Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) ανακοινώνει την ένταξη της «Ψηφιακής Πλατφόρμας Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ύψους 1.418.964 ευρώ αποτελεί επί της ουσίας ακόμη ένα κονδύλι που θα απορροφηθεί κυρίως από την κινηματογραφική κοινότητα. Τα χρήματα αυτά, από το ΕΣΠΑ 2014-2020, παραλίγο να χαθούν όταν απορρίφθηκε η πρώτη υποβολή της πρότασης, που είχε γίνει από το ΕΚΚ μετά από τη σχετική πρόσκληση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Παρόλα αυτά έγινε προσπάθεια να μη χαθεί το έργο· δόθηκε η δυνατότητα επανυποβολής με τη συνδρομή του ΥΠΠΟΑ και υποβλήθηκε νέα πρόταση από την παρούσα διοίκηση του ΕΚΚ τον Ιανουάριο του 2021.
 
Το ΕΚΚ θα προσφέρει για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ικανοποιώντας έναν από τους βασικούς σκοπούς του, αυτόν της προβολής και διάδοσης της κινηματογραφικής τέχνης στην Ελλάδα. Η καινοτόμος ψηφιακή αυτή πρωτοβουλία, που ενισχύει και τον ρόλο του ΕΚΚ ως εθνικού φορέα χάραξης και υλοποίησης κινηματογραφικής πολιτικής, εισάγει μεθοδικά και συστηματικά τον κινηματογράφο στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κυρίως ως εναλλακτικό εκπαιδευτικό εργαλείο. Επιδίωξη μέσω της δράσης αυτής είναι να υποστηριχθεί και να εμπλουτισθεί το έργο του εκπαιδευτικού, με την αξιοποίηση του κινηματογράφου ως εκπαιδευτικού / διδακτικού εργαλείου. Ταυτόχρονα όμως, η δράση αυτή θα οξύνει το βλέμμα και το κριτικό πνεύμα των μαθητών, και θα δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη του κινηματογραφικού κοινού σε ολόκληρη τη χώρα.
 
Η Ψηφιακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία με μια πρώτη ματιά
 
•Είναι εθνικής εμβέλειας εξασφαλίζοντας την ισότιμη πρόσβαση σε μαθητές και εκπαιδευτικούς ακόμη και των πιο απομακρυσμένων περιοχών της επικράτειας. Ο σχεδιασμός της θα διευκολύνει στον μέγιστο βαθμό την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία. 
•Είναι έργο πληροφορικής και νέων τεχνολογιών ισότιμα προσβάσιμο και από τα δύο φύλα, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και υλοποίησης.
•Θα περιέχει τουλάχιστον 92 διεθνείς και ελληνικές ταινίες, μεγάλου και μικρού μήκους και των τριών βασικών ειδών: μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation. Οι περισσότερες από τις ταινίες αυτές θα είναι πρόσφατες παραγωγές. Η καθεμία θα συνοδεύεται από σχετικό εκπαιδευτικό υλικό (κείμενα, βίντεο κ.λπ.).
•Η επιλογή των ταινιών θα γίνει με την εποπτεία του ΕΚΚ· το έργο θα έχει την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
•Σημαντικό είναι ότι θα παραχθούν και 10 εκπαιδευτικές ταινίες (διάρκειας 7-10 λεπτών) που θα εισάγουν τους μαθητές στην κινηματογραφική τέχνη.
•Οι ταινίες και το συνοδευτικό υλικό τους θα είναι ελεύθερα στη διάθεση των εγγεγραμμένων και πιστοποιημένων χρηστών, εκπαιδευτικών και μαθητών, σε προγραμματισμένους, από κοινού συμφωνημένους χρόνους.
•Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν διαδικτυακά σεμινάρια σχετικά με τη χρήση της Πλατφόρμας.
•Η εύρυθμη λειτουργία της Πλατφόρμας θα εξασφαλίζεται από helpdesk, για το οποίο το ΕΚΚ θα προσλάβει προσωπικό, αλλά και από την αδιάλειπτη τεχνική υποστήριξη του κατασκευαστή της.
•Η Πλατφόρμα προβλέπεται να λειτουργήσει για τα σχολικά έτη 2021-22 και 2022-23. Για να εξασφαλιστεί η λειτουργία της και μετά την ολοκλήρωση της συγχρηματοδοτούμενης αυτής δράσης, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε τα δικαιώματα θέασης των ταινιών να διαρκέσουν 5 χρόνια.
 

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού  ενέκρινε έκτακτη επιχορήγηση προς το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ύψους 2.420.000 ευρώ. Με την απόφαση αυτή καλύπτεται το χρηματοδοτικό κενό που είχε δημιουργηθεί με την κατάργηση  της επιχορήγησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για τα έτη 2020 -2021.

Με το συνολικό ποσό των 8.000.000 ευρώ πρόκειται να ενισχυθούν οι κινηματογράφοι και οι διανομείς κινηματογραφικών ταινιών που έχουν πληγεί από τα περιοριστικά μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών στήριξης που λαμβάνονται για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις του πολιτισμού.
Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Επικρατείας και Πολιτισμού και Αθλητισμού, που συνυπέγραψε ο Υφυπουργός, αρμόδιος για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού, Νικόλας Γιατρομανωλάκης, προβλέπεται η καταβολή σταθερού ποσού €4 ανά θεατή/εισιτήριο και ανά προβολή, ανεξαρτήτως της τιμής του εισιτηρίου και για συνολικό μέγιστο αριθμό 40 προβολών ανά μήνα, για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 ως εξής:
1.Καταβολή ποσού που αντιστοιχεί στο 20% των συνολικών θέσεων θεατή/εισιτηρίου, όπως αυτές προκύπτουν από την άδεια λειτουργίας, για τις επιχειρήσεις που λειτούργησαν από την 1η Οκτωβρίου 2020 και ως τη χρονική στιγμή που τους επιτράπηκε ανάλογα με την Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκεται ο κινηματογράφος και τα μέτρα αναστολής της λειτουργίας που επιβλήθηκαν τον Οκτώβριο ή και τον Νοέμβριο 2020. 
2.Καταβολή ποσού που αντιστοιχεί στο 10% των συνολικών θέσεων θεατή/εισιτηρίου, όπως αυτές προκύπτουν από την άδεια λειτουργίας, για τις επιχειρήσεις που δεν λειτούργησαν τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο 2020. 
 
