Η απώλεια της Εύας Κοταμανίδου βυθίζει σε θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο. Το ανήσυχο πνεύμα της, το υποκριτικό ταλέντο της,  η ευαισθησία και η έμφυτη ευγένειά της την χαρακτήρισαν ως ηθοποιό. 
Η Εύα Κοταμανίδου ξεκίνησε από το Θέατρο Τέχνης για να ζήσει μια συναρπαστική περιπέτεια στον ελληνικό κινηματογράφο στις δεκαετίες του ’70 και του ’80. Το πρόσωπό της είναι το πιο αναγνωρίσιμο γυναικείο πρόσωπο στο μοντέρνο κινηματογραφικό σύμπαν του Θόδωρου Αγγελόπουλου, σε μια εικόνα της Ελλάδας και της σύγχρονης τραγωδίας της που είναι σύνθεση μύθων και θραυσμάτων της Ιστορίας. Ήταν η Ηλέκτρα του «Θιάσου» και η κόρη του «Μεγαλέξανδρου», αλλά και σταθερή πρωταγωνίστρια του κορυφαίου Έλληνα δημιουργού στο πέρασμα του χρόνου. 
Ζωντανό παραμένει το πρόσωπό της και σε άλλες ταινίες εκείνης της εποχής όπως η «Καγκελόπορτα» του Δημήτρη Μακρή, η «Ρόζα» του Χριστόφορου Χριστοφή, το «Ζωή χαρισάμενη» του Πατρίς Βιβανκός.
Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους της.
 
Kινηματογραφικά σχέδια, έργων μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ,  ελληνικών εταιρειών παραγωγής επιχορηγούνται από το πρόγραμμα Single Development 2020 του MEDIA με το συνολικό ποσό των 85.000 ευρώ. 
Συγκεκριμένα: Το «Into the Land of Fire and Ice» της Bad Crowd (25.000 ευρώ), το «Riviera» της Studiobauhaus (30.000 ευρώ) και το «Glory B»  της Faliro House Productions (30.000 ευρώ).
 
Με 1.350.000 ευρώ το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στηρίζει την ελληνική κινηματογραφία, λόγω της πανδημίας Covid-19. 
Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε ότι «μετά την εμπεριστατωμένη συζήτηση που είχαμε στις 6 Οκτωβρίου με εκπροσώπους κινηματογραφικών επιχειρήσεων, το ΥΠΠΟΑ σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου εκπόνησε ειδικό πρόγραμμα για την ενίσχυση των αιθουσών τους. Στόχος του προγράμματος είναι η απόδοση κινήτρων τόσο για την προβολή ελληνικών ταινιών, στη δύσκολη εποχή της πανδημίας, όσο και για τη στήριξη  των κινηματογράφων που τις προβάλλουν». Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ). 
Η στήριξη αφορά επιχειρήσεις κινηματογράφων δωδεκάμηνης λειτουργίας που διαθέτουν μία ή δύο αίθουσες (οθόνες), των οποίων η λειτουργία ανεστάλη, με κρατική εντολή, λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά πρόβαλαν τουλάχιστον μία ελληνική ταινία κατά την κινηματογραφική περίοδο 2019-2020. Επίσης, αφορά και στους κινηματογράφους, με τα ίδια χαρακτηριστικά, που θα προβάλουν κατά τη περίοδο 2020-2021 τουλάχιστον μία ελληνική ταινία.
 
Όροι προγράμματος 
 
Ι. Οι επιχειρήσεις κινηματογράφου δωδεκάμηνης λειτουργίας, θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
1. Ο κάθε κινηματογράφος θα πρέπει να έχει προβάλει κατά την κινηματογραφική περίοδο 2019-2020 ή την περίοδο 2020-2021, σε μία οθόνη, τουλάχιστον μία ελληνική ταινία μεγάλου μήκους, για μία πλήρη εβδομάδα. Ως «εβδομάδα προβολής» νοείται το σύνολο επτά συναπτών ημερών, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, και Μάϊο (κινηματογραφική περίοδος). Στην περίπτωση που η εβδομάδα προβολής διακόπηκε λόγω απόφασης των υγειονομικών αρχών για αναστολή λειτουργίας των κινηματογραφικών αιθουσών, η εβδομάδα θεωρείται πλήρης, ανεξαρτήτως των ημερών που προβλήθηκε η ελληνική ταινία.  
2. Ο κάθε κινηματογράφος θα πρέπει να διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας, στην οποία να καταγράφεται ο επίσημος αριθμός των αιθουσών. Δεν θα πρέπει να λειτουργεί ως Δημοτική επιχείρηση ή να ανήκει στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
3. Ο κάθε κινηματογράφος θα πρέπει να λειτουργούσε καθόλη την κινηματογραφική περίοδο και η άδεια λειτουργίας του να έχει ξεκινήσει τουλάχιστον από 1/9/19 (με εξαίρεση την περίοδο που έκλεισε με Π.Ν.Π. ).
 
ΙΙ. Κάθε κινηματογράφος μπορεί να ενισχυθεί για τη προβολή ως και 3 ταινιών ανά κάθε κινηματογραφική περίοδο.
 
ΙΙΙ. Το ύψος της ενίσχυσης του κινηματογράφου ανέρχεται ανά ταινία:
 
1. Στις €2.000 για κάθε ελληνική ταινία που προβλήθηκε για μία εβδομάδα 
2. Στις €3.000 συνολικά για κάθε ελληνική ταινία που προβλήθηκε για δύο ή περισσότερες εβδομάδες
 
IV. Εάν επιχείρηση κινηματογράφου πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, υποβάλλει για τη κινηματογραφική περίοδο Σεπτέμβριος 2019-Μάιος 2020 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ως και την 31/1/2021 και για την κινηματογραφική περίοδο  Σεπτέμβριος 2020-Μάιος 2021 ως και την 31/7/2021, με ηλεκτρονική αίτηση στη πλατφόρμα e-services.gfc.gr του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ) συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά : 
1. Προσωποποιημένη πληροφόρηση Taxisnet όπου αναγράφονται οι κωδικοί δραστηριότητας της επιχείρησης (ΚΑΔ)
2. Αντίγραφα των τιμολογίων που εκδίδουν οι εταιρείες διανομής στην επιχείρηση χειμερινού κινηματογράφου για τα ελληνικά κινηματογραφικά έργα που προβλήθηκαν, κατά την κινηματογραφική περίοδο στην οποία αφορά η αίτηση. Στα τιμολόγια πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος του κινηματογραφικού έργου, ο αριθμός των εισιτηρίων και ο χρόνος προβολής του.
3. Για τα νομικά πρόσωπα, επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού και πιστοποιητικό μεταβολών του. 
 
