Θα πραγματοποιηθεί από τις 19 έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2016