Επιπλέον, για τους διανομείς κινηματογραφικών ταινιών προβλέπεται η καταβολή από τον κρατικό προϋπολογισμό οικονομικής ενίσχυσης που καλύπτει το 40% της διαφοράς της μείωσης του κύκλου εργασιών του έτους 2020 σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019.
Όπως δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, «Με στοχευμένα μέτρα, η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στηρίζουν τους επαγγελματίες του κινηματογράφου στις ιδιαίτερες, δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Από τον περασμένο Νοέμβριο το ΥΠΠΟΑ εκπόνησε ειδικό πρόγραμμα για την ενίσχυση των κινηματογραφικών αιθουσών. Σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, η Κοινή Υπουργική Απόφαση παρέχει μεγαλύτερη κάλυψη στους επαγγελματίες της προβολής και διανομής της κινηματογραφικής ταινίας, προκειμένου να ενισχυθεί η κινηματογραφική αίθουσα και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην τέχνη του κινηματογράφου».
Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού, Νικόλας Γιατρομανωλάκης δήλωσε:
«Το πρόγραμμα αυτό έρχεται να προστεθεί στις έμπρακτες κινήσεις στήριξης για τον πολιτισμό, τόσο μέσω των οριζόντιων μέτρων, όσο και με εξειδικευμένα μέτρα σχεδιασμένα για να ανταποκριθούν στις ιδιαιτερότητες του κλάδου. Απόλυτη προτεραιότητα είναι να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των εργαζομένων, των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων του πολιτισμού και να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις που η πανδημία είχε σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του πολιτισμού».
Σημειώνεται πως με προτεραιότητα η οικονομική αυτή ενίσχυση να διαχυθεί και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αλλά και την προστασία συνολικά των θέσεων εργασίας, η ΚΥΑ θέτει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες απαραίτητες προϋποθέσεις:
•Οι κινηματογράφοι που θα λάβουν την ενίσχυση, επιστρέφουν ποσοστό 20% αυτής για τη χορήγηση κοινωνικού εισιτηρίου εντός διαστήματος τριών ετών σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού όπως ΑμεΑ, μακροχρόνια ανέργους, μονογονεϊκές οικογένειες, τρίτεκνους και πολύτεκνους. 
•Οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν την οικονομική ενίσχυση υποχρεούνται να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας που είχαν την 6η Νοεμβρίου 2020 για ένα μήνα από την ημερομηνία επαναλειτουργίας τους.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση ένταξης στην οικονομική ενίσχυση μέσω της ειδικής πλατφόρμας stirizoumetonpolitismo.services.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). 
Αναλυτικές πληροφορίες για την Κοινή Υπουργική Απόφαση περιλαμβάνονται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β’ 1820/29.04.2021), όπου δημοσιεύτηκε. 
 
Στις 28/4/2021 το ΕΚΚ με την ανακοίνωση των εγκρίσεων χρηματοδότησης σχεδίων κινηματογραφικών έργων ολοκλήρωσε την εξέταση των 374 προτάσεων που εκκρεμούσαν εδώ και δύο τουλάχιστον χρόνια και είχαν εκθέσει διεθνώς τους Έλληνες παραγωγούς καθιστώντας τους αναξιόπιστους  στο επίπεδο συμπαραγωγών και συμμετοχής σε ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Η αντίληψη μας είναι ότι η διαδικασία χαιρετήθηκε  θετικά από το μεγαλύτερο μέρος της κινηματογραφικής κοινότητας.   Τις τελευταίες μέρες όμως, ορισμένα μέλη της κινηματογραφικής κοινότητας προβάλουν ως θέμα αναξιόπιστης λειτουργίας του ΕΚΚ τη χρηματοδότηση σχεδίων δημιουργών που είναι μέλη της δεξαμενής των αναγνωστών/ αξιολογητών. 
Προς αποκατάσταση της αλήθειας επισημαίνουμε τα εξής:  
Σύμφωνα με τα πρότυπα που εφαρμόζουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα, μεταξύ των οποίων και το Creative Europe, η παρούσα διοίκηση, δημιούργησε δεξαμενή Αναγνωστών/Αξιολογητών που αποτελείται από 26 καταξιωμένους επαγγελματίες του κινηματογραφικού και καλλιτεχνικού χώρου και την οποία δημοσιοποίησε στις 14/1/2021. Στην ανακοίνωση μάλιστα τονιζόταν μεταξύ άλλων:  «Είναι συνειδητή η επιλογή και αναγνωστών που είναι ενεργά μέλη στην κινηματογραφική κοινότητα, αλλά σαφώς σε καμία περίπτωση δε θα κρίνουν προτάσεις συνυποψηφίων τους σε προγράμματα που έχουν και οι ίδιοι εκκρεμή αίτηση ή ενεργή προέγκριση».  Έτσι από τη δεξαμενή αυτή αντλήθηκαν ανάλογα με το πρόγραμμα που εξετάζονταν και οι αντίστοιχοι Αναγνώστες. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι Αναγνώστες δεν εμπλέκονται σε όλα τα προγράμματα. Βασικό κριτήριο, όπως και στα ευρωπαϊκά προγράμματα, για την συμμετοχή ενός Αναγνώστη στη διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων ενός προγράμματος, είναι η μη συμμετοχή σχεδίου του ή εμπλοκή του σε σχέδιο που ανήκει στο πρόγραμμα που καλείται να λειτουργήσει ως  Αξιολογητής. 
Σε κανένα από τα προαναφερθέντα ευρωπαϊκά  προγράμματα δεν ανακοινώνονται τα ονόματα των συγκεκριμένων Αναγνωστών που αξιολογήσαν προτάσεις ενός προγράμματος, αλλά μόνο ανώνυμα η αξιολόγηση τους, ώστε να κρίνουν χωρίς πιέσεις και παρεμβολές. 
Με γνώμονα τις παραπάνω διαδικασίες έγιναν και οι εγκρίσεις των προτάσεων που είχαν κατατεθεί στο ΕΚΚ και εκκρεμούσε η αξιολόγηση τους. Το μόνο που ίσως δε γνωρίζουν όσοι καταφέρονται κατά της διαδικασίας που ακολουθήθηκε είναι πως στις προτάσεις που δεν εγκρίθηκε η χρηματοδότηση τους βρίσκονται και προτάσεις Αναγνωστών, οι οποίες αξιολογήθηκαν αρνητικά.
Επομένως κάθε συσχέτιση της δεξαμενής των Αναγνωστών με τις προτάσεις που εγκρίθηκαν είναι τουλάχιστον ατυχής.
      
Το Δ.Σ του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου
 
 

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ανακοινώνει τον Νέο Κανονισμό Προγραμμάτων Χρηματοδότησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγής κάνοντας ένα σημαντικό βήμα προς την ανασυγκρότησή του. Ο Κανονισμός αυτός εισάγει μια νέα φιλοσοφία για τον ρόλο του Ε.Κ.Κ. μπροστά στις σύγχρονες απαιτήσεις της παραγωγής των ταινιών. Στηρίζει την ελληνική κινηματογραφία και ενισχύει την εξωστρέφειά της στο πλαίσιο των διεθνών συμπαραγωγών. Δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον ψηφιακής κατάθεσης των προτάσεων, κάνοντας αποδοτικότερη τη λειτουργία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγής. Ευνοεί την ανάπτυξη, την εξέλιξη και την ανανέωση του έμψυχου δυναμικού της ελληνικής κινηματογραφίας.

 

Αλλαγές που φέρνει ο Νέος Κανονισμός Προγραμμάτων Χρηματοδότησης


• Αυξάνει το μέγιστο όριο της χρηματοδότησης σε όλα τα Προγράμματα.
• Χρηματοδοτεί την 1η ταινία, σε όλα τα είδη της και σε όλες τις φάσεις της ανάπτυξης και της παραγωγής της, κάνοντας έτσι το Ε.Κ.Κ. συνοδοιπόρο των πρωτοεμφανιζόμενων δημιουργών.
• Ενισχύει το ντοκιμαντέρ συμπεριλαμβάνοντάς το για πρώτη φορά σε όλες τις φάσεις της παραγωγής του και σε όλα τα Προγράμματα Χρηματοδότησης.
• Πριμοδοτεί το animation και το ενισχύει σε όλες τις φάσεις του, ενδυναμώνοντας έτσι και το στάδιο της ανάπτυξής που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το είδος.
• Ενθαρρύνει τη σύνδεση κινηματογραφικής παιδείας και κινηματογραφικής παραγωγής, προβλέποντας αμειβόμενη θέση απασχόλησης τελειόφοιτων ή απόφοιτων κινηματογραφικών σχολών σε παραγωγές που χρηματοδοτεί το Ε.Κ.Κ.
• Δίνει ιδιαίτερο βάρος στην έτοιμη ταινία χρηματοδοτώντας την για πρώτη φορά με παρόμοιο τρόπο με αυτόν που ισχύει και στα υπόλοιπα Χρηματοδοτικά Προγράμματα του Ε.Κ.Κ.
• Στηρίζει για πρώτη φορά κινηματογραφικά έργα που μπορούν να ολοκληρωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα και με πολύ χαμηλό προϋπολογισμό, αποσκοπώντας ν’ αναδείξει δημιουργούς με αισθητική τόλμη και καλλιτεχνικό ρίσκο.
• Πριμοδοτεί κινηματογραφικά έργα με θεματική γύρω από τη νεανική ηλικία επιδιώκοντας την ανάπτυξη του κοινού, ιδιαίτερα του παιδικού και εφηβικού.
• Ενθαρρύνει την προαγωγή της συμπεριληπτικότητας, της προσβασιμότητας και της συμμετοχικότητας στη διαδικασία δημιουργίας κινηματογραφικών έργων. Στο πλαίσιο αυτό επιδοτεί επιπλέον σχέδια μικρού μήκους που απασχολούν γυναίκες σε βασικές ειδικότητες.
• Αναβαθμίζει τη σχέση του Ε.Κ.Κ. με τους συμβαλλόμενους παραγωγούς επιταχύνοντας τις διαδικασίες, όσον αφορά την υποβολή προτάσεων ή την εξέλιξη των σχεδίων που έχουν προεγκριθεί.

 

Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί, για πρώτη φορά στην ιστορία του Ε.Κ.Κ., και ο Κανονισμός Ενίσχυσης της Διανομής και Προώθησης των ελληνικών ταινιών (χρηματοδοτημένων ή μη από το Ε.Κ.Κ.), οπότε θα κλείσει ο κύκλος της δημιουργίας ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου για όλες τις δράσεις ενίσχυσης και χρηματοδότησης κινηματογραφικών σχεδίων και έργων.

 

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τον Νέο Κανονισμό στη δισέλιδη μορφή.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τον Νέο Κανονισμό στη μονοσέλιδη μορφή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ), τηρώντας το χρονοδιάγραμμα που έθεσε σε σχέση με την αξιολόγηση όλων των εκκρεμών προτάσεων κινηματογραφικών σχεδίων προς χρηματοδότηση και τη μετάβασή του σε έναν νέο χρηματοδοτικό κανονισμό, ανακοινώνει τα ακόλουθα:
 
•Έκλεισε οριστικά ο κύκλος των εκκρεμοτήτων με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και των υπολοίπων προτάσεων από αυτές  που είχαν υποβληθεί στα πλαίσια των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του ΕΚΚ για τα έτη 2019 και 2020. Από τις 182 προτάσεις, που εξετάστηκαν για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, προεγκρίθηκαν 43 οι οποίες χρηματοδοτούνται συνολικά με το πόσο των 2.520.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, 25 κινηματογραφικά σχέδια ταινιών μικρού μήκους, 8 ντοκιμαντέρ και 10 μυθοπλασίας μεγάλου μήκους. Οι 6 από τις ταινίες μεγάλου μήκους που προεγκρίνονται, προέρχονται από πρωτοεμφανιζόμενους σκηνοθέτες. Επίσης, συνολικά 6 σχέδια έχουν θεματική για παιδιά ή εφήβους. Το παρόν Δελτίο Τύπου συνοδεύεται από τον αναλυτικό κατάλογο των προεγκρίσεων.
Ως γνωστόν, διαδικασία αυτή ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο μετά από μεγάλη διακοπή με τη συνδρομή συνεργατών readers. Συνολικά, λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης   που ανακοίνωσε το ΕΚΚ στις 30 Μαρτίου 2021 αναφορικά με τη διετία 2019-2020, εκκρεμούσαν προς αξιολόγηση 377 προτάσεις. Προεγκρίθηκαν 80 από αυτές και χρηματοδοτούνται με το συνολικό ποσό των 4.440.500 ευρώ.
 