V. Με την αίτηση ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης χειμερινού κινηματογράφου συνυποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία βεβαιώνει ότι:
 
•Η επιχείρηση χειμερινού κινηματογράφου δεν πρόβαλε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, κινηματογραφικά έργα πορνογραφικού περιεχομένου.
•Δεν έχουν εκδοθεί ακυρωτικά ή πιστωτικά τιμολόγια για τα παραστατικά των  εταιρειών διανομής, της περίπτωσης (ii) της προηγούμενης παραγράφου
 
VI. Το πρόγραμμα εκτελείται με την ευθύνη και επίβλεψη της  Δ/νσης «Hellas Film» του ΕΚΚ.
 
VII. Μετά την υποβολή της αίτησης και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, εντός 30 ημερών πραγματοποιείται ο έλεγχος τους και  με εισήγηση του γενικού Διευθυντή , το  ΔΣ του ΕΚΚ εγκρίνει το ποσό της ενίσχυσης που καταβάλλεται στην επιχείρηση κινηματογράφου. 
Η απόδοση του ποσού που εγκρίθηκε θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός 15 ημερών από την έγκριση του ΔΣ του ΕΚΚ και μετά από προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 
Η καταβολή ΦΠΑ στα εγκεκριμένα ποσά βαρύνει το ΕΚΚ. Κατά τον έλεγχο της αίτησης και των δικαιολογητικών, το ΕΚΚ μπορεί να ζητήσει από την επιχείρηση συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά στοιχεία, τάσσοντας προθεσμία για την προσκόμιση τους.
 
VIII. Ο κινηματογράφος, στην επόμενη περίοδο,  υποχρεώνεται να προβάλει πριν από κάθε προβολή ταινίας διαφημιστικό σποτ του ΕΚΚ με θέμα  το πρόγραμμα στήριξης της ελληνικής κινηματογραφίας στις κινηματογραφικές αίθουσες ή άλλο συναφούς θεματικής επιλογής του ΕΚΚ.
 
 
* Το αργότερο μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2020 το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου θα ανακοινώσει τη λειτουργία της πλατφόρμας e-services.gfc.gr  στην οποία θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους.
 
Ολοκληρώθηκε το 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με την ανακοίνωση των βραβείων και διακρίσεων. Το  Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου απένειμε τα δικά του βραβεία στηρίζοντας και κατ’ αυτό τον τρόπο την ελληνική ταινία. Συγκεκριμένα:
 
•Το Βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη, σε παραγωγή που συμμετέχει στο πρόγραμμα Επίσημη Πρώτη, απονεμήθηκε στον Τζώρτζη Γρηγοράκη για την ταινία «Digger». Το βραβείο αυτό συνοδεύεται από 5.000 ευρώ. Σύμφωνα με το σκεπτικό της επιτροπής, ο σκηνοθέτης με την ωριμότητά του «δημιούργησε έναν κόσμο ολοκληρωμένων χαρακτήρων, φωτίζοντας την πάλη ανθρώπου και φύσης στον 21ο αιώνα με απίστευτη οξυδέρκεια».
 
•Το Βραβείο  Best Location, από την Διεύθυνση Hellenic Film Commission του ΕΚΚ, σε location manager ταινίας πρωτοεμφανιζόμενου δημιουργού σε ελληνική παραγωγή που κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα, απονεμήθηκε στον location manager Βασίλη Ντινόπουλο για την ταινία Kala Azar της Τζάνις Ραφαηλίδου, γιατί «υπηρέτησε απόλυτα το όραμα της σκηνοθέτιδος επιλέγοντας πλούσιους αφηγηματικά χώρους ικανούς να υπαινιχθούν τις δικές τους σκληρές ιστορίες». Το βραβείο αυτό συνοδεύεται από 1.500 ευρώ. 
 
Την επιτροπή του ΕΚΚ αποτέλεσαν οι: Αθηνά Καλκοπούλου (Διευθύντρια Προώθησης – Hellas Film), Βένια Βέργου (Διευθύντρια Hellenic Film Commission), Γιώργος Αγγελόπουλος (Διευθυντής Ανάπτυξης και Παραγωγής).
 
Μετά τα νέα μέρα της Κυβέρνησης για τον περιορισμό εξάπλωσης του κωρονοϊού, ο Γενικός Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ κ. Νικόλας Γιατρομανωλάκης εξέδωσε τις ακόλουθες οδηγίες αναφορικά με την ασφαλή διεξαγωγή γυρισμάτων – ηχογραφήσεων. 
Για  παρούσα ανακοίνωση ελήφθησαν υπ’ όψιν [α] Οι από 6/5/2020 οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας. [β] Το απόσπασμα πρακτικού της 149ης συνεδρίασης (5.11.2020) της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. [γ] Η υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863/2.11.202071342/6.11.2020 (Β’ 48299) Κοινή Υπουργική Απόφαση.
Το παρόν έγγραφο βασίζεται στις οδηγίες και συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων COVID-19 του Υπουργείου Υγείας και τον δημοσιευμένο στην σελίδα https://covid19.gov.gr/covid-map/ “Χάρτης υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας από την λοίμωξη Covid-19” και παρέχει οδηγίες για την ασφαλή διεξαγωγή προβών και παραστάσεων ζωντανών θεαμάτων-ακροαμάτων. Το παρόν έγγραφο αντικαθιστά κάθε προγενέστερο σχετικό έγγραφο.
 
 
α. Αδειοδότηση γυρισμάτων - ηχογραφήσεων
 
•Επιτρέπονται τα γυρίσματα και οι ηχογραφήσεις μετά από άδεια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το αίτημα αδειοδότησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Για το αίτημα απαιτείται η συμπλήρωση και αποστολή φόρμας, πρότυπο της οποίας επισυνάπτεται ως παράρτημα.
•Ως προς την Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου, οι υπεύθυνοι απαιτείται να συμπληρώνουν την Βεβαίωση Τύπου Α ή την Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, διαθέσιμη στο https://forma.gov.gr/
•Οι υπεύθυνοι των γυρισμάτων/ηχογραφήσεων οφείλουν επίσης να διενεργούν ταχείς μοριακούς ελέγχους (rapid test) εβδομαδιαίως, σε όλους τους συντελεστές
 
 
β. Χώροι γυρισμάτων/ηχογραφήσεων
 
•Οι κλειστοί χώροι θα πρέπει να αερίζονται καλά. Ως προς τον κλιματισμό επιτρέπονται μόνο τα κλιματιστικά ανοικτού κυκλώματος.
•Στους κλειστούς χώρους θα πρέπει να γίνονται απολυμάνσεις με διάλυμα χλωρίνης 10:1, δηλαδή 9 μέρη νερό και 1 μέρος χλωρίνης, πριν και μετά από κάθε γύρισμα. Αυτό ισχύει και για τους χώρους υγιεινής. Για επιφάνειες που είναι πιθανό να καταστραφούν από τη χρήση υποχλωριώδους νατρίου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αιθανόλη συγκέντρωσης 70%.
Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίνεται σε επιφάνειες που αγγίζονται συχνά όπως πόμολα, διακόπτες, κουπαστές κ.ο.κ.
•Στους χώρους γυρισμάτων, ηχογραφήσεων κ.λπ. θα πρέπει να υπάρχει αντισηπτικό αλκοολούχου διαλύματος (70%).
•Στους χώρους υγιεινής θα πρέπει να εφαρμόζονται κανόνες υγιεινής οι οποίοι περιλαμβάνουν:
 
o Καλό αερισμό
o Κλειστό καπάκι λεκάνης πριν χρησιμοποιηθεί το καζανάκι
o Η χρήση χάρτινων ή πλαστικών καλυμμάτων λεκάνης μίας χρήσης είναι επιθυμητή
o Τρεχούμενο νερό και εφοδιασμός με σαπούνι, χάρτινες χειροπετσέτες, ποδοκίνητο δοχείο απορριμμάτων
o Όπου είναι εφικτό να χρησιμοποιείται εξοπλισμός με φωτοκύτταρο ή με διακόπτη ποδιού (π.χ. για τη βρύση, το σαπούνι)
o Να μην χρησιμοποιείται μηχάνημα για στέγνωμα των χεριών
o Ουρά με αποστάσεις 1.5 μέτρου
o Xρήση μη ιατρικής μάσκας
o Σε περίπτωση που νιπτήρες έχουν να χρησιμοποιηθούν πολύ καιρό συστήνεται να τρέξει ζεστό νερό για 5 λεπτά πριν από την πρώτη χρήση.
o Τα ντους δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
 
