά κλείνει οριστικά ο κύκλος των αξιολογήσεων των προτάσεων που υποβλήθηκαν στα προγράμματα Ανάπτυξης και Παραγωγής πριν  από την ανακοίνωση του νέου Κανονισμού, τον Μάιο του 2021. 
 
Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε τον κατάλογο των 10 προεγκρίσεων και εγκρίσεων.