•Ξεκινάει η αξιολόγηση των από τριετίας ολοκληρωμένων ταινιών, που είχαν υποβληθεί προς ενίσχυση στο αντίστοιχο πρόγραμμα του ισχύοντος χρηματοδοτικού κανονισμού. Οι οριστικές ενισχύσεις των ολοκληρωμένων ταινιών θα ανακοινωθούν το αργότερο μέχρι το τέλος του Ιουνίου 2021. 
 
•Ο στόχος μας είναι να κλείσουν όλες οι εκκρεμότητες από το παρελθόν ώστε να γίνει αποδοτικότερη η λειτουργία του ΕΚΚ και της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγής. Δέσμευσή μας επίσης στο πλαίσιο του ισχύοντος κανονισμού, είναι μέχρι τέλος Ιουνίου 2021 να έχουν ανακοινωθεί και οι προεγκρίσεις των προτάσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν την περίοδο μέχρι 31 Ιανουαρίου 2021.
 
•Ο Νέος Κανονισμός Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων κινηματογραφικών σχεδίων και έργων θα δημοσιευτεί την εβδομάδα μετά το Πάσχα. Θα ακολουθήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα η δημοσίευση ενός Κανονισμού Ενίσχυσης της Προώθησης και της Διανομής όλων των ελληνικών ταινιών, τον οποίο για πρώτη φορά αποκτά το ΕΚΚ. 
 
 
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον κατάλογο των 43 προεγκρίσεων
Το από 31/3/2021, ανωτέρω υγειονομικό πρωτόκολλο, «Οδηγίες για την ασφαλή διεξαγωγή εργασιών προετοιμασίας οπτικοακουστικών παραγωγών» εφαρμόζεται στο εξής, σε συνδυασμό με το ΦΕΚ 1581/Β/18-4-2021 που δημοσιεύθηκε στη ΚΥΑ αριθμ. 24520:
«Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και ειδικές ρυθμίσεις σε περίπτωση εμβολιασμού ή αρνητικού τεστ σε συγκεκριμένες χώρες».
 
Συγκεκριμένα, οι αλλοδαποί συνεργάτες που έρχονται και διαμένουν στην Ελλάδα και είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού των χωρών που ορίζονται ρητά στην ανωτέρω ΚΥΑ,  λαμβάνουν υπόψιν τους τα κάτωθι: 
 
"1. Ειδικώς η είσοδος στην Επικράτεια των μονίμων κατοίκων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σένγκεν, του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σερβίας και του Ισραήλ, επιτρέπεται: α) εφόσον έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος αα) εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα, αβ) από εργαστήρια αναφοράς της χώρας προέλευσης ή διέλευσης ή δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια της χώρας αυτής, εφόσον τα ιδιωτικά αυτά εργαστήρια έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια εθνική αρχή πιστοποίησης της χώρας και αγ) φέρουν βεβαίωση της ως άνω διάγνωσης, στην αγγλική γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητας του προσώπου και την οποία επιδεικνύουν στα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας που είναι επιφορτισμένα με τη διενέργεια ιατρικών ελέγχων ή β) στην περίπτωση ολοκλήρωσης του εμβολιασμού για κορωνοϊό COVID-19 και προσκόμισης από αυτούς πιστοποιητικού εμβολιασμού, στην αγγλική γλώσσα, το οποίο έχει εκδοθεί από δημόσια αρχή και σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση της παρόδου δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού. Το πιστοποιητικό εμβολιασμού περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, τον τύπο του διενεργηθέντος εμβολίου και τον αριθμό των δόσεων και επιδεικνύεται στα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) που είναι επιφορτισμένα με τη διενέργεια ιατρικών ελέγχων. Το πιστοποιητικό της παρούσας δύναται να ελέγχεται ως προς τη γνησιότητά του από τα αρμόδια όργανα, κατόπιν συνδρομής που παρέχεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
 
2. Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος υπόκεινται σε δειγματοληπτικό εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο στη βάση υγειονομικού αλγορίθμου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου πέμπτου, απαλλάσσονται από τον υποχρεωτικό προληπτικό περιορισμό της παρ. 5 του άρθρου πέμπτου και οφείλουν κατά τα λοιπά, κατά το χρονικό διάστημα παραμονής τους στη Χώρα, να τηρούν τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.24489/16.4.2021 (Β’ 1558) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει".     
 
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ              
 
Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, τρεις καθοριστικοί φορείς του Ελληνικού Κινηματογράφου, υπογράφουν για πρώτη φορά σύμφωνο συνεργασίας. Στόχος τους είναι η δυναμική υποστήριξη της ελληνικής κινηματογραφίας και όλων των κλάδων των Ελλήνων κινηματογραφιστών, η ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων του ελληνικού σινεμά και η διασύνδεσή του με την παγκόσμια κινηματογραφική βιομηχανία.
 
Οι τρεις φορείς εντείνουν με αυτόν τον τρόπο τη στενή συνεργασία τους και ενώνουν τις δυνάμεις τους για μία σειρά κοινών δράσεων, με σημαντικότερη την ανάδειξη του κινηματογραφικού θησαυρού που έχει συγκεντρωθεί σε 110 χρόνια πορείας του ελληνικού σινεμά. Στιγμές από την ιστορία, τις ταινίες και τα πρόσωπα, τους καλλιτέχνες και τους τεχνικούς που καθόρισαν την πορεία του Ελληνικού Κινηματογράφου, θα οργανωθούν κατάλληλα και θα γίνουν διαθέσιμα σε όλους.
 
Στις προθέσεις του Φεστιβάλ, του Κέντρου και της Ακαδημίας είναι να δημιουργηθεί ένα ενιαίο συνολικό ψηφιακό αρχείο κινηματογραφικών δεδομένων, ένα πολύτιμο εργαλείο το οποίο θα ενημερώνεται διαρκώς, ώστε να γίνει διαθέσιμο στο κοινό το ανεκτίμητο αρχειακό υλικό, να επιτευχθεί η διασύνδεση των πηγών τους και η ανατροφοδότηση του υλικού σε συνεργασία και με άλλους φορείς του ελληνικού σινεμά.
 
Οι άξονες για τη χρήση του ενιαίου αυτού αρχείου είναι οι εξής: 
Εκπαίδευση: Στόχος είναι να συστήνεται ο ελληνικός κινηματογραφικός πλούτος σε μαθητές και σε σπουδαστές οπτικοακουστικών σχολών, αλλά και άλλων σχολών που επιθυμούν να αξιοποιήσουν κινηματογραφικά ντοκουμέντα και υλικά σχετικά με την ιστορία του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού.
Διασύνδεση: Σκοπός του ενιαίου αρχείου είναι τόσο η διασύνδεση των επαγγελματιών του κινηματογραφικού χώρου στην Ελλάδα, όσο και η δικτύωσή τους με επαγγελματίες του διεθνούς κινηματογραφικού χώρου. 
Ενημέρωση: Μέσω αυτού θα μπορεί το ευρύ κοινό να ενημερώνεται για τις διαρκείς εξελίξεις στον ελληνικό κινηματογράφο.
 
Μια από τις πρώτες ενέργειες μετά την υπογραφή του συμφώνου συνεργασίας, είναι η υποβολή κοινής πρότασης στην πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», υπ’ αριθμόν 118 «Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος».
Η συγκέντρωση του κινηματογραφικού αρχειακού πλούτου και η αξιοποίηση του ως μέσου καταγραφής και τεκμηρίωσης, θα αποτελέσουν μοναδικό θεματοφύλακα της ιστορίας του Ελληνικού Κινηματογράφου, θα συμβάλλουν σε μια διαρκή και δημιουργική εκπαίδευση, δίνοντας στη σχέση του με την κοινωνία, νέα, δυναμική και δημιουργική πνοή. 
 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η Διεύθυνση Hellenic Film Commission του Ε.Κ.Κ. παρουσιάζει το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ανεύρεσης Χώρων (Location Scouting Support) το οποίο απευθύνεται σε κινηματογραφικά και τηλεοπτικά σχέδια ξένης πρωτοβουλίας που ενδιαφέρονται να διενεργήσουν προκαταρκτικό location scouting στη χώρα μας. Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα συνάδει με τον καταστατικό τρόπο λειτουργίας της Διεύθυνσης του Ε.Κ.Κ. (N. 3905/10, άρθρο 17) και συμβάλει στην εκπλήρωση των σκοπών της καθώς η οικονομική ενίσχυση στο στάδιο της προ-παραγωγής αποτελεί σημαντικό εργαλείο προσέλκυσης διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών σύμφωνα με τις καλές διεθνείς πρακτικές. Με την επιτόπια έρευνα οι παραγωγοί θα έχουν τη δυνατότητα συγκριτικής αξιολόγησης των πλεονεκτημάτων κάθε χώρου/τοποθεσίας αλλά και διερεύνησης όλων των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η Ελλάδα. 
Το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ανεύρεσης Χώρων της Διεύθυνσης Hellenic Film Commission του Ε.Κ.Κ. αφενός αποσκοπεί στην προσέλκυση διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών στην Ελλάδα και αφετέρου στην ενίσχυση της απασχόλησης Ελλήνων κινηματογραφιστών, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της τεχνογνωσίας του εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού. 
 
 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΩΝ 
 
Πρόσβαση στο Πρόγραμμα έχουν κινηματογραφικά σχέδια μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, ελάχιστης διάρκειας 70 λεπτών, καθώς και τηλεοπτικές σειρές μυθοπλασίας και τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ. Οι τηλεοπτικές σειρές ταξιδιωτικού και γαστρονομικού περιεχομένου, καθώς και τα reality shows, δεν είναι επιλέξιμα. 
Η χρηματοδότηση από το Ε.Κ.Κ. έχει τη μορφή ενίσχυσης. 
 
Επιλέξιμα σχέδια:
1.Σχέδια ξένης πρωτοβουλίας, τα σενάρια των οποίων θα μπορούσαν να γυριστούν στην Ελλάδα, με μειοψηφική συμμετοχή Έλληνα συμπαραγωγού 
2.Σχέδια ξένης πρωτοβουλίας, τα σενάρια των οποίων θα μπορούσαν να γυριστούν στην Ελλάδα, χωρίς μειοψηφική συμμετοχή Έλληνα συμπαραγωγού αλλά με δέσμευση συνεργασίας, στο στάδιο της ανεύρεσης χώρων, με ελληνική επιχείρηση παραγωγής (ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο) που έχει ενεργό ΚΑΔ δραστηριότητας παραγωγής ή δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής,  κιν/φικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων 
 
Και για τις δύο επιλέξιμες κατηγορίες σχεδίων, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι: 
Α) Ελάχιστες προβλεπόμενες ημέρες γυρισμάτων που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα:
-15 ημέρες για κινηματογραφικές ταινίες μυθοπλασίας και τηλεοπτικές σειρές μυθοπλασίας 
- 7 ημέρες για τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ
Β) Ελάχιστο προβλεπόμενο ποσό δαπανών που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα σε περίπτωση υλοποίησης του έργου στη χώρα: 50.000 ευρώ
 
Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανεύρεσης χώρων ορίζεται στις 10.000 ευρώ. 
Σχέδιο το οποίο έχει αρχίσει γυρίσματα πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης από το Ε.Κ.Κ. δεν είναι επιλέξιμο.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα του Ε.Κ.Κ. μέχρι 2 σχέδια ανά έτος. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ανεύρεσης Χώρων (Location Scouting Support) 
 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι Έλληνες συμπαραγωγοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ή οι ελληνικές επιχειρήσεις παραγωγής (ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα) που έχουν ενεργό ΚΑΔ δραστηριότητας παραγωγής ή δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής  κιν/κων ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων και έχουν συμβληθεί με την ξένη εταιρεία παραγωγής για την ανεύρεση χώρων γυρισμάτων στην Ελλάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή του αιτούντος στο Πρόγραμμα είναι η συμμόρφωσή του με τυχόν υπάρχουσες συμβατικές / οικονομικές του υποχρεώσεις έναντι του Ε.Κ.Κ.
Ο αιτών υποβάλλει, προς εξέταση, σχετικό φάκελο στο Ε.Κ.Κ., πριν από την έναρξη των γυρισμάτων, ο οποίος περιέχει:
 
