EΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Αθήνα, 10 /10/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α.Π. 1407

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπ’ όψιν:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 13 (σκοποί Ε.Κ.Κ. και αρμοδιότητες Δ.Σ. Ε.Κ.Κ. αντίστοιχα) και του άρθρου 14 παράγρ. 3 (αρμοδιότητες Γ.Δ. Ε.Κ.Κ.), του Ν.3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/23.12.2010)

β) Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/7872/1201/1089/50/12.1.2016 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου» (ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/25.1.2016)

γ) Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/242705/24119/21666/1376/20.07.2016 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Διορισμός Γενικής Διευθύντριας του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου» (ΦΕΚ 415/ΥΟΔΔ/29.07.2016)

δ) Την κατ’ άρθρο 13 παρ. 6 του Ν.3905/2010 ΦΕΚ (ΦΕΚ 219/Α/23.12.2010) νόμιμη αναπλήρωση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ. από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ.

ε) Τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 15, παρ. 1γ, 18 και 20 παρ. 5 του Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/23.12.2010)

στ) Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΦΕΚ 112/Α/13.7.2010), όπως ισχύει

ζ) Τις υπ’ αριθμ. 1390Α/5.10.2016 και 1390Β/7.10.2016 αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ.

EΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Αθήνα, 10/10/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α.Π. 1410

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπ’ όψιν:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 13 (σκοποί Ε.Κ.Κ. και αρμοδιότητες Δ.Σ. Ε.Κ.Κ. αντίστοιχα) και του άρθρου 14 παράγρ. 3 (αρμοδιότητες Γ.Δ. Ε.Κ.Κ.), του Ν.3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/23.12.2010)

β) Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/7872/1201/1089/50/12.1.2016 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου» (ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/25.1.2016)

γ) Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/242705/24119/21666/1376/20.07.2016 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Διορισμός Γενικής Διευθύντριας του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου» (ΦΕΚ 415/ΥΟΔΔ/29.07.2016)

δ) Την κατ’ άρθρο 13 παρ. 6 του Ν.3905/2010 ΦΕΚ (ΦΕΚ 219/Α/23.12.2010) νόμιμη αναπλήρωση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ. από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ.

ε) Τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 15, παρ. 1δ, 19 και 20 παρ. 5 του Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/23.12.2010)

στ) Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΦΕΚ 112/Α/13.7.2010), όπως ισχύει

ζ) Τις υπ’ αριθμ. 1390Α/5.10.2016 και 1390Β/7.10.2016 αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ.

EΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Αθήνα, 10/10/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α.Π. 1408

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπ’ όψιν:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 13 (σκοποί Ε.Κ.Κ. και αρμοδιότητες Δ.Σ. Ε.Κ.Κ. αντίστοιχα) και του άρθρου 14 παράγρ. 3 (αρμοδιότητες Γ.Δ. Ε.Κ.Κ.), του Ν.3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/23.12.2010)

β) Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/7872/1201/1089/50/12.1.2016 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου» (ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/25.1.2016)

γ) Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/242705/24119/21666/1376/20.07.2016 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Διορισμός Γενικής Διευθύντριας του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου» (ΦΕΚ 415/ΥΟΔΔ/29.07.2016)

δ) Την κατ’ άρθρο 13 παρ. 6 του Ν.3905/2010 ΦΕΚ (ΦΕΚ 219/Α/23.12.2010) νόμιμη αναπλήρωση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ. από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ.

ε) Τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 15, παρ. 1α, 16 και 20 παρ. 5 του Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/23.12.2010)

στ) Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΦΕΚ 112/Α/13.7.2010), όπως ισχύει

ζ) Τις υπ’ αριθμ. 1390Α/5.10.2016 και 1390Β/7.10.2016 αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ.