Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ανακοινώνει τον επικαιροποιημένο Κανονισμό Προγραμμάτων Χρηματοδότησης Κινηματογραφικών Σχεδίων και Έργων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγής (Φεβρουάριος 2023).

Δείτε εδώ

 

 

 

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (Ε.Κ.Κ.) ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης Επιτυχόντων και Επιλαχόντων για τις θέσεις: 2.1 & 2.2 («Εισηγητής/ρια σεμιναρίου – κινηματογραφιστής/στρια» & «Εισηγητής/ρια σεμιναρίων - εκπαιδευτικός»), σύμφωνα με την Πρόσκληση 4/2022 (2/12/2022) στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 2 «Διαδικτυακά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς» του Υποέργου 1 «Συντονισμός, επικοινωνία με τα σχολεία, υποστήριξη χρήσης της πλατφόρμας, προβολή» της Πράξης «Ψηφιακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία» με κωδικό ΟΠΣ 5074743 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

 

Βρείτε τους πίνακες εδώ:

- Επιτυχόντες και επιλαχόντες 2.1

- Απορριπτέοι 2.1

- Επιτυχόντες και επιλαχόντες 2.2

- Απορριπτέοι 2.2

Η απώλεια του Λάκη Παπαστάθη βυθίζει σε θλίψη τον πνευματικό κόσμο και ιδιαίτερα την κινηματογραφική μας κοινότητα. Ο Λάκης Παπαστάθης, ένας ευαίσθητος διανοούμενος, βαθιά καλλιεργημένος και με ανήσυχο πνεύμα, ανήκει στη γενιά των σκηνοθετών που έθεσαν με ένταση το αίτημα της γραφής και της ανανέωσης του ελληνικού κινηματογράφου, διαγράφοντας τη δική τους προσωπική τροχιά προς νέους ορίζοντες.
Ο Λάκης Παπαστάθης ξεκίνησε την περιπέτεια του στο ελληνικό σινεμά από την τραχιά, λιτή και φωτεινή Ελλάδα της «Ευδοκίας», ως βοηθός στο πλευρό του Αλέξη Δαμιανού, μακριά από τη ζεστασιά και τις βεβαιότητες της ηθογραφίας. Η συνέχεια είχε ρίσκο, τόλμη και μεγάλο πείσμα.
Στον «Καιρό των Ελλήνων» είδε μια Ελλάδα μετέωρη ανάμεσα στο πρόσφατο παρελθόν των Ελλήνων του 1821 και στο μακρινό ευρωπαϊκό μέλλον της. Στον «Θεόφιλο», η περιπλάνησή του στον κόσμο του «αλλόκοτου φουστανελά» ζωγράφου Θεόφιλου Χατζημιχαήλ, ήταν μια αναζήτηση του στίγματος μιας χώρας που, δίχως να το νοιώθει χάνει τη λαϊκότητα και την αυθεντικότητά της. Στο «Μόνον της ζωής του Ταξείδιον», έψαξε να βρει το πέρασμα που οδηγεί στον εσωτερικό, σκοτεινό και χαοτικό κόσμο του ποιητή Γεωργίου Βιζυηνού.
Ο Λάκης Παπαστάθης άφησε το αποτύπωμά του και στην ελληνική τηλεόραση. Αυτός, και ο στενός συνεργάτης του Τάκης Χατζόπουλος, με την εκπομπή τους «Παρασκήνιο» καθιέρωσαν τον πολιτισμό στη μικρή οθόνη, από την εποχή της ασπρόμαυρης αθωότητάς της, δίνοντας παράλληλα ευκαιρίες σε νέους σκηνοθέτες.
Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στην οικογένειά του.
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ), στη συνεδρίασή του της 28ης Φεβρουαρίου 2023, λαμβάνοντας υπόψη τον Χρηματοδοτικό Κανονισμό, σύμφωνα με τον οποίο οι εγκρίσεις και οι προεγκρίσεις πραγματοποιούνται σε κάθε περίοδο με βάση τις οικονομικές δυνατότητες και τον αριθμό των προτάσεων που έχουν υποβληθεί, αποφάσισε να προεγκρίνει στο πρόγραμμα ΜΕΙΟΨΗΦΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ τη χρηματοδότηση τριών (3) προτάσεων, συνολικού ύψους 195.000 €.