•Θα πρέπει να υπολογιστεί επαρκής χώρος στα αποδυτήρια και καμαρίνια, και αλλαγές ρούχων να γίνονται μόνο όποτε είναι απολύτως αναγκαίο. Σε περίπτωση που ο χώρος δεν επαρκεί για όλους θα πρέπει είτε να χρησιμοποιείται εκ περιτροπής ή να χρησιμοποιηθούν άλλοι διαθέσιμοι χώροι ως επιπλέον αποδυτήρια/καμαρίνια. Τα προσωπικά ρούχα των συντελεστών θα πρέπει να φυλάσσονται κλεισμένα.
Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίνεται σε επιφάνειες που αγγίζονται συχνά όπως πόμολα, διακόπτες, κουπαστές κ.ο.κ.
 
Διεξαγωγή γυρισμάτων/ηχογραφήσεων
 
•Ισχύει ο κανόνας της απόστασης των δύο (2) μέτρων 
•H χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική την ώρα της ηχογράφησης καθώς και για τους συντελεστές σε όλη τη διάρκεια των  γυρισμάτων, εκτός από τους συντελεστές που εμφανίζονται στην κάθε σκηνή/που συμμετέχουν στην ηχογράφηση
•Συστήνεται η χρήση αντισηπτικού αλκοολούχου διαλύματος (70%)
•Ειδική μέριμνα θα πρέπει να υπάρχει για συντελεστές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες
•Συντελεστές που εμφανίσουν συμπτώματα ασθένειας θα πρέπει να απομακρύνονται άμεσα από τον χώρο φορώντας οπωσδήποτε μάσκα
•Όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται θα πρέπει πριν τοποθετηθεί στον χώρο να έχει απολυμανθεί με τον ενδεικνυόμενο από τον κατασκευαστή τρόπο
•Εάν στην στο γύρισμα απαιτείται άγγιγμα, οι ηθοποιοί που συμμετέχουν είναι υποχρεωμένοι να απολυμάνουν τα χέρια τους πριν και μετά τη σκηνή, και η επαφή να είναι πού σύντομη. Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγονται σκηνές όπου ο ηθοποιός πρέπει να αγγίξει το πρόσωπο άλλου ηθοποιού.
 
 
Σχετικά με κοστούμια, περούκες, μακιγιάζ κ.λπ.:
 
o Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους καλλιτέχνες που τα φορούν μόνο και οι καλλιτέχνες να ντύνονται μόνοι τους
o Τα προσωπικά ρούχα θα πρέπει να φυλάσσονται κλεισμένα (βλ. παραπάνω) και τα κοστούμια θα πρέπει να φυλάσσονται σε ξεχωριστά καλύμματα.
oΤα κοστούμια θα πρέπει να καθαρίζονται με ατμό πριν και μετά τη χρήση.
o Οι εργαζόμενοι στα κοστούμια, στις κομμώσεις κ.λπ. θα πρέπει να έχουν και αυτοί επαρκή χώρο εργασίας ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί η απόσταση  του 1,5 μέτρου.
o Ιδανικά οι καλλιτέχνες θα πρέπει να επιμελούνται μόνοι τους το μακιγιάζ τους. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, το μακιγιάζ θα πρέπει να γίνεται με τη χρήση προσωπικού σετ για κάθε καλλιτέχνη, τηρώντας παράλληλα τις οδηγίες ατομικής ασφάλειας. Ο σταθμός του μακιγιάζ πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να είναι μακριά το ένα σετ από το άλλο. Πρακτικά τίποτα να μην είναι κοινό.
o Ιδανικά ούτε τα είδη κομμωτηρίου θα πρέπει να είναι κοινά
o Οι επαγγελματίες κομμωτές, μακιγιέρ, ενδυματολόγοι κ.λ.π θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά γάντια (που θα αλλάζουν για κάθε διαφορετικό καλλιτέχνη) και μη ιατρική μάσκα κάθε φορά που επιμελούνται την εμφάνιση ενός καλλιτέχνη. Σε περίπτωση που ο καλλιτέχνης επιλέξει να επιμεληθεί μόνος του την εμφάνισή του, θα έχουν συμβουλευτικό ρόλο, τηρώντας τις αποστάσεις.
 
Σχετικά με μουσικά όργανα και χορωδίες:
 
o Τα μέλη της χορωδίας θα πρέπει να τηρούν περιμετρική απόσταση 2 μέτρων μεταξύ τους και να χρησιμοποιούν μη ιατρική μάσκα όσο δεν τραγουδούν
o Για πνευστά μουσικά όργανα και για τύμπανα θα πρέπει να τηρείται περιμετρική απόσταση 2 μέτρων, ενώ για χάλκινα πνευστά, προκειμένου να παγιδεύεται και το αεροζόλ του ιού, προτείνεται η χρήση ειδικού υφάσματος τύπου μεταξωτού πυκνής πλέξης ή διαφανούς προστατευτικού υλικού που να καλύπτει την καμπάνα (bell).
o Για την χρήση και τον καθαρισμό των μουσικών οργάνων, παραπέμπουμε στις εκάστοτε επικαιροποιημένες οδηγίες του Γενικού Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού για την ασφαλή λειτουργία των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης
 
•Στα γυρίσματα/στις ηχογραφήσεις θα πρέπει να παρίστανται μόνο όσοι συντελεστές είναι αναγκαίο. Στον βαθμό που είναι εφικτό, τα γυρίσματα να γίνονται με ευέλικτο ωράριο ώστε να μην συνωστίζονται τα άτομα.
•Για την ευκολότερη ιχνηλάτηση συστήνεται η καταγραφή εισερχομένων- εξερχομένων και η ύπαρξη τυχόν συμπτωμάτων
•Οι χρησιμοποιημένες υφασμάτινες μη ιατρικές μάσκες θα πρέπει να τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες, να πλένονται στους 60ο βαθμούς και να σιδερώνονται.
•Το διάλειμμα για φαγητό θα πρέπει να γίνεται σε χώρο που να μπορεί να εφαρμοστεί η απόσταση ασφαλείας του 1,5 μέτρου κατ’ ελάχιστον καθώς και οι κανόνες υγιεινής. Ο χώρος, τα τραπέζια και οι καρέκλες θα πρέπει να απολυμαίνονται πριν κάθε χρήση. Τα φαγητά θα πρέπει να έρχονται σε ατομικές μερίδες τυλιγμένες σε ζελατίνα. Θα πρέπει να διανέμονται από προσωπικό που θα φέρει προστατευτικό εξοπλισμό (γάντια, μάσκα) έτσι ώστε να μη δημιουργείται ουρά. Νερά, αναψυκτικά κ.λπ. θα πρέπει να διανέμονται σε ατομικές κλειστές συσκευασίες. Μετά το φαγητό τα απορρίμματα θα πρέπει να μπαίνουν σε ειδικές στεγανές συσκευασίες και να πετιούνται.
•Οχήματα που μεταφέρουν προσωπικό θα πρέπει να απολυμαίνονται καθημερινά, πριν και μετά τη μεταφορά.
 