1.Αίτηση ενίσχυσης 
2.Σύνοψη μίας σελίδας 
3.Σενάριο ή treatment σεναρίου στην αγγλική γλώσσα
4.Βιογραφικά: α) ξένου παραγωγού και εταιρίας παραγωγής, β) σκηνοθέτη, γ) ελληνικής εταιρίας παραγωγής ή φυσικού προσώπου που αναλαμβάνει την ανεύρεση χώρων στην Ελλάδα 
5.Συμφωνητικό της ξένης εταιρείας παραγωγής με τον αιτούντα για την ανάθεση ανεύρεσης χώρων στην Ελλάδα 
6.Αναλυτική λίστα χώρων προς ανεύρεση σύμφωνα με τις ανάγκες του σεναρίου 
7.Χρονοδιάγραμμα εργασιών ανεύρεσης χώρων στην Ελλάδα 
8.Προϋπολογισμός εργασιών ανεύρεσης χώρων στην Ελλάδα / Scouting Budget 
9.Προϋπολογισμός εργασιών παραγωγής στην Ελλάδα / Production Budget 
10.Χρηματοδοτικό πλάνο προϋπολογισμού παραγωγής του σχεδίου    
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ 
 
Από τα σχέδια που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, θα προτιμηθούν σχέδια τα οποία:
 
•Παρουσιάζουν ποσοστό μεγαλύτερο του 25% του σεναρίου να διαδραματίζεται στην Ελλάδα.
•Καλύπτουν προβλεπόμενες ημέρες γυρισμάτων στην Ελλάδα περισσότερες από τις ελάχιστες οριζόμενες στα κριτήρια επιλεξιμότητας. 
•Αναδεικνύουν αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας. 
•Αναδεικνύουν απομακρυσμένες περιοχές (ορεινά χωριά, ακριτικά νησιά, παραμεθόριος κτλ.).
 
Επίσης, θα συνεκτιμηθεί η συμμετοχή γυναικών στους δημιουργικούς συντελεστές (σκηνοθεσία, σενάριο, διεύθυνση φωτογραφίας, διεύθυνση παραγωγής, location management), καθώς και η συμμετοχή και εκπαίδευση στην ανεύρεση χώρων τελειοφοίτων/αποφοίτων (τελευταίων δύο ετών) αναγνωρισμένων κινηματογραφικών σχολών.  
 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
 
•Η κατάθεση των φακέλων υποψηφιότητας γίνεται δεκτή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. 
•Τα αιτήματα λαμβάνονται και διεκπεραιώνονται από τη Διεύθυνση Hellenic Film Commission εντός ενός (1) μήνα. 
•Μετά τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου υποψηφιότητας, τα υποβληθέντα σχέδια αξιολογούνται από τη Διεύθυνση Hellenic Film Commission αυστηρά με την χρονολογική σειρά κατάθεσής τους. 
•Το σύνολο των εγκεκριμένων ενισχύσεων στο εν λόγω πρόγραμμα ετησίως, καθώς και το ύψος της ενίσχυσης κάθε σχεδίου, εξαρτώνται από το ύψος του ετήσιου προϋπολογισμού του Προγράμματος. Η Διεύθυνση παύει να προβαίνει σε εγκρίσεις μετά την εξάντληση του διαθέσιμου ετήσιου προϋπολογισμού του προγράμματος. 
•Το ύψος της ενίσχυσης ενός σχεδίου αποφασίζεται λαμβάνοντας υπόψιν τον προϋπολογισμό εργασιών ανεύρεσης χώρων στην Ελλάδα, ο οποίος κατατέθηκε με την αίτηση. 
•Οι αιτήσεις εγκρίνονται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Ε.Κ.Κ. ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Hellenic Film Commission. 
•Οι αποφάσεις στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ανεύρεσης Χώρων της Διεύθυνσης Hellenic Film Commission ισχύουν μετά την ανάρτησή τους στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και για διάστημα τριών (3) μηνών. Μετά την ανάρτηση της απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, το Ε.Κ.Κ. ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα καθώς και τον επωφελούμενο ξένο παραγωγό. 
•Σε περίπτωση που ένα σχέδιο, επωφελούμενο από το εν λόγω Πρόγραμμα, προχωρήσει σε παραγωγή στην Ελλάδα (μερικώς ή αποκλειστικά), ο ξένος παραγωγός του οπτικοακουστικού έργου δεσμεύεται να αναγράφει ως υποστηρικτή το Hellenic Film Commission του Ε.Κ.Κ. με σήμανση και των δύο λογοτύπων (GFC/HFC) στους τίτλους τέλους του οπτικοακουστικού έργου.
 
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
 
Μετά την ανάρτηση της εγκριτικής απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, το Ε.Κ.Κ. συμβάλλεται με ιδιωτικό συμφωνητικό με τον αιτούντα.
Μετά την ολοκλήρωση εργασιών ανεύρεσης χώρων στην Ελλάδα (location scouting), ο δικαιούχος χρειάζεται να προσκομίσει στο ΕΚΚ για τον απολογιστικό έλεγχο ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. τα παρακάτω: 
•Λίστα δαπανών ανεύρεσης χώρων στην Ελλάδα / Budget execution report 
•Nόμιμα παραστατικά επ’ ονόματι του αιτούντος βάσει των παρακάτω επιλέξιμων δαπανών, το άθροισμα των οποίων θα είναι τουλάχιστον ισόποσο με το ύψος της εγκεκριμένης ενίσχυσης. Στην περίπτωση που ο οικονομικός απολογισμός δαπανών για την ανεύρεση χώρων υπολείπεται του εγκεκριμένου ποσού ενίσχυσης, μειώνεται ισόποσα και το ποσό της εγκεκριμένης ενίσχυσης.
•Έκθεση εκτέλεσης εργασιών ανεύρεσης χώρων στην Ελλάδα (αναλυτική λίστα επισκεφθέντων χώρων/τοποθεσιών, αξιολόγηση επισκεφθέντων χώρων/τοποθεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες του σεναρίου κτλ. ) / Location Scouting execution report 
•Φωτογραφίες των χώρων (1-5 για κάθε χώρο που επισκέφθηκαν οι συντελεστές, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και την τεκμηρίωση της βάσης δεδομένων Locations στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Hellenic Film Commission)
•Ερωτηματολόγια συμμετοχής τελειοφοίτων/αποφοίτων κινηματογραφικών σχολών, στην περίπτωση συμμετοχής τους.
 