Το ΕΚΚ αναμένει έκτακτη επιχορήγηση για το 2023 ώστε να μην μειωθεί το συνολικό ύψος των χρηματοδοτήσεων κατά τις περιόδους κρίσεων που ορίζονται από τον ισχύοντα χρηματοδοτικό κανονισμό του.

Τα αποτελέσματα

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ΜΕΙΟΨΗΦΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ, υποβλήθηκαν κατά τη Β Περίοδο με καταληκτική ημερομηνία 31.10.2022, συνολικά δώδεκα (12) επιλέξιμα προς αξιολόγηση σχέδια, από τα οποία προεγκρίθηκε χρηματοδότηση για τα παρακάτω τρία (3):

BLUE BLOOD

Σκηνοθεσία: JURIS KURSIETIS

Σενάριο: JURIS KURSIETIS

Έλληνας συμπαραγωγός: ASTERISK* / ΜΙΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ποσό χρηματοδότησης: 65.000 €

THEWELL

Σκηνοθεσία: ΜΑΡΙΟΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ

Σενάριο: ΜΑΡΙΟΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ

Έλληνας συμπαραγωγός: TANWEERPRODUCTIONS

Ποσό χρηματοδότησης: 100.000

ΚΡΟΤΑΛΙΕΣ (RATTLESNAKES)

Σκηνοθεσία: NIKOLA LJUCA

Σενάριο: NIKOLA LJUCA, VUK BOSKOVIC, STASA BAJAC

Έλληνας συμπαραγωγός: HORSEFLY FILMS

Ποσό επιδότησης: 30.000 €

 
To Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ), θεωρώντας σημαντική την έγκαιρη ανάδειξη ζητημάτων για τη θέση της ελληνικής κινηματογραφίας και γενικότερα του οπτικοακουστικού τομέα της χώρας σε ένα μελλοντικό περιβάλλον πράσινης οικονομίας, προσχώρησε στο Green Film. To EKΚ και η Διεύθυνσή του για τις Διεθνείς Οπτικοακουστικές Συμπαραγωγές – Hellenic Film Commission (HFC) αποτελούν πλέον μέλη του ευρωπαϊκού αυτού δικτύου κινηματογραφικών οργανισμών και Film Commissions για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικά βιώσιμης κινηματογραφικής παραγωγής. Η κίνηση αυτή συνιστά ένα θετικό βήμα στην κατεύθυνση εναρμόνισης της Ελλάδος με τις διεθνείς πολιτικές και πρακτικές που αποσκοπούν στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. Η ένταξη του ΕΚΚ και του HFC στο δίκτυο Green Film πραγματοποιήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2023, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Βερολίνου.
Το Green Film συστήθηκε με πρωτοβουλία του Trentino Film Fund και του Trentino Film Commission το 2017 με στόχο να ενθαρρύνει τους παραγωγούς ταινιών να εργαστούν με πιο βιώσιμο τρόπο στα στάδια της κινηματογράφησης. Αποτελεί ένα ήδη δοκιμασμένο πρόγραμμα, το οποίο με δομημένο τρόπο διευκολύνει τους παραγωγούς να το εφαρμόσουν ενόσω εργάζονται σε διαφορετικές περιοχές, καθώς και σε περιπτώσεις διεθνών συμπαραγωγών. 
Οι παραγωγοί, εφόσον  έχουν επιδείξει τη δέσμευσή τους για τη μείωση των επιπτώσεων της εργασίας τους στο περιβάλλον και ακολουθώντας σχετικές διαδικασίες, είναι δυνατόν να λάβουν το Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας. 
Οι κύριοι φορείς οι οποίοι συμμετέχουν στο Green Film είναι film commissions, film funds ή άλλες υπηρεσίες του οπτικοακουστικού τομέα οι οποίες έχουν υιοθετήσει το Green Film ως εργαλείο και ως σύστημα πιστοποίησης, εταιρείες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών ή τηλεοπτικών σειρών οι οποίες επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν το Green Film προκειμένου τα έργα τους να γίνουν περιβαλλοντικά βιώσιμα και να τα πιστοποιήσουν με την ετικέτα του Green Film, καθώς και ειδικοί περιβαλλοντικής βιωσιμότητας που βοηθούν τους παραγωγούς και τους καθοδηγούν προς την πιστοποίηση.
Συνυπολογίζοντας ότι πολλά ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία εμπλουτίζονται ήδη με συστήματα πρόσθετης χρηματοδότησης για τις παραγωγές που εναρμονίζονται με τις πρακτικές αυτές, το Hellenic Film Commission προχωρά στη σύνταξη του Green Film Rating System ενός «Οδηγού Πρακτικών Green Filming» εξειδικεύοντας τις πράσινες πρακτικές παραγωγής κινηματογραφικών και οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΚΚ κ. Μάρκος Χολέβας δήλωσε σχετικά: «Η υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών για να προστατέψουμε το σπίτι μας που είναι ο πλανήτης γη, δεν μπορεί παρά να συμπεριλαμβάνει και τον κινηματογραφικό και οπτικοακουστικό τομέα. Το ΕΚΚ με ευθύνη απέναντι στη νέα γενιά αναλαμβάνει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.»
 
 
 
Η νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία αλληλεγγύης σε επίπεδο κινηματογράφου για την υποστήριξη των Ουκρανών επαγγελματιών του χώρου εξ αιτίας του πολέμου στη χώρα τους, η οποία παράλληλα ενθαρρύνει τις ευρωπαϊκές συμπαραγωγές, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης για τις Ουκρανικές Ταινίες (European Solidarity Fund for Ukrainian Films - ESFUF), παρουσιάστηκε χθες στο Βερολίνο στο πλαίσιο της 73ης Berlinale. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Ένωση Ευρωπαϊκών Κέντρων Κινηματογράφου (EFAD) και εξελίχθηκε σε θερμό κλίμα παρουσία των Υπουργών Πολιτισμού της Γερμανίας, κυρίας Claudia Roth, της Γαλλίας, κυρίας Rima Abdul-Malak και του Λουξεμβούργου, κυρίας Sam Tanson. 
 
Η πατρότητα της ιδέας του ESFUF ήταν του Γαλλικού Κέντρου Κινηματογράφου (CNC), το οποίο πρότεινε τη σύστασή του στη Γενική Συνέλευση του EFAD, τον Μάιο του 2022 στο περιθώριο του Φεστιβάλ των Καννών, μετά από ζυμώσεις που είχαν ήδη γίνει. Σημειωτέον δε ότι από ελληνικής πλευράς, ο Υφυπουργός Πολιτισμού, αρμόδιος για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού, κύριος Νικόλας Γιατρομανωλάκης, είχε κάνει τις πρώτες επαφές και διαβουλεύσεις για τη διευθέτηση των προβλημάτων που προέκυψαν στις ευρωπαϊκές συμπαραγωγές, μεταξύ των οποίων και ελληνικές, αμέσως μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. 
 
Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ), στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής πολιτικής που έχει υιοθετηθεί από τη χώρα μας από τη στιγμή που ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, αναγνωρίζοντας ότι, μαζί με άλλα πολλά και σοβαρά, πλήττεται και η ελεύθερη έκφραση των Ουκρανών κινηματογραφιστών, αποφάσισε τη συμμετοχή στο Ταμείο εκπροσωπώντας την Ελλάδα στην κοινή αυτή δράση έμπρακτης αλληλεγγύης 16 κινηματογραφικών φορέων από 13 ευρωπαϊκές χώρες. 
Ο Πρόεδρος του EFAD, κύριος Luis Chaby Vaz, δήλωσε:  «Το ESFUF είναι γεγονός.  Η δημιουργία του αποκαλύπτει την ικανότητά μας να λειτουργούμε ενωμένοι κάνοντας πράξη την αλληλεγγύη των μελών μας προς την Ουκρανία. Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας προς το Γαλλικό Κέντρο Κινηματογράφου για την πατρότητα της ιδέας του ESFUD και για τον συντονισμό των ενεργειών για την υλοποίησή του».
 
Η Γενική Διευθύντριά του ΕΚΚ, κυρία Αθηνά Καρτάλου, μόνιμη εκπρόσωπος της Ελλάδας στο EFAD, ανέφερε ότι «Συνεχίζοντας να συμμετέχουμε ενεργά στις αποφάσεις και τις δράσεις του EFAD, ενστερνιστήκαμε από την αρχή αυτή την πρωτοβουλία, αναγνωρίζοντας το βαθύ ανθρωπιστικό χαρακτήρα της και την αμεσότητα του θετικού αποτελέσματος που θα έχει σε μία πληττόμενη κινηματογραφία. Η τέχνη είναι και αυτή ένας δρόμος για να ανακουφίζονται οι συνάνθρωποί μας σε δύσκολες εποχές».
Το ΕΚΚ ήταν εκεί, εκπροσωπούμενο εκτός από την κυρία Καρτάλου, από την κυρία Άννα Κασιμάτη, αναπληρώτρια εκπρόσωπο στον θεσμό, και τον Πρόεδρο και το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του κκ. Μάρκο Χολέβα και Ιφιγένεια Βλαχογιάννη. 
 
Οι άξονες του ESFUF
•Το Ταμείο θα χρηματοδοτεί κινηματογραφικά έργα Ουκρανών δημιουργών σε στάδιο ανάπτυξης ή ολοκλήρωσης.
•Επιλέξιμα είναι έργα μεγάλου μήκους μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ ή animation που προορίζονται να κυκλοφορήσουν για πρώτη φορά σε κινηματογραφική αίθουσα.
•Δικαιούχοι είναι εταιρείες παραγωγής εγκατεστημένες στις χώρες εταίρους του ESFUD (Βέλγιο, Κύπρος, Κροατία, Εσθονία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία). Οι εταιρείες αυτές πρέπει να έχουν σύμβαση συμπαραγωγής με ουκρανική εταιρεία παραγωγής.
•Ο προϋπολογισμός για το 2023 είναι 1.051.000 €. Η χρηματοδότηση καθενός έργου σε στάδιο ανάπτυξης ορίζεται ως ακολούθως: 25.000 € για ντοκιμαντέρ, 50.000 € για μυθοπλασία ή animation. Η χρηματοδότηση κινηματογραφικού σχεδίου σε στάδιο ολοκλήρωσης ορίζεται σε 75.000 €.
•Ανοικτές προσκλήσεις ενδιαφέροντος για το 2023. Η πρώτη έχει ήδη γίνει (18/2) με προθεσμία 17 Μαρτίου (τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο προσεχές φεστιβάλ των Καννών). Η δεύτερη θα γίνει τον Μάιο.
 
Αναλυτικές πληροφορίες: www.esfuf.eu/
 
 
Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) αναγγέλλει με ιδιαίτερη χαρά τη βράβευση της παραλίας Χιλιαδού της Εύβοιας με το EUFCN Location Award για το 2022.
Στην παραλία Χιλιαδού γυρίστηκε το μεγαλύτερο μέρος της πολυβραβευμένης ταινίας του Σουηδού Ρούμπεν Έστλουντ «Το τρίγωνο της θλίψης» (Χρυσός Φοίνικας Φεστιβάλ Καννών, Καλύτερη Ευρωπαϊκή Ταινία, υποψήφια για τα βραβεία BAFTA και Oscar).
Η βράβευση από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Film Commission  (EUFCN) πραγματοποιήθηκε σήμερα στην 73η Berlinale, στο πλαίσιο του European Film Market, και ήταν αποτέλεσμα της επιτυχούς για την Ελλάδα ανταπόκρισης του κοινού στη διαδικασία της ψηφοφορίας για την ανάδειξη της Καλύτερης Κινηματογραφικής Τοποθεσίας. 
Το ΕΚΚ και η Διεύθυνσή του για τις Διεθνείς Οπτικοακουστικές Συμπαραγωγές – Hellenic Film Commission (HFC) που υπέβαλε την υποψηφιότητα, ευχαριστούν τις συμμετέχουσες και τους συμμετέχοντες στη διαδικτυακή ψηφοφορία που ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο μετά την ανακοίνωση των πέντε φιναλίστ για το βραβείο. Οι άλλες τέσσερεις τοποθεσίες ήταν από τη Μεγάλη Βρετανία, την Ελβετία, τη Γερμανία και την Κροατία. 
Να σημειωθεί ότι το 2018, το ίδιο βραβείο έλαβε η Κέρκυρα της τηλεοπτικής σειράς «The Durrells» κάνοντας ήδη δύο τις βραβεύσεις για τη χώρα μας από το 2017 που καθιερώθηκε ο θεσμός της καλύτερης Κινηματογραφικής Τοποθεσίας της χρονιάς από το EUFCN! 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚ Μάρκος Χολέβας δήλωσε σχετικά: «Η βράβευση της παραλίας Χιλιαδού, που εν καιρώ πανδημίας υποδέχτηκε γυρίσματα της ταινίας «Το τρίγωνο της θλίψης», προκαλεί ικανοποίηση σε όλους όσοι πριν από χρόνια διέκριναν την επιτακτική ανάγκη να τονώσει η χώρα μας την εξωστρέφειά της και να χαράξει μεθοδικά την πολιτική της για την ανάπτυξη της κινηματογραφίας μας. Το Hellenic Film Commission από το 2007 υπηρετεί τη στρατηγική αυτή επιδίωξη του ΕΚΚ. Προβάλλει την Ελλάδα ως χώρα φιλική προς τη διεθνή οπτικοακουστική παραγωγή, διασυνδέοντας παράλληλα τους Έλληνες επαγγελματίες με τη διεθνή βιομηχανία του κινηματογράφου και του οπτικοακουστικού τομέα. Το «Τρίγωνο της θλίψης», του Χρυσού Φοίνικα και των τριών υποψηφιοτήτων στα αναμενόμενα Όσκαρ, είναι ένα καλό και ενδεικτικό παράδειγμα της παραπάνω πολιτικής, γιατί σε αυτό συμμετείχαν Έλληνες παραγωγοί και τεχνικοί. Η σημερινή βράβευση ήταν αποτέλεσμα και της συντονισμένης δράσης του HFC με τον ΕΟΤ και την Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδος».
Η Πρόεδρος του ΕΟΤ Άντζελα Γκερέκου δήλωσε: «Έχουμε μια σημαντική διάκριση σήμερα για την Ελλάδα, τον ελληνικό κινηματογράφο αλλά και τον ελληνικό τουρισμό. Ένα θερμό, μεγάλο ευχαριστώ στον χαρισματικό σκηνοθέτη, Ρούμπεν Έστλουντ, στους συνεργάτες του, στην παραγωγή, στην ελληνική εταιρία Heretic, που απέδειξε τις δυνατότητες που έχουμε για παραγωγή στην Ελλάδα. Και φυσικά, θερμά και πολλά συγχαρητήρια στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Και βέβαια ένα τεράστιο ευχαριστώ στο ευρωπαϊκό, κινηματογραφόφιλο κοινό. Με την ψήφο τους απέδειξαν, για άλλη μια φορά, την αγάπη τους στην Ελλάδα. O EOT, μαζί με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, με το ΕΚΟΜΕ, με το οποίο έχουμε Μνημόνιο Συνεργασίας, ενώνουμε δυνάμεις για τη δυναμική ανάδειξη του κινηματογραφικού τουρισμού στην Ελλάδα. Στην παρούσα διοργάνωση δε τα ψηφιακά μέσα του ΕΟΤ, το VISIT GREECE, πρόβαλαν την πανευρωπαϊκή πλατφόρμα του EUFCN, προτρέποντας το κοινό να μπει και να ψηφίσει. Θερμά συγχαρητήρια και πάλι σε όλους. Συνεχίζουμε…».
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους διοργανωτές, αλλά κυρίως σε όλους όσοι συμμετείχαν στην ψηφοφορία και φυσικά σε εκείνους που επέλεξαν τη Χιλιαδού ως κορυφαία κινηματογραφική ευρωπαϊκή τοποθεσία για το 2022. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Hellenic Film Commission και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Το εν λόγω βραβείο αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς και καταδεικνύει φυσικά πως η δική μας παραλία, η παραλία Χιλιαδού, είχε το δικό της μερίδιο στην επιτυχία της καταπληκτικής ταινίας του σπουδαίου Ρούμπεν Έστλουντ. Όταν ως Περιφέρεια συνδράμαμε με όλες μας τις δυνάμεις στην ομαλή εξέλιξη των γυρισμάτων, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε την τεράστια παγκόσμια επιτυχία. Κι όμως, λίγο αργότερα, στην ίδια παραλία διοργανώσαμε την προβολή του βραβευμένου με τον Χρυσό Φοίνικα πλέον, «Τριγώνου της θλίψης». Είμαστε πολύ περήφανοι που στηρίζουμε τον Πολιτισμό σε όλες του τις εκφάνσεις και συνεχίζουμε - και με αυτόν τον τρόπο - να προβάλλουμε τον μοναδικό μας τόπο· την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας!»
 