•Ακροάσεις συστήνεται να γίνονται κατά το δυνατό μέσω τηλεδιάσκεψης ή βίντεο.
 
Τα παραπάνω μέτρα είναι ενδεικτικά, δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις πιθανές περιπτώσεις και εφαρμόζονται παράλληλα με τα ευρύτερα μέτρα τα οποία ισχύουν. Για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει διαρκής παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων μέσα από την ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας στην διεύθυνση https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/.
 
Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να επιδεικνύουν την απαραίτητη ατομική ευθύνη, προστατεύοντας τον εαυτό τους και τα άλλα άτομα. Ειδικά οι εταιρείες παραγωγής θα πρέπει να μεριμνούν για την προστασία των εργαζομένων και να προβούν κατά την κρίση τους και στην λήψη επιπλέον μέτρων που συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες ενός χώρου ή ενός γυρίσματος ενδεχομένως απαιτούν.
 
Ο Γενικός Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού
Νικόλας Γιατρομανωλάκης
 
*Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη φόρμα της ειδικής άδειας
 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά τα πρόσφατα μέτρα για τον κορωνοϊό ενημερώνει σχετικά με τη διαδικασία κατ’ εξαίρεσης πραγματοποίησης προβών και κινηματογραφικών γυρισμάτων (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 / ΦΕΚ 4899 Β΄/06.11.2020) ότι οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει να αποστείλουν το αίτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) προχώρησε στη διαδικασία αποστολής στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού των 108 φακέλων παραγωγής ταινιών Μικρού Μήκους και Ντοκιμαντέρ που κατέθεσαν οι ενδιαφερόμενοι μετά την έγκριση των σεναρίων τους στην Α’ φάση του Ειδικού Προγράμματος Covid-19, ώστε να αξιολογηθούν  από τις επιτροπές που έχει ορίσει το Υπουργείο για το σκοπό αυτό. Με την επιλογή των 25 προτάσεων για τη παραγωγή  ταινιών Μικρού  Μήκους και των 25 προτάσεων για την παραγωγή ταινιών Ντοκιμαντέρ ολοκληρώνεται το Ειδικό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Covid-19, το οποίο είχε σαν στόχο την ενίσχυση της κινηματογραφικής κοινότητας λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας. Μέσω του προγράμματος ενισχύονται  119 σενάρια με ποσό €2.500 το καθένα, 25 παραγωγές ταινιών  Animation συνολικού ύψους χρηματοδότησης €435.000 ενώ πρόκειται να ενισχυθούν 25 παραγωγές ταινιών Μικρού Μήκους με €20.000 η καθεμία και αντίστοιχα  25 παραγωγές ταινιών Ντοκιμαντέρ με €30.000 η καθεμία. 
Παράλληλα, το ΥΠΠΟΑ, αναγνωρίζοντας τον μεγάλο αριθμό των προτάσεων που κατατέθηκαν και τη συνεχιζόμενη κρίση λόγω του β’ κύματος της πανδημίας αποφάσισε να στηρίξει με επιπλέον χρηματοδότηση ένα Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης με σκοπό να ενισχυθούν άλλα 100 σενάρια από τις ήδη υποβληθείσες προτάσεις που δεν έτυχαν χρηματοδότησης στο κυρίως πρόγραμμα, και στη συνέχεια να χρηματοδοτηθεί η παραγωγή 20 ταινιών από αυτές.  Τα ποσά της ενίσχυσης θα παραμείνουν τα ίδια όπως και στο κυρίως πρόγραμμα, δηλαδή €2.500 για κάθε σενάριο, €20.000 για κάθε ταινία Μικρού Μήκους και €30.000 για κάθε ταινία Ντοκιμαντέρ. Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά οι όροι και η διαδικασία του Ειδικού Συμπληρωματικού Προγράμματος.
 
Ειδικό Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Κινηματογραφικής Κοινότητας για Κινηματογραφικά Έργα Μικρού Μήκους και Ντοκιμαντέρ 
 
Α. Το Ειδικό Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Κινηματογραφικής Κοινότητας για Κινηματογραφικά Έργα Μικρού Μήκους και Ντοκιμαντέρ πραγματοποιείται σε συνεργασία του ΕΚΚ με το ΥΠΠΟΑ.  Στόχος του είναι, λόγω του μεγάλου αριθμού δημιουργών που κατέθεσαν  προτάσεις στις κατηγορίες Μικρού Μήκους και Ντοκιμαντέρ και των συνεχιζόμενων επιπτώσεων της πανδημίας, να δοθεί η δυνατότητα για την ενίσχυση μεγαλύτερου αριθμού δημιουργών, σε σχέση με όσους ενισχύθηκαν αρχικά.   Απευθύνεται σε όσους είχαν καταθέσει εμπρόθεσμα πλήρεις φακέλους υποψηφιότητας στο παραπάνω πρόγραμμα, η πρότασή τους όμως δεν επιλέχθηκε στη πρώτη φάση προς χρηματοδότηση. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι συμμετείχαν στην πρώτη φάση του Ειδικού Προγράμματος Ενίσχυσης της Κινηματογραφικής Κοινότητας για Κινηματογραφικά Έργα Μικρού Μήκους και Ντοκιμαντέρ αλλά η πρότασή τους απορρίφθηκε για τυπικούς λόγους, καθώς και όσοι έτυχαν ήδη έγκρισης.  
 
Β. Στο πλαίσιο του Ειδικού Συμπληρωματικού Προγράμματος χρηματοδότησης, υπάρχουν οι εξής δυνατότητες:   
•Όσοι έχουν κατατεθειμένους φακέλους υποψηφιότητας, αυτοδικαίως λογίζονται ως υποψήφιοι προς χρηματοδότηση στο Ειδικό Συμπληρωματικό Πρόγραμμα χρηματοδότησης και θα προωθηθούν προς αξιολόγηση. 
•Όσοι έχουν κατατεθειμένους φακέλους και δεν επιθυμούν να συμμετέχουν, μπορούν να δηλώσουν ότι αποσύρουν τον φάκελο υποψηφιότητάς τους, στην πλατφόρμα e-services.gfc.gr μέχρι και τις 16/11/2020.
•Όσοι το επιθυμούν, μπορούν, να επικαιροποιήσουν το φάκελό τους υποβάλλοντας τα σχετικά στοιχεία, έως και τις 16/11/2020. Τα επικαιροποιημένα στοιχεία θα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: e-services.gfc.gr.  Μετά από αυτή την ημερομηνία δεν θα γίνει δεκτό κανένα επιπλέον στοιχείο.
•Με τον όρο επικαιροποίηση ορίζεται η κατάθεση βελτιωμένης γραφής του ήδη κατατεθειμένου σεναρίου στα σενάρια κινηματογραφικών έργων μικρού μήκους, η κατάθεση πρόσθετων στοιχείων στις προτάσεις ντοκιμαντέρ (π.χ. νέα στοιχεία έρευνας), που προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση της α΄ φάσης του Ειδικού Προγράμματος χρηματοδότησης, ο εμπλουτισμός των υποβληθέντων βιογραφικών, με τυχόν νέα στοιχεία των συντελεστών. 
•Δεν θα γίνουν δεκτές νέες αιτήσεις, νέες προτάσεις με τροποποίηση του σεναρίου ή της σύνοψης στα ντοκιμαντέρ, που εισάγουν νέα θεματολογία στις προτάσεις,  όπως επίσης και μεταβολές στους βασικούς δημιουργούς των προτάσεων (σκηνοθέτης και σεναριογράφος). 
•Η ηλεκτρονική πλατφόρμα: e-services.gfc.gr, θα ανοίξει  για καταθέσεις εγγράφων  από τις 9/11/2020.
 