Το Ε.Κ.Κ. θα προβεί στην καταβολή της ενίσχυσης μετά την παραλαβή νόμιμου παραστατικού από τον δικαιούχο προς το Ε.Κ.Κ. με το τελικό ποσό της εγκεκριμένης ενίσχυσης κατόπιν του απολογιστικού ελέγχου, καθώς και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα όπου προβλέπεται. Ο Φ.Π.Α. επιβαρύνει το Ε.Κ.Κ.   
 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
 
•Εισιτήρια εντός Ελλάδας ξένων και Ελλήνων συντελεστών
•Έξοδα διαμονής, διατροφής και μετακίνησης εντός Ελλάδας ξένων και Ελλήνων συντελεστών
•Αμοιβή Έλληνα φωτογράφου 
•Αμοιβή Έλληνα Location Manager

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη σχετική φόρμα.

 

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στη δράση «Thessaloniki Goes to Cannes», η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο κατά τη διάρκεια του Marché du Film του 74ου Φεστιβάλ των Καννών (6 - 16 Ιουλίου 2021).

 Η συμμετοχή της Αγοράς του ΦΚΘ στο «Thessaloniki Goes to Cannes» είναι μια συνεργασία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου με το Φεστιβάλ Καννών. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα από τη Νοτιοανανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια που παίρνει μέρος στη συγκεκριμένη δράση του Marché du Film του Φεστιβάλ Καννών, μιας από τις μεγαλύτερες και πιο περιζήτητες αγορές ταινιών στον κόσμο. Οι ταινίες που έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν στη διεθνή πλατφόρμα έχουν κάνει σημαντικές επαφές που έχουν οδηγήσει σε συμφωνίες με sales agents και διανομείς από το εξωτερικό. Ανάμεσα στις επιτυχημένες ταινίες που έχουν ήδη παρουσιαστεί στη δράση είναι: Μήλα του Χρήστου Νίκου, Winona του Αλέξανδρου Βούλγαρη, Απόστρατος του Ζαχαρία Μαυροειδή, Dolphin Man του Λευτέρη Χαρίτου, The Waiter του Στηβ Κρικρή, Όταν ο Βάγκνερ συνάντησε τις ντομάτες της Μαριάννας Οικονόμου, Πολυξένη της Δώρας Μασκλαβάνου.

 Πέντε ταινίες μεγάλου μήκους σε εξέλιξη (μυθοπλασία και ντοκιμαντέρ) θα παρουσιαστούν στους sales agents, τους διανομείς και τους προγραμματιστές που θα παραβρεθούν στο φετινό Marché du Film των Καννών. Οι πέντε επιλεγμένοι παραγωγοί θα έχουν δωρεάν διαπίστευση για το Marché du Film. 

 ► Αναζητούμε ταινίες μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ ελληνικής παραγωγής ή μειοψηφικής ελληνικής παραγωγής στο στάδιο post-production. 

 Η προθεσμία υποβολής πρότζεκτ είναι η Δευτέρα 26 Απριλίου 2 

 Aπαιτούμενα υλικά:

1.20-25 λεπτά της ταινίας προς αξιολόγηση

2.100 λέξεις σύνοψη στα αγγλικά

3.Logline στα αγγλικά (έως 2 γραμμές)

4.Credits και χώρα/χώρες παραγωγής

5.Genre της ταινίας

6.Στοιχεία επικοινωνίας

7.Πότε θα είναι έτοιμη η ταινία

8.Τι ψάχνετε στις Κάννες (διανομείς, sales agent, festival premiere κλπ)

9.Φωτογραφία σκηνοθέτη, παραγωγού και ταινίας

 

Για να στείλετε τις προτάσεις σας και για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού εξέδωσε στις 31.03.2021 λεπτομερείς οδηγίες για ασφαλή διεξαγωγή εργασιών προετοιμασίας οπτικοακουστικών παραγωγών. Οι οδηγίες αυτές αφορούν το σύνολο της επικράτειας μέχρι την επικαιροποίησή τους.Πατήστε εδώ για το σχετικό αναλυτικό έγγραφο και για το παράρτημα με το πρότυπο της φόρμας αδειοδότησης.Αναφορικά με τα υγειονομικά πρωτόκολλα για ασφαλή διεξαγωγή γυρισμάτων – ηχογραφήσεων ισχύει ό,τι ορίζουν οι επικαιροποιημένες οδηγίες του ΥΠΠΟΑ .Πατήστε εδώ για το σχετικό έγγραφο και τη φόρμα αδειοδότησης.

Το Ε.Κ.Κ., αναγνωρίζοντας τις οικονομικές επιβαρύνσεις που έχουν προκύψει κατά την εκτέλεση των γυρισμάτων στις συνθήκες της πανδημίας του Covid-19, δημιουργεί ένα Πρόγραμμα κάλυψης των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από την τήρηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου που τα συνοδεύει.

Το Πρόγραμμα αφορά στα γυρίσματα των ελληνικών ταινιών που χρηματοδοτεί το Ε.Κ.Κ. σε όλα τα Προγράμματα του Χρηματοδοτικού Κανονισμού του, ασχέτως είδους (μυθοπλασία ντοκιμαντέρ, μικρού μεγάλου μήκους) και οι προϋπολογισμοί τους είχαν συνταχθεί πριν την εμφάνιση της πανδημίας του Covid-19 και επομένως οι επιπλέον δαπάνες για την τήρηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου δεν είχαν προϋπολογιστεί.