Οι πέντε τοποθεσίες-φιναλίστ για το European Location Award 2022 ήταν:
•Νησιά Brissago για την ταινία «Dawn Chorus» – Ticino Film Commission (Ελβετία)
 
•Παραλία Χιλιαδού για την ταινία «The Triangle of Sadness» – Hellenic Film Commission (Ελλάδα)
 
•Η πόλη Portsoy για την σειρά for «Peaky Blinders» (Season 6) – Screen Scotland (Σκωτία)
 
•Το ξενοδοχείο Schlosshotel Kronberg για την ταινία «Spencer» – Film Commission Hessen (Γερμανία)
 
•Η συνοικία Stari Grad για την ταινία «How I Learned To Fly» – Filming in Croatia (Κροατία)
 
 
Δείτε παρακάτω το βίντεο της Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας σχετικά με την Χιλιαδού και τα γυρίσματα του «Tριγώνου της θλίψης» στην περιοχή: https://youtu.be/sozzLFArhU8
 
Μέλος του Green Film του Ευρωπαϊκού δικτύου κινηματογραφικών οργανισμών και film commissions αποτελoύν απο σήμερα το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και το Hellenic Film Commission. Η ένταξη στο Green Film πραγματοποιήθηκε σήμερα κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Βερολίνου Berlinale.
«Η υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών για να προστατέψουμε το σπίτι μας που είναι ο πλανήτης γη, δεν μπορεί παρά να συμπεριλαμβάνει και τον κινηματογραφικό και οπτικοακουστικό τομέα. Το ΕΚΚ με ευθύνη απέναντι στη νέα γενιά αναλαμβάνει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΚΚ κ. Μάρκος Χολέβας.
 

Αθήνα, 17.02.2023

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΕΚΚ 1/2023

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» (Υποέργο 4)

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥΣ ΑΥΞΟΝΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ: 182855 (ΤΜΗΜΑ 1), 182856 (ΤΜΗΜΑ 2), 182858 (ΤΜΗΜΑ 3), 182859 (ΤΜΗΜΑ 4), 182860 (ΤΜΗΜΑ 5), 182861 (ΤΜΗΜΑ 6), 182862 (ΤΜΗΜΑ 7), 182864 (ΤΜΗΜΑ 8), 182867 (ΤΜΗΜΑ 9), 182869 (ΤΜΗΜΑ 10) ΛΟΓΩ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΤΟΥ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16.02.2023

Λαμβάνοντας υπόψη:

-              τη με αρίθμ. 1826/11.05.2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ψηφιακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία» και MIS 5074743 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», όπως ισχύει,

-              την υπό στοιχεία 120766/13.12.2022 θετική γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός,

-              την απόφαση της υπ’ αριθμ. 1563/26.01.2023 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου περί έγκρισης του από 13.01.2023 1ου Πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης με την οποία κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός υπό στοιχεία 5/2022 και περί έγκρισης της Νέας Προκήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Κάτω Των Ορίων» ΕΚΚ 1/2023 «Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού» (Υποέργο 4) και των όρων αυτού.

και σε συνέχεια των:

α. υπό στοιχεία 2141/16.2.2023 και 2144/16.2.2023 αιτημάτων που παρελήφθησαν από οικονομικούς φορείς που ενδιαφέρονται να υποβάλουν προσφορά για τα επιμέρους Τμήματα του προαναφερόμενου διαγωνισμού,

β. του υπό στοιχεία 7529 ΕΞ/16.2.2023 εγγράφου της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) με θέμα: «Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες, του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Πέμπτη 16.02.2023», το οποίο κοινοποιήθηκε στο ΕΚΚ,

γ. το γεγονός ότι οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί του θέματος αρχικά έληγαν την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου, στις 11:00 π.μ., ήτοι στο κρίσιμο διάστημα που το ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ δεν λειτουργούσε, και συνεπώς δεν ήταν δυνατό οι διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς να υποβάλουν τις προσφορές τους,

η αναθέτουσα αρχή μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τους διαγωνισμούς του θέματος στις 24.02.2023 και ώρα 11.00 π.μ.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στις 24.02.2023 και ώρα 13.00 μ.μ.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί στο σύστημα βάσει του άρθρου 2.1.3, μαζί με τη νέα καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ.

