ΦΕΣΤΙΒΑΛ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Τετάρτη 14 Νοέμβριος

Olympia “Creative Ideas” Pitching Lab

Για ανάπτυξη ιδέας για τη δημιουργία ταινίας μικρού μήκους «για παιδιά και νέους...