Γ. Κατά την πρώτη φάση αξιολόγησης θα επιλεγούν 100 σενάρια  (50 Ντοκιμαντέρ και 50 Μικρού Μήκους) τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€2.500) έκαστο. Για κάθε αιτούντα μπορεί να εγκριθεί μόνο ένα σενάριο, ανεξαρτήτως κατηγορίας. Σε περίπτωση κατά την οποία στην αρχική λίστα των 100 επιλογών περιλαμβάνονται περισσότερες από μία προτάσεις του ιδίου αιτούντα, τότε καλείται να επιλέξει ο ίδιος ποια θα επιλέξει προς χρηματοδότηση του σεναρίου και δυνατότητα κατάθεσης στη β’ φάση, εντός προθεσμίας που θα του τάξει το ΕΚΚ. Σε περίπτωση μη απόκρισης του, το ΕΚΚ διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει ποια πρόταση προκρίνεται, λαμβάνοντας υπόψη τη βαθμολογία τους. 
 
Δ. Για την αξιολόγηση των φακέλων θα καταρτιστούν από το ΕΚΚ δύο (2) επιτροπές αξιολόγησης: μία (1) για τις προτάσεις Ντοκιμαντέρ και μία (1) για τις προτάσεις ταινιών Μικρού Μήκους. Οι επιτροπές θα στελεχωθούν από τα είκοσι οκτώ (28) άτομα που έχουν ανακοινωθεί και ορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου στην τακτική συνεδρίασή του 1482/16.09.2020, εφαρμόζοντας το άρθρο 23 του Ν. 4708/2020. 
Η κάθε επιτροπή θα απαρτίζεται από δέκα τέσσερα (14) άτομα που θα χωριστούν σε ομάδες των δύο αναγνωστών/αξιολογητών. Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στην επιτροπή, το ΕΚΚ διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης ή μείωσης του αριθμού των μελών της επιτροπής. 
Τα κριτήρια αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας παραμένουν τα ίδια και για το Ειδικό Συμπληρωματικό Πρόγραμμα χρηματοδότησης, ήτοι α) Ο δημιουργός (με βάση το βιογραφικό του) β) Η πρωτοτυπία της ιδέας γ) Η υλοποιησιμότητα της πρότασης και δ) Η δυναμική κυκλοφορίας. Η κλίμακα βαθμολόγησης 10 βαθμών ορίστηκε ως εξής : 9-10: Πολύ καλό, 7-8: Καλό, 5-6: Αποδεκτό, 3-4: Αδύναμο, 1-2: Πολύ Αδύναμο, 0: Εξαιρετικά Αδύναμο. Η μέγιστη βαθμολογία από έναν αξιολογητή είναι το 40, 10 για κάθε κριτήριο.
Κάθε φάκελος υποψηφιότητας θα κριθεί από δύο (2) αξιολογητές. Δεν θα είναι εκ των προτέρων γνωστές οι αναθέσεις που έχουν γίνει στους αξιολογητές. Η τελική βαθμολογία θα είναι αποτέλεσμα της μέσης βαθμολογίας και θα συνοδεύεται από ένα κείμενο περίπου εκατό (100) λέξεων με το κοινό σκεπτικό των δύο (2) αξιολογητών. 
Σε περίπτωση που η απόκλιση της βαθμολογίας των δύο (2) αξιολογητών είναι μεγαλύτερη από 30% (ή 12 βαθμούς αφού το μέγιστο κάθε αξιολογητή είναι 40), το σχέδιο θα δοθεί σε έναν τρίτο αξιολογητή. Η τελική βαθμολογία θα είναι αποτέλεσμα της μέσης βαθμολογίας των δύο (2) υψηλότερων εκ των τριών (3) βαθμολογιών, και θα συνοδεύεται από ένα κείμενο περίπου εκατό (100) λέξεων με το κοινό σκεπτικό των δύο (2) αξιολογητών, που έδωσαν τις μεγαλύτερες βαθμολογίες. 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα δίδεται η πρόταση σε νέα ομάδα δύο (2) αξιολογητών και η τελική βαθμολογία θα αποτελείται από το μέσο όρο των τεσσάρων (4) αξιολογητών. Η βαθμολογία θα  συνοδεύεται από ένα κείμενο περίπου εκατό (100) λέξεων με το κοινό σκεπτικό των δύο (2)  αξιολογητών, που έδωσαν την μεγαλύτερη βαθμολογία. 
 
Ε. Η ανάθεση των προτάσεων στους αξιολογητές και η παρακολούθηση της τήρησης της διαδικασίας θα γίνει από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής του ΕΚΚ, με τη χρήση εργαλείων ηλεκτρονικής κλήρωσης, υπό την εποπτεία του Γενικού Διευθυντή του ΕΚΚ
Οι βαθμολογίες, που θα εκδώσουν οι αξιολογητές, θα διαβιβαστούν με εισήγηση του Γενικού Διευθυντή του ΕΚΚ στο Δ.Σ. του ΕΚΚ με σκοπό την επικύρωσή τους και την προώθησή τους στις επιτροπές της β’ φάσης που έχει καταρτίσει το ΥΠΠΟΑ.
 
ΣΤ. Με βάση τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας αξιολόγησης της πρώτης φάσης, θα ανακοινωθούν οι (100) εκατό (50 Μικρού Μήκους και 50 Ντοκιμαντέρ) προτάσεις, που θα είναι υποψήφιες προς χρηματοδότηση σεναρίου. 
Μετά την επιλογή του σεναρίου, θα υπογράφεται ιδιωτικό συμφωνητικό του αιτούντα με το ΕΚΚ, με το οποίο θα εκχωρεί στο ΕΚΚ το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το σενάριο για εκπαιδευτικούς ή πολιτιστικούς μη κερδοσκοπικούς λόγους. Σε περίπτωση που τα πνευματικά δικαιώματα του σεναρίου δεν ανήκουν στον αιτούντα και συμβαλλόμενο, τότε ο τελευταίος οφείλει να εξασφαλίσει από το σεναριογράφο τα σχετικά παραχωρούμενα δικαιώματα Το ποσό των €2.500 θα καταβάλλεται στον δικαιούχο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, με την προσκομιδή φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και του απαιτούμενου νομίμου φορολογικού στοιχείου ή παραστατικού. Τυχόν Φ.Π.Α. θα επιβαρύνει το ΕΚΚ
 