 

Η Γενική Διευθύντρια

 

Αθηνά Καρτάλου

Στο πλαίσιο εφαρμογής του χρηματοδοτικού κανονισμού, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) ανακοινώνει τη λίστα αναγνωστών και μελών επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων που κατατέθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΚΚ e-services στη Β περίοδο καταθέσεων (με καταληκτικές ημερομηνίες 30/11/2022, 31/12/2022 και 31/01/2023) των επιμέρους προγραμμάτων.
 
Για τις ανάγκες των αξιολογήσεων και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος, συγκροτήθηκε, όπως και στις προηγούμενες περιόδους, μια ομάδα από αναγνώστες (readers), οι οποίοι υπογράφουν με το ΕΚΚ σύμβαση παροχής υπηρεσιών. 
 
Η παρακάτω λίστα αναγνωστών και μελών επιτροπής δύναται να συμπληρωθεί ή ανανεωθεί εάν κριθεί απαραίτητο για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΕΡΓΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΣΗΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΩΗΣ 
ΣΠΥΡΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΣΗΦΕΛΗΣ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗ 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΒΟΤΣΟΣ 
ΧΑΡΗΣ ΛΑΓΚΟΥΣΗΣ 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΑΔΗ 
ΕΚΤΟΡΑΣ ΛΥΓΙΖΟΣ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΕΗ 
ΓΙΟΥΛΑ ΜΠΟΥΝΤΑΛΗ 
ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ 
ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΥΖΑ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΜΠΑΛΛΗΣ 
ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΝΕΤΤΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΑΤΡΑΜΑΝΗ 
ΘΕΛΓΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ 
ΤΖΑΝΙΣ ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ 
ΓΙΑΝΝΑ ΣΑΡΡΗ 
ΧΡΥΣΑ ΤΖΕΛΕΠΗ 
ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ 
ΤΖΕΛΗ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 
Τα μέλη της επιτροπής του προγράμματος MICRO BUDGET είναι τα παρακάτω (αλφαβητικά):
 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΣΗΣ 
ΘΕΛΓΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ 
ΤΖΑΝΙΣ ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ
 
Κάθε μέλος επιτροπής ή αναγνώστης δεσμεύεται με την υπογραφή σύμβασης ότι θα τηρήσει τα προβλεπόμενα ασυμβίβαστα και θα απέχει από την αξιολόγηση πρότασης στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 
- όταν του ανατίθεται προς αξιολόγηση πρόταση που έχει υποβληθεί στο πλαίσιο προγράμματος, στο οποίο συμμετέχει και ο ίδιος με οποιοδήποτε τρόπο, δηλαδή είτε έχει υποβάλει πρόταση είτε έχει πάρει προέγκριση ή οριστική έγκριση, ή το ιδιωτικό συμφωνητικό χρηματοδότησης που έχει υπογράψει με το ΕΚΚ είναι σε εξέλιξη.
- όταν είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού, με κάποιον από τους υποψηφίους που αξιολογεί.
- όταν συνδέεται η αξιολόγηση της υποψήφιας πρότασης με ικανοποίηση προσωπικού του συμφέροντος.
 
Εν όψει λήξης της προθεσμίας υποβολής εκκαθαρίσεων δικαιωμάτων από εκμετάλλευση έργων προς το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 1559/14.12.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του για την ετήσια διαδικασία απόδοσης, υπενθυμίζονται τα ακόλουθα:
Οι παραγωγοί, οι οποίοι, είτε πρόκειται να υπογράψουν σύμβαση με το ΕΚΚ είτε έχουν συμβάσεις σε ισχύ, θα καταθέτουν σε ετήσια βάση την απόδοση των δικαιωμάτων του ΕΚΚ στα έσοδα εκμετάλλευσης των έργων που χρηματοδοτεί.
Η απόδοση θα γίνεται το αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους, θα αφορά  την χρήση από 01/01 έως 31/12 του προηγούμενου έτους και θα αναφέρεται στο σύνολο των εσόδων από οποιαδήποτε πηγή εκμετάλλευσης του έργου είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό.
Η απόδοση θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα που αφορούν την εκκαθάριση των εσόδων του έργου. Επίσης, ο παραγωγός θα προβλέπει ένα εύλογο χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα καταβάλει το αναλογούν στο ΕΚΚ ποσό, το οποίο προκύπτει βάσει των δικαιωμάτων που το ΕΚΚ κατέχει επί του έργου.
 