ΟΡΟΙ και ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι παραγωγοί που χρηματοδοτούνται από το Ε.Κ.Κ. για παραγωγές ταινιών, μεγάλου και μικρού μήκους, μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ, των οποίων τα γυρισμάτων πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα 1/2/2020-31/12/2020 και για τα οποία διενεργήθηκαν επιπλέον δαπάνες για την τήρηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου που δεν είχαν περιληφθεί στον προϋπολογισμό τους. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται έως 12.000 € για ταινίες μεγάλου μήκους και έως 3.000 € για ταινίες μικρού μήκους. Το Πρόγραμμα καλύπτει μέχρι το 100% των επιλέξιμων δαπανών, με την προϋπόθεση ότι μέρος τους ή το σύνολό τους δεν έχουν καλυφθεί ή δεν θα καλυφθούν από άλλο Φορέα ή Οργανισμό. Σε περίπτωση που έχει καλυφθεί ή θα καλυφθεί ποσοστό τους, θα καταβάλλεται το υπόλοιπο και μέχρι το ανώτατο όριο του Προγράμματος. Η ενίσχυση θα καταβάλλεται απολογιστικά, με την προσκόμιση των σχετικών νομίμων παραστατικών που θα κατατίθενται ταυτόχρονα με τον οικονομικό απολογισμό της ταινίας, όπως αυτός προβλέπεται από τον Κανονισμό Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του Ε.Κ.Κ.  

Για την ένταξη στο Πρόγραμμα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να προσκομισθούν νόμιμα παραστατικά που αφορούν τις επιλέξιμες δαπάνες.
  • Από τα όρντινο και τις μισθοδοτικές καταστάσεις να προκύπτουν οι ημέρες γυρισμάτων και τα άτομα που απασχολήθηκαν κατά τη διάρκεια ισχύος των υγειονομικών πρωτοκόλλων.
  • Στον απολογισμό δαπανών προς το Ε.Κ.Κ. να μην έχουν συμπεριληφθεί δαπάνες, των οποίων η κάλυψη ζητείται μέσω του παρόντος Προγράμματος.

Κατάθεση αίτησης για την υπαγωγή στο Πρόγραμμα:

Ο ενδιαφερόμενος παραγωγός οφείλει να καταθέσει μαζί με τον απολογισμό της χρηματοδοτούμενης από το Ε.Κ.Κ. ταινίας, αίτηση υπαγωγής του στο Πρόγραμμα, υποβάλλοντας τα εξής:

  • Λίστα που να περιλαμβάνει όλες τις πραγματοποιηθείσες επιλέξιμες δαπάνες. Στην περίπτωση που πρόκειται για κατηγορία επιπλέον δαπανών, στη λίστα θα αναγράφεται η προβλεπόμενη στον προϋπολογισμό αντίστοιχη δαπάνη και χωριστά το επιπλέον κόστος, όπως αυτό προκύπτει από τα νόμιμα παραστατικά.
  • Φάκελο με όλα τα νόμιμα παραστατικά που αφορούν τις δαπάνες που περιλαμβάνονται στην προαναφερθείσα λίστα.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι οι αιτούμενες προς κάλυψη δαπάνες, όπως προκύπτουν από τα κατατεθειμένα νόμιμα παραστατικά, δεν έχουν ή δεν θα επιδοτηθούν ή επιχορηγηθούν από άλλο Φορέα ή Οργανισμό. Σε περίπτωση που μέρος τους έχει ή θα επιδοτηθεί ή επιχορηγηθεί, να αναφέρεται το ύψος αυτής (της επιδότησης/επιχορήγησης), ώστε το Ε.Κ.Κ. να καλύψει τη διαφορά έως το 100% του καταβληθέντος από τον παραγωγό ποσού. Στην προαναφερθείσα λίστα δαπανών θα εγγράφεται το ποσοστό της δαπάνης που καλύφθηκε και το αιτούμενο υπόλοιπο ποσό προς κάλυψη από το Ε.Κ.Κ.

Επιλέξιμές Δαπάνες:

COVIDTESTS (PCR και RAPID)

ΜΑΣΚΕΣ (κάθε είδους)

ΓΑΝΤΙΑ

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ (κάθε είδους)

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ (γυρισμάτων και βοηθητικών) – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΝ / ΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ* ΚΟΣΤΟΣ ΜΑΚΙΓΙΑΖ (διαμόρφωση χώρων, πρόσθετος εξοπλισμός, ατομικά make-upkits)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ* ΚΟΣΤΟΣ CATERING (χρέωση για ατομικά boxes)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ* ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΕΟΔΥ (μέγιστος αριθμός επιβατών ανά βαν -7θέσια και 9θέσια , ΙΧ, ταξί και ιδιωτικά λεωφορεία)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ* ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΓΥΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/ΟΙ COVID (μισθοδοσία)

Στις επιλέξιμες δαπάνες ο όρος «ΕΠΙΠΛΕΟΝ*» αφορά στο κόστος που προκύπτει σε ορισμένες κατηγορίες δαπανών που ενώ είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό, το ύψος τους έχει αυξηθεί λόγω της τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Στη συγκεκριμένη κατηγορία δαπανών, ο παραγωγός πρέπει να αναφέρεται στη διαφορά μεταξύ των προϋπολογισμένων δαπανών και αυτών που τελικά πραγματοποιήθηκαν. Το αρχικό ύψος των δαπανών, όπως αυτές είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της ταινίας, θα περιλαμβάνεται, όπως πάντα, στον απολογισμό.

Μετά την υποβολή της αίτησης και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, θα πραγματοποιείται έλεγχός τους από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης και κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Κ. θα εγκρίνει το ποσό της ενίσχυσης.

Σε περίπτωση που για κάποιο κινηματογραφικό έργο ο προαγωγός έχει ήδη καταθέσει τον απολογισμό, αλλά δικαιούται να ενταχθεί στο Πρόγραμμα ενίσχυσης Γυρισμάτων Covid-19, μπορεί να υποβάλει την αίτηση του και τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως τις 30/5/2021.

Η οικονομική ενίσχυση θα καταβάλλεται εφάπαξ στον παραγωγό, μετά την καταβολή της τελευταίας δόσης χρηματοδότησης της ταινίας, σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του Ε.Κ.Κ. Το Ε.Κ.Κ. θα επιβαρύνεται με τον αναλογούντα ΦΠΑ.