Ζ. Τα 100 επιλεχθέντα σενάρια θα οφείλουν να καταθέσουν εντός 15 ημερών φάκελο υποψηφιότητας, προκειμένου να οδηγηθούν στη β’ φάση αξιολόγησης και να επιλεγούν δέκα (10) προτάσεις Μικρού Μήκους και δέκα (10) προτάσεις Ντοκιμαντέρ για τη χρηματοδότηση της παραγωγής τους. 
1. Ο φάκελος υποψηφιότητας για τις προτάσεις Μικρού Μήκους (β’ φάση) θα περιλαμβάνει: 
•Αίτηση, η οποία θα κατατίθεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: e-services.gfc.gr.
•Ολοκληρωμένο σενάριο τελικής γραφής ταινίας μικρού μήκους στην Ελληνική γλώσσα. Η διάρκεια του κινηματογραφικού έργου που θα παραχθεί, δεν δύναται να υπερβαίνει τα 15’.
•Σκεπτικό του σκηνοθέτη.
•Σκεπτικό του παραγωγού.
•Βιογραφικά σημειώματα του/των δημιουργών.
•Συνοπτικός προϋπολογισμός παραγωγής. Σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός υπερβαίνει το ποσό της χρηματοδότησης των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το υπερβαίνον ποσό θα καλύπτεται από τον παραγωγό με ίδιους ή άλλους πόρους.
•Ιδιωτικό Συμφωνητικό εκχώρησης πνευματικών δικαιωμάτων περιουσιακής φύσεως μεταξύ παραγωγού και δημιουργών (σεναριογράφου και σκηνοθέτη).
 
2. Ο φάκελος υποψηφιότητας για τις προτάσεις Ντοκιμαντέρ (β’ φάση) θα περιλαμβάνει: 
•Αίτηση, η οποία θα κατατίθεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: e-services.gfc.gr.
•Σύνοψη (μέχρι 400 λέξεις), σκηνοθετική προσέγγιση (μέχρι 400 λέξεις) και σεναριακός σχεδιασμός (μέχρι 10 σελίδες) στην Ελληνική γλώσσα. Η διάρκεια του κινηματογραφικού έργου, που θα παραχθεί, πρέπει να είναι τουλάχιστον 30’.
•Βιογραφικά σημειώματα του/των δημιουργών.
•Συνοπτικός προϋπολογισμός παραγωγής.
•Ιδιωτικό Συμφωνητικό εκχώρησης πνευματικών δικαιωμάτων περιουσιακής φύσεως μεταξύ παραγωγού και δημιουργών (σεναριογράφου και σκηνοθέτη).
Οι φάκελοι υποψηφιότητας που θα έχουν κατατεθεί, θα προωθηθούν στη συνέχεια στις επιτροπές που έχει καταρτίσει το ΥΠΠΟΑ προκειμένου να ξεκινήσει η Β’ φάση αξιολόγησης, από την οποία θα επιλεγούν είκοσι (δέκα για ταινίες Μικρού Μήκους και δέκα για Ντοκιμαντέρ) για την χρηματοδότηση παραγωγής.
Και ως προς τη φάση αυτή, ισχύουν τα ήδη ανακοινωθέντα. Συγκεκριμένα: 
Επιτροπή  αξιολόγησης των 50 σεναρίων Ντοκιμαντέρ με σκοπό την επιλογή των 10 προς χρηματοδότηση παραγωγής, είναι οι :
1) Δημήτρης Εϊπίδης, τ. Γενικός Διευθυντής Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ιδρυτής Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
2) Μαρία Κατσουνάκη, Δημοσιογράφος, Καθημερινή
3) Κλεώνη Φλέσσα, Σκηνοθέτις, Καλλιτεχνική Σύμβουλος Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου.
Επιτροπή αξιολόγησης των 50 σεναρίων Μικρού Μήκους με σκοπό την επιλογή των 10 προς χρηματοδότηση παραγωγής, είναι οι :  
1) Γιάννης Σακαρίδης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας
2) Βουβούλα Σκούρα, Σκηνοθέτις
3) Περικλής Χούρσογλου, Σκηνοθέτης, Καθηγητής Σκηνοθεσίας στο Τμήμα
Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ.
 
Η. Κάθε πρόταση Ντοκιμαντέρ που θα επιλεγεί, θα λάβει χρηματοδότηση για την παραγωγή ύψους τριάντα χιλιάδων ευρώ (€30.000) και κάθε πρόταση ταινίας Μικρού Μήκους θα λάβει χρηματοδότηση για την παραγωγή ύψους είκοσι χιλιάδων (€20.000).
Μετά την επιλογή της πρότασης, θα υπογράφεται ιδιωτικό συμφωνητικό του δικαιούχου χρηματοδότησης με το ΕΚΚ Η χρονική διάρκεια της ολοκλήρωσης του κινηματογραφικού έργου (παραγωγή, τεχνική επεξεργασία, παράδοση του υλικού) ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού, θα δύναται δε να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες κατόπιν εγγράφου αιτήματος του δικαιούχου, που θα υποβληθεί στο ΕΚΚ πριν την πάροδο των έξι (6) μηνών. Ο δημιουργός θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στο ΕΚΚ ένα Master DCP και ένα DVD Data του έργου. Ο δημιουργός επίσης θα εκχωρεί στο ΕΚΚ το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να διακινεί το κινηματογραφικό έργο, που θα παραχθεί με βάση το χρηματοδοτούμενο σενάριο, για εκπαιδευτικούς ή πολιτιστικούς, μη κερδοσκοπικούς λόγους. Η χρηματοδότηση θα καταβάλλεται στον δικαιούχο σε δύο (2) δόσεις: 50% της χρηματοδότησης θα καταβάλλεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού και το υπόλοιπο 50% της χρηματοδότησης θα καταβάλλεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παράδοση του υλικού. Για την καταβολή της χρηματοδότησης ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίζει στο ΕΚΚ α) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, β) το απαιτούμενο νόμιμο φορολογικό στοιχείο ή παραστατικό και γ) ειδικά για την εξόφληση του 50% της χρηματοδότησης, επιπλέον υπεύθυνη δήλωση ότι έχει εξοφλήσει ή ρυθμίσει στο σύνολό τους τις οφειλές του, που απορρέουν από τις εργασίες παραγωγής του έργου, όπως ενδεικτικά προς τους συντελεστές της ταινίας, τις ασφαλιστικές εισφορές προς άπαντες τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, άπαντες τους φόρους, που απορρέουν από τις εργασίες παραγωγής του έργου κλπ. Τυχόν Φ.Π.Α. θα επιβαρύνει το ΕΚΚ.
 
Τα «Μήλα» του Χρήστου Νίκου θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στις διαδικασίες της 93ης διοργάνωσης των  Όσκαρ, για τη διεκδίκηση του Βραβείου Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους (πρώην Βραβείο Ξενόγλωσσης Ταινίας). Αυτό ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
Τα «Μήλα» είναι συμπαραγωγή Ελλάδος, Πολωνίας και Σλοβενίας. Ο Ηρακλής Μαυροειδής (Boo Productions) είναι ο Έλληνας παραγωγός τους. 
 
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (Ε.Κ.Κ.) από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε, έθεσε σαν μία από τις προτεραιότητές του την ολοκλήρωση των εκκρεμών διαδικασιών του Ειδικού Προγράμματος Ενίσχυσης της κινηματογραφικής κοινότητας στο πλαίσιο της πανδημίας του Covid-19, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το ΥΠΠΟΑ.
 