Αθήνα, 10.02.2023

2η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΕΚΚ 1/2023

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» (Υποέργο 4)

 

Υπεβλήθη ηλεκτρονικά, στις 09/02/2023 και ώρα 18:18, αίτημα διευκρινίσεων από εγγεγραμμένο στο σύστημα οικονομικό φορέα, με το περιεχόμενο που ακολουθεί (με πλάγιους χαρακτήρες). Μετά από κάθε ερώτηση τίθεται η σχετική απάντηση (με υπογράμμιση).

 

Σε συνέχεια της διακήρυξής σας για την Πράξη: «Ψηφιακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία» ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5074743, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» (Υποέργο 4) - ΕΚΚ 5/2022 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ 5/2022 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ παρακαλούμε να μας παρέχετε τις ακόλουθες διευκρινίσεις, οι οποίες αφορούν το σύνολο των τμημάτων του διαγωνισμού:

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, (σχετικό υπόδειγμα στο Παράρτημα VI), που ανέρχεται σε:

- 200,00 € (διακόσια ευρώ) για κάθε ένα από τα Τμήματα του διαγωνισμού.

 

Ερώτημα 1: Για τη συμμετοχή στο σύνολο των τμημάτων του διαγωνισμού, μπορούν οι υποψήφιοι να εκδώσουν μία εγγυητική επιστολή, για το σύνολο των τμημάτων και να την αναρτήσουν στο σύνολο των διαγωνισμών ή θα πρέπει η για κάθε τμήμα του διαγωνισμού να εκδοθεί διαφορετική εγγυητική επιστολή;

 

Απάντηση 1:      Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να εκδώσουν μια εγγυητική, ψηφιακό αντίγραφο της οποίας θα αναρτήσουν σε όλα τα τμήματα του διαγωνισμού, την δε πρωτότυπη θα προσκομίσουν στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, όπως ορίζεται στη Διακήρυξη.

 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

[...] Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.

 

Ερώτημα 2: Εξωτερικοί συνεργάτες, ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν αποτελούν μόνιμο προσωπικό του Οικονομικού Φορέα και παρέχουν στήριξη για την ικανοποίηση των κριτηρίων της παραγράφου 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, και συγκεκριμένα της στελέχωσης της ομάδας έργου, υποχρεώνονται στην υποβολή ΕΕΕΣ ώστε να διακριβωθεί ότι δε συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3;

 

Απάντηση 2:      Βλ. ΕΕΕΣ, Μέρος ΙΙ, ενότητα Γ, σελ. 25: «Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.»

 

Ερώτημα 3: Με δεδομένο ότι στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, κάθε τμήμα του έργου αποτελεί ξεχωριστό διαγωνισμό με διαφορετικό κωδικό συστήματος, αλλά το πρότυπο ΕΕΕΣ είναι κοινό για όλα τα τμήματα του διαγωνισμού, μπορεί ο Οικονομικός Φορέας να συμπληρώσει ένα ενιαίο ΕΕΕΣ για το σύνολο των τμημάτων του διαγωνισμού, όπως άλλωστε προβλέπεται στην σελίδα 5: « Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.» και να το υποβάλει στο σύνολο των διαγωνισμών που συμμετέχει;

 

Απάντηση 3:      Το/τα ΕΕΕΣ που θα συμπληρώσει ο Οικονομικός Φορέας και οι τυχόν συνεργάτες του μπορεί να είναι ενιαίο/ενιαία για όλα τα τμήματα και να αναρτάται σε όλα τα Τμήματα του διαγωνισμού.

 

Η Γενική Διευθύντρια

 

Αθηνά Καρτάλου