Συγκεκριμένα, όσον αφορά τα κινηματογραφικά έργα κινουμένων σχεδίων (animation) του εν λόγω προγράμματος, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία χρηματοδότησης της παραγωγής όσων έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί και της υπογραφής των εναπομεινασών συμβάσεων.
Σημειώνεται, επίσης, ότι όσον αφορά τις ήδη υπογεγραμμένες συμβάσεις έλαβε χώρα η απαραίτητη τροποποίηση του χρονικού πλαισίου τους, ώστε να δοθεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης του έργου σε διάστημα έξι μηνών.
 
Αντίστοιχη διαδικασία, έχει, πλέον, ξεκινήσει από το Ε.Κ.Κ. και για τους δικαιούχους χρηματοδότησης των σεναρίων των ταινιών ντοκιμαντέρ και μικρού μήκους, παράλληλα και ανεξάρτητα με τη β’ φάση του προγράμματος.
 
Ταυτόχρονα με τα παραπάνω και σε σχέση με τη δέσμευση για επιπλέον χρηματοδότηση εκατό σεναρίων ταινιών μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ, θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα οι λεπτομέρειες συμμετοχής στο συμπληρωματικό αυτό πρόγραμμα ενίσχυσης.
 
Επίσης, το Δ.Σ του Ε.Κ.Κ επεξεργάζεται σε συνεργασία με το ΥΠΠΟΑ και το πρόγραμμα ενίσχυσης των κινηματογραφικών αιθουσών που έχουν πληγεί από την πανδημία με γνώμονα την προβολή και προώθηση της ελληνικής κινηματογραφίας. Το πρόγραμμα αυτό είναι συμπληρωματικό του προγράμματος επιδότησης θέσεων των κινηματογράφων που έχουν ανακοινώσει τα Υπουργεία Πολιτισμού, Οικονομικών και Εργασίας.
 
Επιπλέον των ειδικών προγραμμάτων που συνδέονται με την πανδημία του Covid-19, το Ε.Κ.Κ. προχωράει και τις διαδικασίες έγκρισης χρηματοδοτήσεων ταινιών που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών του προγραμμάτων, ώστε στους επόμενους μήνες να έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και χρηματοδότηση του μεγαλύτερου όγκου των εκκρεμών προτάσεων. Παράλληλα, απλοποιούνται οι διαδικασίες διεκπεραίωσης αιτημάτων παραγωγής για τις εγκεκριμένες προτάσεις, με στόχο τη μείωση του χρόνου αλλά και της γραφειοκρατίας στη λήψη των αποφάσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου» (Ε.Κ.Κ.), έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις (α) των άρθρων 15-20 του ν. 3905/2010 (Α’ 219), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  (β) την περ. ια της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α’28), (γ) την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./46/4894/10.4.2020 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280), όπως ισχύει, (δ) την με αριθμ. 1477/8.7.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚ περί ορισμού Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΦΕΚ 583/ΥΟΔΔ/4.8.2020) (ε) την από 8/10/2020 παραίτηση του κ. Γεωργίου Υφαντή από τη θέση του Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (στ) τη με αριθμ. 1484/13.10.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, απευθύνει δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση, με επιλογή, της θέσεως του Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης. 
Η θέση του Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης (άρθρο 20 παρ. 4 ν. 3905/2010). Ο Διευθυντής Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ., ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή. Η θητεία του Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης θα διαρκέσει μέχρι τις 03.08.2023, ήτοι το τέλος της θητείας του παραιτηθέντος Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης. Οι αποδοχές του καθορίζονται από τον Ν. 4354/2015, όπως ισχύει.
Α. Προσόντα
Οι υποψήφιοι για τη θέση του Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:
1.Να είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. οικονομικής κατεύθυνσης.
2.Να διαθέτουν 5ετή τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία σε θέματα οικονομικής διαχείρισης επιχειρήσεων, κατά προτίμηση σε επιχειρήσεις του κινηματογραφικού χώρου και γενικότερα του οπτικοακουστικού.
3.Να έχουν γνώση φορολογικών και ασφαλιστικών θεμάτων.
4.Να έχουν άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.
Πέραν των ανωτέρω, θα συνεκτιμηθούν:
1.Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στα οικονομικά και τη διοίκηση επιχειρήσεων.
2.Γνώση πρόσθετων ξένων γλωσσών.
3.Οι δεξιότητες αναλυτικής σκέψης και επίλυσης διοικητικών προβλημάτων, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και το πνεύμα συνεργασίας.
 
Β. Καθήκοντα
Ο Διευθυντής Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης παρέχει τις υπηρεσίες του στην Αθήνα, όπου βρίσκεται η έδρα του Ε.Κ.Κ. Προΐσταται της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης και διευθύνει το έργο της. Οι αρμοδιότητές του είναι αυτές που ορίζει κάθε φορά ο νόμος, καθώς κι εκείνες που αποτελούν αντικείμενο της Διεύθυνσής του, όπως προσδιορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου, το Δ.Σ. και τον Γενικό Διευθυντή. 
Ενδεικτικώς, η Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της οποίας προΐσταται ο Διευθυντής, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
(α) Υλοποιεί τις αποφάσεις που λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με οικονομικά και διοικητικά θέματα που αφορούν το Ε.Κ.Κ.
(β) Εποπτεύει την εκτέλεση όλων των πληρωμών του Ε.Κ.Κ. προς τους οφειλέτες του, καθώς και τη μισθοδοσία των υπαλλήλων και των συνεργατών του.
(γ) Επιμελείται της είσπραξης των απαιτήσεων των επιχορηγήσεων και εν γένει των εσόδων του Ε.Κ.Κ. και εποπτεύει τη διενέργεια των εκάστοτε αναγκαίων διαγωνισμών προμηθειών.
(δ) Μεριμνά για την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού και των στελεχών του Ε.Κ.Κ., την παρακολούθηση της μισθολογικής τους εξέλιξης και την εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος πειθαρχικού δικαίου.
(ε) Επιβλέπει την ορθή τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και του γενικού πρωτοκόλλου καθώς και τη γραμματειακή υποστήριξη του Ε.Κ.Κ.
(στ) Επιμελείται σχετικά με τη φύλαξη, συντήρηση και καθαριότητα των χώρων, καθώς και για κάθε θέμα σχετικό με την εύρυθμη λειτουργία του Ε.Κ.Κ..
(ζ) Συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό και τον απολογισμό των εσόδων - εξόδων του Ε.Κ.Κ., καθώς και τον ισολογισμό κάθε χρήσης.
(η) Καταρτίζει, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των ειδικών συνεργατών του Ε.Κ.Κ..
 
Γ. Κωλύματα και ασυμβίβαστα
1.  Οι υποψήφιοι για τη θέση του Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε κακούργημα ή να βαρύνονται με τελεσίδικη καταδίκη για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας ή των περιουσιακών δικαιωμάτων ή για αδικήματα σχετικά με τα υπομνήματα ή με την υπηρεσία ή κατά των ηθών. Δεν πρέπει επίσης έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως. Τέλος, οι Έλληνες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
2. Η ιδιότητα του Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους Διοικητικού Συμβουλίου συνδικαλιστικού ή επαγγελματικού σωματείου του οπτικοακουστικού τομέα (άρθρο 20 παρ. 3 του ν. 3905/2010).
3. Ο υποψήφιος Διευθυντής δεν επιτρέπεται να συμβάλλεται με το ΕΚΚ. Η απαγόρευση αφορά κάθε είδους συμβάσεις (εργασίας, έργου, υπηρεσιών, προμήθειας, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης κινηματογραφικού έργου κτλ). Η απαγόρευση ισχύει για τη σύζυγο του τελευταίου και τους συγγενείς του, εξ αίματος μέχρι τον τρίτο βαθμό και εξ αγχιστείας μέχρι τον δεύτερο.
4. Η απαγόρευση της ως άνω παραγράφου ισχύει για κάθε σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Ε.Κ.Κ. και νομικών προσώπων των οποίων η διοίκηση ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από τον υποψήφιο. Ειδικότερα, ο υποψήφιος δεν μπορεί να είναι μέλος Δ.Σ., διαχειριστής, εταίρος προσωπικών εταιρειών και μέτοχος ή εταίρος κεφαλαιουχικών εταιριών που έχουν σύμβαση σε ισχύ με το Ε.Κ.Κ.
5. Η συνδρομή μίας από τις παραπάνω ασυμβίβαστες ιδιότητες κατά τη διάρκεια της θητείας του Διευθυντή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωσή του και την ακυρότητα της σύμβασης.
 
 
Δ. Απαραίτητα Δικαιολογητικά 
 
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων για τη θέση του Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης γίνεται με αίτησή τους προς το Ε.Κ.Κ., η οποία συνοδεύεται:
(α) Από βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται οι σπουδές, το έργο και η εμπειρία του υποψηφίου.
(β) Από συνοπτική έκθεση στην οποία θα περιγράφονται οι προτάσεις του υποψηφίου για την οργάνωση και τη λειτουργία της Διεύθυνσης, της οποίας θα προΐσταται, σε ορίζοντα τριετίας.
(γ) Από φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου του υποψηφίου, αντίγραφα των τίτλων σπουδών, αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας, αντίγραφο ποινικού μητρώου και οτιδήποτε κατά την άποψη του υποψηφίου συμβάλλει στη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις ικανότητες και τα προσόντα του.
(δ) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου του ν. 1599/1986, με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια αρχή, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα ασυμβίβαστα και τα κωλύματα που ορίζονται ανωτέρω υπό Γ. στοιχείο.
 
Ε. Υποβολή αιτήσεων – Προθεσμία 
1. Οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα (Βλ. ως άνω υπό στοιχείο Δ) υποβάλλονται στην ελληνική, εντός προθεσμίας η οποία αρχίζει από την επομένη της δημοσιεύσεως της περιλήψεως της παρούσης στον Ημερήσιο Τύπο και λήγει την 15.00 ώρα της 20ης Νοεμβρίου 2020.
 
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
2. Η απόδειξη της έγκαιρης ηλεκτρονικής υποβολής γίνεται μέσω του αποδεικτικού παραλαβής που το Ε.Κ.Κ. αποστέλλει ηλεκτρονικά στον υποψήφιο, γνωρίζοντας σε αυτόν  τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτησή του.
 
3. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Βλ. ως άνω υπό στοιχείο Δ), καθώς και εκπρόθεσμες αιτήσεις, δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα επιστρέφονται στους υποψηφίους. Για την επιλογή υποψηφίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά ελευθέρως τις σύμφωνες με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης κατατεθείσες αιτήσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να καλέσει σε συνέντευξη εκείνους από τους υποψήφιους που κρίνουν αναγκαίο. Στην περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώνει κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου τα απαραίτητα προσόντα, η διαδικασία επιλογής ματαιώνεται και η διαδικασία πλήρωσης της θέσης επαναπροκηρύσσεται.
 
 
Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2020
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ.
 
Μάρκος  Χολέβας
 
Τέσσερεις ελληνικές προτάσεις εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση στην 160η συνεδρίαση του Eurimages.
 
 Πρόκεται για τα κινηματογραφικά σχέδια μυθοπλασίας: 
•«Dodo», σκηνοθεσία Πάνος Κούτρας, παραγωγή 100% Synthetic Films / Eλένη Κοσσυφίδου (345.000 ευρώ)
•«The Grandson», σκηνοθεσία Nelly Reguera, παραγωγή Homemade Films / Μαρία Δρανδάκη (270.000 ευρώ)
•«Tigru», σκηνοθεσία Andrei Tanzes, παραγωγή Graal / Κωνσταντίνα Σταυριανού, Ρένα Βουγιουκαλού (145.000 ευρώ)
 
Και το σχέδιο ντοκιμαντέρ:
•«Mighty Afrin», σκηνοθεσία Άγγελος Ράλλης, παραγωγή AR Films / Άγγελος Ράλλης (120.00 ευρώ)
 
Όλα τα παραπάνω σχέδια υποστηρίζονται από προγράμματα του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

Το Κινηματογραφικό Δίκτυο Νοτιοανατολικής Ευρώπης SEE CINEMA NETWORK απευθύνει πρόσκληση στους Έλληνες επαγγελματίες παραγωγούς κινηματογραφικών έργων οι οποίοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν τις προτάσεις τους ως υποψήφιες για:

• Χρηματοδότηση Development ταινιών μυθοπλασίας μεγάλου μήκους, διεθνούς συμπαραγωγής μεταξύ των χωρών - μελών του Δικτύου.

Δεκτές προς εξέταση γίνονται προτάσεις των οποίων ο βασικός παραγωγός είναι ελληνική εταιρεία παραγωγής και στις οποίες συμμετέχει ως συμπαραγωγός τουλάχιστον ένας παραγωγός από άλλη χώρα - μέλος του Δικτύου.

Το περιεχόμενο του φακέλου της πρότασης πρέπει να είναι στην αγγλική γλώσσα και να περιλαμβάνει:

• αίτηση υποψηφιότητας του προγράμματος
• βιογραφικά σημειώματα σεναριογράφου, σκηνοθέτη, παραγωγού και παραγωγού εταιρείας
• σενάριο (στα αγγλικά και στα ελληνικά)
• σύνοψη σεναρίου (1 σελίδα) (στα αγγλικά και στα ελληνικά)
• treatment (10-15 σελίδες) (στα αγγλικά και στα ελληνικά)
• σκεπτικό προθέσεων για την ανάπτυξη του έργου, γραμμένο από κοινού από τον παραγωγό και τον σκηνοθέτη
• στρατηγική διακίνησης και προώθησης του έργου που σκοπεύει να αναπτύξει ο παραγωγός του έργου (έως 3 σελίδες)
• αναλυτικό προϋπολογισμό Development του έργου
• συνοπτικό προϋπολογισμό της παραγωγής του έργου με κατανομή ανά χώρα συμπαραγωγής
• και ό,τι άλλο κρίνουν οι υποψήφιοι ως απαραίτητο.

Την αίτηση υποψηφιότητας καθώς και τον κανονισμό του προγράμματος, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (www.gfc.gr, κατηγορία: Χρηματοδότηση - SEE Cinema Network)

Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προτάσεων ορίζεται η 10η Νοεμβρίου 2020.

Η κατάθεση των φακέλων θα γίνεται ηλεκτρονικά στα εξής δύο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. & Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Εκτελεστικό Γραμματέα του Δικτύου, κύριο Γιάννη Ηλιόπουλο (τηλ. 210 3678501).

Η προσεχής συνεδρίαση του SEE Cinema Network θα πραγματοποιηθεί εντός του Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη ή διαδικτυακά.